Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 11-12-2017

Wniosek do ministra Mariusza Błaszczaka o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach Pawłowi Barskiemu. Jan Jączek

Tychy, dnia 11 grudnia 2017 r.

Jan Jączek

43-100 Tychy

Szanowny Pan

Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

przeciwko Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach Pawłowi Barskiemu z uwagi na przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków służbowych, naruszenie art. 258 KK i bezprawne działanie na moją szkodę

I. Na podstawie art. 304 KPK zawiadamiam, że Komendant Miejski Policji w Katowicach Paweł Barski zamiast zająć się wyjaśnieniem i ściganiem sprawców afery finansowej, większej od przekrętu Amber Gold, przedstawionej m.in. w zapytaniu poselskim nr 2396, złożonym przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego – patrz: załącznik nr 1 – przez wiele lat skutecznie ukrywanej afery przez funkcjonariuszy Policji, władze prokuratorskie i sądownicze, BEZPRAWNIE podjął przeciwko mnie represje, kierując na badania lekarskie.

To są działania z góry nakierowane na to, by NIE ZAJMOWAĆ się aferą finansową, w której jestem pokrzywdzony, natomiast zrobić ze mnie osobę chorą, mającą problem ze zdrowiem psychicznym i niewiarygodną. Podkreślam, że nie leczyłem się neurologicznie ani psychiatrycznie, a wręcz przeciwnie pełniłem ważne funkcje w przemyśle górniczym, byłem sztygarem zmianowym, kierownikiem oddziału, nadsztygarem górniczym, inspektorem BHP, itp.

Dowód: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Tychach z dnia 22 listopada 2017 r., sygnatura IKM.5430.5.401.3017 patrz: załącznik nr 2.

II. Jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jączek pokrzywdzonej w aferze finansowej, kombatanta, osoby odznaczonej przez Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, a zamęczonej na śmierć przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru (NIE)sprawiedliwości, na podstawie art. 304 KPK zawiadamiam, że władze krajowe nie tylko NIE ZAPEWNIAJĄ mi skutecznego śledztwa, ani rzetelnego procesu zagwarantowanego w przepisach prawa, lecz z pełną premedytacją UKRYWAJĄ AFERĘ FINANSOWĄ, w której jestem pokrzywdzonym. Nadto szykanują mnie poprzez próbę wrobienia w pobicie skorumpowanego policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach Konrada Manieckiego, umyślnego odkręcenia i doprowadzenia do odpadnięcia koła w moim samochodzie podczas jazdy na trasie Lędziny - Tychy, GDZIE CUDEM UNIKNĄŁEM ŚMIERCI, groźbami karalnymi, itp.

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączka, znajdują się w sądach apelacji katowickiej i w (tak zwanej) prokuraturze oraz na Policji.

III. W związku z powyższym, zwracam się z WNIOSKIEM O POWOŁANIE KOMISJI, celem zbadania istnienia gangu policyjno-prokuratorsko-sądowego działającego w wymiarze sprawiedliwości, którego przedstawiciele za pieniądze publiczne, UKRYWAJĄ PIRAMIDĘ KREDYTOWĄ – PRZEKRĘT na kwotę ponad miliarda złotych, wykonując działania dla pozoru, rażąco sprzeczne z przepisami prawa i rozumem – patrz: załącznik nr 1.

Od wielu lat jestem szykanowany przez funkcjonariuszy Policji i prokuratury TYLKO DLATEGO, że domagam się zwrotu w całości zagrabionych środków pieniężnych znacznej wartości, bezprawnie przejętych w wyniku oszustwa finansowego,  to jest o czyn z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK i inne. Podobnie jak w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie, funkcjonariusze policji i inne służby SĄ SILNI wobec Jana Jączka oszukanego w aferze finansowej, natomiast całkowicie bezradni, głusi, ślepi i SŁABI wobec BENEFICJENTA tej afery miliardera Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza – właściciela Getin Noble Banku SA, polskiego oligarchy.

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączka, znajdują się w sądach apelacji katowickiej i w (tak zwanej) prokuraturze oraz na Policji.

UZASADNIENIE

Szanowny Panie Ministrze

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana o zapoznanie się z mechanizmem piramidy kredytowej Getin Banku SA – afery finansowej większej od przekrętu Amber Gold, przedstawionej m.in. w zapytaniu poselskim nr 2396, złożonym przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego – patrz: załącznik nr 1 – przez wiele lat skutecznie ukrywanej afery przez funkcjonariuszy Policji, władze prokuratorskie, sądownicze i inne państwowe służby.

Wszelkie interwencje poselskie, senatorskie, jak i setki pism skierowanych przeze mnie do najwyższych władz prokuratorskich w tej sprawie nie odnoszą żadnego skutku prawnego, NIE MAM jakiegokolwiek wsparcia ze strony funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie jestem szykanowany, a obecnie próbuje mi się bezprawnie odebrać prawo jazdy, w WYNIKU INTRYGI skorumpowanych funkcjonariuszy Policji i ich popleczników o potężnych możliwościach  mających umocowanie w instytucjach państwa.

2. Tylko dlatego, że domagam  się zwrotu środków pieniężnych znacznej wartości zagrabionych mi w wyniku oszustwa finansowego – piramidy kredytowej oraz demaskuję przerażającą skalę bezprawia w policji, w prokuraturze i sądach, stałem się ofiarą represji, między innymi umyślnego odkręcenia i doprowadzenia do odpadnięcia koła w moim samochodzie podczas jazdy na trasie Lędziny - Tychy, GDZIE CUDEM UNIKNĄŁEM ŚMIERCI, wybiciem dwukrotnie szyb w samochodzie, spuszczeniem powietrza w kole samochodu, w czasie przesłuchiwania mnie w Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, wybiciem mi okien w mieszkaniu w Tychach (w dwóch pokojach), gdy w tym czasie przebywałem w Warszawie, groźbami karalnymi na ul. Warszawskiej w Katowicach, „skończysz w piachu”. Nadto próbowano mnie wrobić w pobicie skorumpowanego policjanta Konrada Manieckiego z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, etc.

3. Władze krajowe nie tylko NIE ZAPEWNIAJĄ mi skutecznego śledztwa, ani rzetelnego procesu zagwarantowanego w przepisach prawa, lecz z pełną premedytacją SZYKANUJĄ MNIE, co powyżej wskazałem.

Kolejny raz dnia 8 listopada 2017 r. BYŁEM SZYKANOWANY przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, co przedstawiłem w formie zapytań we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 19 listopada 2017r., zaadresowanym do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – patrz: załącznik nr 3.

4. Z zemsty Komendant Miejski Policji w Katowicach BEZ WYJAŚNIENIA przestępczych działań podległych mu służbowo funkcjonariuszy Policji, wszczął wobec mnie BEZPRAWNE SZYKANY, co polega na tym, że skierował mnie na badania lekarskie celem stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi w zakresie kategorii B, cytuję:

„(…) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie skierowania na badania lekarskie celem stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi w zakresie kat. B.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach L.dz.RD-10076/17 z dnia 16-11-2017 r.(…).”patrz: załącznik nr 2.

5. Podkreślam, że dnia 8 listopada 2017 r. funkcjonariusze Policji szykanowali i znęcali się psychicznie nade mną, prowokując mnie do niewłaściwego zachowania, co wynika  z treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej, patrz: załącznik nr 3, cytuję punkty 4, 5 i 6:

„(…) 4. Czy prawdą jest, że funkcjonariusze Policji z KMP w Katowicach w osobach: Kacper Kucharski i Dawid Mitoś, dnia 8 listopada 2017 r. podczas przeprowadzania czynności, grozili Janowi Jączek, że zawezwą pogotowie ratunkowe, ubiorą go w kaftan bezpieczeństwa i odwiozą do szpitala psychiatrycznego?

5. Czy prawdą jest, że Jan Jączek nie wyraził zgody na założenie kaftanu bezpieczeństwa, Z POWODU OBAWY O WŁASNE ŻYCIE, podając przykład śmierci Huberta Mosiejew, zamordowanego w kaftanie bezpieczeństwa – podczas interwencji policji?

6. Czy prawdą jest, że Jan Jączek poinformował  funkcjonariuszy Policji w osobach: Kacper Kucharski i Dawid Mitoś, że w przypadku zawiezienia wbrew mojej woli do szpitala i jednocześnie stwierdzenia przez szpital psychiatryczny bezpodstawnego usiłowania umieszczenia mnie tym szpitalu, ZA NIEZGODNE Z PRAWEM DZIAŁANIA policjantów będę domagał się przed Sądem odszkodowania i zadośćuczynienia?

Tymczasem Komendant Miejski Policji w Katowicach Paweł Barski jest ślepy i głuchy na powyżej wskazane przeze mnie czyny karalne popełnione przez podległych mu służbowo policjantów, na moją szkodę, którzy przez ponad dwie godziny trzymali mnie w radiowozie i znęcali się psychicznie nade mną, jak psychopaci, prowokując do niewłaściwego zachowania.

Dlaczego więc Komendant Miejski Policji w Katowicach Paweł Barski NIE WYKAZUJE DOBREJ WOLI w wyjaśnieniu przestępczych działań podległych mu służbowo policjantów, mimo obowiązku wynikającego z przepisów prawa, lecz bezprawnie stosuje wobec mnie szykany. Nie podjął żadnych czynności, by ustalić prawdę i rzeczywisty stan faktyczny, mimo wiedzy, że dwukrotnie dzwoniłem na nr 112 prosząc o pomoc przed bezprawnymi groźbami policjantów, o czym informowałem go we wniosku,  patrz: załącznik nr 3, cytuję punkt 7:

7. Czy prawdą jest, że Jan Jączek w związku z powyższymi groźbami policjantów i znęcaniem się nad nim, dzwonił dwukrotnie na nr 112 – prosząc o pomoc Policji? Dlaczego Jan Jączek nie otrzymał pomocy z Policji i kto w tym czasie obsługiwał nr 112?

Domagam się zabezpieczenia bilingu tych dwóch rozmów na nr 112, jak również zabezpieczenia nagrań, gdy Jan Jączek przebywał w samochodzie policyjnym.

6. Nadto Komendant Miejski Policji w Katowicach Paweł Barski w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, PODAJE NIEPRAWDĘ do dokumentu mającego znaczenie prawne i dowodowe, patrz: załącznik nr 4, cytuję:

„(…) odnosząc się do wniosku 3, dotyczącego informacji na temat afery finansowej ukrywanej przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości – przedstawionej w zapytaniu poselskim nr 2396, informuję, że po dokonanej weryfikacji, nie odnotowano wpływu do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przedmiotowej interpelacji poselskiej.

Jednocześnie informuję, że wnioski od 4 do 6, 8, 9 nie wypełniają znamion informacji publicznej zgodnie z brzmieniem treści Ustawy z dnia 06 kwietnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764).

Udzielenie odpowiedzi na wniosek 7, nie leży w kompetencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, gdyż nie jest ona właściwym organem (…),

Wniosek nr 10 nie wypełnia znamion informacji publicznej zgodnie z  brzmieniem treści Ustawy z dnia 06 kwietnia 2001 roku (…).”

A. Podkreślam, że oczywistą nieprawdą jest podane powyżej stwierdzenie, cytuję:

„(…) odnosząc się do wniosku 3, dotyczącego informacji na temat afery finansowej ukrywanej przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości – przedstawionej w zapytaniu poselskim nr 2396, informuję, że po dokonanej weryfikacji, nie odnotowano wpływu do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przedmiotowej interpelacji poselskiej (…).”

Dowód: powyższe zapytanie poselskie nr 2396 załączyłem do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zaadresowane do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, które wysłałem drogą elektroniczną dnia 19 listopada 2017 r. Nadto niniejsze zapytanie poselskie jest opublikowane na stronie Sejmu RP.

Z treści zapytania poselskiego nr 2396 jednoznacznie wynika, że grupa skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych UKRYWA AFERĘ FINANSOWĄ, większą niż afera Amber Gold, co trwa wiele lat i grozi przedawnieniem.

B. Natomiast jak pisze Komendant Miejski Policji w Katowicach wnioski od 4 do 6, 8, 9 nie wypełniają znamion informacji publicznej zgodnie z brzmieniem treści Ustawy, cytuję:

„(…) Jednocześnie informuję, że wnioski od 4 do 6, 8, 9 nie wypełniają znamion informacji publicznej zgodnie z brzmieniem treści Ustawy z dnia 06 kwietnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (…).”

Tymczasem treść wniosków od 4 do 6, 8, 9 pokazuje głęboką patologię i korupcję wśród funkcjonariuszy policji, prokuratury i sędziów apelacji katowickiej, patrz: załącznik nr 3, punkty  od 4 do 6, 8, 9, na którą CAŁKOWICIE JEST OBOJĘTNY  Komendant Miejski Policji w Katowicach.

7. Po przeanalizowaniu szczegółowym całego zdarzenia, jakie miało miejsce dnia 8 listopada 2017 r., to jest drobnej stłuczki pojazdów marki Skoda Fabia i Mazda CX3 w długim korku przed światłami na ul. Jankego w Katowicach, obecnie posiadam poważne wątpliwości kto tak naprawdę doprowadził do tej drobnej stłuczki – nazywanej przez Policję kolizją pojazdów.

A. Faktem bezspornym jest, że gdy doszło do drobnej stłuczki, histerycznie zareagowała kobieta   (blondynka, szczupłej budowy ciała, w wieku około 40 lat) prowadząca pojazd marki Mazda. Po zjechaniu samochodów na pobocze jezdni powiedziałem, że od kilkunastu lat nie miałem żadnej stłuczki ani wypadku, co polega na prawdzie. Pokazałem dokumenty samochodu wraz z aktualnym ubezpieczeniem OC i zgodziłem się, że napiszę oświadczenie, że ja ponoszę winę za to zdarzenie, ponieważ znam zasadę, że samochód który jest z tyłu musi zachować szczególną ostrożność.

B. Kobieta ta nie wyraziła zgody na polubowne załatwienie sprawy mimo, że chciałem napisać oświadczenie pod jej dyktando, biorąc całą winę na siebie. Stwierdziła, że konieczna jest tu Policja i wezwała telefonicznie funkcjonariuszy Policji.

C. Do czasu przyjazdu Policji mimo, że ja jej pokazałem dokumenty, ona nie chciała mi nawet podać swojego nazwiska, twierdząc że jest prawnikiem z rozmowy wynikało, że także pełni ważną funkcję. Po przyjeździe policjantów na miejsce zdarzenia, ja wziąłem na siebie odpowiedzialność za zdarzenie. Policjanci zachowywali się tak jakby znali tę kobietę wobec niej byli bardzo grzeczni i uprzejmi, natomiast wobec mnie przeciwnie aroganccy, a momentami nawet agresywni. Przez ponad dwie godziny psychicznie znęcali się nade mną i prowokowali mnie do niewłaściwego zachowania, gdy powiedziałem, że ich nagrywam na dyktafon bardzo szybko skończyli ze mną rozmowę i formalności związane ze stłuczką samochodów.

8. Opisana przeze mnie sprawa udowadnia ponad wszelką wątpliwość, że funkcjonariusze Policji i wymiaru sprawiedliwości  zamiast chronić obywateli przed przestępcami, często chronią przestępców przed odpowiedzialnością karną i cywilną, nierzadko z pokrzywdzonych robią przestępców a z przestępców pokrzywdzonych. Taki stan faktyczny potwierdzają uczestnicy publicznej debaty zorganizowanej przez POSELSKI ZESPÓŁ NA RZECZ NOWEJ KONSTYTUCJI, dnia 16 stycznia 2016 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Dowodem jest sporządzony przez Posłów na Sejm RP „Raport nr 1 – Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości”, gdzie na str. 59-61 opisana jest moja gehenna, https://www.youtube.com/watch?v=5HWHY_PYa28

WNIOSKI KOŃCOWE

9. Szanowny Panie Ministrze, pochodzę z patriotycznej rodziny, moi bliscy krewni oddali życie za Ojczyznę, a moja matka śp. Michalina Jączek pokrzywdzona w aferze finansowej, była kombatantem, osobą odznaczoną przez Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, NIE DOŻYŁA SPRAWIEDLIWOŚCI, ponieważ została zamęczona na śmierć przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru (NIE)sprawiedliwości, a ja TYLKO DLATEGO, że domagam się zwrotu zagrabionych środków pieniężnych znacznej wartości jestem szykanowany, a nawet próbowano mnie fizycznie zlikwidować.

10. Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, w tym kontekście bardzo trafne są słowa:

A. Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Partii „Prawo i Sprawiedliwość”, że POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ, „nie w imię jakiegoś odwetu, nie w imię nienawiści czy zemsty, tylko w imię czystości Rzeczypospolitej, w imię naszych najbardziej podstawowych interesów i tych moralnych, które w wymiarze historycznym są najważniejsze i tych materialnych związanych z naszym bezpieczeństwem, musimy to uczynić”.

B. Pana Kornela Morawieckiego - Marszałka Seniora  „Na co dzień widzimy bezprawie, draństwo i rozpacz. Rządzą ci co mają pieniądze i siłę (…), Przed laty nie zgadzaliśmy się na komunistyczną dominację polityki nad gospodarką i mediami. Dziś nie możemy zgodzić się na panowanie pieniądza nad polityką i nad prawdą (…)”.

11. Do niniejszego pisma załączam następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - Zapytanie poselskie nr 2396, złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

Załącznik nr 2 -  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Tychach z dnia 22 listopada 2017 r., sygnatura IKM.5430.5.401.3017.

Załącznik nr 3 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 19 listopada 2017r., zaadresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

Załącznik nr 4 - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach Pawła Barskiego, z dnia 27 listopada 2017 r., sygnatura ZK – 617/17.

Załącznik nr 5 - Zawiadomienie pokrzywdzonego o działaniu w wymiarze sprawiedliwości gangu prokuratorsko-sądowego, chronionego przez najwyższe władze prokuratorskie, w tym przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, z dnia 7 listopada 2017 r., zaadresowane przez Jana Jączka do Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beaty Marczak.

12. Reasumując powyższe, zwracam się z WNIOSKIEM O POWOŁANIE KOMISJI, celem zbadania istnienia gangu policyjno-prokuratorsko- sądowego działającego w wymiarze sprawiedliwości, którego przedstawiciele za pieniądze publiczne, UKRYWAJĄ PIRAMIDĘ KREDYTOWĄ – PRZEKRĘT na kwotę ponad miliarda złotych, wykonując działania dla pozoru, rażąco sprzeczne z przepisami prawa i rozumem oraz bezprawnie mnie szykanują.

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie fakty polegają na prawdzie oraz rezygnuję z praw do ochrony danych dotyczących mojej prywatności w opisanej sprawie.

Pozostaję z wyrazami szacunku – Jan Jączek

Do wiadomości:

1. Komendant Główny Policji

2. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

3. Urząd Miasta Tychy

Wydział Komunikacji

 Więcej o przekrętach:

Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 

Tematy  w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.