Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

LISTA RACZKOWSKIEGO - czyli świecznikowych osób i ich pochodzenie.
(podana za witryną: http://www.polonica.net prowadzoną przez patriotów polskich) 

Narodowość wymienionych poniżej osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki ludności Polski, za której udostępnienie dziękujemy odważnym Polakom i akt parafii i diecezji, za co dziękujemy polskim duchownym  potwierdzającym te dane. 
Podajemy do publicznej wiadomości nazwiska osób publicznych, biorących, bądź też tych korzy brali udział w życiu politycznym w Polsce, a oto "elity":

Otwiera oczywiście
1. Aktualnie urzędujący jeszcze prezydent Aleksander Kwaśniewski - czyli Izaak Stolzman - narodowość żydowska
2. jego żona Jolanta Kwaśniewska - z domu Konta - narodowość żydowska
3. Prezydent Lech Wałęsa - narodowość żydowska
4. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Jerzy Milewski - narodowość żydowska
5. Szef Gabinetu Prezydenta - Mieczysław Wachowski - narodowość żydowska
6. Szef Kancelarii Prezydenta - Janusz Ziółkowski - narodowość żydowska
7. Rzecznik Prasowy Prezydenta - Andrzej Drzyciński - narodowość żydowska
8. Marszałek Sejmu - Wiesław Chrzanowski - narodowość żydowska
9. Marszałek Senatu - August Chełkowski - narodowość żydowska
10. Premier Hanna Suchocka - narodowość żydowska
11. Wice-Premier Henryk Goryszewski - narodowość żydowska
12. Wice-Premier Paweł Laczkowski - narodowość żydowska
13. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranica Andrzej Arendarski - narodowość żydowska
14. Minister d/s Kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi - Jan Krzysztof Bielecki - narodowość żydowska
15. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Andrzej Bratkowski - narodowość żydowska
16. Minister Sprawiedliwość - Prokurator Generalny Zbigniew Dyka - narodowość żydowska
17. Minister d/s Promocji Przedsiębiorczości Zbigniew Eysmont - narodowość żydowska
18. Minister Edukacji Narodowej - Zdobysław Fliskowski - narodowość żydowska
19. Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zygmunt Hortmanowicz - narodowość żydowska
20. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Gabriel Janowski - narodowość żydowska
21. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zbigniew Jaworski - narodowość żydowska
22. Minister d/s Kontaktów z Parlamentem i Partiami Jerzy Kamiński - narodowość żydowska
23. Minister Łączności Krzysztof Kilian - narodowość żydowska
24. Minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania Jerzy Kropiwnicki - narodowość żydowska
25. Minister, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Witold Kaczewski - narodowość żydowska
26. Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Jacek Kuron - narodowość żydowska
27. Minister Przekształceń własnościowych - Janusz Lewandowski - narodowość żydowska
28. Minister Spraw Wewnętrznych - Andrzej Milczanowski - narodowość żydowska
29. Szef Urzędu Ochrony Państwa (dawna SB) Jerzy Konieczny - narodowość żydowska
30. Komendant Komendy Głównej Policji - Zenon Smolarek - narodowość żydowska
31. Minister Przemyślu i Handlu - Wacław Niewiarowski - narodowość żydowska
32. Minister Obrony Narodowej - Janusz Onyszkiewicz - narodowość żydowska
33. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Bronisław Komorowski - narodowość żydowska
34. Minister Finansów - Jerzy Osiatyński - narodowość żydowska
35. Minister Szef Urzędu Rady Ministrów - Jan Maria Rokita - narodowość żydowska
36. Podsekretarz Stanu w Urzędzie Rady Ministrów - Tadeusz Syryjczyk - narodowość żydowska
37. Minister Spraw Zagranicznych - Krzysztof Skubiszewski - narodowość żydowska
38. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - Andrzej Wojtyła - narodowość żydowska
39. Prezes Komitetu d/s Radia i Telewizji - Janusz Zaorski - narodowość żydowska
40. Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego - Adam Strzembosz - narodowość żydowska
41. Prezes Narodowego Banku Polskiego - Hanna Gronkiewicz Waltz - narodowość żydowska
42. Przewodniczący Krajowej Komisji NSZZ "Solidarność" - Marian Krzaklewski - narodowość żydowska 
43. Minister Kultury i Sztuki - Jerzy Góral - narodowość żydowska 

SEJM:
1. Balicki Marek - narodowość żydowska
2. Bober Andrzej - narodowość żydowska
3. Braun Juliusz Jan - narodowość żydowska
4. Chalonski Michał - narodowość żydowska
5. Ciemniewski Jerzy - narodowość żydowska
6. Dąbrowski Marek - narodowość żydowska
7. Dmochowska Maria - narodowość żydowska
8. Fogler Piotr - narodowość żydowska
9. Frasyniuk - Władysław - narodowość żydowska
10. Gawlik Radosław - narodowość żydowska
11. Geremek Bronisław - narodowość żydowska
12. Góralska Helena - narodowość żydowska
13. Hall Aleksander - narodowość żydowska
14. Handzlik Stanisław - narodowość żydowska
15. Hennelowa Józefa - narodowość żydowska
16. Janas Zbigniew - narodowość żydowska
17. Kisiliczyk Jan - narodowość żydowska
18. Komorowski Bronisław - narodowość żydowska
19. Kopania Jerzy - narodowość Polska
20. Kowalczyk Józef - narodowość Polska
21. Król Jan - narodowość żydowska
22. Krzyżanowska Olga - narodowość żydowska
23. Kufel Zygmunt - narodowość żydowska
24. Kuron Jacek - narodowość żydowska
25. Labuda Barbara - narodowość żydowska
26. Lipowicz Irena Ewa - narodowość żydowska
27. Litymński Jan - narodowość żydowska
28. Liwak Jan - narodowość żydowska
29. Mazowiecki Tadeusz - narodowość żydowska
30. Meisel Józef - narodowość żydowska
31. Nowina-Konopka Piotr - narodowość żydowska
32. Onyszkiewicz Janusz - narodowość żydowska
33. Osiatyński Jerzy - narodowość żydowska
34. Pawlowski Andrzej - narodowość żydowska
35. Piskorski Jan - narodowość żydowska
36. Pokrywka Tadeusz - narodowość żydowska
37. Polmanski Piotr - narodowość żydowska
38. Potocki Andrzej Tadeusz - narodowość żydowska
39. Puzyna Włodzimierz - narodowość żydowska
40. Rajter Władysław - narodowość Polska
41. Rokita Jan Maria - narodowość żydowska
42. Setnik Ryszard - narodowość Polska
43. Staniszewska Grażyna - narodowość żydowska
44. Starega-Piasek Joanna - narodowość żydowska
45. Suchocka Hanna - narodowość żydowska
46. Syryjczyk Tadeusz - narodowość żydowska
47. Szczepula Tomasz - narodowość żydowska
48. Szczygielski Kazimierz - narodowość żydowska
49. Sledzinska-Katarasinska - narodowość żydowska
50. Taylor Jacek - narodowość żydowska
51. Turko Ludwik - narodowość żydowska
52. Ujazdowski Kazimierz Michał - narodowość żydowska
53. Urbanowicz Anna - narodowość żydowska
54. Wesolowski Mariusz - narodowość żydowska
55. Wielowieyski Andrzej - narodowość żydowska
56. Wójcik Gwidon - narodowość żydowska
57. Wujec Henryk - narodowość żydowska
58. Wyrowinski Jan - narodowość żydowska
59. Zajączkowska Maria - narodowość żydowska
60. Zalewski Paweł - narodowość Polska
61. Zdrada Jerzy - narodowość żydowska
62. Żurowski Stanisław - narodowość żydowska

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ:
1. Adamski Władysław - narodowość żydowska
2. Bajor Bronisław - narodowość żydowska
3. Bankowska Anna - narodowość żydowska
4. Baraniecki Andrzej Zbigniew - narodowość żydowska
5. Bartosz Ryszard Władysław - narodowość żydowska
6. Biały Leszek - narodowość Polska
7. Bilinski Tadeusz - narodowość żydowska
8. Blida Barbara - narodowość żydowska
9. Bochen Irmindo - narodowość żydowska
10. Boral Marek - narodowość żydowska
11. Borowski Marek - narodowość żydowska
12. Cimoszewicz Włodzimierz - narodowość żydowska
13. Dudkiewicz Anna Teresa - narodowość żydowska
14. Gorzelanczyk Zbigniew - narodowość żydowska
15. Iwaniec Kazimierz - narodowość żydowska
16. Iwiński Tadeusz - narodowość żydowska
17. Jankowski Jerzy - narodowość żydowska
18. Janowski Zbigniew - narodowość żydowska
19. Jaskiernia Jerzy - narodowość żydowska
20. Jedrzejczak Tadeusz - narodowość Polska
21. Kaczmarek Wiesław - narodowość żydowska
22. Kaleta Józef - narodowość żydowska
23. Kaniewski Zbigniew - narodowość żydowska
24. Kozłowski Marian - narodowość Polska
25. Krawczuk Aleksander - narodowość żydowska
26. Kwaśniewski Aleksander - narodowość żydowska
27. Łybacka Krystyna - narodowość Polska
28. Majewski Witold - narodowość żydowska
29. Manicki Maciej - narodowość żydowska
30. Martyniuk Wacław - narodowość żydowska
31. Mazurkiewicz Marek - narodowość żydowska
32. Miller Leszek - narodowość żydowska
33. Mochnaczewski Piotr - narodowość żydowska
34. Nowacka Irena Maria - narodowość żydowska
35. Nowak Kazimierz - narodowość żydowska
36. Oleksy Józef - narodowość żydowska (łemek)
37. Pastusiak Longin - narodowość żydowska
38. Piechota Jacek - narodowość żydowska
39. Pilarczyk Jerzy - narodowość żydowska
40. Saletra Wojciech - narodowość Polska
41. Sekuła Ireneusz - narodowość żydowska
42. Siemiątkowski Zbigniew - narodowość żydowska
43. Sierakowska Izabela - narodowość żydowska
44. Siwiec Marek - narodowość żydowska
45. Ślęziak Czesław - narodowość Polska
46. Sobótka Zbigniew - narodowość Polska
47. Sokołowska Wanda - narodowość żydowska
48. Spychalska Ewa - narodowość żydowska
49. Sterkowicz Czesław - narodowość żydowska
50. Szarawarski Andrzej - narodowość żydowska
51. Szmajdziński Jerzy - narodowość żydowska
52. Szymański Janusz Henryk - narodowość żydowska
53. Tuszyński Zdzisław - narodowość żydowska
54. Ulicki Ryszard - narodowość żydowska
55. Waniek Danuta - narodowość żydowska
56. Wiatr Jerzy - narodowość żydowska
57. Zemke Janusz - narodowość żydowska
58. Zych Bogumil - narodowość Polska
59. Zenkiewicz Marian - narodowość żydowska
60. Żochowski Ryszard - narodowość żydowska

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO - NARODOWE:
1. Barucka Maria - narodowość żydowska
2. Bazala Teresa - narodowość żydowska
3. Blajerski Włodzimierz - narodowość żydowska
4. Blaszczec Józef - narodowość żydowska
5. Boba Bogumiła Maria - narodowość żydowska
6. Chrzanowski Wiesław - narodowość żydowska
7. Czarnecki Ryszard - narodowość żydowska
8. Dyka Zbigniew - narodowość żydowska
9. Dziezynski Antoni - narodowość żydowska
10. Godlewski Tadeusz - narodowość żydowska
11. Goryszewski Henryk Józef - narodowość żydowska
12. Grabowski Mariusz - narodowość żydowska
13. Hrybacz Jerzy - narodowość żydowska
14. Jurek Marek - narodowość żydowska
15. Kazimierski Grzegorz - narodowość Polska
16. Kępka Marian - narodowość Polska
17. Klata Henryk - narodowość żydowska
18. Kropiwnicki Jerzy - narodowość żydowska
19. Libicki Marian - narodowość żydowska
20. Łopuszański Jan Edward - narodowość żydowska
21. Łukomski Adam - narodowość żydowska
22. Maciarewicz Antoni - narodowość żydowska
23. Marasek Mariusz - narodowość żydowska
24. Matuszczak Adam - narodowość Polska
25. Matyjek Jerzy - narodowość żydowska
26. Michalak Jerzy - narodowość Polska
27. Modzelewski Waldemar - narodowość żydowska
28. Mogila-Lisowski Zygmunt - narodowość Polska
29. Niesiołowski Stefan - narodowość żydowska
30. Nowina-Konopka Halina Maria - narodowość żydowska
31. Pękala Kazimierz Mieczysław - narodowość Polska
32. Piątkowski Jan - narodowość Polska
33. Pieczka Feliks Bronisław - narodowość żydowska
34. Piłka Marian - narodowość Polska
35. Rakoczy Stanisław - narodowość żydowska
36. Rudnicka Jadwiga - narodowość żydowska
37. Schreiber Grzegorz - narodowość żydowska
38. Sikora Waldemar - narodowość Polska
39. Siwiec Marek - narodowość Polska
40. Srebro Maciej Edward - narodowość Polska
41. Stando Stanisław - narodowość Polska
42. Streborska Halina Bronisława - narodowość żydowska
43. Szablewski Alojzy - narodowość żydowska
44. Szyszko Tomasz - narodowość Polska
45. Turczynski Jacek - narodowość Polska
46. Usakiewicz Aleksander - narodowość żydowska
47. Walerych Piotr - narodowość Polska
48. Wadolowski Stanisław - narodowość Polska
49. Zając Stanisław - narodowość żydowska

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA:
1. Hermanowicz Józef - narodowość żydowska
2. Lasocki Tadeusz - narodowość żydowska
3. Pasutszewski Stefan - narodowość żydowska
4. Rospara - narodowość żydowska
5. Staniuk Władysław - narodowość żydowska

PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW:
1. Klisiewicz Wiesław - narodowość żydowska
2. Knysok Anna - narodowość żydowska
3. Laczkowski - narodowość żydowska
4. Steinhoff Janusz - narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWA LUDOWE:
1. Bajołek Andrzej - narodowość Polska
2. Barciński Piotr Czesław - narodowość Polska
3. Bentkowski Aleksander - narodowość żydowska
4. Białobrzewski Witold - narodowość Polska
5. Borowski Andrzej - narodowość Polska
6. Bugaj Leszek - narodowość Polska
7. Bury Jan - narodowość Polska
8. Cinal Józef - narodowość Polska
9. Domanski Zdzisław - narodowość Polska
10. Domin Marek - narodowość Polska
11. Dudka Bronisław - narodowość Polska
12. Gajda Tadeusz - narodowość Polska
13. Galek Zbigniew - narodowość Polska
14. Jagieliński Roman - narodowość Polska
15. Jastrzebski Ryszard - narodowość Polska
16. Kalemba Stanisław - narodowość Polska
17. Kowalczyk Zofia - narodowość Polska
18. Kowalik Jan - narodowość Polska
19. Kozakiewicz Mikolaj - narodowość żydowska
20. Lochowski Józef - narodowość Polska
21. Łuczak Aleksander - narodowość żydowska
22. Łukasiewicz Bogdan - narodowość Polska
23. Majewski Jan - narodowość Polska
24. Maksymiuk Janusz - narodowość Polska
25. Mazkowiak Janusz - narodowość Polska
26. Mierzwa Zbigniew - narodowość Polska
27. Pawlak Józef - narodowość Polska
28. Pawlak Waldemar - narodowość Polska
29. Piechociński Janusz - narodowość Polska
30. Serafin Władysław - narodowość Polska
31. Siedlecki Henryk - narodowość zydowska
32. Sienkiewicz Stanisław - narodowość Polska
33. Smolarek Ryszard - narodowość Polska
34. Soska Jacek - narodowość Polska
35. Starownik Marian Roman - narodowość Polska
36. Stefaniuk Franciszek Jerzy - narodowość Polska
37. Strzelecki Henryk - narodowość Polska
38. Sytek Tadeusz - narodowość Polska
39. Szatkowski Sławomir - narodowość Polska
40. Szczepaniak Jan - narodowość Polska
41. Szreder Bogumił - narodowość Polska
42. Wiertek Włodzimierz - narodowość Polska
43. Witt Zenon - narodowość Polska
44. Woroszczak Zbigniew - narodowość Polska
45. Wrona Władysław - narodowość Polska
46. Zarzycki Wojciech Szczęsny - narodowość żydowska
47. Zych Józef - narodowość - Polska
48. Zelichowski Stanisław - narodowość Polska 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POROZUMIENIE LUDOWE:
1. Adamowicz Andrzej Stanisław - narodowość Polska
2. Balazs Artur - narodowość żydowska
3. Bak Henryk - narodowość Polska
4. Berdychowski Zygmunt - narodowość żydowska
5. Czechonski Stanisław Andrzej - narodowość Polska
6. Fraczek Józef - narodowość Polska
7. Furtka Antoni Jan - narodowość żydowska
8. Gutowski Józef - narodowość żydowska
9. Hardej Sławomir Janusz - narodowość żydowska
10. Janowski Gabriel - narodowość żydowska
11. Janowski Wiesław - narodowość żydowska
12. Klimczak Feliks - narodowość żydowska
13. Kowalczyk Tadeusz - narodowość Polska
14. Król Stefan - narodowość żydowska
15. Krutul Piotr - narodowość Polska
16. Lech Zbigniew - narodowość żydowska
17. Niewierarowski Ireneusz - narodowość żydowska
18. Niewiarowski Wacław - narodowość żydowska
19. Pilarski Bogdan - narodowość Polska
20. Rostek Kazimierz - narodowość Polska
21. Sikora Wanda - narodowość żydowska
22. Suchora Henryk - narodowość Polska
23. Sumara Włodzimierz - narodowość Polska
24. Szankowski Stefan Tadeusz - narodowość Polska
25. Szymanczak Tadeusz - narodowość żydowska
26. Wierzbicki Roman Władysław - narodowość Polska
27. Wojtyła Andrzej - narodowość żydowska
28. Wójcik Tadeusz - narodowość żydowska 

LUDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE "PIAST":
1. Żabiński Władysław - narodowość Polska

BYDGOSKA LISTA JEDNOŚCI LUDOWEJ:
1. Mojzesowicz Wojciech - narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ:
1. Adamczyk Zbigniew - narodowość żydowska
2. Andrzejczak Andrzej - narodowość żydowska
3. Aszyk Piotr - narodowość żydowska
4. Blażejczak Krzysztof - narodowość żydowska
5. Brzycki Zbigniew - narodowość żydowska
6. Chmiel Andrzej - narodowość żydowska
7. Czyz Barbara - narodowość żydowska
8. Frost Zbigniew - narodowość żydowska
9. Golba Leszek - narodowość żydowska
10. Janiszewski Michał - narodowość żydowska
11. Kamiński Krzysztof - narodowość żydowska
12. Karowski Tomasz - narodowość żydowska
13. Koza Janusz - narodowość żydowska
14. Król Krzysztof - narodowość żydowska
15. Lewandowski Mirosław - narodowość żydowska
16. Lenyk Zygmunt - narodowość żydowska
17. Mazurkiewicz Andrzej Tadeusz - narodowość żydowska
18. Michalak Elżbieta - narodowość żydowska
19. Michalak Marek - narodowość żydowska
20. Moczulski Leszek - narodowość żydowska
21. Nizikowski Jan - narodowość żydowska
22. Opilo Henryk - narodowość żydowska
23. Pawele Józef Jacek - narodowość żydowska
24. Pawlak Mieczysław - narodowość żydowska
25. Pegiel Wojciech - narodowość żydowska
26. Pietrzyk Katarzyna - narodowość żydowska
27. Polczyński Waldemar Krzysztof - narodowość żydowska
28. Popenda Krzysztof - narodowość żydowska
29. Pycak Wicenty - narodowość żydowska
30. Różycka-Urszulak Barbara - narodowość żydowska
31. Rychlik Andrzej - narodowość żydowska
32. Sengebusch Adam - narodowość żydowska
33. Skorecki Zbigniew - narodowość żydowska
34. Slomka Adam - narodowość żydowska
35. Sonta Dariusz - narodowość żydowska
36. Synowiec Jerzy - narodowość żydowska
37. Sytek Przemysław - narodowość żydowska
38. Terlecki Andrzej - narodowość żydowska
39. Then Artur - narodowość żydowska
40. Tokarzewski Michał - narodowość Polska
41. Tromski Robert - narodowość żydowska
42. Wartak Jarosław - narodowość Polska
43. Woźniak Jarosław - narodowość żydowska
44. Wójcik Dariusz - narodowość żydowska
45. Zakrzewska Iwona Bożena - narodowość żydowska
46. Ziemiński Adam Marek - narodowość żydowska

POROZUMIENIE CENTRUM:
1. Andrysiak Andrzej - narodowość żydowska
2. Andrzejewski Roman - narodowość żydowska
3. Anusz Andrzej - narodowość żydowska
4. Barczyk Kazimierz - narodowość żydowska
5. Bartoszcze Roman Bolesław - narodowość Polska
6. Bielewicz Antoni - narodowość żydowska
7. Bujak Jacek - narodowość żydowska
8. Choiński Janusz - narodowość żydowska
9. Dubiella Zdzisław - narodowość żydowska
10. Dziubek Marek - narodowość Polska
11. Eysmontt Jerzy - narodowość żydowska
12. Glapinski Adam - narodowość żydowska
13. Górczyk Tadeusz - narodowość żydowska
14. Hniedziewicz Stanisław Przemysław - narodowość żydowska
15. Kaczyński Jarosław - narodowość żydowska
16. Kaczyński Lech - narodowość żydowska
17. Kani Józef - narodowość żydowska
18. Kern Andrzej - narodowość żydowska
19. Kołodziej Bartłomiej - narodowość żydowska
20. Kostarczyk Andrzej - narodowość żydowska
21. Kotlarski Paweł - narodowość żydowska
22. Kowalczyk Tadeusz - narodowość żydowska
23. Krasowski Edmund - narodowość żydowska
24. Lasota Marek - narodowość żydowska
25. Lipiński Adam - narodowość żydowska
26. Liszcz Teresa - narodowość żydowska
27. Maziarski Jacek - narodowość żydowska
28. Nowak Czesław - narodowość żydowska
29. Olszewski Jan - narodowość żydowska
30. Orzeł Józef - narodowość żydowska
31. Piasecki Cezary - narodowość żydowska
32. Przybyłowicz Marcin - narodowość żydowska
33. Putra Krzysztof Jakub - narodowość żydowska
34. Rzepka Edward - narodowość żydowska
35. Siwek Sławomir - narodowość żydowska
36. Sobierajski Czesław - narodowość żydowska
37. Tchórzewski Krzysztof Józef - narodowość żydowska
38. Tokarczuk Antoni - narodowość Ukraińska
39. Twaróg Bolesław - narodowość Polska
40. Urbański Andrzej - narodowość żydowska
41. Weglowski Stanisław - narodowość żydowska
42. Włodarczyk Wojciech - narodowość żydowska
43. Wójcik Piotr - narodowość Polska
44. Zalewski Maciej - narodowość żydowska

KONGRES LIBERALNO - DEMOKRATYCZNY:
1. Abramski Paweł - narodowość żydowska
2. Aleksandrowicz Eugeniusz - narodowość żydowska
3. Arendarski Andrzej - narodowość żydowska
4. Bielecki Jan Krzysztof - narodowość żydowska
5. Bien Tadeusz - narodowość żydowska
6. Boguski Dariusz - narodowość żydowska
7. Boni Michał - narodowość żydowska
8. Choina Bogusław - narodowość żydowska
9. Drzewiecki Mirosław - narodowość żydowska
10. Gadomski Witold - narodowość żydowska
11. Hardy Andrzej - narodowość żydowska
12. Kaczmarek Filip - narodowość żydowska
13. Koczwara Marek - narodowość żydowska
14. Kołodziejczyk Dariusz - narodowość żydowska
15. Kosla Zbigniew - narodowość żydowska
16. Kurczewski Jacek - narodowość żydowska
17. Lewandowski Janusz - narodowość żydowska
18. Mazewski Lech - narodowość żydowska
19. Merkel Jacek - narodowość żydowska
20. Michalak Zenon - narodowość żydowska
21. Moszczynski Marek - narodowość żydowska
22. Orlowski Jerzy - narodowość żydowska
23. Pamula Jan - narodowość Polska
24. Pelc Waldemar - narodowość żydowska
25. Piskorski Paweł - narodowość żydowska
26. Raj Andrzej - narodowość żydowska
27. Rejchelt Władysław - narodowość żydowska
28. Rzymelk Jan - narodowość żydowska
29. Samborski Marek - narodowość żydowska
30. Sośnicki Mirosław - narodowość żydowska
31. Szafraniec Herbert - narodowość żydowska
32. Tusk Donald - narodowość żydowska
33. Ulatowski Jarosław - narodowość żydowska
34. Wardacki Wojciech - narodowość żydowska
35. Wójcik Wiesław - narodowość żydowska
36. Zarębski Andrzej - narodowość żydowska
37. Żabiński Krzysztof - narodowość żydowska

N.S.Z.Z. "SOLIDARNOSC":
1. Arkuszewski Wojciech - narodowość żydowska
2. Baran Stanisław - narodowość żydowska
3. Bartosz Waldemar - narodowość żydowska
4. Borusewicz Bogdan - narodowość żydowska
5. Fraczek Barbara - narodowość żydowska
6. Jedynak Tadeusz - narodowość żydowska
7. Kielek Eugeniusz - narodowość żydowska
8. Kowalczyk Pawel - narodowość żydowska
9. Kulas Jan - narodowość żydowska
10. Lewandowski Tadeusz - narodowość żydowska
11. Ladosz Zbigniew - narodowość Polska
12. Markiewicz Marek - narodowość żydowska
13. Muszyński Marek - narodowość żydowska
14. Muller Edward - narodowość żydowska
15. Niczperowicz Jerzy - narodowość żydowska
16. Panek Sławomir - narodowość żydowska
17. Pietrzyk Alojzy - narodowość żydowska
18. Rogucki Sławomir - narodowość żydowska
19. Rulewski Jan - narodowość Niemiecka
20. Seferowicz Elżbieta - narodowość Polska
21. Smirnow Andrzej - narodowość żydowska
22. Sobański Stanisław - narodowość żydowska
23. Tyrakowski Antoni - narodowość żydowska
24. Wąsik Stanisław - narodowość żydowska
25. Węglarz Stanisław - narodowość żydowska
26. Zielinski Marek - narodowość żydowska
27. Żółtowska Maria - narodowość żydowska


SOLIDARNOSC PRACY:
1. Bugaj Ryszard - narodowość żydowska
2. Czarnecki Piotr - narodowość żydowska
3. Kwiatkowski Wojciech - narodowość żydowska
4. Małachowski Aleksander - narodowość żydowska

SOLIDARNOSC 80:
1. Kocjan Stanisław - narodowość żydowska

RUCH DEMOKRATYCZNO SPOŁECZNY:
1. Bujak Zbigniew - narodowość żydowska

KRAKOWSKA KOALICJA SOLIDARNOŚCI z PREZYDENTEM:
1. Gil Mieczysław - narodowość żydowska

POLSKA PARTIA PRZYJACIÓŁ PIWA:
1. Bankowski Tomasz - narodowość żydowska
2. Brach Tomasz - narodowość żydowska
3. Bubel Leszek - narodowość żydowska
4. Chabiński Sławomir - narodowość żydowska
5. Czernecki Andrzej - narodowość żydowska
6. Dziewulski Jerzy - narodowość żydowska
7. Ejsmont Zbigniew - narodowość żydowska
8. Halber Adam - narodowość żydowska
9. Holc Tomasz - narodowość żydowska
10. Ibisz Krzysztof - narodowość żydowska
11. Kloczko Marek - narodowość żydowska
12. Piechowicz Adam - narodowość żydowska
13. Rewiński Janusz - narodowość żydowska
14. Urbaniak Cezary - narodowość żydowska
15. Zakrzewski Andrzej Janusz - narodowość żydowska
16. Żylber Jan - narodowość żydowska

MNIEJSZOSC NIEMIECKA
1. Bastek Edmund - narodowość Niemiecka
2. Brylka Georg - narodowość Niemiecka
3. Willibald Fabian Jan - narodowość żydowska
4. Kost Antoni - narodowość Niemiecka
5. Kozak Bruno - narodowość Polska
6. Kroll Henryk - narodowość Niemiecka
7. Paździor Helmut - narodowość Niemiecka

RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. Musioł Pawel Andrzej - narodowość Niemiecka
2. Świton Kazimierz - narodowość żydowska

UNIA WIELKOPOLAN I LUBUSZAN
1. Bak Józef - narodowość żydowska

POLSKI ZWIĄZEK ZACHODNI
1. Bogusz Ryszard - narodowość Polska
2. Kraus Janina - narodowość żydowska
3. Wierzbicka Danuta - narodowość żydowska
4. Wilk Kazimierz - narodowość Polska

WIELKOPOLSCE I POLCE
1. Ziólkowska Wiesława - narodowość żydowska

UNIA POLITYKI REALNEJ
1. Korwin-Mikke Janusz - narodowość żydowska
2. Pruchno Wróblewski Lech - narodowość żydowska
3. Sielanczyk Andrzej - narodowość żydowska

PARTIA "X"
1. Chelstowski Kazimierz - narodowość żydowska
2. Czajka Antoni - narodowość żydowska
3. Jędryka Waldemar - narodowość żydowska

STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE
1. Switka Jan - narodowość żydowska

ZWIĄZEK PODHALAN
1. Gąsienica-Makowski Andrzej - narodowość Polska

SOJUSZ KOBIET PRZECIW TRUDNOŚCIOM ŻYCIA
1. Gaj Bożena - narodowość żydowska

PRAWOSŁAWNI
1. Czykwin Eugeniusz - narodowość Białoruska

SENAT

UNIA DEMOKRATYCZNA
1. Baltakis Jadwiga - narodowość żydowska
2. Bartnik Wacław - narodowość żydowska
3. Blaszczak Zbigniew - narodowość żydowska
4. Bogucka-Skowrońska Anna Teresa - narodowość żydowska
5. Chmura Jerzy - narodowość żydowska
6. Czemplik Marek - narodowość żydowska
7. Findeisen Wladyslaw - narodowość żydowska
8. Kazmirowski Andrzej Michał - narodowość żydowska
9. Kozłowski Krzysztof - narodowość żydowska
10. Kuratowska Zofia - narodowość żydowska
11. Malinski Edumund - narodowość żydowska
12. Pawlik Andrzej Eugeniusz - narodowość żydowska
13. Polomski Franciszek - narodowość żydowska
14. Simonides Dorota - narodowość żydowska
15. Szudejko Boleslaw - narodowość żydowska
16. Tukallo Konstanty - narodowość żydowska
17. Tyc Andrzej - narodowość żydowska
18. Wende Edmund Joachim - narodowość żydowska
19. Wójcik Wiesław - narodowość żydowska
20. Wysoczański Jan - narodowość żydowska
21. Żak Stanisław - narodowość żydowska

N.S.Z.Z. "SOLIDARNOŚĆ"
1. Chelkowski August - narodowość żydowska
2. Gościej Janina - narodowość żydowska
3. Halasa Józef - narodowość Polska
4. Jurczak Stefan - narodowość Polska
5. Kępa Jerzey Edward - narodowość żydowska
6. Kralczynski Andrzej - narodowość żydowska
7. Mazurek Janusz - narodowość żydowska
8. Pankanin Piotr - narodowość żydowska
9. Pienkowska Alina - narodowość żydowska
10. Stasiak Wiktor - narodowość żydowska
11. Wilkowski Eugeniusz - narodowość żydowska

KOMITET OBYWATELSKI Z INICJATYWY "SOLIDARNOŚCI"
1. Juszkiewicz Ryszard - narodowość żydowska

KOMITETY OBYWATELSKIE
1. Celiński Andrzej - narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO.
1. Romaszewski Zbigniew - narodowość żydowska

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO - NARODOWE
1. Andrzejewski Piotr - narodowość żydowska
2. Bender Ryszard Janusz - narodowość żydowska
3. Bohdanowicz Waldemar Antoni - narodowość żydowska
4. Dziekan Eugeniusz Janusz - narodowość żydowska
5. Lewoc Leszek - narodowość żydowska
6. Perzanowski Wiesław Antoni - narodowość żydowska
7. Pusz Zbigniew - narodowość żydowska
8. Rupacz Michał - narodowość Polska
9. Skupiński Adam - narodowość żydowska
10. Szafraniec Jan - narodowość żydowska

PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
1. Baranczak Jarosław Marian - narodowość żydowska
2. Kaminski Tadeusz - narodowość żydowska
3. Pawłowski Krzysztof - narodowość żydowska

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA
1. Piotrowski Walerian - narodowość żydowska

POROZUMIENIE CENTRUM
1. Choroszucha Ireneusz - narodowość żydowska
2. Grzeskowiak Alicja - narodowość żydowska
3. Juros Paweł - narodowość żydowska
4. Musiał Jan - narodowość Polska
5. Piesiewicz Krzysztof Marek - narodowość żydowska
6. Piotrowski Leszek - narodowość żydowska
7. Poniatowski Kazimierz - narodowość żydowska
8. Rossa Henryk - narodowość żydowska
9. Stępien Jerzy - narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Antonowicz Jan - narodowość Polska
2. Gajewski Sylwester - narodowość Polska
3. Grzeszczak Eugeniusz - narodowość Polska
4. Komorowski Zbigniew - narodowość Polska
5. Makarewicz Henryk - narodowość żydowska
6. Rysak Elżbieta - narodowość Polska
7. Struzik Adam - narodowość żydowska
8. Włodyka Mieczysław - narodowość Polska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POROZUMIENIE LUDOWE
1. Brzozowski Tadeusz Henryk - narodowość Polska
2. Chodkowski Jan - narodowość Polska
3. Czarnocki Henryk Franciszek - narodowość żydowska
4. Hortmanowicz Zygmunt - narodowość żydowska
5. Kamiński Jerzy - narodowość Polska
6. Slisz Józef - narodowość żydowska
7. Woźnica Janusz - narodowość Polska

LUDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE "PIAST"
1. Czarnobilski Zdzisław - narodowość Polska

KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY
1. Czapski Andrzej Antoni - narodowość żydowska
2. Filipkowski Zbigniew Jan - narodowość żydowska
3. Kruk Wojciech - narodowość żydowska
4. Rzeźniczak Andrzej - narodowość żydowska
5. Śnieżko Stefan - narodowość żydowska

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Jaręmbowski Ryszard - narodowość żydowska
2. Kopaczewski Jerzy - narodowość żydowska
3. Kuczyński Józef - narodowość żydowska
4. Wyględowski Mieczysław - narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ:
1. Jesionek Jan - narodowość żydowska
2. Kostka Stanislaw - narodowość żydowska
3. Rejniewicz Marian - narodowość żydowska
4. Węgrzyn Zygmunt - narodowość żydowska

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
1. Bartodziej Gerhard - narodowość Niemiecka

UNIA WIELKOPOLAN
1. Szymanowski Andrzej Bolesław - narodowość żydowska

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
1. Borzyszkowski Józef - narodowość żydowska

REGIONALNE FORUM WYBORCZE (RZESZÓW)
1. Draus Jan - narodowość żydowska

REGIONOWI I POLSCE
1. Jagiełło Edmund - narodowość Polska

NARODOWY KOMITET WYBORCZY
1. Zamoyski Jan - narodowość Polska

NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY
1. Chojnacki Piotr - narodowość żydowska

KANDYDAT NIEZALEŻNY
1. Jagodziński Tomasz - narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY d/s WYBORU JANUSZA BOLESŁAWA BARANOWSKIEGO
1. Baranowski Janusz Bolesław - narodowość Polska

KOMITET WYBORCZY KRZYSZTOFA HORODECKIEGO
1. Horodecki Krzysztof - narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY JERZEGO MADEJA
1. Madej Jerzy - narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY HENRYKA STOKŁOSY
1. Stołosa Henryk - narodowość żydowska

Narodowość posłów i senatorów według przynależności partyjnej z okresu wyborów w 1993 roku.
SEJM

Sojusz Lewicy Demokratycznej Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
(wynika że żydowskiej?) 
1. Adamski Władysław – narodowość żydowska
2. Aichler Romuald – narodowość żydowska
3. Andryszak Aleksander – narodowość żydowska
4. Banach Jolanta – narodowość żydowska
5. Bańkowska Anna – narodowość żydowska
6. Baszczyński Krzysztof – narodowość żydowska
7. Biliński Tadeusz – narodowość żydowska
8. Blida Barbara – narodowość żydowska
9. Błoch Jadwiga – narodowość żydowska
10. Bomba Zbigniew – narodowość Polska
11. Borowski Marek – narodowość żydowska
12. Brachamański Andrzej – narodowość żydowska
13. Brzeziński Krzysztof - narodowość Polska
14. Budkiewicz Jan – narodowość żydowska
15. Bujak Bogdan – narodowość żydowska
16. Bułka Władysław – narodowość żydowska
17. Byra Jan – narodowość żydowska
18. Ceranka Stefan – narodowość żydowska
19. Chojnacki Jan – narodowość żydowska
20. Ciborowska Danuta – narodowość żydowska
21. Ciesielski Wiesław – narodowość żydowska
22. Cimoszewicz Włodzimierz– narodowość żydowska
23. Cybulski Zygmunt – narodowość Polska
24. Czajczyński Stanisław– narodowość żydowska
25. Czerniawski Mieczysław Leon– narodowość żydowska
26. Dancewicz Dorota – narodowość żydowska
27. Deręgowski Witold – narodowość żydowska
28. Dobosz Teresa – narodowość żydowska
29. Dyduch Marek – narodowość żydowska
30. Dzienisiewicz Stanisław – narodowość żydowska
31. Dziewulski Jerzy – narodowość żydowska
32. Firak Witold– narodowość żydowska
33. Gawin Tadeusz – narodowość żydowska
34. Gliniecki Lubomir – narodowość żydowska
35. Gorzelańczyk Zbigniew – narodowość żydowska
36. Grabałowski Wojciech – narodowość Polska
37. Grabek Józef– narodowość żydowska
38. Grabowska Danuta – narodowość Polska
39. Grela Leon– narodowość żydowska
40. Grodzicki Ryszard– narodowość żydowska
41. Gruszka Grzegorz – narodowość Polska
42. Grzebisz –Nowicka Zofia – narodowość żydowska
43. Halber Adam– narodowość żydowska
44. Hyla Barbara – narodowość żydowska
45. Ikonowicz Piotr – narodowość żydowska
46. Iwaniec Kazimierz – narodowość żydowska
47. Iwański Tadeusz– narodowość żydowska
48. Janas Stanisław– narodowość żydowska
49. Janik Krzysztof – narodowość Polska
50. Jankowski Jerzy– narodowość żydowska
51. Janowski Zbigniew– narodowość żydowska
52. Jaskiernia Jerzy– narodowość żydowska
53. Jodeń Mieczysław– narodowość żydowska
54. Jędrzejczak Tadeusz – narodowość Polska
55. Jurecki Ignacy – narodowość żydowska
56. Jurek Janusz – narodowość żydowska
57. Jurgielaniec Seweryn – narodowość żydowska
58. Kaczmarek Wiesław – narodowość żydowska
59. Kaleta Józef – narodowość żydowska
60. Kaniewski Zbigniew– narodowość żydowska
61. Jacek Kasprzyk– narodowość żydowska
62. Kisieliński Jan– narodowość żydowska
63. Kobielusz Antoni – narodowość Polska
64. Kocjan Jacek– narodowość żydowska
65. Konarski Włodzimierz – narodowość Polska
66. Kopeć Stanisław – narodowość Polska
67. Kossakowski Jerzy – narodowość Polska
68. Kowalczyk Stanisław– narodowość żydowska
69. Kowalska Bronisława – narodowość Polska
70. Krajewski Mieczysław– narodowość żydowska
71. Krawczuk Aleksander– narodowość żydowska
72. Krysiewicz Bogdan – narodowość żydowska
73. Kufel Zenon – narodowość żydowska
74. Kwaśniewski Aleksander – narodowość żydowska
75. Lemański Janusz – narodowość żydowska
76. Lewandowski Marek – narodowość żydowska
77. Lewicka-Łęgowska Ewa – narodowość żydowska
78. Lipski Andrzej – narodowość żydowska
79. Łybacka Krystyna – narodowość Polska
80. Majewski Witold – narodowość Polska
81. Maksymiuk Janusz – narodowość Polska
82. Malinowski Janusz – narodowość żydowska
83. Maliszewski Stanisław – narodowość żydowska
84. Manicki Maciej – narodowość żydowska
85. Marczewski Marian – narodowość Polska
86. Marczewski Sławomir – narodowość Polska
87. Martyniuk Wacław – narodowość żydowska
88. Matyjek Tadeusz – narodowość żydowska
89. Mazurkiewicz Marek – narodowość żydowska
90. Miller Leszek – narodowość żydowska
91. Milner Kazimierz – narodowość żydowska
92. Miżejewski Cezary – narodowość żydowska
93. Modzelewski Kazimierz – narodowość żydowska
94. Murynowicz Alicja - narodowość żydowska
95. Musielak Kazimierz – narodowość żydowska
96. Nieporęt Włodzimierz – narodowość żydowska
97. Nowicka Irena Maria – narodowość żydowska
98. Nowaczek Wojciech – narodowość żydowska
99. Nowak Kazimierz – narodowość żydowska
100. Nowicki Józef – narodowość żydowska
101. Nowicki Roman – narodowość żydowska
102. Nycz Kazimierz – narodowość Polska
103. Oleksy Józef – narodowość żydowska
104. Olewiński Marek - narodowość żydowska
105. Olszewski Andrzej – narodowość żydowska
106. Ostrowska Małgorzata – narodowość Polska
107. Pająk Urszula – narodowość żydowska
108. Panek Jerzy – narodowość żydowska
109. Paniec Henryk – narodowość Polska
110. Pustusiak Longin – narodowość żydowska
111. Paszczyk Stanisław - narodowość żydowska
112. Pawlak Stanisław – narodowość Polska
113. Pawłowska Regina – narodowość żydowska
114. Piechota Jacek - narodowość żydowska
115. Piecka Mieczysław – narodowość żydowska
116. Piela – Mielczarek Elżbieta – narodowość żydowska
117. Pilarczyk Jerzy – narodowość żydowska
118. Piotrowski Andrzej – narodowość żydowska
119. Plewa Siergiej – narodowość Polska
120. Pogoda Czesław – narodowość żydowska
121. Potulski Franciszek – narodowość żydowska
122. Rojszyk Marek – narodowość Polska
123. Rusznica Stanisław – narodowość żydowska
124. Sas Kazimierz – narodowość żydowska
125. Sekuła Ireneusz – narodowość żydowska
126. Siemiątkowski Zbigniew – narodowość żydowska
127. Sierakowska Izabella – narodowość żydowska
128. Sitek Włodzimierz – narodowość Polska
129. Siwiec Marek – narodowość żydowska
130. Skomra Szczepan – narodowość żydowska
131. Skrzyński Andrzej – narodowość żydowska
132. Słomski Andrzej – narodowość żydowska
133. Sobotka Zbigniew – narodowość Polska
134. Sokołowska Wanda – narodowość żydowska
135. Spychalska Ewa – narodowość żydowska
136. Stec Stanisław – narodowość żydowska
137. Stępień Władysław – narodowość żydowska
138. Szarawarski Andrzej – narodowość żydowska
139. Szkop Władysław – narodowość żydowska
140. Szmajdziński Jerzy – narodowość żydowska
141. Szteliga Jerzy – narodowość żydowska
142. Szweda Wiesław – narodowość żydowska
143. Szymańczyk Lech – narodowość żydowska
144. Szymański Jan – narodowość żydowska
145. Szynalska Renata – narodowość żydowska
146. Śleziak Czesław – narodowość Polska
147. Tomaszewski Tadeusz – narodowość Polska
148. Tuszyński Zdzisław – narodowość żydowska
149. Uczkiewicz Jacek – narodowość żydowska
150. Ulicki Ryszard – narodowość żydowska
151. Urbańczyk Andrzej – narodowość Polska
152. Walczyńska-Rechmal Maria – narodowość żydowska
153. Waniek Danuta – narodowość żydowska
154. Wenderlich Jerzy – narodowość żydowska
155. Wiatr Jerzy – narodowość żydowska
156. Wieczorek Zbigniew – narodowość Polska
157. Wilczyńska Zofia – narodowość Polska
158. Winiaczyk-Kossakowska Małgorzata – narodowość żydowska
159. Wiśniewski Stanisław – narodowość żydowska
160. Zaborowski Zbigniew – narodowość żydowska
161. Zaciura Jan – narodowość Polska
162. Zając Ryszard – narodowość Polska
163. Zając Tadeusz – narodowość Polska
164. Zakrzewski Jerzy – narodowość żydowska
165. Zalewska Anna – narodowość żydowska
166. Zbrzyzny Ryszard – narodowość Polska
167. Zemke Janusz – narodowość żydowska
168. Żbikowski Władysław – narodowość Polska
169. Żelazowski Andrzej – narodowość żydowska
170. Żenkiewicz Marian – narodowość żydowska
171. Żochowski Ryszard – narodowość żydowska 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Adamski Kazimierz – narodowość Polska
2. Andrykiewicz Jan – narodowość Polska
3. Bajołek Andrzej – narodowość Polska
4. Bartoszek Stanisław – narodowość żydowska
5. Bartoszewicz Zygmunt – narodowość żydowska
6. Bentkowski Aleksander – narodowość żydowska
7. Błądek Lidia – narodowość Polska
8. Bogdan Henryk Ryszard – narodowość Polska
9. Bogusławski Włodzimierz – narodowość Polska
10. Bondyra Ryszard – narodowość żydowska
11. Borkowski Jan – narodowość żydowska
12. Bugaj Leszek – narodowość Polska
13. Bury Jan – narodowość Polska
14. Chojnacki Piotr – narodowość Polska
15. Choryngiewicz Henryk – narodowość żydowska
16. Cichosz Janusz – narodowość Polska
17. Ciecióra Jacek – narodowość Polska
18. Ciesielski Stanisław – narodowość żydowska
19. Cieślak Czesław – narodowość Polska
20. Dejmek Kazimierz – narodowość żydowska
21. Dobroński Adam – narodowość żydowska
22. Dobrosz Janusz – narodowość Polska
23. Dobrowolski Waldemar – narodowość Polska
24. Domagalski Alfred – narodowość Polska
25. Gałek Zbigniew – narodowość Polska
26. Gąsiorczyk Alojzy – narodowość Polska
27. Gietek Tomasz – narodowość Polska
28. Gnat Edward – narodowość żydowska
29. Gołębiowski Wiesław – narodowość Polska
30. Gruszka Józef – narodowość Polska
31. Grzyb Andrzej – narodowość Polska
32. Jagieliński Roman – narodowość Polska
33. Jasiński Władysław – narodowość żydowska
34. Grzyb Andrzej – narodowość Polska
35. Kalbarczyk Ryszard – narodowość żydowska
36. Kalemba Stanisław – narodowość Polska
37. Kalinowski Jarosław – narodowość żydowska
38. Kalisz Józef – narodowość żydowska
39. Kasprzak Mieczysław – narodowość Polska
40. Kiełczewski Leszek – narodowość Polska
41. Kisielewski Henryk – narodowość żydowska
42. Kołodziej Ryszard – narodowość Polska
43. Komornicki Jan – narodowość Polska
44. Kopczyk Jan – narodowość żydowska
45. Korczak Marian – narodowość Polska
46. Kossakowski Wiesław – narodowość Polska
47. Kotwicz Grażyna – narodowość Polska
48. Kowaczyk Tadeusz – narodowość żydowska
49. Kowalik Jan – nardowość Polska
50. Kozłowski Piotr – narodowość Polska
51. Król Marian – narodowość Polska
52. Kubik Jan - narodowość żydowska
53. Kujawa Ryszard – narodowość żydowska
54. Kurnatowska Maria – narodowość Polska
55. Kurzawa Jarosław – narodowość żydowska
56. Kusior Stanisław – narodowość żydowska
57. Łochowski Józef – narodowość Polska
58. Łuczak Aleksander – narodowość żydowska
59. Machnio Bolesław – narodowość Polska
60. Madzia Tadeusz – narodowość Polska
61. Malinowski Andrzej – narodowość żydowska
62. Małachowska Aleksandra – narodowość żydowska
63. Masternak Stanisław – narodowość Polska
64. Maźkowiak Janusz – narodowość Polska
65. Mączewski Jan – narodowość Polska
66. Medwid Władysław – narodowość żydowska
67. Micewski Andrzej – narodowość żydowska
68. Michalik Józef – narodowość Polska
69. Michalski Marian – narodowość Polska
70. Michna Waldemar – narodowość Polska
71. Mierzwa Zbigniew – narodowość Polska
72. Mioduszewski Józef – narodowość Polska
73. Olszewska Maria – narodowość Polska
74. Opęchowski Wiesław – narodowość żydowska
75. Ozga Krystyna – narodowość Polska
76. Pawlicki Jacek – narodowość Polska
77. Pasoń Stanisław – narodowość Polska
78. Pawlak Mirosław – narodowość Polska
79. Pawlak Waldemar – narodowość Polska
80. Petryna Irena – narodowość Polska
81. Pęk Bogdan – narodowość Polska
82. Piątkowski Wiesław – narodowość Polska
83. Piechociński Janusz – narodowość Polska
84. Pieniądz Jan – narodowość Polska
85. Pietrzyk Lucyna – narodowość Polska
86. Pistelok Jerzy – narodowość Polska
87. Podkański Lesław – narodowość żydowska
88. Podkański Zdzisław – narodowość żydowska
89. Polański Tadeusz – narodowość żydowska
90. Pomirski Miron – narodowość żydowska
91. Półćwiartek Ignacy – narodowość Polska
92. Rychliczek Adam – narodowość żydowska
93. Rytych Grzegorz – narodowość Polska
94. Sabat Tadeusz – narodowość żydowska
95. Samborski Tadeusz – narodowość żydowska
96. Sawicki Marek – narodowość Polska
97. Serafin Władysław – narodowość Polska
98. Siedlecki Henryk – narodowość żydowska
99. Skubis Ireneusz – narodowość Polska
100. Sławecki Tadeusz – narodowość Polska
101. Smolarek Ryszard – narodowość Polska
102. Soska Jacek – narodowość Polska
103. Stanibuła Ryszard – narodowość Polska
104. Starownik Marian Roman – narodowość Polska
105. Stasiak Stanisław – narodowość Polska
106. Stasiak Wiesław – narodowość Polska
107. Stefaniuk Franciszek Jerzy – narodowość Polska
108. Strąk Michał – narodowość żydowska
109. Szuszczewicz Zygmunt – narodowość żydowska
110. Sytek Tadeusz – narodowość Polska
111. Szatkowski Sławomir – narodowość Polska
112. Szczepaniak Jan – narodowość Polska
113. Szczęsny Adam – narodowość Polska
114. Szymański Krzysztof – narodowość Polska
115. Ścierski Klemens – narodowość Polska
116. Śmietanko Andrzej – narodowość Polska
117. Święs Władysław – narodowość Polska
118. Świrepo Jan – narodowość żydowska
119. Tarczyński Antoni – narodowość Polska
120. Tomaszewski Władysław – narodowość Polska
121. Trawicki Krzysztof – narodowość Polska
122. Wierzbicki Janusz – narodowość Polska
123. Wiśniewski Andrzej – narodowość Polska
124. Wojciechowski Janusz – narodowość Polska
125. Wołek Jan – narodowość żydowska
126. Wójcik Stanisław – narodowość żydowska
127. Wrona Władysław – narodowość Polska
128. Zarzycki Wojciech Szczęsny – narodowość żydowska
129. Zegar Józef – narodowość Polska
130. Zych Józef – narodowość Polska
131. Żabiński Władysław – narodowość Polska
132. Żelichowski Stanisław – narodowość Polska

UNIA DEMOKRATYCZNA
1. Arkuszewski Wojciech – narodowość żydowska
2. Balicki Marek – narodowość żydowska
3. Borusewicz Bogdan – narodowość żydowska
4. Braun Juliusz Janusz – narodowość żydowska
5. Buczkowski Piotr – narodowość żydowska
6. Budnik Krzysztof – narodowość żydowska
7. Celiński Andrzej – narodowość żydowska
8. Chwat Leszek – narodowość żydowska
9. Ciemniewski Jerzy – narodowość żydowska
10. Czech Mirosław – narodowość żydowska
11. Czernecki Andrzej – narodowość Polska
12. Dmochowska Maria – narodowość Polska
13. Dołowy Krzysztof – narodowość żydowska
14. Działoszyński Karol – narodowość żydowska
15. Fiedorowicz Czesław – narodowość żydowska
16. Figura Grzegorz – narodowość Polska
17. Frasyniuk Własysław – narodowość żydowska
18. Gaberle Andrzej – narodowość żydowska
19. Gawlik Radosław – narodowość żydowska
20. Geremek Bronsław – narodowość żydowska
21. Góralska Helena – narodowość żydowska
22. Imiołczyk Barbara – narodowość Polska
23. Janas Zbigniew – narodowość żydowska
24. Komorowski Bronisław – narodowość żydowska
25. Koralewski Jerzy – narodowość Polska
26. Kracik Stanisław – narodowość Polska 
27. Król Jan – narodowość żydowska
28. Krzyżanowska Olga – narodowość żydowska
29. Kuroń Jacek – narodowość żydowska
30. Labuda Barbara – narodowość żydowska
31. Lipowicz Irena Ewa – narodowość żydowska
32. Lityński Jan – narodowość żydowska
33. Luks Krzysztof – narodowość żydowska
34. Machowski Andrzej – narodowość żydowska
35. Mazowiecki Tadeusz – narodowość żydowska
36. Mączka Zbigniew – narodowość Polska 
37. Milewski Zdobysław – narodowość żydowska
38. Niemcewicz Janusz – narodowość Polska
39. Nowina-Konopka Piotr – narodowość żydowska
40. Okoński Jan – narodowość żydowska
41. Olszowski Jan – narodowość żydowska
42. Onyszkiewicz Janusz – narodowość żydowska
43. Osiatyński Jerzy – narodowość żydowska
44. Piekarska Katarzyna – narodowość żydowska
45. Potocki Andrzej Tadeusz – narodowość żydowska
46. Puzyna Włodzimierz – narodowość żydowska
47. Rokita Jan Maria – narodowość żydowska
48. Rulewski Jan – narodowość żydowska
49. Setnik Ryszard – narodowość Polska
50. Skowrońska-Łuczyńska Anna – narodowość żydowska
51. Staniszewska Grażyna – narodowość żydowska
52. Staręga-Piasek Joanna – narodowość żydowska
53. Stolzman Maria – narodowość żydowska
54. Suchcka Hanna – narodowość żydowska
55. Sypniewska Joanna – narodowość żydowska
56. Syryjczyk Tadeusz – narodowość żydowska
57. Szczygielski Kazimierz – narodowość żydowska
58. Śledzińska-Katarasińska Iwona – narodowość żydowska
59. Święcicki Marcin – narodowość Polska
60. Taylor Jacek – narodowość żydowska
61. Trzcińska-Fajfrowska Maria – narodowość żydowska
62. Turko Ludwik – narodowość żydowska
63. Wielowieyski Andrzej – narodowość żydowska
64. Wierchowicz Jerzy – narodowość Polska
65. Wolfram Krzysztof – narodowość żydowska
66. Wójcik Gwidon – narodowość żydowska
67. Wójcik Wiesław – narodowość żydowska
68. Wujec Henryk – narodowość żydowska
69. Wyrowiński Jan – narodowość żydowska
70. Zajączkowska Maria – narodowość żydowska
71. Zawiła Marcin – narodowość żydowska
72. Zdrada Jerzy – narodowość żydowska
73. Zieliński Marek – narodowość żydowska
74. Zieliński Tadeusz – narodowość żydowska

UNIA PRACY
1. Aumiller Andrzej – narodowość żydowska
2. Borowik Wojciech – narodowość żydowska
3. Bugaj Ryszard – narodowość żydowska
4. Bujak Zbigniew – narodowość żydowska
5. Czarnecki Piotr – narodowość żydowska
6. Faszyński Ryszard – narodowość żydowska
7. Grott Janusz – narodowość Polska
8. Hajduk Henryk – narodowość żydowska
9. Jakubczyk Zygmunt – narodowość żydowska
10. Januła Eugeniusz – narodowość Polska
11. Jaruga-Nowacka Izabela – narodowość żydowska
12. Jedynak Tadeusz – narodowość żydowska
13. Kaczmarek Bogusław – narodowość żydowska
14. Karpiński Sergiusz – narodowość żydowska
15. Kowalczyk Michał – narodowość żydowska
16. Lamentowicz Wojciech – narodowość żydowska
17. Licnerska Halina – narodowość Polska
18. Małachowski Aleksander – narodowość żydowska
19. Małachowski Mirosław – narodowość żydowska
20. Marciniak Grzegorz – narodowość żydowska
21. Marciniak Piotr – narodowość żydowska
22. Moszyński Tadeusz – narodowość Polska
23. Nałęcz Tomasz – narodowość żydowska
24. Napierała Konrad – narodowość żydowska
25. Nowak Ryszard – narodowość żydowska
26. Nowakowska Maria – narodowość Polska
27. Nowakowski Sławomir – narodowość Polska
28. Pankanin Piotr – narodowość żydowska
29. Pańtak Kazimierz – narodowość Polska
30. Pol Marek – narodowość żydowska
31. Polak Danuta – narodowość Polska
32. Rogowski Stanisław – narodowość żydowska
33. Siedlarek Artur – narodowość żydowska
34. Sienkiewicz Krystyna – narodowość Polska
35. Smółko Artur – narodowość żydowska
36. Szymański Janusz Henryk – narodowość żydowska
37. Świerczyńska Beata – narodowość żydowska
38. Wiecheć Krzysztof – narodowość Polska
39. Zaborowski Jan – narodowość żydowska
40. Ziółkowska Wiesława – narodowość żydowska
41. Zysk Zbigniew – narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
1. Aszyk Piotr – narodowość żydowska
2. Błasiak Wojciech – narodowość żydowska
3. Burski Ryszard – narodowość żydowska
4. Cygonik Grzegorz – narodowość żydowska
5. Czajka Andrzej – narodowość żydowska
6. Gąsienica-Łuczek Tadeusz – narodowość Polska
7. Kaczmarzyk Grzegorz – narodowość Polska
8. Kamiński Krzysztof – narodowość żydowska
9. Kaźmierczak Andrzej – narodowość żydowska
10. Kościelny Robert – narodowość Polska
11. Koza Janusz – narodowość żydowska
12. Kraus Janina – narodowość żydowska
13. Król Krzysztof – narodowość żydowska
14. Laga Krzysztof – narodowość Polska
15. Moczulski Leszek – narodowość żydowska
16. Ostoja-Owsiany Andrzej – narodowość żydowska
17. Popenda Krzysztof – narodowość żydowska
18. Skrobisz Jan – narodowość żydowska
19. Słomka Adam – narodowość żydowska
20. Smykowski Leszek – narodowość Polska
21. Wilk Kazimierz – narodowość Polska
22. Wójcik Dariusz – narodowość żydowska

BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM
1. Dyrda Danuta – narodowość żydowska
2. Eysymontt Jerzy – narodowość żydowska
3. Gąsienica-Makowski Andrzej – narodowość Polska
4. Gołaś Andrzej – narodowość żydowska
5. Gwiżdż Andrzej – narodowość Polska
6. Kowalczyk Tadeusz – narodowość Polska
7. Kowolik Stanisław – narodowość Polska
8. Olszewski Ryszard – narodowość żydowska
9. Pietrzykowski Zbigniew – narodowość Polska
10. Pisarek Zdzisław – narodowość żydowska
11. Saar Paweł – narodowość żydowska
12. Szweda Bernard – narodowość żydowska
13. Szyc Hans – narodowość Niemiecka
14. Wielgus Marek – narodowość żydowska
15. Wuttke Jerzy – narodowość żydowska
16. Zieliński Leszek – narodowość żydowska

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
1. Czernek Joachim – narodowość Niemiecka
2. Kroll Henryk – narodowość Niemiecka
3. Kurzbauer Roman – narodowość Niemiecka
4. Paździor Helmut – narodowość Niemiecka

S E N A T

SOCJALDEMOKRACJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
1. Adamski Jerzy – narodowość żydowska
2. Berny Maria – narodowość żydowska
3. Ciemniak Grażyna – narodowość żydowska
4. Cieślak Jerzy – narodowość Polska
5. Czarny Ryszard – narodowość żydowska
6. Czerwiński Lech – narodowość żydowska
7. Enling Bodo – narodowość żydowska
8. Gibuła Ryszard – narodowość żydowska
9. Graboś Witold – narodowość żydowska
10. Jankiewicz Paweł – narodowość żydowska
11. Jarmużek Zdzisław – narodowość Polska
12. Jarzembowski Ryszard – narodowość żydowska
13. Karbowski Jan – narodowość Polska
14. Kempka Dorota – narodowość żydowska
15. Kopaczewski Jerzy – narodowość żydowska
16. Krupa Henryk – narodowość Polska
17. Kucharski Stanisław – narodowość Polska
18. Kuczyński Józef – narodowość żydowska
19. Kulak Zbigniew – narodowość żydowska
20. Kurczyk Grzegorz – narodowość żydowska
21. Kustrzeba Wanda – narodowość żydowska
22. Mąsior Bogusław – narodowość żydowska
23. Michaś Ireneusz – narodowość żydowska
24. Mulak Jan – narodowość żydowska
25. Nowak Zenon – narodowość Polska
26. Olszewski Wicenty – narodowość żydowska
27. Patyk Eugeniusz – narodowość Polska
28. Piwoński Zbyszko – narodowość żydowska
29. Rewaj Tadeusz – narodowość żydowska
30. Romańczuk Tomasz – narodowość żydowska
31. Rot Henryk – narodowość żydowska
32. Rzemykowski Tadeusz – narodowość żydowska
33. Sikorski Stanisław – narodowość żydowska
34. Szczepański Andrzej – narodowość żydowska
35. Szwonder Rajmund – narodowość Polska
36. Woźny Grzegorz – narodowość Polska
37. Wyględowski Mieczysław – narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Adamczuk Tomasz – narodowość żydowska
2. Adamiak Jan – narodowość polska
3. Antonowicz Jan – narodowość Polska
4. Borkowski Krzysztof – narodowość żydowska
5. Ceberek Stanisław – narodowość żydowska
6. Chorąży Jerzy – narodowość Polska
7. Daraż Adam – narodowość żydowska
8. Derkacz Jerzy – narodowość żydowska
9. Gajewski Sylwester – narodowość Polska
10. Grzeszczak Eugeniusz – narodowość Polska
11. Jankowski Romuald – narodowość Polska
12. Kanicki Henryk – narodowość żydowska
13. Karaś Roman – narodowość żydowska
14. Kienig Edward – narodowość żydowska
15. Kieszkowski Zdzisław – narodowość Polska
16. Komorowski Zbigniew – narodowość Polska
17. Krakowski Czesław – narodowość żydowska
18. Kwiatkowski Marian – narodowość Polska
19. Lipczak Władysław – narodowość żydowska
20. Łopatowska Maria – narodowość żydowska
21. Maciołek Henryk – narodowość żydowska
22. Makarewicz Henryk – narodowość żydowska
23. Matecki Wojciech – narodowość Polska
24. Ochwat Ryszard – narodowość żydowska
25. Olejnicka Anna – narodowość żydowska
26. Orzechowski Jan – narodowość żydowska
27. Pastuszka Stefan – narodowość Polska
28. Protasowicki Mieczysław – narodowość żydowska
29. Sęk Jan – narodowość żydowska
30. Stępień Piotr – narodowość żydowska
31. Strażewicz Wacław – narodowość Polska
32. Struzik Adam – narodowość żydowska
33. Stypuła Jan – narodowość żydowska
34. Włodyka Mieczysław – narodowość Polska
35. Woś Adam – narodowość Polska
36. Żołyniak Ryszard – narodowość Polska

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ”
1. Andrzejewski Piotr – narodowość żydowska
2. Biliński Mieczysław – narodowość żydowska
3. Chełkowski August – narodowość żydowska
4. Chronowski Andrzej – narodowość żydowska
5. Jurczak Stefan – narodowość żydowska
6. Lackorzyński Leszek – narodowość żydowska
7. Romaszewski Zbigniew – narodowość żydowska
8. Tyrna Marcin – narodowość żydowska
9. Zarzycki Ireneusz – narodowość żydowska

UNIA DEMOKRATYCZNA
1. Kozłowski Krzysztof – narodowość żydowska
2. Kuratowska Zofia – narodowość żydowska
3. Okrzesik Janusz – narodowość żydowska
4. Simonides Dorota – narodowość żydowska

UNIA PRACY
1. Janowska Zdzisława – narodowość żydowska
2. Minda Marek – narodowość żydowska

BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM 
1. Bachleda-Księdzularz – narodowość Polska
2. Religa Zbigniew – narodowość żydowska

KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY - 1. Kruk Wojciech – narodowość żydowska
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ” - 1. Stokarska Jadwiga – narodowość żydowska
STOWARZYSZENIE RODZIN ARCHIDECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ - 1. Łękawa Barbara – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY „POROZUMIENIE LUDOWE” - 1. Frączek Józef – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY „ZJEDNOCZENIE POLSKIE” - 1. Grześkowiak Alicja – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY ALEKSANDRA GAWRONIKA - 1. Gawronik Aleksander – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY HENRYKA STOKŁOSY - 1. Stokłosa Henryk – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY JERZEGO MADEJA - 1. Madej Jerzy – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY „SOLSKA” - 1. Solska Elżbieta – narodowość żydowska
MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA - 1. Bartodziej Gerhard – narodowość Niemiecka.

Poznajmy też narodowość członków kierowniczej części Episkopatu, a co za tym idzie, dowiedzmy się, jaki naród w rzeczywistości reprezentują. "Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowieństwo katolickie zostało bardzo zażydzone, gdyż Żydzi niemal masowo wstępowali do seminariów, głównie do warszawskiego. Stąd też mamy obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego i to oni właśnie tak często używają zwrotu 'nasi starsi bracia w wierze' " - Ks. prof. Michal Poradowski - były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile.

A tu lista:
Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp - narodowość żydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski - Bronisław Dąbrowski - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Krakowski - Kardynał Franciszek Macharski - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Wrocławski - Kardynał Henryk Gulbinowicz - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński - Henryk Muszyński - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Gdański - Tadeusz Gocławski - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki - Damian Zimoń - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Białostocki - Edward Kisiel - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski - Bolesław Pylak - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Łódzki - Władysław Ziółek - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznański - Jerzy Stroba - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Szczeciński - Marian Przykucki - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Warmiński (Olsztyński) - Edmund Piszcz - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski - Ignacy Tokarczuk - narodowość ukraińska.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce - Józef Kowalczyk - narodowość żydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał - Sławomir Leszek Głodź - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczyński - Władysław Jędruszów - narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Łomżyński - Juliusz Paetz - narodowość żydowska.
Biskup Metropolita Częstochowski - Stanisław Nowak - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski - Edward Materski - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki - Adam Smigielski - narodowość polska
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastępca Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski - Tadeusz Pieronek - narodowość polska. (?)
Biskup Ordynariusz Pelplinski - Jan Szlaga - narodowość niemiecka.
Biskup Ordynariusz Toruński - Andrzej Suski - narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieźnieński, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Poloni - Szczepan Wesoły - narodowość żydowska
Biskup Ordynariusz Włocławski - Bronisław Dębowski - narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Włocławski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników - Roman Andrzejewski - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki - Jan Wieczorek - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski - Alfons Nossol - narodowość niemiecka.
Biskup Ordynariusz Bielsko - Żywiecki - Tadeusz Rakoczy - narodowość żydówka.
Biskup Ordynariusz Kielecki - Stanisław Szymecki - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Tarnowski - Józef Życiński - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski - Wacław Świerzawski - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Siedlecki - Jan Mazur - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Kaliski - Stanisław Napierała - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Rzeszowski - Kazimierz Górny - narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski - Jan Srutwa - narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Koszalińsko - Kołobrzeski - Czesław Domin - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski - Józef Michalik - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Elbląski - Andrzej Sliwiński - narodowość żydowska
Biskup Ordynariusz Elcki - Wojciech Zięba - narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Elcki - Edward Samsel - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski - Kazimierz Romaniuk - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Łowicki - Alojzy Orszulik - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Płocki - Zygmunt Kamiński - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Legnicki - Tadeusz Rybak - narodowość żydowska.
Ksiądz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii byłego Prezydenta (Wałęsy)  Franciszek Cybula - narodowość żydowska. 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Artur1
13-02-2017 / 11:44
@Artur- Trzeba być kompletnym idiotą by coś takiego napisać
~Artur
22-01-2017 / 00:32
Kiedy Polska pozbędzie się żydów bo serce pęka z rozpaczy, dlaczego Polacy pozwalają im na pobyt w Polsce???........
~شركة تنظيف بابها
01-10-2016 / 18:37
[URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"][B][I][U]شركة تنظيف منازل بابها[/U][/I][/B][/URL] تعد شركة الاحمديه من امهر الشركات ب[URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]تنظيف المنازل[/URL] و[B]المكاتب[/B] و[B]القصور[/B] و[B]الفيلل[/B] بأمهر المدربين بعملية النظافة لخبرة سنوات طويله فى مجال النظافة بانحاء المملكه بتقنيات عالية الجودة فى عملية التنظيف وابلاد المجاوره الكبيرة والصغيرة ابها جازان نجران خميس مشيط والعديد من المدن الطائف والباحة والعقيق والقنفذة و مكة والخرمة و التربة و رانيا وتواجدنا بالرياض بالتعرف والتعامل مع اجود شركات النظافة بالرياض شركة تنظيف بالرياض من امهر الشركات الموجودة بالمملكة ويسعدنا ايضا التعامل معها بمنطقة العاصمة الرياض وايضا لدينا فروع اخرى بمنطقة الجوف وسكاكا من شركة كشف تسربات المياه بالطائف عزل اسطح مكافحة حشرات تنظيف خزانات عزل خزانات [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"][B][I][U]شركة تنظيف مدارس ابها[/U][/I][/B][/URL] تقد ايضا العديد من الخدمات شركة تنظيف مدارس بابها بتنظيف المكاتب وفرف التدريس وغرف المعلمين وتنظيفها بالهواء للتخلص من الاتربة ومسح مكاتب المعلمين وتلميعها بأدوات تلميع مخصصة لخامات المكاتب من اخشاب ومعادن وغيرها والقيام بتنظيف حمامات الطلبة واعدام الجراثيم والباكتريا وايضا تنظيف الشركات الكبرى والمتوسطة والكبرى وجديرين بالتنفيز لحصولنا على عمال اقوياء واذكياء فى عملهم ونختلف عن غيرنا بسرعة الاداء ودقة التنفيذ لذى نتمنى من عملاءنا التعامل معنا ليرى الراحة النفسيةلارجاع بيتة مثل ما كان بالسابق عند الانتهاء من انشائه شركة تنظيف بابها تهتم الشركة بحضور الحرفيين فى فك وتركيب الاجهزة الكهربائيه وحرصا على الاشياء القابلة للكسر والتوصيلات بشبكة كهرباء المنزل عزيزى العميل نحن نحث على ارضاء رغباتك فى منزلك ونحترم اتصالك اولا لاختيارك بشركة قادرة على ان تقوم بكل ما تريدة من نظافة بيتك وبالرغم لمرور سنوات طويلة بخبرة الفنيين والعمال فى شركتنا ايضا تهتم بتدريبهم بفك وتركسب اثاث المنزل ونظافتها بطريقة سليمة وسريعة غير ضارة: [B][I][U][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف اثاث بابها[/URL][/U][/I][/B] [U][I][B][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف اثاث بالبخار بابها[/URL][/B][/I][/U] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف بالبخار بابها[/URL] [B][I][U][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"] شركة تنظيف حوائط بابها[/URL][/U][/I][/B] [U][I][B][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف ارضيات بابها[/URL][/B][/I][/U] [B][I][U][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف مدارس بابها[/URL][/U][/I][/B] [B][I][U][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف مجالس بابها[/URL][/U][/I][/B] ومن العديد من خدمات النظافة بابها خدمات تنظيف الحوائط وهى مهمة جدا فى عملية النظافة بسبب الاتربة التى تتراكم عليها فى هذه الامور نستخدم المكانس الكهربائيه واجهزة ازالة الاتربة بالهواء وبعد ذالك يتم غسيل الحوائط بطريق مخاصة خوفا على الدهان والطبق الخارجيه وبعد الانتهاء من نظافة الحائط يتم تنشيفه بالهواء لعدم ترك اى اثر للمياه ومستحضرات التنظيف وكما نعرف ان المواد المستخدمة فى نظافة الحوائط تكون مختلفة عن المواد المستخدمه فى الارضيات ولا الحمامات ولا المطابخ والكراجات لان من الممكن عند حضور اى عامل غير مدرب يقوم بغسل الحوائط مثلا بوواد تنظيف السيراميك..... من اجا ذالك يوجد التدريب والتذير اليومى لافراد فريقنا عن طريق المدير المسؤل عن الشركة وبناء على ذالك ترى العامل بشركة الاحمدية يعمل بطريق مميذة تلفت النظر اليها من طرق النظام فى والدقة فى عملة العمالة المدربه بتنظيف الاثاث كما نعرف ان فك وتركيب وتنظيف الاثاث بحتاج الى تقنيات عالية الجودة والتعامل بطرق دقيقة لعدم وجود اى اضرار بالاثاث ونعرف ايضا ان تنظيف الاثاث بالمياه او بطرق بدائيه تضر الاثاث من اجل ذالك احضرنا الى شركتنا العديد من الاجهزه لتنظيف الاثاث بالبخار الخفيف وبنفخ الهواء وبطرق لا تؤدى الى الضرر وازالة الغبار المتراكم ايضا يحتاج الى الهواء والبخار وفنى مدرب على تنظيفة بطرق ايجابيه و تلميع وصيانة و نظافة عفش بابها [B][I][U][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف بابها[/URL][/U][/I][/B] اسعارنا وتكون اسعارنا مناسبة لعملائنا حسب المساحة وحسب نوع الطلب عزيزى العميل نحن هنا لتلبية طلبكم نحن كأى مؤسسة لانختلف عنها للعمل من اجل كسب المال ولكن اليوم والحمد لله لدينا فى انحاء المملكة فروع من مكافحة حشرات لاطائف وتسليك مجارى وتنظيف خزانات ولدينا الشرفع من التعرف على شركة ركن نجد وهى من افضل شركات النظافة بالرياض وانحاء المملكة ايضا وهى من اجود الشركات بالمملكة العربية السعودية لحصولها على ادارة عالية الجودة ولنا الشرف ايظا لظاففتها بمقالتنا ب[U][I][B][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف بابها[/URL][/B][/I][/U] وجيزان ونجران اسعار مغريه بسب نجاحنا بجميع المجالات نتجة الى تحسين الاسعار لعملائنا فى انحاء المملكة مع الضمانات حسب رغبة العميل ونها الضمانات الشهريه والسنويه المضمونة لخدمتنا 24 ساعة فى تلبية اتصالك الامانة والثقة ومن تجارب الايام الماضيه من مشاكل نسمع عنها من نقص وكسر وكسائر بسبب الاهمال التام من ادارة الشركة التى ينتج من خلالها المشاكل .....من اجل ذالك الامانة والثقة شعارنا- عند البدء بعملية التنظيف يتم جمع الاشياء الثمينه والرفيعه وادقيقة مثل الخصوصيات لان نعرف كل منا يلتهى بعمله وبأسرتة وطبعا يقيم ببيتة فى امان تام فمن المتوقع ان بضع اشياء ثمينه فيصادفها احد العمال فتجمع مع الاشياء الاخرى ويتم تنظيفها بطرق خاصة >>>> انت الان تتعامل مع شركة مميزه بالامانه ونتمنى ان تكون مطمئن على امانة منزلك معمن قبل نظافته [B][I][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف مطابخ بابها[/URL][/I][/B] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف بأبها[/URL] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف بجازان[/URL] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف بنجران[/URL] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف بمنطقة عسير[/URL] [B][I][U][URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"][URL="http://www.el-ahmdya تنظيف بعسير[/URL][/URL][/U][/I][/B] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف بمحايل عسير[/URL] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف مساجد بمنطقة عسير[/URL] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف كنب بابها[/URL] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف مساجد بابها[/URL] [URL="www.el-ahmdya.com/2016/09/blog-post.html"]شركة تنظيف حمامات ومسابح بابها[/URL] الحمامات تعنى منبع للجراثيم وللامراض الجلديه ومن الامعروف عن سكان منطقة عسير بالسفر والتنقل من اجل العمل او الفسحة وتغير الهواء فيتلرك المنزل لفترة طويل مغلق فمن الناتج عن ذالك ظهور الباكتريا والجراثيم بالحمامات فلابد من التأكد من عملية التنظيف وبعد ذالك المهم وهو التعقيم شركة تعقيم خزانات شركة تعقيم حمامات بابها قبل عملية التنظيف وهى قتل الجراثيم والباكتيريا عن طريق المواد الفعالة لابادتها لان كل من يريد ان يعيش ببيئه نظيف خالية من الامراض وخالية من التوتر والنشغال بأمر ما بخصوص النظافة, مكافحة حشرات, تعقيم خزانات, ويتم غيشل الحمام باحد افراد الممتاذين بالنظافة والتعقيم من اجل عدم ترك الجراثيم التى لا ترى الا بالعين المجردة. شركة الاحمديه للنظافة بالطائف: الاشراف العام: [URL="hohoabdo3@gmail.com"]ابو محمود[/URL]
~شركة كشف تسربات
17-09-2016 / 09:56
الآن يمكنكم التخلص من جميع مشاكل تسربات المياه المزعجة مع أفضل شركة كشف تسربات بالمملكة و هي شركة آمتار. للتواصل معنا عبر موقعنا:- https://amtar-ksa.com/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/
~محمد الخطيب
04-07-2016 / 21:45
" rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_27.html"> شركة عزل اسطح بالرياض " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_35.html"> شركة عزل خزانات المياه بالرياض " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_20.html"> شركه عزل مائى بالرياض " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_91.html"> شركة عزل حرارى بالرياض " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post.html"> شركة عزل اسطح بالدمام " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_38.html"> شركة عزل خزانات المياه بالدمام " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_24.html"> شركه عزل مائى بالدمام " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_70.html"> شركة عزل حرارى بالدمام " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_81.html"> شركة عزل اسطح بالاحساء " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_81.html"> شركة عزل خزانات المياه بالاحساء " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_21.html"> شركه عزل مائى بالاحساء " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_62.html"> شركة عزل حرارى بالاحساء " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_25.html"> شركة عزل اسطح بالجبيل " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_25.html"> شركة عزل خزانات المياه بالجبيل " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_25.html"> شركه عزل مائى بالجبيل " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_25.html"> شركة عزل حرارى بالجبيل " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_45.html"> شركة عزل اسطح بالخبر " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_45.html"> شركة عزل خزانات المياه بالخبر " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_45.html"> شركه عزل مائى بالخبر " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_45.html"> شركة عزل حرارى بالخبر " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_29.html"> شركة ترميم منازل بالخبر " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_47.html"> شركة عزل اسطح بالقصيم " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_12.html"> شركة عزل خزانات المياه بالقصيم " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/blog-post.html"> شركه عزل مائى بالقصيم " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/04/0530464144_67.html"> شركة عزل حرارى بالقصيم " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_20.html"> شركة عزل اسطح بالقطيف " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_67.html"> شركة عزل فوم بالقطيف " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_20.html"> شركه عزل مائى بالقطيف " rel="nofollow">www.el-harmeen.com/2016/06/blog-post_20.html"> شركة عزل حرارى بالقطيف
~charles
20-06-2016 / 16:06
1.dlaczego Zygmunt Hejmo Kradnie paszporty i zada za nie szmalu wspierany 3 krotnie telefonicznie przez Sekr.Stasia Dziwisza; 2.dlaczego sekr.Benedykta XVI Don GEORGES G. odmawia pomocy i odszkodowania w imieniu Papieza w czasie audiencji w Gabinecie S.S. 4 .12 .2010 o godz.18.15 - za czyn Z.HEJMY tj jawna kradziez i kalumnie rzucane w czasie rozmowy z adw. GIUSEPPE MASULLO w Watykanie 2.01.1997; 3.dlaczego plk Mozgawa otrzymal tytul generala ingiwilujac KUL ,Rade Adwokacka w Lublinie( pisal protokoly jakào szef SB na posiedzeniach Rady i przesladujac rodziny adw i prof nie tylko z Lublina; 4.dlaczego s.Wl.BLAJERSKI wydawal wyroki na polecenie KW czy KC i zrobil sie min. MSW,Szefem PROK.Apelac. w Lublinie, a obecnie szkodzi ludziom w Prok.Krajowej pro publico bono.
~Frenburg
06-06-2016 / 22:23
Czy potrzebujesz kredytu? Oferujemy pozyczki od $5,000 do $8000,000 w 2% odsetek na-rok, nasza oferta kredytu jest gwarancja 100% i tylko w powaznych klientów. Swiadczymy uslugi takie jak; Kredyty samochodowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty, mobilne kapitalowe, pozyczki dzialalnosci, osobiste pozyczki do nas napisac: williamgraham920@yahoo.com
~القمه المثاليه
18-05-2016 / 00:05
شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% رش مبيدات بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D8%B7-%D8%A8% شفط بيارات بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالجبيل شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالجبيل شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالجبيل شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D8%B7-%D8%A8% شفط بيارات بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالاحساء شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالاحساء شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالاحساء شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالقطيف شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالقطيف شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالقطيف شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالجبيل شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالاحساء شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالقطيف شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف موكيت وسجاد بالدمام والخبر
~افضل شركة تنظيف بالدمام
18-05-2016 / 00:04
شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% رش مبيدات بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D8%B7-%D8%A8% شفط بيارات بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالجبيل شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالجبيل شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالجبيل شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D8%B7-%D8%A8% شفط بيارات بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالاحساء شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالاحساء شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالاحساء شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بالقطيف شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D تسليك مجارى بالقطيف شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بالقطيف شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالدمام شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالجبيل شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالخبر شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالاحساء شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9% نقل عفش بالقطيف شركة" rel="nofollow">boatworksmag.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف موكيت وسجاد بالدمام والخبر
~ahmed
08-05-2016 / 23:51
شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/index.html">شركة تنظيف بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%86%D8%A7% تنظيف منازل بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%81%D9%84%D9%84. تنظيف فلل بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%AE%D8%B2%D8%A7% تنظيف خزانات بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA. رش مبيدات بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7% كشف تسربات المياه بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D8%AC%D8%A7% تنظيف مجالس بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%AC%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7.html"> جلى بلاط بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC% تنظيف واجهات زجاج بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%AE%D9%8A% تنسيق حدائق بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html"> دهانات بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%AD.html"> عزل اسطح بالرياض شركة" rel="nofollow">www.alrayyanclean.com/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB.html"> نقل اثاث بالرياض Phone: 0555618071 website: https://www.alrayyanclean.com