Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku – Białej - Jerzy Jachnik - w odpowiedzi dla red. Wojciecha Wybranowskiego w sprawie rodziny Górzyńskich.

Szanuję pracę Pana redaktora. Pamiętamy artykuły dotyczące niszczenia przedsiębiorców we Wrocławiu. Jednak w tej sprawie nie podzielamy pana stanowiska. Stanął Pan w obronie polskiego bezprawia. Dotychczas w napływających do nas skargach nie mieliśmy większych zastrzeżeń do pracy policji. Naszą uwagę przykuwało bezprawie prokuratury, sądów i ZUS w RP.

Uważa Pan, Janusza i Krystynę Górzyńskich za pieniaczy atakujących policję. Przypominam więc sprawę europosła Tomczaka i jego perypetie z policją. Nie będę podejmował polemiki z pańską opinią dotyczącą rodziny Górzyńskich. Niemniej problem jest znacznie szerszy i dotyczy bezprawnego przetrzymywania osób zdrowych w zakładach psychiatrycznych. Nim jednak przejdę do tego problemu, parę słów dotyczących p. J. Górzyńskiego. Za w/w wydany został list gończy. Policja musiała więc wykonać czynności zatrzymania. Co do tego zgoda. Rolą sądu RP jest ocena winy bądź nie p. Janusza Górzyńskiego. Jednak naszym marzeniem jest aby tej oceny dokonał sąd niezawisły a nie dyspozycyjny. Wbrew Pana stanowisku okazało się, że Janusz Górzyński już raz został niesłusznie aresztowany i otrzymał z tego tytułu prawomocny wyrok polskiego sądu, czego nie wolno obiektywnemu dziennikarzowi przeoczyć. Nie należy się więc dziwić dlaczego nie chciał on być drugi raz zatrzymany niesłusznie. W Polsce „demokratycznej” chodzą na wolności milionowi oszuści ( służymy dowodami), a zamyka się na miesiąc chłopca za podrobienie legitymacji szkolnej. To dzięki mediom chłopak zatrzymany był tylko na 1 miesiąc. Stąd nasz i wielu portali alarm. Chcemy wyjaśnić pod okiem kamer czy Janusz Górzyński jest winien czy nie. I takiej wyłącznie pomocy oczekujemy od uczciwych dziennikarzy. Mamy nadzieję, że Pan nam w tym pomoże. Prywatne opinie o danej osobie nie mają tu nic do rzeczy. Każdy obywatel ma prawo do obiektywnego i sprawiedliwego rozpoznania jego sprawy. Przypominam więc Panu redaktorowi, iż w Europie i Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności i prawo do obiektywnego procesu. I tylko o to zwracamy się do mediów. Niedopuszczalnym a wręcz znieważającym jest stanowisko policji, iż oto zatrzymano groźnego przestępcę. Pan J. Górzyński nie jest nim tak długo jak nie będzie prawomocnie skazany. Zaś zarzuty mu stawiane nie upoważniają do zatrzymywania go w areszcie, bowiem w prawie polskim istnieją inne środki zapobiegawcze – czego dowody mamy w praktyce na co dzień – tym bardziej, że jest on po zawale serca.

Przechodząc do zatrzymania wbrew woli Krystyny Górzyńskiej w ośrodku psychiatrycznym - to problem ten nie dotyczy tylko pani Górzyńskiej. Dotyczy on wielce nagannego i niezgodnego z prawem zatrzymywania osób zdrowych w zakładach psychiatrycznych. Na wstępie chcę podkreślić, że Krystyna Górzyńska nie jest członkiem Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, a wyłącznie naszym sympatykiem, ze względu na podobne doświadczenia życiowe w walce z bezprawiem. Nie mamy więc żadnych subiektywnych powodów aby w sposób nieobiektywny oceniać jej przypadek, a sprawą zajęliśmy się dlatego, że do zdarzenia doszło w Bielsku- Białej – miejscu siedziby stowarzyszenia. Znamy kilkanaście przypadków bezpodstawnego zarzucania zdrowym osobom choroby psychicznej przez polskie sądy. Dotyczy on:

  1. osoby bezterminowo skazanej wyrokiem sądu na pobyt w zakładzie psychiatrycznym zamkniętym i tylko czekać aż zostanie zabrany z domu.

  2. kierowcy karetki pogotowia ratunkowego, któremu bezpodstawnie zarzucono winę w kolizji drogowej ze skutkiem śmiertelnym, gdzie już przed rozpoczęciem procesu sąd polski skierował go na badania psychiatryczne na pierwszej rozprawie - i to wbrew woli prokuratora tylko dlatego, że rzeczywistego sprawcę wspierał oficer policji z Katowic. Kierowca ten po 7 latach został uniewinniony, dzięki monitorowaniu sprawy przez media i stowarzyszenie.

  3. oskarżonego i po 10 latach prawomocnie uniewinnionego autora tej odpowiedzi. Sąd po 10 latach procesu zarzucił oskarżonemu demencję lub schizofremię, pomimo, że sprawę w tym okresie badało co najmniej 7 sądów łącznie z Sądem Najwyższym, i nikt nigdy nie zarzucał oskarżonemu jakiejkolwiek choroby psychiatrycznej. W tym samym czasie wielokrotnie fałszowano akta sprawy w tym dokumenty bankowe.

    dowody link: http://aferyibezprawie.tm2.pl/dyskusje/viewforum.php?f=20&sid=64c73c3260c7913fa668c4139fe63830 – tylko dlatego, że ścigał on pijanego prokuratora, który zabił pieszego i z wyrokiem karnym pracował i pracuje w prokuraturze

  4. listy z zakładów psychiatrycznych, które przekazaliśmy Rzecznikowi Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję

W każdym z tych przypadków doszło do złamania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111 poz 535 z dnia 19.08.1994 r. wraz z późn. zm.). I na łamanie ustawy chcemy zwrócić uwagę blogerów jak i Pana redaktora oraz innych mediów. W sposób jaki zatrzymano p. Krystynę Górzyńską jak i w pozostałych przypadkach doszło do rażącego złamania prawa.

Aby stwierdzić, że osoba jest chora psychicznie a następnie zatrzymać ją w ośrodku psychiatrycznym wbrew jej woli, musi ona zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu i zdrowiu innych osób.

Pani K. Górzyńska, nie mogła zagrażać zdrowiu 7 policjantom będącym na przeszukaniu i zatrzymaniu brata. Rzeczywiście, będąc w rozpaczy i chcąc wywrzeć presję na policjantach zagroziła, że popełni samobójstwo. Takich zagrożeń jest jednak w RP tysiące i nikt nie zamyka ich w zakładach psychiatrycznych. Policja wezwała pogotowie medyczne i lekarz orzekł, że Krystyna Górzyńska nie jest osobą chorą psychicznie - a nawet oburzył się, że jest skuta. Po odjeździe pogotowia lekarskiego policja wbrew ustawie - zabrała ją do samochodu policyjnego i przewiozła do Komedy Policji w Bielsku – Białej w koszuli nocnej i samym płaszczu. Tam przesiedziała bez czynności kilka godzin, po czym znowu samochodem policyjnym bez lekarza przewieziono ją do ośrodka psychiatrycznego. W ośrodku jedna lekarka, bez badań nakazała ją zatrzymać. Ustawa nie dopuszcza aby chory psychicznie podróżował bez lekarza ( art. 21 pkt. 3 ustawy), a tak w sprawie się działo i to dwukrotnie. Już pierwsze podejrzenie to fakt, że lekarz pogotowia stwierdził brak podstaw do zatrzymania, zaś drugi lekarz zatrzymuje K. Górzyńską. I nie chodzi tutaj tylko o p. K. Górzyńską.

Analizując ustawę łatwo dojść do wniosku, że zatrzymać w zakładzie psychiatrycznym do 10 dni można każdego i to bez badań specjalisty psychiatry. Może to dotknąć także Pana. O tak drobnych sprawach jak karta pacjenta w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, w tym prawo do kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, prawa do skargi, obdukcji nie wspominam.

Ustawa jest skonstruowana przy założeniu, iż policja i lekarz są wyłącznie pozytywnie nastawieni do obywatela. Zaś historia wielu lat jak i przypadki lat ostatnich, które sam pan redaktor opisywał dowodzi wręcz czegoś innego. Nie wspomnę o sprawach najgłośniejszych: Kluski, Olewników i innych, bowiem spraw takich w skali kraju jest tysiące. I tylko nie wie o tym ten kto nie miał styczności z polskimi prokuratorami, sędziami czy ZUS – em.

Proszę zwrócić uwagę, iż komunikat KM Policji w dniu zatrzymania, posiadał inną treść niż w dniu następnym. Tak samo inny przebieg zdarzeń przedstawił nam oficer dyżurny policji w dniu zatrzymania K. Górzyńskiej. Widzieliśmy i rozmawialiśmy w dniu zatrzymania z lekarzem i Krystyną Górzyńską. Pani Górzyńska zapewne była podenerwowana, co jest chyba w takiej sytuacji normalne, ale była osobą logicznie mówiącą i rozumującą. Nie było zauważalnych żadnych zmian psychicznych w jej zachowaniu, natomiast lekarz dyżurny i personel był do nas wręcz agresywny - strasząc wezwaniem policji, kiedy fotografowaliśmy ślady przemocy.

Życząc Panu redaktorowi sukcesów w dalszym dociekaniu prawdy. Mamy nadzieję, że zmieni Pan swoje zdanie po zapoznaniu się z treści tego pisma, i włączy się w problem bezzasadnego zatrzymywania osób w zakładach psychiatrycznych. Jeśli nadal nie przekonałem Pana, to dysponujemy dowodami z dokumentów, które chętnie przedstawimy.

Mamy nadzieję, iż media pomogą i wezmą udział w oględzinach nagrania video zatrzymania p. Górzyńskich, po czym obiektywnie ocenią sytuację. Liczymy także na Pana redaktora.

Z poważaniem Jerzy Jachnik . Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

POSTANOWIENIE O ARESZTOWANIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO

PORADA PRAWNA

Zatrzymanie jest pozbawieniem człowieka wolności na krótki, ściśle oznaczony czas. Może być stosowane tylko przez osoby upoważnione do tego przez prawo oraz w okolicznościach określonych w przepisach. Jest to jeden ze sposobów użycia przymusu przez organy państwa.
Celem każdego zatrzymania jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu, ale jednocześnie narusza ono w poważny sposób wolność jednostki. Dlatego każde zatrzymanie musi być uzasadnione ważnymi przyczynami.
Zatrzymanego należy zwolnić natychmiast, gdy okaże się, że nie ma powodów, by go dłużej przetrzymywać (np. okaże się, że nie jest on osobą poszukiwaną), a także na polecenie sądu lub prokuratora. Jednak w każdym przypadku czas zatrzymania nie może być dłuższy niż 48 godzin (liczone od momentu, w którym zatrzymany został wylegitymowany przez funkcjonariuszy Policji).

....tak więc działanie funkcjonariusze zatrzymujących Krystynę Górzyńską powinno być z urzędu poddane kontroli prokuratorsko-sądowej.

Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO

WIĘCEJ O POSZKODOWANYM J. GÓRZYŃSKIM W TEKŚCIE:

PROTEST PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I BEZPODSTAWNEMU WYDANIU NAKAZU ARESZTOWANIA I LISTU GOŃCZEGO

Górzyński - informacja nt. bezprawnych, brutalnych działań Prokuratury i Policji w stosunku do rodziny Górzyńskich i Tomanków w dniu 12.01.2007 r.

Janusz Górzyński - Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości - przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo - prokuratorskich stracił wszystko - z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy...

Górzyński Janusz - dziennikarz AP jest ciężko chory... Interpolacja senacka w jego sprawie. 06.05.2008r - Akcja protestacyjna w Warszawie przeciwko bezprawiu w sądach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek - dowody oszustw komorniczych.

Górzyński - funkcjonariusze policji i (bez)prawa, czyli polskojęzyczne "gestapo" bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli...

Górzyński - Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu - Paweł Korbal

Górzyński W CIENIU "PSYCHUSZEK" - Inicjatywa Przeciwko Niesprawiedliwości

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ sSR uRSZULĘ mROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.

Górzyński - Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną...

Informacja o przebiegu protestu w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego, bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Caelyn
08-11-2016 / 23:11
~Solyn
26-10-2016 / 19:02
~Kasara
21-10-2016 / 09:46
~Jayce
10-10-2016 / 01:56
~Roxanna
22-09-2016 / 19:25
~Carrieann
10-09-2016 / 11:37
~andy
18-05-2013 / 23:29
kim wy kurwa jesteście żeby oluwać tak w sposób bezkarny i bezaprawny lekarzy i inne osoby? bandą sfrustrowanych polskich debili która tylko potrafi się modlić i chodzić do kościoła i nic więcej, opluwać innych? jakie są wasze kwalifilkacje i doświadczenie życiowe?
~anonim
23-02-2010 / 00:00
a ja na pana redaktora nie liczyłabym... wyraźnie"na usługach".
~Gawronski-rafzen
22-02-2010 / 00:00
Wszystkim niedoinformowanym bijących pianę zalecam wgląd do słownika PWN i zrozumienie słowa "stronniczy sędzia" i "członek junty urzędniczej". A tym sędziom i prokuratorom z naszej sprawy, co wpisują się tak ochoczo w komentarzach zalecam modlitwę.
~Gawronski-rafzen
22-02-2010 / 00:00
Panie Jachnik. Radzę się zastanowić dwa razy kto jest tutaj winny. Przecież Państwo Górzyńscy zwracali się do RPO Kochanowskiego i co ? I nic dalej Kochanowski dba o swoją kartę wizytową i portfel a Pan się czepiasz Policji że jest brutalna. Czep się Pan tych co wydają rozkazy i tych co nic nie robią już wiele lat, a Pan chce z nimi utrzymać dialog. Nie tędy droga Panie Jachnik.