Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE PODATEK OD SPRZEDAŻY AKCJI

Podatek od sprzedaży akcji Banku Handlowego - przekręt Ministra Finansów -  interwencja redakcji.

         Byli pracownicy Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwracają się z apelem o pomoc! -
w zakresie zapewnienia nam podstawowych praw obywatelskich przez urzędy skarbowe w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, dotyczącymi wyliczania podatku od sprzedaży akcji Banku Handlowego w 1999 r., odpłatnie nabytych przez nas w ramach tzw. „transzy pracowniczej”. 

O pomoc w przypomnieniu Ministrowi Finansów, jako nadzorującemu postępowania podatkowe, aby urzędy skarbowe prowadząc takie postępowania czyniły to w sposób budzący zaufanie i pozwoliły nam na pełne wyjaśnienie całego stanu faktycznego, jak nakazuje to ordynacja podatkowa. 
ZWŁASZCZA W SYTUACJI, GDY, JAK WYNIKA Z POSIADANYCH PRZEZ NAS INFORMACJI, URZĘDY SKARBOWE ZAMIERZAJˇ NA POCZˇTKU GRUDNIA BR. WYDAWAĆ KOŃCOWE DECYZJE, NIEZALEŻNIE OD STOPNIA ZAAWANSOWANIA POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH!!!

 Urzędy skarbowe niezgodnie z prawem dokonują oszacowania dochodu         

         W ramach toczonych postępowań urzędy nie czekają na przedstawienie przez nas dokumentów pozwalających na określenie ewentualnego zobowiązania podatkowego, tylko w pośpiechu, wbrew ordynacji podatkowej, wydają decyzje, w których dokonują oszacowania opierając się jedynie na posiadanych szczątkowych informacjach, bez uwzględnienia jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu, nawet wówczas, gdy przedstawiamy lub chcemy  przedstawić dokumenty. A przecież Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 paĽdziernika 2005 r. orzekł, że „jeżeli organy skarbowe mają wątpliwości co do rozliczeń podatnika, powinny zebrać dowody potwierdzające ewentualne błędy. Nie mogą od razu szacować przychodów, korzystając przy tym wyłącznie z własnej wiedzy” (sygn. FSK 2439/04).

Uważamy, że podatek od zbycia akcji jest nienależny. Niemniej uważamy, że w każdym postępowaniu urzędy powinny wydawać decyzje w oparciu o przedstawione przez stronę postępowania dowody. Niestety obecnie urzędy skarbowe rażąco łamią ordynację podatkową, zaraz po wszczęciu postępowania zamierzają je kończyć (nawet jeśli podatnik nie dostał informacji o wszczęciu postępowania), nieraz nie chcą udostępniać akt lub odmawiają udzielenia informacji, skąd zdobyły ww. szczątkowe informacje (a podejrzewamy, że wbrew prawu). Urzędy nie rozpatrują merytorycznie spraw, pomijając całkowicie fundamentalne argumenty przemawiające za nieistnieniem zobowiązania, a  wynikające z niżej przytoczonych argumentów. A Minister Finansów nie reaguje! 

NIE NA TAKICH PODSTAWACH POWINNA BYĆ BUDOWANA CZWARTA RZECZPOSPOLITA !!!

             Jeszcze raz prosimy o pomoc! Nie powinno być tak, aby:

1)      najpierw Minister Finansów uczestnicząc w przygotowaniu prospektu emisyjnego wprowadzał uczciwych obywateli w błąd,

2)      następnie jako przedstawiciel Komisji Papierów Wartościowych twierdził, że akcje były oferowane w ofercie publicznej, a wkrótce potem samodzielnie twierdził, że nie były tak oferowane (nie zmieniając jednocześnie swojego zdania jako członek Komisji Papierów Wartościowych);

3)      aby ostatecznie tolerował prowadzenie ponad tysiąca postępowań podatkowych wbrew postanowieniom art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niezgodnie z ordynacją podatkową, w sposób lekceważący podstawowe prawa podatników. 

Droga taka prowadzi wprost do przegrywania spraw sądowych przez Skarb Państwa przed sądami cywilnymi (sądy wydały już kilka prawomocnych orzeczeń zasądzających zwrot odsetek od Skarbu Państwa) oraz w Strasbourgu (w zakresie naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności).

Prosimy o opinie i dokumenty od osób poszkodowanych.

Artykuły interwencyjne:
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego - z cyklu "patologie systemy sądownictwa"
BYSTRZANOWASKI JANUSZ - oszustwo adwokata z Tarnowa - spacjalista w okradaniu staruszków?
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego
TARNÓW - Jak ukryć fałszerstwa w księgach wieczystych? - tylko NIEKOMPETENCJA SĘDZIÓW?
Z cyklu "patologia systemu sądownictwa" - KOLEJNY DOWÓD NIEETYKI SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH: niby etycznego należącego do śmiesznej kliki wzajemnej adoracji IUSTITIA? przewodniczącego wydz. karnego ARKADIUSZA TROJANOWSKIEGO
Na przejściu dla pieszych pierwszeństwo ma samochód!!! - takie rewelacje prawa w ruchu drogowym "ustanowili" sędziowie z Sanoka ...
KIM JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PROF. ANDRZEJ ZOLL? CZY INSTYTUCJA RZECZNIKA MA KORUPCYJNY CHARAKTER?
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

 Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...
tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.