Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-09-2012

Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku

Zaproszenie 

W dniu 5 września 2012r. (środa) o godzinie 1030 w Sądzie Okręgowym w Katowicach, w sali 126, przy ul. Andrzeja 18 odbędzie się rozpoznanie „Skargi pokrzywdzonego na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o sygn. akt IV Kp 143/11, prowadzonego w sposób rażąco sprzeczny z przepisami prawa   przez sędziego SR Marcina Szymczaka, który seryjnie popełnia przestępstwa  z art. 231 §1 KK i z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne,  na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka”, z dnia 9 maja 2012 r., zaadresowanej do Sądu Najwyższego w Warszawie, Wydział VI Karny. 

Niniejsza sprawa jest oznaczona sygnaturą akt VI S 19/12, a dotyczy afery finansowej wywołanej przez oszustów z Getin Banku SA, w wyniku której były agent Służby Bezpieczeństwa PRL-u a obecnie właściciel Getin Banku SA Leszek Czarnecki bezprawnie przejął środki pieniężne wielkiej wartości od swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN, co szczegółowo jest opisane na aferyprawa.eu i nowyekran.pl, podję linki:

·         http://aferyprawa.eu/Interwencje/LISTY,

·         http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60960,polskie-swiete-krowy

·         http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/72552,majordomus-do-zwolnienia 

Tymczasem od kilku lat władze prokuratorskie i władze sądownicze mataczą i wspierają działania przestępcze aferzystów z tego banku, uniemożliwiając mi i innym oszukanym odzyskanie majątku znacznej wartości. 

Proszę uprzejmie wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie mnie w walce w słusznej sprawie, ponieważ dziś ja a jutro Wy możecie być ograbieni z całego dorobku życia przez mafię esbecko-prkuratorsko-sądową

Pokrzywdzony Jan Jączek

--------------------------------------------------------

Tychy, dnia 5 września 2012r.

Pokrzywdzony Jan Jączek

e-mail: jan.jaczek@gmail.com 

Pan Jarosław Gowin`
Minister Sprawiedliwości RP
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 

Wniosek pokrzywdzonego

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach, którzy od ponad trzech lat chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów z Getin Banku SA i znęcają się psychicznie nad ofiarami oszustwa finansowego znacznej wartości, a dodatkowo popełniają w sposób ciągły oszustwa procesowe 

I. Działając w imieniu własnym i jako spadkobierca mojej matki Michaliny Jączek, na podstawie art.114 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach, którzy od ponad trzech lat chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów z Getin Banku SA i znęcają się psychicznie nad ofiarami oszustwa finansowego znacznej wartości, a dodatkowo popełniają w sposób ciągły oszustwa procesowe, na szkodę pokrzywdzonych przez bank.

Vide:  art.114 (Przesłanki i tryb wszczęcia postępowania dyscyplinarnego) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne wobec sędziów na żądanie Ministra Sprawiedliwości oraz akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI S 19/12 i inne. 

II. Dnia 5 września 2012r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach, przy ul. Andrzeja 16/18 odbędzie się rozpoznanie „Skargi pokrzywdzonego na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o sygn. akt IV Kp 143/11, prowadzonego w sposób rażąco sprzeczny z przepisami prawa  przez sędziego SR Marcina Szymczaka, który seryjnie popełnia przestępstwa  z art. 231 §2 KK i z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne,  na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka”, z dnia 9 maja 2012 r., zaadresowanej do Sądu Najwyższego w Warszawie, Wydział VI Karny. 

W powyższej skardze wskazałem i udowodniłem, że w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach działa zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i sędziów, chroniąca siebie nawzajem oraz aferzystów z Getin Banku SA, którzy  bezprawnie przejęli środki pieniężne wielkiej wartości od swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego właściciela Getin Banku SA, co szczegółowo jest opisane w internecie na stronach aferyprawa.eu,  nowyekran.pl, podaję linki:

·         http://aferyprawa.eu/Afery/Majordomus-do-zwolnienia-czyli-jak-sluzby-olewaja-Tuska-i-kryja-aferzystow-Getin-Noble-Banku

·         http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/72552,majordomus-do-zwolnienia

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI S 19/12 i inne. 

III. W nawiązaniu do powyższej treści, wnoszę o zbadanie wszystkich akt sprawy dotyczących pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z których jednoznacznie wynika, że wraz z śp. matką Michaliną Jączek jestem ofiarą kliki prokuratorsko-sędziowskiej,  popełniającej bezkarnie czyny karalne z art.231 §2KK,  art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne. W uzasadnieniu przedstawiam kuriozalne orzeczenia sądowe, wydane przez sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o  sygn. akt VI S 19/12, które są rażąco sprzeczne z obowiązującymi ustawami, Konwencjami podpisanymi przez Polskę i z elementarnymi zasadami prawidłowego rozumowania.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI S 19/12 i inne. 

Uzasadnienie 

1. Informuję, że w wyniku zaplanowanego oszustwa finansowego właściciel Getin Banku SA Leszek Czarnecki, zaledwie w okresie około trzech tygodni bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln PLN, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tys. PLN. Dodatkowo przestępcy z Getin Banku SA bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie na kwotę około 100 tys. PLN i wykorzystując skorumpowanych sędziów, którzy wydali postanowienie niezgodne z art.379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, przy pomocy komornika sądowego ograbiali moją matkę z emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając Jej ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło do udaru mózgu i śmierci.

Dowód: obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach, w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym i w Sądach Rejonowych w Katowicach, z których jednoznacznie wynika, że prokuratorzy i sędziowie, chronią oszustwa finansowe Leszka Czarneckiego i jego pracowników, czym popełniają przestępstwa na moją szkodę z art. 231 §2 KK w związku z art. 258 §1 KK - działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i inne czyny karalne. 

2. Dnia 9 maja 2012r. pokrzywdzony Jan Jączek złożył „Skargę na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o sygn. akt IV Kp 143/11, prowadzonego w sposób rażąco sprzeczny z przepisami prawa  przez sędziego SR Marcina Szymczaka, który seryjnie popełnia przestępstwa  z art. 231 §2 KK i z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne,  na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka”, z datą  9 maja 2012 r., zaadresowanej do Sądu Najwyższego w Warszawie, Wydział VI Karny, cytuję: 

„Działając w imieniu własnym  na podstawie art. 3 pkt 4 oraz art. 6 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”(Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), wnoszę skargę na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez sędziego SR Marcina Szymczaka, który seryjnie popełnia przestępstwa  z art. 231 §2 KK i z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne,  na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka i w związku z tym składam wniosek o: 

I. Stwierdzenie przewlekłości tego postępowania sądowego, bowiem od stycznia 2011r. w  sądzie „przechowywane” są akta prokuratorskie, w celu chronienia przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, których oskarżam o popełnienie szeregu czynów karalnych, na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt IV Kp 143/11. 

II. Przyznanie na rzecz skarżącego Jana Jączek od Skarbu PaństwaSądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach kwoty dwadzieścia tysięcy PLN tytułem odpowiedniej sumy pieniężnej, za umyślne i rażące łamanie prawa przez Przewodniczącą Wydziału IV Karnego tegoż Sądu Magdalenę Rzaskę i sędziego SR Marcina Szymczaka, którzy działając w zmowie przestępczej, chronią przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach. Taki błędny sposób stosowania prawa przez sędziów apelacji katowickiej, uniemożliwia pokrzywdzonemu Janowi Jączek odzyskanie środków finansowych znacznej wartości zagrabionych przez oszustów z Getin Banku SA.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt IV Kp 143/11 i inne akta. 

III. Zwolnienie skarżącego z opłaty stałej od skargi w wysokości 100 PLN, z uwagi na trudną sytuację materialną pokrzywdzonego. 

IV. Na podstawie art. 37 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do Sądu Najwyższego, bowiem wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, celem wyznaczenia właściwego sądu do rozpoznania niniejszej skargi, ponieważ od ponad trzech lat sędziowie w okręgu apelacji katowickiej chronią aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączek (...)”.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI S 19/12 i inne. 

2. Dnia 4 lipca 2012r. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie: Tomasz Salachna, Barbara Baj, Jan Kurpas wydali postanowienie z datą 4 lipca 2012r., sygn. akt VI S 19/12, nie uwzględniając wniosku pokrzywdzonego Jana Jączka o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach od rozpoznania niniejszej sprawy, mimo następujących okoliczności: 

2A. Od ponad trzech lat jestem ofiarą oszustwa procesowego - sądowego popełnianego przez prokuratorów i sędziów z okręgu apelacji katowickiej,  łamiących wszelkie zasady i procedury. Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego - błędnego stosowania prawa - przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów opisany jest w internecie na stronach nowyekran.pl, aferyprawa.eu i innych.

Vide: uzasadnienie w „Skardze na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o sygn. akt IV Kp 143/11, prowadzonego w sposób rażąco sprzeczny z przepisami prawa  przez sędziego SR Marcina Szymczaka, który seryjnie popełnia przestępstwa  z art. 231 §2 KK i z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne,  na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka”, z datą  9 maja 2012 r., zaadresowanej do Sądu Najwyższego w Warszawie, Wydział VI Karny ( łącznie 8 stron formatu A4 ). 

2B. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora (…)”, cytuję: „Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy”. 

2C. Zgodnie z treścią art. 25 §1 pkt 2 KPK Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: z art. 258 §1 KK , z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK, z art. 156 §3 KK oraz inne czyny karalne. 

2D. Tymczasem w powyższej sprawie stan faktyczny jest następujący:

-                    prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach Aneta Mucha chroni przestępstwa sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach, jak i oszustów z Getin Banku SA, mimo że z mocy prawa, nie powinna rozpoznawać zarzutów przeciwko sędziom z tego samego okręgu w którym pracuje.

-                    następnie akta prokuratorskie przekazują do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i wyznaczają do rozpoznania sprawy sędziego SR Marcina Szymczaka, który od kilku lat seryjnie popełnia przestępstwa  z art. 231 §2 KK i z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne,  na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka. Sędzia SR Marcin Szymczak ma rozpoznać poważne  i istotne zarzuty przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach, co jest rażąco sprzeczne z procedurami, ustawami i elementarnymi zasadami prawidłowego rozumowania.

-                    sędzia SR Marcin Szymczak chroni oszustwa procesowe sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, a oni chronią jego oszustwa procesowe, przy całkowitej bezczynności i zaniechaniach Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów. 

2E. Podkreślić należy, że Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie: Tomasz Salachna, Barbara Baj, Jan Kurpas wydając postanowienie z datą 4 lipca 2012r., sygn. akt VI S 19/12, świadomie i celowo pominął powyższe istotne okoliczności a ograniczył się do manipulacji słownej i wypisywania niedorzeczności, przykład:

„Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie została ujawniona żadna tego typu okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności Sędziów Sądu Okręgowego: Edyty Kowalik, Anny Musiał, Agaty Błachowiak, co do ich bezstronności w sprawie zawisłej przed tym sądem na skutek skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania i złożonych w tym zakresie wniosków.

Okoliczności „oskarżenia” sędziów przez stronę postępowania o to , że sprawa dotyczy chronienia przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną skorumpowanych sędziów nie buduje stanu wątpliwości co do bezstronności tychże sędziów, a przeciwnie twierdzenie to wyraża li tylko subiektywne zapatrywanie (...)”. 

Taki sposób stosowania prawa przez powyżej wskazanych sędziów narusza powagę urzędu sędziego i jest rażącym łamaniem przepisów prawa. 

3. Dnia 11 lipca 2012r. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie: Edyta Kowalik, Anna Musiał, Agata Błachowiak-Kaleta wydali postanowienie z datą 11 lipca 2012r., sygn. akt VI S 19/12, nie uwzględniając wniosku pokrzywdzonego Jana Jączka o zwolnienie od opłaty, wyznaczenia pełnomocnika z urzędu, wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie skargi do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, mimo następujących okoliczności: 

3A. Od ponad trzech lat jestem ofiarą oszustwa procesowego - sądowego popełnianego przez prokuratorów i sędziów z okręgu apelacji katowickiej,  łamiących wszelkie zasady i procedury. Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego - błędnego stosowania prawa - przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów opisany jest w internecie na stronach nowyekran.pl, aferyprawa.eu i innych.

Vide: uzasadnienie w „Skardze na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o sygn. akt IV Kp 143/11, prowadzonego w sposób rażąco sprzeczny z przepisami prawa  przez sędziego SR Marcina Szymczaka, który seryjnie popełnia przestępstwa  z art. 231 §2 KK i z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne,  na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka”, z datą  9 maja 2012 r., zaadresowanej do Sądu Najwyższego w Warszawie, Wydział VI Karny ( łącznie 8 stron formatu A4 ). 

3B. Podkreślić należy, że w zasadach prawnych i metodach wyrokowania Sądu (judykaturze) przyjmuje się, że art. 37 Kodeksu Postępowania Karnego ma na względzie takie sytuacje, które mogą wywierać wpływ na swobodę orzekania lub stwarzać przekonanie o braku warunków do rozpoznania danej sprawy w obiektywny sposób (por. postanowienie SN z 13.7.1995r. akt III 34/95, OSNKW z 1995r., z 9-10, poz. 68). Zatem dobro wymiaru sprawiedliwości nakazuje eliminowanie sytuacji mogących wywołać przekonanie strony czy opinii publicznej (nawet mylne) o braku warunków do obiektywnego rozpoznania sprawy przez sąd właściwy (postanowienie SN z 10.12.1999r. - III KO 98/99, OSN Prok. i Pr. 2000, Nr3, poz. 7). 

Przez dobro wymiaru sprawiedliwości trzeba rozumieć sytuacje, które mogą wywierać wpływ na swobodę orzekania lub stwarzać przekonanie o braku warunków do rozpoznania sprawy w sposób obiektywny, a także zagrożenie rozpoznania i zakończenia sprawy zawisłej w sądzie w rozsądnym terminie (postanowienie SN z 7.4.2000r. - II KO 105/2000, GS 2001, Nr 2, s. 43, postanowienie SN z 7.6.2000r. - I KO 105/2000, OSN Prok. i Pr. 2000, Nr 11, poz. 4, postanowienie SN z 26.1.2005r. -   III KO 48/04, OSNKW 2005, Nr2, poz. 23, postanowienie SN z 15.6.2005r. - II KO 20/05, Biul. Prawa Karnego 2005, Nr 1, poz. 20). 

3C. Podkreślić należy, że Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie: Edyta Kowalik, Anna Musiał, Agata Błachowiak-Kaleta wydając postanowienie z datą 11 lipca 2012r., sygn. akt VI S 19/12, świadomie i celowo pominął powyższe istotne okoliczności a ograniczył się do manipulacji słownej i wypisywania niedorzeczności, że jestem w stanie ponieść koszty pełnomocnika z wyboru, itp. 

Zwracam uwagę na istotny fakt, że jestem osobą bezrobotną i rzetelnie wykazałem, że nie posiadam żadnego majątku. Nadto zgodnie z treścią Polskiej Karty Praw Ofiary, cytuję:

„Ofiara ma prawo do: 1) pomocy, 2) godności, szacunku i współczucia (…), ofiara winna uzyskać potrzebną jej pomoc prawną, materialną, medyczną, psychologiczną i socjalną (art. 2, art.31 pkt 1, 2, art. 32 Konstytucji RP, art 2 §1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Karnego [k.p.k.], art. 49 §1 k.p.k) (...) . Do szczególnego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (…)”. 

Taki sposób stosowania prawa przez powyżej wskazanych sędziów narusza powagę urzędu sędziego i jest rażącym łamaniem przepisów prawa. 

4. Dnia 7 sierpnia 2012r. zwróciłem się listem otwartym do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach Moniki Śliwińskiej, by objęła nadzorem sprawę o sygn. akt VI S 19/12. W powyższym piśmie, które przesyłam w załączniku wskazałem i udowodniłem czyny karalne popełniane przez sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach na moją szkodę i innych pokrzywdzonych przez bank.

W odpowiedzi otrzymałem pismo od Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach Moniki Sliwińskiej z datą 24 sierpnia 2012r. sygn. akt S.Sk.05-051-152/12, w którym w żaden sposób nie odnosi się do moich istotnych i poważnych zarzutów przeciwko sędziom popełniającym przestępstwa na moją szkodę. Nadto Pani  Monika Śliwińska również odmawia mi  objęcia powyższej sprawy nadzorem przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach i jest całkowicie obojętna na rażące łamanie prawa przez sędziów podległych jej admnistracyjnie, czym popełnia czyn karalny z art. 231 §2 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne, na moją szkodę.

Dowód:  pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach Moniki Sliwińskiej z datą 24 sierpnia 2012r. sygn. akt S.Sk.05-051-152/12. 

5. Panie Ministrze Sprawiedliwości RP,

Powyżej wskazałem i udowodniłem rażące łamanie prawa i naruszanie powagi urzędu sędziego przez  Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach Monikę Śliwińską i podległych jej administracyjnie sędziów w osobach:  Tomasz Salachna, Barbara Baj, Jan Kurpas,  Edyta Kowalik, Anna Musiał, Agata Błachowiak-Kaleta.

W związku z powyższym na podstawie art.114 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko wskazanym sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach. 

6. Nadto na podstawie art. 304 §1 Kodeksu Postępowania Karnego niniejsze pismo wysyłam na ręce Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, celem wszczęcia rzetelnego śledztwa przeciwko klice prokuratorsko-sędziowskiej z okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, przez Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. 

7. Niniejszy wniosek wysyłam pocztą elektroniczną do Kancelarii Premiera Rządu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Posłów na Sejm RP, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka, z uprzejmą prośbą o upublicznienie afery Getin Banku SA, kilkakrotnie większej od aferki Amber Gold, załączam link  do przebiegu posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach:

http://www.youtube.com/watch?v=RC80CaYa41Q . 

8.  Reasumując powyższe, niniejszy wniosek jest konieczny i w pełni zasadny.

Pokrzywdzony i spadkobierca
Jan Jączek

 Więcej:

Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Paweł Wojtunik - skarga na bezczynność i zaniechania CBA w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, na szkodę Jana Jączek i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez L
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Marcin
06-09-2012 / 12:22
Publiczne piętnowanie urzędników państwowych w miejscu ich zamieszkania ma sens i jest dużo skuteczniejszym rozwiązaniem niż pisanie na nich skarg do ich kolesi z wyższych instancji nadzorczo decyzyjnych.
~Anka
06-09-2012 / 00:37
Media krajowe ( oprócz Afer Prawa) robią w portki, ETPC w Strasburgu popiera swoich kolesi z polskich sądów. Bezwzględnie należałoby zawiadomić o polskim bezprawiu media zagraniczne. Tylko smród na arenie międzynarodowej może pomóc. Pomogłaby także nasza solidarność i nasz własny udział w procesach poszkodowanych oraz publiczne piętnowanie urzędników państwowych, szczególnie w miejscach ich zamieszkania.
~obywatel
05-09-2012 / 11:11
Dlaczego Państwo nie zainteresujecie tymi sprawami wszelakich mediów w Polsce i za granicą???? Im więcej ludzi to nagłośni tym większa szansa na sprawiedliwość!