Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-08-2021

Mbank okrada a jego konsultacji są niekompetentni - pozew odszkodowawczy

Zatwierdź poprawność informacji podanych w formularzu e-pozwu

Dane powodów

Powód Adres powoda
Zdzisław Raczkowski (Osoba fizyczna)
PESEL: 55082301374
44 1140 2004 0000 3102 5146 6978
mBank SA, Oddział Bankowości Detalicznej

Numer telefonu: 691701304

Polna 15 , 38-500 Sanok, (poczta: Sanok) woj. podkarpackie

Dane pozwanych (dłużników)

Pozwany Adres pozwanego
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Siedziba: Warszawa (Osoba prawna)
REGON: 001254524 NIP: 5260215088 Numer KRS: 0000025237

Numer telefonu: 426389761

Adres email: kontakt@mbank.pl

ul. Prosta 18 , 00-850 Warszawa, (poczta: Warszawa) woj. mazowieckie

Dowody

Numer Rodzaj Oznaczenie Data Fakt stwierdzany Opis
1 Umowa reklamacja REK860628544 2021-08-28 Mbank bezprawnie przelał kwotę MOPS z funduszu socjalnego dla komornika - sprawa w toku. Posiadam konto w Mbank z siedzibą w Łodzi. Bank wiedząc, że środki pochodzą z MOPSu - które jak sam pisze nie mogą być zajęte - przekazał je komornikowi w Sanoku. Tym sposobem od ponad tygodnia zostałem pozbawiony środków do życia, zakupu lekarstw i opieki nad moją chorą 86letnią matką na którą to środki były przeznaczone. Z uwagi na zagrożenie naszego życia kara powinna być adekwatna do czynności. Przyjęliśmy Twoją reklamację REK860628544 Odebrane kontakt@mbank.pl do AFERYPRAWA Dzień dobry, przyjęliśmy Twoją reklamację w kategorii Zajęcia egzekucyjne i nadaliśmy jej numer REK860628544. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i przetwarzamy tylko te, które są niezbędne, abyśmy mogli rozwiązać reklamację w ciągu 30 dni. Więcej na ten temat znajdziesz w załączniku, który jest częścią przesłanej wiadomości. Prosimy zapoznaj się z regulaminem reklamacji dostępnym na naszej stronie: https://www.mbank.pl/pomoc/ reklamacje/

Roszczenia

Numer Rodzaj Odsetki Numery dowodów Wartość Data wymagalności
1 Do uzupełnienia przez pełnomocnika b.d. 1 10000,00 PLN 2021-08-09
Wartość przedmiotu sporu: 10000,00 PLN

Uzasadnienie

Na banku spoczywa odpowiedzialność i czuwanie nad tym, jakie kwoty zostają zablokowane na rachunku bankowym dłużnika. Wolne od potrąceń z rachunku bankowego są, zgodnie z Ustawą prawo bankowe, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków itp. Bank dokonując potrąceń należności z zajętych rachunków bankowych do komornika ma obowiązek kwoty chronione ustawowo (kwoty nie podlegające zajęciu) zwalniać i wypłacać posiadaczom rachunków.‬ Zgodnie z art. 54 a prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych pochodzące ze: 1. świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, oraz 2. świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), W tej sytuacji prawnej Mbank pozbawiając bezprawnie mnie i moją matkę środków do życia - straty na zdrowiu trudno ocenić - powinien za niekompetencje (korupcję?) pracowników zapłacić nam odszkodowanie.

Pozostałe

Kwoty Informacje o sposobie płatności
Wartość przedmiotu sporu 10000,00 PLN
Opłata sądowa 125,39 PLN
Koszt zastępstwa procesowego
do zapłaty przez dłużnika
1200,00 PLN
Kwota do zasądzenia od dłużnika: 11325,39 PLN

Opłatę sądową w wysokości 425,39 PLN należy wpłacić po otrzymaniu powiadomienia o przydzieleniu prawnika do pozwu.

W powiadomieniu tym podany zostanie numer konta oraz pozostałe informacje potrzebne do wykonania przelewu.

Czas oczekiwania na przydzielenie pełnomocnika do pozwu to nie więcej niż jeden dzień roboczy.

Kolejne linki opisuje prześladowania przez prokuratorów i sędziów z dokumentami: http://www.aferyprawa.eu/Sady/Prowokacja-dziennikarska-z-cyklu-patologie-systemu-sadownictwa-zawiadomienie-Ministra-Sprawiedliwosci-Zbigniewa-Ziobro-o-nieetyce-prezesa-SO-w-Krosnie-Zbigniewa-Dziewulskiego-i-sedziego-Sadu-Rejonowego-w-Krosnie-Piotra-Wojtowicza-890

http://www.aferyprawa.eu/Sady/KOLEJNY-DOWOD-NIEETYKI-SEDZIOW-KROSNIENSKICH-niby-etycznego-nalezacego-do-IUSTITIA-sedziego-przewodniczacego-wydz-karnego-ARKADIUSZA-TROJANOWSKIEGO-544

http://www.aferyprawa.eu/Sady/POZEW-O-USTALENIE-dowod-stronniczosci-sedziow-krosnienskich-66

http://www.aferyprawa.eu/Sady/PIERWSZY-PREZES-SADU-NAJWYZSZEGO-Prof-dr-hab-Lech-Gardocki-132

http://www.aferyprawa.eu/Sady/Zbigniew-STOJ-sedzia-Sadu-Rejonowego-w-Strzyzowie-i-jego-dywagacje-130

http://www.aferyprawa.eu/Sady/Starzychowicz-kolejny-dowod-skorumpowania-sedziego-krosnienskiego-czy-choroba-umyslowa-z-cyklu-patologie-polskiego-sadownictwa-1484

http://www.aferyprawa.eu/Sady/Andrzej-Siedlecka-damski-prezes-sadu-w-brzozowie-476

http://www.aferyprawa.eu/Sady/TADEUSZ-POKRZYWA-taki-mniej-niz-zero-niby-prezes-sadu-okraglego-w-Rzeszowie-447

http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/AFERY-PRAWA-KOLEJNE-DOKUMENTY-DOT-SKORUMPOWANIA-SEDZIOW-RZESZOWSKICH-1303

http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/Zbigniew-Pankowski-prokurator-brzozowski-niedouczony-czy-tylko-skorumpowany-423

http://www.aferyprawa.eu/Komornicy/Zawiadomienie-prokuratury-o-przestepstwie-defraudacji-majatku-firmy-ELSAN-przez-komornika-brzozowskiego-Leslawa-Pankiewicza-253

http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/AFERY-PRAWA-KOLEJNE-DOKUMENTY-DOT-SKORUMPOWANIA-SEDZIOW-RZESZOWSKICH-1303

http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/MATRUSZEWSKI-Edward-prokurator-Prokuratury-Rejonowej-w-Sanoku-wszedl-w-uklady-bo-musial-koziol-ofiarny-czy-559

http://www.aferyprawa.eu/Sady/Niemiec-Waldemar-Prezes-Sadu-Rejonowego-w-Sanoku-druga-twarz-prezesa-mafijnej-korporacji-sadowej-1373

http://www.aferyprawa.eu/Sady/SSO-TOMASZ-MARCZUK-Krosno-Sad-Gospodarczy-za-ile-kupiony-342

http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/Maciej-MARCINKOWSKI-prokurator-okregowy-w-Krosnie-343

http://www.aferyprawa.eu/Sady/RAFAL-LESNIAK-TYLKO-STRONNICZY-SEDZIA-BRZOZOWSKI-76

http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/Andrzeja-KIELTYKA-tylko-brak-nadzoru-nad-mataczacymi-prokuratorami-473

http://www.aferyprawa.eu/Sady/EDWARD-KUS-i-KOLEJNE-AFERY-SEDZIOW-RZESZOWSKICH-cd-303

http://www.aferyprawa.eu/Sady/Bialystok-tylko-nieproceduralnosc-sedzi-Anny-Kaminskiej--2809

http://www.aferyprawa.eu/Sady/EDWARD-KUS-i-KOLEJNE-AFERY-SEDZIOW-RZESZOWSKICH-cd-303

http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/Zbigniew-Hus-prokurator-rejonowy-ze-Strzyzowa-typowy-przyklad-nadgorliwosci-i-niekompetencji-229

http://www.aferyprawa.eu/Sady/kolejny-raz-niekompetentny-SSO-ANDRZEJ-DZIEDZIC-z-krosnienskiego-chlewu-138

http://www.aferyprawa.eu/Sady/Prezes-Sadu-Najwyzszego-Tadeusz-Erecinski-134

http://www.aferyprawa.eu/content/umowy3_stronna-02.04.98r.html

http://www.aferyprawa.eu/content/zestaw_dok.prok.okr.czerwonka.html

http://www.aferyprawa.eu/Adwokatura/JAN-BANDUR-podobno-jest-taki-adwokat-w-Strzyzowie-26

http://www.aferyprawa.eu/Sady/SSO-Piotr-BARTNIK-skorumpowany-sedzia-Sadu-Okregowego-w-Krosnie-i-jego-akademicki-numer-na-klucz-71

http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/Dworzanski-Andrzej-skorumpowany-szef-Prokuratury-Okregowej-w-Krosnie-z-cyklu-patologie-organow-wladzy-1080

http://www.aferyprawa.eu/Sady/POZEW-O-USTALENIE-dowod-stronniczosci-sedziow-krosnienskich-66

http://www.aferyprawa.eu/content/dziedzic-pozew-ustalenie.html

http://www.aferyprawa.eu/Sady/ZBIGNIEW-DZIEWULSKI-PREZES-SADU-OKREGOWEGO-W-KROSNIE-smrod-z-tego-sadu-dawno-przekroczyl-granice-kraju-CZAS-ROZLICZENIA-SEDZIOW-I-PROKURATOROW-136

http://www.aferyprawa.eu/Sady/Chlew-w-Sadu-Okregowego-w-Krosnie-pod-patronatem-prezesa-Z-Dziewulskiego-548

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~POSZKODOWANY
04-08-2021 / 16:21
Banki uważają, że PRAWO ich nie obowiązuje. Nie tylko getinbank okradł swych klientów. Oszustwa bankowe były od zawsze i będą - to tzw. "państwa w Państwie". Typowe oszustwa to niedawne bankrustwa banków spółdzielczych