Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-01-2020

OSZUKANY W AFERZE FINANSOWEJ przez przedstawicieli Getin Banku SA oraz kastę sądowo-prokuratorską Jan Jaczek

Wielokrotnie publikowaliśmy dokumenty poszkodowanego i OSZUKANEGO W AFERZE FINANSOWEJ przez przedstawicieli Getin Banku SA Jana Jączka. Okazuje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości też unika w tej sprawie jakiejkolwiek interwencji.

To tylko część tekstów w sprawie:

Zażalenie na przestępcze działania prokuratora Leszka Jaworskiego z PO Kielce Jan Jączek
Kielce Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej Getinbank Jan Jączek
Sąd Okręgowy w Katowicach Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej Jan Jączek
Wniosek do ministra Mariusza Błaszczaka o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach Pawłowi Barskiemu. Jan Jączek
Przewlekłości postępowania sądowego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Jan Jączek
Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ do Prezesa Sądu Rejonowego Katowice - czy Michał Dmowski BIERZE UDZIAŁ W UKRYWANIU AFERY FINANSOWEJ ? Wnioskodawca Jan Jączek
Tychy skarga bezczynności i przewlekłości Ministra Sprawiedliwości  Z. Ziobro i podległych jemu funkcjonariuszy w sprawie interwencji poselskich i senatorskich  Jan Jączek
Zawiadomienie Szefa CBA o przestępstwie i wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romanowi Sugierowi Jan Jączek
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek

Pokrzywdzony w aferze Jan Jączek

 

                                                              Telewizja Polska SA

Polska Agencja Prasowa SA

inne media publiczne i prywatne   

Wniosek pokrzywdzonego w aferze

o UJAWNIENIE PUBLICZNE PRZESTĘPCZYCH DZIAŁAŃ ministra (NIE)sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro BEZPRAWNIE UKRYWANYCH przez dyspozycyjnych i skorumpowanych prokuratorów oraz sędziów

I. Na podstawie art. 304 § 1 KPK KOLEJNY RAZ ZAWIADAMIAM, że w czerwcu 2007 r., (gdy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro, a Szefem ABW był Bogdan Święczkowski, obecnie Prokurator Krajowy, itd.) ZOSTAŁEM OSZUKANY W AFERZE FINANSOWEJ przez przedstawicieli Getin Banku SA za przyzwoleniem i przy poplecznictwie funkcjonariuszy publicznych, m.in. Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, podległych mu prokuratorów i innych funkcjonariuszy publicznych. Mechanizm afery i oszustwa opisany jest szczegółowo w dołączonych do niniejszego wniosku załącznikach - patrz:  załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

DO DZIŚ NIE MOGĘ odzyskać pieniędzy znacznej wartości zagrabionych mi w tej aferze finansowej, ponieważ mieszkam w PAŃSTWIE GIGANTYCZNIE SKORUMPOWANYM, w którym Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro UKRYWA AFERĘ NA PONAD MILIARD PLN (i inne afery), BEZPRAWNIE CHRONI aferzystów, skorumpowanych prokuratorów, dyspozycyjnych i skorumpowanych sędziów.

Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam o katastrofalnym i przerażającym stanie prokuratury pod kierownictwem i nadzorem prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który za pieniądze publiczne zbudował ZWIĄZEK PRZESTĘPCZY - UKRYWAJĄCY AFERY i CHRONIĄCY się wzajemnie, a w mediach KŁAMLIWIE TWIERDZI, że reformuje prokuraturę i sądy, co trwa już ponad 4 lata. Nie ma to nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości ani z reformą, JEST TO GIGANTYCZNIE SKORUMPOWANA GRUPA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH na każdym poziomie władzy, dbająca wyłącznie o własne interesy - za pieniądze publiczne - chroniąca przestępców i uniemożliwiająca naprawę Państwa Polskiego.

Dowód: ponad STO AKT prokuratorskich i ponad STO AKT sądowych z premedytacją i bezprawnie sklonowanych mi przez MAFIĘ PROKURATORSKO-SĄDOWĄ, działającą za przyzwoleniem i przy poplecznictwie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

II.  Przez PONAD 12 LAT prokuratorzy i sędziowie apelacji katowickiej „zajmujący się” aferą NIE ROZPOZNALI zgodnie z prawem i rozumem naruszeń prawa bankowego przez Getin Bank SA, wskazanych i udowodnionych w treści PROTOKOŁU GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO, z dnia 20 grudnia 2007 r., w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez bank szeregu przepisów prawa, na szkodę klientów – patrz: załącznik nr 2 zapytanie poselskie nr 8186.

Przez 12 LAT PRZESTĘPCY (pełniący funkcje prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej), mimo obowiązku ustawowego, nie rozpoznali meritum sprawy i WCIĄŻ NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ NIEPODWAŻALNYCH oraz KLUCZOWYCH DOWODÓW, wskazanych poniżej w punkcie 3A do 3 D, że zostałem oszukany przez Getin Bank SA,  a przeciwnie BEZPRAWNIE POZORUJĄ DZIAŁANIA, mataczą, zaprzeczają oczywistym faktom i chronią się wzajemnie przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Z pełną premedytacją UKRYWAJĄ PRAWDĘ o aferze finansowo-procesowej, tworząc kłamliwą i fikcyjną własną rzeczywistość – piramidę niedorzeczności, opartą na oszustwach procesowych znacznej i wielkiej wartości - postanowieniach, zarządzeniach, itp. - wydanych przez skorumpowanych i dyspozycyjnych prokuratorów oraz sędziów.

Taki sposób stosowania prawa jest rażąco sprzeczny z procedurą karną, w sposób oczywisty i drastyczny łamie podstawowe prawa człowieka, co na mocy art. 439 § 1 KPK JEST BEZWZGLĘDNĄ PRZYCZYNĄ ODWOŁAWCZĄ i SKUTKUJE NIEWAŻNOŚCIĄ POSTĘPOWANIA. Dodać należy, że ten przestępczy proceder odbywa się za wiedzą, przyzwoleniem i przy poplecznictwie prokuratora generalnego i ministra (NIE)sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który JEST ŚLEPY i GŁUCHY na ten mafijny układ.

Wydano już ponad STO orzeczeń prokuratorskich i ponad STO orzeczeń sądowych kompromitujących wymiar sprawiedliwości w Polsce, uniemożliwiających mi odzyskanie bezprawnie przejętych środków pieniężnych znacznej wartości.

III. W nawiązaniu do powyższej treści, bardzo trafne są słowa, cytuję:

1. „(…) My, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w sposób szczególny doświadczyliśmy często niesprawiedliwości ze strony nieuczciwych, służących zbrodniczemu systemowi komunistycznemu sędziów, którzy nigdy nie zostali zlustrowani i nadal orzekają, często w sądach na najwyższych szczeblach wymiaru sprawiedliwości. Opieszałe prowadzenie postępowań oraz niesprawiedliwe orzeczenia i wyroki wydawane przez niektórych sędziów, którzy jeszcze nie obudzili się z „komunistycznego letargu”, budzą nasz sprzeciw i oburzenie, szczególnie, gdy w sposób jawny doprowadzają do przedawnień zbrodni i przestępstw kryminalnych, politycznych, czy gospodarczych (...)”,

„W ciągu 30 lat od okrągłego stołu nic nie zmusiło „kasty sędziowskiej” do oczyszczenia się z komunistycznych reguł i ludzi niegodnych tego zawodu. My wiedzieliśmy, że teza o jej tzw. samooczyszczeniu się była oszukańczym wybiegiem propagandowym, mającym strzec tego, jak było (...)”.

Patrz: załącznik nr 5  Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Katowickie 1980 oraz Zarządu Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r.

2. Śp. Pana Kornela Morawieckiego - Marszałka Seniora  „Na co dzień widzimy bezprawie, draństwo i rozpacz. Rządzą ci co mają pieniądze i siłę (…), Przed laty nie zgadzaliśmy się na komunistyczną dominację polityki nad gospodarką i mediami. Dziś nie możemy zgodzić się na panowanie pieniądza nad polityką i nad prawdą (…)”.

IV. DOŚĆ KORUPCJI W PROKURATURZE i SĄDACH, NAJWYŻSZY CZAS NA GŁĘBOKĄ i RZECZYWISTĄ REFORMĘ WYMIARU (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE !!!

NIE WYRAŻAM ZGODY NA DALSZE BEZPRAWNE KRZYWDZENIE MNIE I ŻĄDAM:

1. Powołania KOMISJI ŚLEDCZEJ DO ZBADANIA PRZESTĘPCZYCH działań skompromitowanego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro i jego związku przestępczego, działającego w wymiarze (NIE)sprawiedliwości, rzekomo reformowanego JUŻ PONAD 4 LATA za ogromne pieniądze publiczne.

2. Jakie korzyści materialne lub osobiste czerpie minister Zbigniew Ziobro z UKRYWANIA AFERY FINANSOWEJ NA PONAD MILIARD PLN (i innych), CHRONIENIA przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów, skorumpowanych - podległych mu służbowo prokuratorów oraz dyspozycyjnych - skorumpowanych sędziów?

3. DOŚĆ OBŁUDY i ZAKŁAMANIA ministra (NIE)sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro,  NAJWYŻSZY CZAS NA UJAWNIENIE PUBLICZNE jego przestępczych działań i jego dymisję !!!

UZASADNIENIE

1. Dnia 18 czerwca 2007 roku podpisałem umowę kredytową z Getin Bankiem S.A. (obecna nazwa Getin Noble Bank S.A.) na kwotę 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym. W późniejszym czasie UMOWA TA OKAZAŁA SIĘ WIELKIM OSZUSTWEM – AFERĄ – PIRAMIDĄ FINANSOWĄ, w wyniku której śp. moja matka Michalina Jączek straciła wszystkie środki pieniężne – kwotę znacznej wartości  a dodatkowo sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk zrobiła Jej zadłużenie na KWOTĘ 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) na rzecz Getin Banku SA. Bezpośrednio w wyniku tych nieludzkich – przestępczych działań – moja mama Michalina Jączek przeżywała ogromne cierpienie i ból psychiczny, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.

2. Od dnia 28 listopada 2008 r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku S.A.) DO DZIŚ, zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i sędziów, CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ karną i cywilną aferzystów finansowych i siebie wzajemnie, uniemożliwiając mi odzyskanie w całości zagrabionych pieniędzy.

Przez ponad 12 LAT ta przestępcza grupa POZORUJE DZIAŁANIA – wykonuje czynności procesowe dla pozoru, zaprzecza oczywistym faktom, mataczy, itd., BEZPRAWNIE niszcząc mi zdrowie i życie, co jest między innymi uzasadnione w zapytaniu poselskim nr 2396, w zapytaniu poselskim nr 8186, w Raporcie nr 1 ze stycznia 2016 r., „Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości”, na stronach 59-61, opisanym przez Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji, w Gazecie Finansowej „Złapani przez Getin Bank”. Nadto ta sprawa była przedstawiona w TVP INFO „STUDIO POLSKA”, gdzie wskazałem nieludzki sposób krzywdzenia mnie przez prokuratorów i sędziów oraz jest opisana w internecie.

3. NIEPODWAŻALNE i KLUCZOWE DOWODY, że zostałem oszukany przez przedstawicieli Getin Banku SA:

A. Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (obecnie KNF) z dnia 20 grudnia 2007 r., w którym wskazano i udowodniono szereg naruszeń prawa przez przedstawicieli Getin Banku SA. Podkreślam, że protokół powyższy był UKRYWANY PRZEDE MNĄ do stycznia 2013 r. przez skorumpowanych policjantów, prokuratorów i sędziów rozpoznających moje sprawy.

B. Porozumienie ugodowe z dnia 23 września 2013 r. podpisane przez Getin Noble Bank SA z Janem Jączkiem, na mocy którego bank zwrócił mi około 50 procent zagrabionych pieniędzy.

Powyższa umowa jest bezspornym dowodem uznania, że ZOSTAŁEM OSZUKANY przez przedstawicieli Getin Banku SA (obecnie Getin Noble Banku SA).

C. Na podstawie powyższego porozumienia ugodowego Getin Noble Bank SA w siedmiu ratach miesięcznych przelał mi na mój rachunek bankowy kwotę 326.592, 82 PLN.

D. DOWODEM NA GIGANTYCZNĄ KORUPCJĘ w prokuraturze i sądach są słowa samego beneficjenta tej afery finansowej – miliardera Leszka Czarneckiego, cytuję:

„Rozmawiałem z Giertychem w sprawie reprezentowania nas w sporze zbiorowym.

Gwarantuje nam, że przez 5 lat nie będzie w tej sprawie rozstrzygnięcia (śmiech) absolutnie          może taką umowę podpisać (śmiech).”

„Wyniku nie może zagwarantować, to zawsze zależy od sądu, ale może zagwarantować, że            wyroku długo nie będzie.

„No postaramy się pomiędzy 7 a 10 lat, ale przez 5 lat na pewno nie będzie. To mogę        zagwarantować”. Poza tym, ale to też kwestia, że ja muszę podpisać umowę (...)”.

Źródło: TVP INFO, 26 listopada 2018 r. i inne media.

Podkreślić należy, że prokuratorzy przez 12 LAT NIE ROZPOZNALI KLUCZOWYCH DOWODÓW, powyżej wskazanych w punkcie 3A do 3D, mimo kilkunastu korzystnych dla mnie postanowień sądów, uwzględniających moje zażalenia na ich BEZPRAWNE UMORZENIA śledztwa.

Przez 12 lat ta przestępcza grupa BEZPRAWNIE i BEZKARNIE POZORUJE DZIAŁANIA, mataczy, zaprzecza oczywistym faktom i chroni się wzajemnie przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

4. Ogromne zdumienie budzi fakt, że na przestępcze działania skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości ŚLEPE i GŁUCHE SĄ wszystkie Wydziały Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, CBA i inne służby specjalne.

Patrz: załącznik nr 1 - zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, które dotyczy UKRYWANIA AFERY FINANSOWEJ przez funkcjonariuszy publicznych, na moją szkodę, cytuję:

„(…) Co dziwne sytuacja ta nie wzbudza od lat zainteresowania CBA, CBŚ, premiera, prezydenta, prokuratury i sędziów, do których od lat zwraca się Jan Jączek.

Tymczasem przestępstwu temu grozi przedawnienie.

Pan Jan Jączek od 2008 r. składa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Dodatkowo informuję, że Poselski Zespół na Rzecz Nowej Konstytucji w pisemnym raporcie nr. 1 „Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości” z dnia 16 stycznia 2016 r., przekazał Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze, w tym autorzy interpelacji, gdzie na stronach 59 – 61 przedstawili sprawę Jana Jączka. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w tej i innych bulwersujących sprawach.

Zaczynamy mieć wątpliwości, czy w Prokuraturach RP nastąpiła nowa zmiana, czy też konserwowana jest sytuacja dotychczasowa. Obywatele RP nadal nie mogą liczyć na pomoc organów ścigania (...)”.

5. Dodać należy, że przestępczy proceder odbywa się za przyzwoleniem i przy poplecznictwie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, który także JEST ŚLEPY i GŁUCHY na przestępcze działania sędziów, podległych mu prokuratorów, jak również na petycję zaadresowaną do niego, którą podpisało ponad 200 osób, podaje link:

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Minister_Sprawiedliwo_11_lat_walki_z_wymiarem_niesprawiedliwosci_w_Polsce_Zadam_zwrotu_zagrabionych_pieniedzy/

cytuję: „Nazywam się Jan Jączek i od ponad 11 lat walczę o zwrot zagrabionych mi pieniędzy w aferze finansowej.

Od dnia 28 listopada 2008 r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku S.A.) DO DZIŚ, to jest przez ponad JEDENAŚCIE LAT prokuratorzy i sędziowie, CHRONIĄ PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ karną i cywilną aferzystów finansowych i siebie wzajemnie, uniemożliwiając mi odzyskanie w całości zagrabionych pieniędzy (...)”.

6. Bezspornym jest fakt, że ta afera dotyczy kwoty PONAD MILIARDA PLN. Według powszechnie znanego, lubianego i rzetelnego  dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego w Polsce NIE SĄ ŚCIGANE AFERY na kwotę ponad miliarda złotych, ani przez prokuraturę, ani przez służby specjalne do tego powołane, o czym mówi w wywiadzie o mafii pruszkowskiej, WSI, przekrętach i styku interesów polityki z mafią, podaję link:

https://www.youtube.com/watch?v=2MM9B3Ep5iw

Patrz: film na YouTube pod tytułem „Sumliński vs. MASA! O mafii Pruszkowskiej, WSI, przekrętach i styku interesów polityki z mafią”.

Zatem, działania tak zwanych prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej w opisanej sprawie  NIC NIE MAJĄ WSPÓLNEGO ani z sądem, ani z praworządnością, ani ze sprawiedliwością, ani ze śledztwem i rzetelnym procesem, a wręcz przeciwnie rażąco łamią podstawowe prawa człowieka, obowiązujące w cywilizowanych państwach, w tym w Polsce.

7. Do niniejszego wniosku załączam dokumenty, które mają istotne znaczenie w tej sprawie oraz stanowią materiał dowodowy na okoliczność istnienia gangu prokuratorsko-sądowego w wymiarze sprawiedliwości, działającego za przyzwoleniem i przy poplecznictwie ministra (NIE)sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro:

Załącznik nr 1 Zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości RP.

Załącznik nr 2 Zapytanie poselskie nr 8186 Pana Mirosława Suchonia Posła na Sejm RP, zaadresowane do Prezesa Rady Ministrów.

Załącznik nr 3Gazeta Finansowa „Złapani przez Getin Bank”.

Załącznik nr 4 – Zapytanie poselskie nr 9939 wysłane przez Posła na Sejm RP Pana Janusza Sanockiego do Ministra Sprawiedliwości RP.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Katowickie 1980 oraz Zarządu Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 r.

WNIOSKI KOŃCOWE

8. Jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jączek pokrzywdzonej w aferze finansowej, kombatanta, osoby odznaczonej przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, a zamęczonej na śmierć przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru (NIE)sprawiedliwości, Państwo Polskie ZOBOWIĄZANE JEST MI POMÓC odzyskać utracone środki pieniężne znacznej wartości w wyniku afery – piramidy kredytowej Getin Banku SA. Dodać należy, że w ciężkich i niebezpiecznych warunkach przepracowałem około 20 lat pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Nadto ciężko pracowałem w USA na budowach. Prowadziłem również działalność gospodarczą w Polsce płacąc ogromne podatki, m.in. na utrzymanie funkcjonariuszy publicznych przez których obecnie jestem w sposób NIELUDZKI i BEZPRAWNY krzywdzony.

9. Nawet w okresie komuny NIE BYŁO TAK RAŻĄCEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI – samowoli w prokuraturze i w sądach – głębokiego rozkładu struktur Państwa Polskiego i drastycznie zdemoralizowanej tak zwanej „elity”, która reprezentuje tak zwaną prokuraturę i sądy. DOWODEM NA GIGANTYCZNĄ KORUPCJĘ w prokuraturze i sądach są słowa samego beneficjenta tej afery finansowej – miliardera Leszka Czarneckiego patrz: powyżej punkty 3A do 3D.

10. Niniejszy wniosek wysyłam do Telewizji Polskiej SA, Polskiej Agencji Prasowej SA i innych mediów oraz do najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego z prośbą o interwencję i pomoc w opisanej sprawie, ponieważ od wielu lat są drastycznie łamane moje podstawowe prawa człowieka przez ministra (NIE)sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i przez podległych mu służbowo prokuratorów.

Apeluję również do posłów, senatorów, partii politycznych, organizacji prawniczych, dziennikarzy, blogerów, działaczy społecznych i ludzi dobrej woli o nagłośnienie AFERY FINANSOWEJ UKRYWANEJ PRZEZ PONAD 12 LAT przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, w tym prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

11. DOŚĆ OBŁUDY i ZAKŁAMANIA ministra (NIE)sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro,  NAJWYŻSZY CZAS NA UJAWNIENIE PUBLICZNE jego przestępczych działań i jego dymisję oraz rzeczywistą reformę wymiaru sprawiedliwości!!!

12. Oświadczam, że przedstawione przeze mnie fakty polegają na prawdzie oraz rezygnuję z praw do ochrony danych dotyczących mojej prywatności w opisanej sprawie.

                                                                       Pokrzywdzony Jan Jączek

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~xy
24-01-2020 / 13:24
Podziwiam Pana determinacje i upór. Szacunek