Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-05-2015

Tychy - list otwarty pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w sprawie przestępczej działalności prokuratorów.

 

 

Tychy, dnia 18 maja 2015 r.

Pokrzywdzony Jan Jączek
e-mail:
jan.jaczek@gmail.com 

                        Szanowny Pan Radosław Sikorski

                        Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

                        e-mail: listy@sejm.gov.pl

 

Do wiadomości z prośbą o poparcie wniosku:

 

1.      Kancelaria Premiera Rządu Polskiego

2.      Minister Sprawiedliwości

3.      Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

4.      Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

5.      Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

6.      Prezes Najwyższej Izby Kontroli

7.      Komendant Główny Policji

8.      Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

9.      Posłowie na Sejm RP i Senatorowie RP

  

List otwarty pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej

do Pana Radosława Sikorskiego Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Marszałku 

Działając w interesie społecznym i własnym, składam wniosek o zbadanie przestępczej działalności prokuratury w Polsce, jako instytucji niereformowalnej, szkodliwej społecznie i przestępczej oraz wnoszę o jej rozwiązanie przez Sejm RP, a w to miejsce powołanie nowego urzędu.  

Jako pokrzywdzony w aferze finansowej i procesowej zawiadamiam, że OD PONAD SZEŚCIU LAT jestem w sposób nieludzki traktowany i krzywdzony przez władze prokuratorskie, co wskazałem i udowodniłem w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa z datą 12 maja 2015 r., zaadresowanym do Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji przy Prokuraturze Generalnej RP, które przesyłam w załączeniu. 

Podkreślić należy, że prokuratura w Polsce od 1945 r. do 1989 r. była organizacją zwalczającą patriotów walczących na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i popełniającą szereg innych przestępstw. Natomiast OD 1989 ROKU DO DZIŚ funkcjonariusze tej niezreformowanej instytucji, tak zwani „prokuratorzy”, bezprawnie wyrządzili obywatelom ogromne szkody materialne, niematerialne, a wielu pokrzywdzonych - praworządnych obywateli – psychicznie zamęczyli na śmierć. Szczególnie bezprawną i przestępczą działalność wobec obywateli prowadzi prokuratura apelacji katowickiej, która obecnie doprowadza pokrzywdzonych do śmierci samobójczych, często na zamówienie z pokrzywdzonych robi przestępców, a z rzeczywistych przestępców osoby pokrzywdzone.

Dowód: liczne akta sprawy znajdujące się w prokuraturze apelacji katowickiej, dotyczące Jana Jączek i śp. Michaliny Jączek, akta sprawy dotyczące pokrzywdzonego śp. Stanisława Modrzejewskiego oraz pokrzywdzonego śp. Adama Lewczuka i wielu innych pokrzywdzonych przez  prokuratorów apelacji katowickiej. 

Nadto prokuratorzy apelacji katowickiej korumpują sędziów, którzy rozpoznając skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania prokuratury wydają postanowienia sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, utrwalonym orzecznictwem krajowym i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tak działa „układ zamknięty” w okręgu apelacji katowickiej.

Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt IIS 56/10, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt IIS 52/12 i inne.  

Dnia 30 maja 2012 r. w Warszawie na kongresie „NIEPOKONANI” PONAD TYSIĄC OBYWATELI JEDNOGŁOŚNIE UZNAŁO, że należy instytucję prokuratury rozwiązać jako szkodliwą społecznie, przestępczą  i niereformowalną. W tej sytuacji, bardzo trafne są słowa Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Partii „Prawo i Sprawiedliwość” z dnia 10 maja 2015 r., że POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ, cytuję: „nie w imię jakiegoś odwetu, nie w imię nienawiści czy zemsty, tylko w imię czystości Rzeczypospolitej, w imię naszych najbardziej podstawowych interesów i tych moralnych, które w wymiarze historycznym są najważniejsze, i tych materialnych związanych z naszym bezpieczeństwem, musimy to uczynić.” 

POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ, PONIEWAŻ CHODZI TU O BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI I WŁAŚCIWE, ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ, DZIAŁANIE ORGANÓW PAŃSTWA, CZEGO ŻĄDA SPOŁECZEŃSTWO. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, wniosek o rozwiązanie prokuratury, jako instytucji niespełniającej ustawowych zadań wobec obywateli, a wyrządzającej pokrzywdzonym ogromne szkody, jest konieczny i w pełni zasadny.

                        Z poważaniem, Jan Jączek

 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Obywatel prawa
09-06-2015 / 00:34
To co z Panem Janem wyprawiają instytucje, które powinny Go chronić nie mieści się w głowie! Mam chociaż cień nadziei, że wybory na jesieni spowodują "burzę" w polityce i powoli, ale konsekwentnie będą zachodzić radykalne zmiany m.in w wymiarze sprawiedliwości. Nie może być tak, że w majestacie prawa można zniszczyć człowieka (przykład Pana Z. Kękusia i innych) i nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności, co gorsze w dalszym ciągu tych ludzi się niszczy...
~obiektywny
07-06-2015 / 21:25
W programie TV Polsat "Państwo w Państwie" kolejny raz dzisiaj pokazano nieludzki sposób stosowania prawa przez prokuraturę w kwestii zabójstwa Człowieka ... . Uważam również, że prokuratura w Polsce jest niereformowalna i należy ja zdecydowanie rozwiązać i powołać nową instytucję.
~Helga
06-06-2015 / 08:03
przygotowaliśmy wam nowy interesujący prysznic polityczno finansowy. unia europejska zgodnie z dyrektywami przekażę wam duże środki na najbliższe lata.ale najciekawsze hahahahaha jest to że musicie mieć wkład własny. 8O % firm nie ma zdolności finansowej nawet na wzięcie kredytu oraz 7O % gmin przekroczyło dopuszczalne zadłużenie budżetu, sami widzicie P0lska to trup finansowy. kwota wolna od podatku dla polaków 3.1OO złotych rocznie oczywiście nie dotyczy to polskich posłów 27.OOO bo zrobili sobie slalom nazywając dieta
~Helmut
05-06-2015 / 12:09
pięknie daliście się rozbroić i zadłużyć na zawsze i w niedzielę na kolana i proszenie o wybaczenie..do tego bez jednego wy szczał u https://www.google.pl/search?q=pomnik+wroc%C5%82aw+proszenie+o+wybaczenie&biw=10
~don
05-06-2015 / 08:54
i co mówicie że nie udało się zniszczyć systemu p0lski. przepis jest prosty podzieliliśmy jedną grupę ludzi na dwie grupy polityczne czyli stworzyliśmy system rywalizacji z rozbicia a nie scalenia narodu. Wygenerowaliśmy 5OO %więcej urzędników. daliśmy im dowolne interpretowanie przepisów prawnych,daliśmy im bezkarność korupcyjną, media sprzedaliśmy obcym wrogim mocarstwom, nawet w niedziele watykan wciska zieloną wyspę za roczną opłatą 1,04 pkb,którędy czterdziestoletnim mundurowym daliśmy emerytury, oraz ustawy dzięki którym mogą strzelać bez ostrzeżenia w niewygodnych, swoją armię rozbroimyśli i skorumpowaliśmy, nową ustawą obca armia może strzelać na terenie kraju, banki przekazaliśmy w obce ręce, i tak właśnie się robi trupa z potężnego państwa, rzucając ich naród niedzielę na kolana
~P0
04-06-2015 / 21:38
wiecie co gówno zrobicie politykom jeśli nawet uda wam się rozpocząć jakiś proces to wiecie że 80 % sadów jest skorumpowany. jeśli nawet uda wam się rozpocząć postępowanie pozostaniecie u waleni na procedura będzie sprawa ciągnięta latami a potem przedawniona. chcecie dowodów prezydent wrocławia nagrzany zderza się na ścieżce rowerowej o szóstej rano o czternastej badanie krwi na alkohol P0, jego zastępca w autobusie zabija człowieka nie ma nawet sprawy karnej PlS, jego ludzie w urzędzie marszałkowskim robią stronę za 7O milionów o której nigdy nie było nie ma i nie będzie, i pamiętajcie sobie że wprowadziliśmy ustawy 1066 dzięki czemu można strzelać bez ostrzeżenia, wy jesteście biedotą 100 euro socjal w P0lsce miesięcznie w europie 700, na nfz tylko 3 zęby można leczyć dzięki czemu szybko na emeryturze odejdziecie, na internecie macie jedynie niemieckie strony w języku polskim więc bez problemu wierzyliście że jest zielona,a to trup gospodarczy finansowy polityczny, czarnych też przekupić my i wciskam wam truciznę słowną 5 mld, tak taniej siły roboczej jak w P0lsce koncerny europejskie nigdzie na świecie nie znajdą,
~PlS
03-06-2015 / 09:36
tom drogą chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie i podziękowanie dla dziesięciu tysięcy specjalnych ekonomicznych VATlCAN0 na terenie polski. obiecujemy wam że podatek katastralny nie obejmie waszych specjalnych stref ekonomicznych. roczną działkę podniesiemy 1,O4 pkb do poziomu jakie ma wojsko 1,94 pkb. rozszerzyliśmy wam dostęp do małolatów ze szkół podstawowych do przedszkoli...rozszerzymy aneks ustawy 1066 żebyście mogli legalnie strzelać na terenie polski ale warunek jest jeden musimy wygrać na jesień . zmienimy dla was ustawy o sadownictwie abyście również mogli mieć własne niezależne jedno instancyjne sady i niech żyje wieczne dymanie głupich owieczek innego nieświadomego bydła.
~gerrman
02-06-2015 / 22:49
musicie przywyknąć że P0lska to już trup polityczny i gospodarczy i finansowy? socjal niemcy 1000 euro, P0lska 100 euro. polak nie wolno umierać głód a pracować w u niemiecki stary żołnierz geriatria. turek nie chcieć bo honor. P0ak biały magister i bardzo dziękować.P0laki kardynał prosić niemca o wybaczenie.
~waldizestuttgartu
31-05-2015 / 14:19
Juz wkrotce Polska na Odrze bedzie graniczyla z Turcja
~Helmut
29-05-2015 / 06:55
wielka niemca sukces 2O16 -urlich und Adolf mieć racja P0lako emigracja...? 5.000.000 tania siła robić uciekać na wyspa - Niemiec zabraniać. Donek nasza urzędnik wprowadzać visa komornik nie pozwalać uciekać. 1 biały parobek kosztować 100.OOO euro. niemca umieć liczyć.