Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-12-2012

Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?

Szanowny Pan
 Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka        

Szanowny Panie Pośle, w okresie ostatnich trzech lat złożyłem do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, co najmniej sześćdziesiąt pism, w których wskazałem i udowodniłem, że jestem jednym z wielu pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku SA, jak również wskazałem z imienia i nazwiska prokuratorów oraz sędziów działających w zmowie przestępczej, celem chronienia oszustów finansowych przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Obecny rozkład wymiaru sprawiedliwości w Polsce, uniemożliwia ukaranie aferzystów z Getin Banku SA, ale również pokazuje jak potężną władzę ma główny aferzysta,  właściciel Getin Banku SA Leszek Czarnecki NIE TYLKO nad skorumpowanymi prokuratorami i sędziami, ale również bezpośrednio nad Premierem Rządu Polskiego Donaldem Tuskiem, Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i otaczającymi ich funkcjonariuszami publicznymi, którzy - od ponad trzech lat - posiadając wiedzę o aferze Getin Banku SA, 

NIC NIE ZROBILI W TEJ SPRAWIE.

Służby specjalne: CBA, ABW i CBŚ,   mimo wiedzy o aferze finansowej Getin Banku SA, ukrywanej przez przekupnych prokuratorów i sędziów, 

NIC NIE ZROBILI W TEJ SPRAWIE.

Funkcjonariusze Najwyższej Izby Kontroli , mimo wiedzy o aferze finansowej Getin Banku SA, ukrywanej przez przekupnych prokuratorów i sędziów, 

NIC NIE ZROBILI W TEJ SPRAWIE.

Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego RP  i Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych , mimo wiedzy o aferze finansowej Getin Banku SA, ukrywanej przez przekupnych prokuratorów i sędziów, 

NIC NIE ZROBILI W TEJ SPRAWIE.

Funkcjonariusze Komisji Nadzoru Finansowego , mimo wiedzy o aferze finansowej Getin Banku SA, ukrywanej przez przekupnych prokuratorów i sędziów, 

NIC NIE ZROBILI W TEJ SPRAWIE.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Przewodniczący Wydziału VI Karnego Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Monika Śliwińska, mimo wiedzy o aferze finansowej Getin Banku SA, ukrywanej przez przekupnych prokuratorów i sędziów, 

NIC NIE ZROBILI W TEJ SPRAWIE.

Bezczynność, zaniechana i matactwa najwyższych funkcjonariuszy Państwa Polskiego w aferze finansowej Getin Banku SA, pokazują kto ma rzeczywistą władzę w Polsce i jak były agent Służby Bezpieczeństwa PRL Leszek Czarnecki, bezprawnie ograbia uczciwych obywateli i buduje swoje imperium na ogromnej krzywdzie ludzkiej.  

Reasumując powyższy stan faktyczny, uprzejmie proszę o złożenie interpelacji poselskiej, projekt opracowany przez finansistę przesyłam w załączniku. 

Pozostaję z wyrazami szacunku, Jan Jączek

Pisma przygotowane dla P.G. A. Seremeta

Poseł na Sejm RP      

           Szanowny Pan
          
Andrzej Seremet
          
Prokurator Generalny
          
Rzeczypospolitej Polskiej

INTERPELACJA POSELSKA  

Na podstawie art. 192 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002r. Nr 23 poz. 398, z 2003r. Nr 23 poz. 337, z 2004r. Nr 12 poz. 182, z 2005r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66 poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007r. Nr 23 poz. 253), przekazuję w załączniku na ręce Pana Prokuratora Generalnego RP interpelację poselską w sprawie Pana Jana Jączka pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA.  

Pan Jan Jączek przedstawił mi szereg dokumentów, które  budzą moje głębokie zaniepokojenie i rodzą szereg pytań. Pierwszy z nich to umowa kredytowa zawarta 18 czerwca 2007 roku między matką Pana Jączka, Panią Michaliną Jączek a Getin Bankiem SA z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp SA. Należy zaznaczyć, że właścicielem większościowym zarówno Getin Banku jak i LC Corp był (jest) Pan Leszek Czarnecki. Wartość kredytu na zakup akcji LC Corp SA udzielonego przez Getin Bank SA wynosiła 20 milionów złotych (BTE wg umowy do wysokości 40 milionów złoty). Pani Jączek, kiedy podpisywała wskazaną umowę pozostawała na emeryturze i miała miesięczne przychody z tego tytułu rzędu 1700 złotych. Bank udzielający kredytu nie poinformował Pani Jączek (wg informacji przekazanej przez syna) o ryzyku finansowym jakie Pani Jączek brala na siebie. Gdyby tak się stało Pani Jączek z całą pewnością nie podpisałaby opisanej umowy kredytowej.  

            W związku z powyższym interesują mnie odpowiedzi na pytania:  

  • Czy KNF i nadzór bankowy, a także Prawo Bankowe i Prawo Europejskie dopuszczają podobne sytuacje, gdy kredytobiorca uzyskuje wysoki kredyt (20 milionów złotych) nie posiadając zdolności kredytowej do jego obsługi (1700 złotych emerytury miesięcznie), jak wg przedstawionych mi dokumentów miało miejsce w przypadku Pani Michaliny Jączek? Czy Getin Bank sprawdził zdolność kredytową Pani Jączek za nim udzielił jej kredytu i czy miał taki obowiązek?
  • Czy KPWiG i KNF dopuszczają sytuacje, w których Bank (Getin Bank) udziela kredytu na zakup akcji Firmy (LC Corp) pomimo że właścicielem obu (Getin Bank i LC Corp) jest ta sama osoba (Leszek Czarnecki)? Czy  KPWiG lub KNF nie widzą w tej sytuacji żadnych zagrożeń, konfliktów interesów i potencjalnych negatywnych skutków dla stabilności rynku finansowego w Polsce?
  • Czy wg KPWiG lub KNF sytuacja, w której Getin Bank udzielał znacznych kredytów na zakup akcji LC Corp mogła mieć wpływ na cenę emisyjną LC Corp, a także na cenę akcji na rynku po emisji? Czy nie mamy przypadkiem do czynienia z sytuacją, w której ze względu na wykreowany przez Getin Bank popyt (dostępność kredytu) cena emisji została sztucznie zawyżona i należało się spodziewać spadku ceny LC Corp po emisji?
  • Czy wg KPWiG i KNF opisana wyżej sytuacja relacji Pani Jączek z Getin Bankiem nie kwalifikuje się aby pod wymogi dyrektywy MIFID Unii Europejskiej, która nakazuje by Bank informował swego klienta o podejmowanym przez niego ryzyku finansowym, gdy podpisuje z nim umowę kredytową?

Poseł na Sejm RP,

Więcej o oszustwach Getin Banku:

Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieni

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~krakus
06-06-2013 / 17:47
Getin Bank jest instytucja finansowa ktora oszukala juz tysiace Polakow na przeszlo 800000000 zl .Jej oszustwa sa wieksze niz oszustwa Amber Gol a mimo tego ani prokuratura ani sady ani politycy nie reaguja .Prouratura mimo wielokrotnych zgloszen o popelnieniu przestepstwa nie podejmuje sledctwa . Mimo wielu spraw w sadach sady nie wydaja orzeczen ,politycy udaja ze sprawy nie ma Czas wziac sprawy w swoje rece nie pozwoimy na bezkarne okradanie Polakow glownie emerytow . Zamykajcie konta w Getin Bank wycofujcie swoje oszczednosci ,zmusim ich do zaprzestania oszustw p Leszek Czarnecki ma dosyc pieniedzy -starczy wara jemu od naszych ciezko zapracowanych oszczednosci . Uderzmy go tam gdzie go zaboli najbardziej wycofajmy swoje oszczednosci z Getin Bank a pieniadze ukradzione do tej pory przyniesie nam w zebach .Zeby tego jednak dokonac potrzebujemy waszego poparcia pomyslcie o tysiacach oszukanych waszych rodzicach i dziatkach . Te pieniadze mialy i tak trafic do was ale nie trafia trafia do kieszeni Leszka Czarneckiego . Pokazcie wasze poparcie pokazcie ze macie dosyc okadaniania Polakow przez banki Rzad i politykow i wszystkich innych hosztaplerow nasza sila jest w internecie tu mozemy z nimi walczyc tu jestesmy mocni . Politycy iwymiar sprawiedliwosci siedzi w kieszeni Czarneckiemu .Walczmy tak samo jak w sprawie ANSA na pewno wygramy i bedzie to nauczka na przyszlosc dla wszystkich politykow i ich sponsorow ze dosyc znaczy dosyc .We the people we are the owners of this country no you mr Czarnecki . przeczytaj pomysl przeslij dalej
~marek777
31-03-2013 / 05:29
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~marek777
06-01-2013 / 22:09
Zielona Wyspa Donaldino TUSK i jego dzielny żołnierz ps. Dyzma. Co Nowego ? w Republice Gawłowskiego - ps. DYZMA sekretarz stanu w Departamencie Ministerstwa Ochrony Środowiska … Do kryminalnej specjalności z użyciem NAZISTOWSKICH METOD : SIŁY i BEZPRAWIA pod osłoną HOŁOTY z IMMUNITETAMI - prokuratorów .i sędziów - w roku 2012. Doszedł Wydział Komunikacji z HERSZTEM degeneratem A. BYSZEWSKI - Dyrektor w UM Koszalin. Koleś DYZMY (b. V-ce Prezydenta m. Koszalina) oraz dr nauk Jolanta Ewa Wyszyńska – PREZES S K O i jej PODWŁADNE : Turek, Rudzińska, Jarych - SKO - Samorządowe Kolegium Odwoławcze przy staroście Roman SZEWCZYK = koleś DYZMY oraz ponad wszelką wątpliwość policyjna zgraja od komedianta W. TYLA. We wrześniu 2012r w mieszkaniu - melina "MAGDY” przy ulicy Orlej dokonany został gwałt na kobiecie z udziałem „Magdy” i „Michała” S. Mimo podjęcia z urzędu ścigania sprawców. Po 3-trzech miesiącach zgodnie z koszalińską TRADYCJĄ ŚLEDCZĄ - umorzono śledztwo. Przez ten czas Sprawą GWAŁTU ONANIZOWAŁO się trzech prokuratorów (B. SZEFLER, I. Jankowska, K. Smoliński pod nadzorem Tomasza BODO i Jerzy Ożóg) Wg starej metody o koszalińskiej tradycji. Z OFIARY wyszydzano się w POLCJI - KMP - Jabłońska. NIE przeprowadzono do dnia dzisiejszego żadnych badań identyfikacyjnych. Gwałt stwierdzono w koszalińskim szpitalu. „Michał” S. to bardzo wpływowa postać, układy z posiadania ośrodków wczasowych - Sarbinowo i MIELNO. Dyrektor Byszewski UM Koszalin do spółki z dr nauk Wyszyńską - PREZES SKO w porozumieniu z Tomaszem BODO = prokurator - WPROWADZILI W RAMACH "DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" Pensjonat „Pod Orłem” – szantażem HARACZ - wyłudzanie pieniędzy od swoich ofiar ZA POMOCĄ "Numeru NA Wariata" – badania lekarskie „ pod przykrywką” *** STWARZANIE ZAGROŻENIA w Bezpieczeństwie DLA RUCHU DROGOWEGO.*** Do tej pory koszalińscy prokuratorzy i sędziowie SZASTALI chorobami psychicznymi BY NIMI TERRORYZOWAC SWOJE Ofiary. – przypadek Czesława ŚWIĄTEK z Sarbinowa okradany przez PPO A. SIUCHTA w systemie Republiki Gawłowskiego, Rafała Krzyształowskiego - dziennikarz śledczy, nadkom. mgr inż. Marek Krasnopolski Udzielający Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy zgodnie z Racją Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski – BEZPIECZEŃSTWO w Rodzinie OD roku 2000. i I N N I. Patrz : www.aferyprawa.eu. POLSKA TO CHORY KRAJ. KRAJ FIKCJI Opanowany epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej jej urzędników i prawników. Jeszcze Polska Nie zginęła ... Jak powstała REPUBLIKA GAWŁOWSKIEGO ? Po rewolucji "S" 1989 roku "Odpady z PRL-u" - elita, zajęła się grabieniem i urządzaniem wg starej metody kant i SZABER. TYM "elitom" zdmuchnięto województwo koszalińskie. Przyroda NIE znosi próżni więc powstał folwark DYZMY eksport z Gdanska - zarządzany przez "ODPADY z PRL –u”. Kradli i grabili pod przykrywką budowy komunizmu. TERAZ kradną, grabią i niszczą rzetelność, uczciwość oraz patriotyzm pod przykrywką "Niszczenia komunizmu" patrz Nr 208 dziennik "FAKT" 2010r - wywiad z J. Kaczyńskim – H I P O K R Y T Ą.
~wstanzenek
28-12-2012 / 21:30
Uwaga na firmę OPEX SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA z Konina Hiacyntowa 7/110 to po prostu oszuści sprzedają uszkodzone rzeczy a chroni ich allegro które i tak na tym zarabia prowizje. Dla allegro możesz być bandytą i możesz okradać kupujących , złodziejem itp itd abyś płacił prowizję !
~Dżozef
25-12-2012 / 18:23
Zapowiedź współpracy i współdziałania organizacji pozarządowych Posted on 23 grudnia 2012 by admin Apel Forum Obywatelskiego organizacji pozarządowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz niezrzeszeni obywatele RP w Gdańsku w dniach 15 – 16 grudnia 2012 roku powołują jednomyślnie – „Forum Obywatelskie RP” Kryzys zaufania obywateli do władz państwowych jest faktem. Dziesiątki tysięcy obywatelskich zgłoszeń dotyczących nadużywania władzy przez funkcjonariuszy administracji państwowej, w tym zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości – świadczą o nieprawidłowościach i wręcz patologiach drążących wiele sfer życia publicznego w Polsce. Potwierdzają to liczne wyroki przeciwko Polsce, stwierdzające naruszanie praw obywatelskich i ogólnoludzkich, jakie zapadają w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Oczekujemy od władz działań w sprawach, wymagających szybkiej i skutecznej naprawy: 1. Przestrzegania praw obywatelskich określonych w aktualnie obowiązującej Konstytucji przez władze. 2. Konstruktywnego i harmonijnego współdziałania władz z obywatelami i reprezentującymi ich stowarzyszeniami w działaniach prewencyjnych oraz naprawie wyrządzonych szkód w związku z działaniami funkcjonariuszy publicznych. 3. Bezzwłocznego wprowadzenie prawa do nagrywania wszystkich spraw. Udział udziału organizacji społecznych w sprawach sądowych, o ile życzy sobie tego jeden z uczestników procesu. 4. Uważamy za niezbędne powołanie parlamentarno-społecznej komisji do zbadania najbardziej drastycznych przypadków nadużywania władzy przez sędziów i prokuratorów, zgłoszonych przez organizacje społeczne, a także ustanowienie instytucji Rewizji Nadzwyczajnej. 5. Udzielenia organizacyjnego i finansowego wsparcia dla organizacji społecznych prowadzących kampanię na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa, dotyczącej wszelkich faktów naruszania prawa, godności obywateli oraz poczucia sprawiedliwości. Wymagać to będzie przyłączenia się konstytucyjnych władz państwowych do Kampanii Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Szacunek do ludzi i prawa powinien być fundamentem, na którym budowane jest Państwo ” . 6. Ograniczenie immunitetu sędziów oraz prokuratorów w zakresie ich odpowiedzialności zawodowej a posłów i senatorów wyłącznie do ich aktywności politycznej. 7. Przestrzeganie przez władze państwowe równości konstytucyjnej w zakresie traktowania podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza w przedmiocie udzielania im pomocy publicznej. 8. Powstrzymanie się przed pochopnym wprowadzeniem w życie uchwały Unii Europejskiej w zakresie ustawodawstwa patentowego. 9. Redukcji wydatków publicznych przeznaczonych na utrzymanie partii politycznych i tworzenia przestrzeni do zwiększania aktywności obywateli poza życiem partyjnym. Ponadto, uczestnicy Forum pozostając politycznie i ideologicznie niezależnymi i niezaangażowanymi, z życzliwością odnosi się do koncepcji stworzenia obywatelom zrównoważonego z partiami politycznymi, prawa do wyboru swoich przedstawicieli do Sejmu RP w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Forum będzie podejmować wszelkie dopuszczone prawem działania, na rzecz obrony pokrzywdzonych obywateli, w tym również organizacji społecznych, udzielających im wszelkiego wsparcia. Oczekujemy od Pana Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów Rządu i Prezesa Sądu Najwyższego pełnego zrozumienia i wsparcia dla naszych poczynań. Posted in Informacje z kraju, Najważniejsze informacje i wiadomości, Wolność i demokracja, współpraca i współdziałanie, Wszystkie, Życie społeczno - polityczne | Tagged apel, forum, marszałków, najwyższego, prezesa, szacunek do ludzi, zapowiedź | Dodaj swój komentarz
~Peter
24-12-2012 / 22:05
Pisać do Kalisza?? to chyba jakiś Prima Aprilis'owy żart. Po co?? co to komu da?? To marionetka mająca tyle samo do gadania co niedawno ś.p. A. Lepper... A nawet jeśli cokolwiek mógłby powiedzieć/zrobić, to nie powie/nie zrobi. Nie powie, w imię światowego proletariatu (czytaj: ze strachu o swoją skórę przed Panami Tego Śwaita, czyli jego Panami).
~Dżozef
24-12-2012 / 15:03
Ja się dziwie kto go wybiera na stanowisko Praw Człowieka ,przecież on powinien pełnić przewodniczącego przeciw człowiekowi , ponieważ jeszcze nikomu nie pomógł, chroni prokuratorów i sędziów, upodobnił się do Rzecznika Praw Obywatelskich , mając obywateli w dupie, ponadto uciekał z komisji w sprawie Smoleńska chroniąc prokuratorów, zapewne sam ma coś na sumieniu jeżeli tak postępuje, człowiek prawy tak się nie zachowuje , a on zachował się jak świnia!!! i taki reprezętuje Ludzi ,won z Polski!!! Nawet nie raczył przybyć dzo sali kongresowej wraz z Rzecznikiem Obywatelskich na zaproszenie POkrzywdzeni lecz ,, Niepokonani" za darmo pieniądze tylko biorą , w przyszłości ustawe w prowadzić , aby Rzecznika Praw Pbywatelskich i Praw Człowieka, rozliczyć co komu pomogły , zażądac zwrotu wynagrodzeń pańswowych pieniędzy i zażądać opowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków, odebrać im majątki nilegalnie nabytych , i wszystkich skorumpowanych WON z POLSKI!!!