Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

NUMER NA WEKSEL - CZYLI OSZUSTWA FIRMY LEASINGOWEJ „AGROLEASING” Z WARSZAWY - NIEPRAWIDŁOWOŚCI W OBROCIE WEKSLOWYM.

Nieprawidłowości w obrotnice wekslowym tj. ustawy z dnia 28.04.1936 r. Prawo wekslowe Dz. U .RP z 11 maja 1936r nr.37 poz.282 wynikają z naciągnięcia klienta w egzekucji „wirtualnych długów”. Nieprawidłowości ,a mówiąc dobitniej – przestępstwa w dokumentach finansowych, powstają z chwilą wprowadzenia do obrotu WEKSLA in blanco ,który nie może być w dowolnej kwocie wypisywany, a jedynie do wielkości rzeczywistych zobowiązań.

Tomasz K . zakupując samochód mógł kalkulować wielkość zakupu na poziomie 125 tys. zł.. Do wielkości zabezpieczeń - jednej raty zobowiązany był do wystawienia weksla, a w przypadku nie zapłacenia raty mógł liczyć się z zabraniem przedmiotu leasingu. Tak też się się stało i samochód VOYAGER został mu zabrany z terenu jego nieruchomości .Takie działanie jest normą i nie można do niego mieć zastrzeżenia .

Problemy powstały się z chwilą wydania dokumentów, potwierdzających przekazanie mienia ruchomego. Pracownicy AGROLESING podpisali zwykły protokół odbioru nie odnosząc się do umowy oraz weksla ograniczając się do potwierdzeniem zabrania samochodu - przedmiotu leasingu na zwykłej kartce. Leasingobiorca miał przeświadczenie, że wszystko jest w porządku i będzie po sprawie - bardzo się mylił.

Leasigodawca na 3 tygodnie przed terminem oddania samochodu wysłał za pośrednictwem kancelarii adwokackiej do Tomasza K. pismo o wykupienie weksla WARTOŚCI 1 ZŁ – KTÓRY MOŻNA WYPEŁNIĆ DO MAKSYMALNEJ KWOTY 1000 ZŁ - NA KTÓRYM ZOSTAŁA WPISANA KWOTA 341 tys. zł ( trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych).

Przesyłka jednak terminowo nie dotarła do adresata z nieznanego powodu. Jednak w aktach została potraktowana jako doręczona. Wezwany Tomasz K. do Firmy Leasingowej ,przekazał AGROLEASINGOWI kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), która nie została też prawidłowo zarejestrowana co stanowi naruszenie prawa .

Wystawcą weksla in blanco był Tomasz K., ale weksel wypełnił Jerzy S. – Prezes firmy AGROLEASING. Po niezgodnym z prawem wekslowym wypełnieniu weksla, firma wprowadziła go do obrotu prawnego i księgowego . AGROLEASING w ten sposób zwiększył swoje aktywa ,a weksel został wprowadzony do dalszego obrotu w innych firmach na bazie indosowania . Wszystko odbyło się na podobnych zasadach jak w firmie „ART-B”, gdzie weksel był narzędziem do pozyskiwania nienależnych pieniędzy.

W tym wypadku wprowadzona na wekslu kwota przez nikogo nie była kontrolowana i weryfikowana mimo że ustawodawca mówi o zawarciu na wekslu informacji (weksel własny)

  • nazwę” weksel” w samym teksie dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
  • przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
  • oznaczenie terminu płatności;
  • oznaczenie miejsca płatności;
  • nazwiska osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zaplata ma być dokonana;
  • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
  • podpis wystawcy weksla;
  • ze wskazaniem, że nie będzie weksel uznany jeżeli... brak jednej z cech, wskazanych.... jak wyżej

Należy zaznaczyć, że Tomasz K. nie wskazał daty wystawienia, miejsca wystawienia weksla ,a jedynie miejscowość (miejsce, a miejscowość to dwa różne określenia). Do wystawionego weksla na blankiecie urzędowym o nominale 1zł.- uiszczono opłatę skarbowa o nominale 4 zł.-. (co też nie jest zgodne z prawem wekslowym i normalną procedurą). Wartość opłaty skarbowej wynosi 1% - czyli maksymalna kwota opłaty do zapłacenia z weksla o wartości pięć złotych mogła wynieść 5000 zł.-, a mimo to dokonano wpisu na kwotę 341 tys. zł.-

W dniu płatności, Tomasz K. był w stanie wykupić swój weksel za maksymalną kwotę 5 tyś. zł ale nikt mu tego nie zaproponował. Ustawodawca mówi, że ….Posiadacz weksla ,który odmawia przyjęcia zapłaty przez wyręczenie ,traci prawo zwrotnego poszukiwania przeciw tym, którzy byli zwolnieni. Zaznaczyć należy, że odmowa przyjęcia lub zapłaty powinna być stwierdzona aktem publicznym (protest z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia) Trasat może przy zapłacie zażądać wydania weksla, pokwitowania przez posiadacza. Posiadacz nie może odmówić przyjęcia zapłaty częściowej. W razie zapłaty częściowej trasat może zażądać wzmianki o niej na wekslu i osobnego pokwitowania. …...wyplata 10.000 zł.- dokonana przez Trasata T. K. w dniu 03.12.1998r nie została odnotowana na wekslu........

Jeśli weksel, nieuzupełniony w chwili wystawienia ,uzupełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, za nie zastosowanie się do tego porozumienia ,chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopatrzył się rażącego niedbalstwa.

…...”URZĘDOWY BLANKIET WEKSLOWY DO SUMY WEKSLOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000 zł.-a wpisano 341.391,52zl.- czyli przekroczono dopuszczalną kwotę 340 razy !!!

WYSTAWCA WEKSLA – Tomasz K.
TRASAT WEKSLA
– Jerzy S. AGROLEASING Sp z o. o
INDOSARIUSZ
– Andrzej S. CHEMICO HOLDING SA
REMITENT – AGROLEASING Sp z o. o
osoba wskazana na wekslu, której ma być wypłacona suma wekslowa (pierwszy posiadacza weksla)
WEKSEL WŁASNY
– zwany prostym, suchym lub sola wekslem
POSTĘPOWANIE UKŁADOWE - UPADŁOŚĆ WYSTAWCY WEKSLA
ODMOWA PRZYJĘCIA WEKSLA
powinna być stwierdzona aktem publicznym w formie protestu z powodu nieprzyjęcia lub niezaplecenia
KTO WEKSEL WYKUPIŁ może żądać od swoich poprzedników:
· całkowitej sumy zapłaconej
· ustawowych odsetek od dnia wykupienia weksla 06.10.2003
· własnych kosztów

Dokonanie protestu jest warunkiem tzw. zwrotnego poszukiwania , czyli dochodzenia roszczeń przeciw wystawcy weksla trasowanego, indosantów ….....

Tomasz K. nie wiedział, że leasingodawca pomimo zabrania przedmiotu leazingu skieruje sprawę do Sądu i zażąda nie tylko zapłaty kolejnych rat wynikającej z umowy, ale doliczy też lichwiarskie odsetki kilkukrotnie przewyższające wartość samochodu, który stał już w tym czasie na ich własnym placu. Na tym polega oszustwo "na weksel".

Ale skandalem jest fakt, że taki stan potwierdził Sąd Okręgowy, który powinien pozew oddalić z uwagi na fakt błędnego wypełnienia weksla. Leasingodawca nie podał też, że umowa zawarta była na kwotę 125 tys. zł. (brutto ok.160 tys. zł.- ze wszystkimi kosztami ) pominięto też fakt, że w kolejnej umowie na ten sam przedmiot leasingu wyceniono tylko na kwotę 50 tysięcy złotych.

Przedstawione wady prawne zostały zaaprobowane jedynie dlatego, że posiadacz weksla przekazał wpłatę do sądu na kwotę 6,8 zł.- Sąd po odebraniu wpisu uznał weksel za właściwy do potracenia kwoty 341 tys. zł – od Tomasza K. i to jest SKANDAL!!!!

A co ma powiedzieć żona, która weksla nie podpisywała, a teraz za ten weksel jest ścigana pozwem do Sądu Okręgowego w Warszawie, a roszczenia w 2004r przekraczają już 700tys.zł ?????!!!!

NIE JEST TO JEDYNE OSZUSTWO FIRMY LEASINGOWEJ „AGROLEASING” Z WARSZAWY
Tak jak większość podobnych firm leasingowych AGROLEAZING do skasowania Tomasza wykorzystał:
1/ nie dość że lichwiarskie, to jeszcze podwójne naliczanie odsetek karnych
2/ zawyżone o 22% rozliczenia ruchomości leasingu (od wartości brutto zamiast netto)
3/ niezgodne z prawem wypisanie i używanie weksla
4/ zaniżenie do rozliczeń wzajemnych wartości leasingu - samochód VOYAGER po roku eksploatacji został oceniony tylko na 50tys.zł
5/ zastraszanie i szantażowanie leasingobiorcy

Poniżej wnioski z wyliczeń biegłego obcinające o połowę roszczenia leasingodawcy:

AP

Lichwa rozkwita w Polsce. 200 tys. zł odsetek od… 30 tys. zł

Lublin - skład sędziowski wymyślił sobie, że podpisane umowy pożyczki i weksle wcale nie muszą dowodzić, że pożyczka została faktycznie udzielona.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ORKO
21-08-2015 / 20:52
Co za bzdury. Ten kto to napisał nie zna prawa wekslowego. Uczciwych jakoś nie krzywdzą!
~seperatysta
04-08-2014 / 13:53
szukam pomocy którzy tak jak ja zostali wrobieni w agrolizigu nr tel. 660247645
~zły
04-08-2014 / 13:49
przed podpisaniem umowy lizgowej zostalem poczestowany kawą i lapkom szampana póziejei podpisalem wszystko nie pamietam na dzienidzisiejszy mam spłaci 550000 tys jednak sprzet mi zabrali rzecz sie działa w Krakowieg
~sklep internetowy
13-03-2011 / 22:26
Urząd Pracy m. st. Warszawy Szczegóły oferty nr: StPr/11/0957 z dnia 2011-03-04
~Krzysztof
03-04-2010 / 00:00
poszkodowaniprzezagroleasin.o@gmail.com
~K.G.
01-04-2010 / 00:00
Ależ ciekawa działalność.
~Autor Z.J.P.
23-03-2010 / 00:00
Komentuje: czyt. AP: ___________A ile Ty drogi czytelniku AP dałeś pieniędzy na rozwój AP ? Ja chociaż poświęciłem przez 5 lat pisania artykuły i wiersze, i nawet złamanej złotówki nie wziąłem w ramach chociażby skromnego honorarium. Kiedy ja tu byłem w kolegium redakcyjnym Ty dopiero "planowany" byłeś na przyjście na świat... w Złodziejowie ! Czy nie masz Czytelniku takowej myśli, iż powinieneś urodzić się na Stepach Mongolskich ? Pozdrawiam Moich Czytelników - Zygmunt Jan Prusiński, 23.03.2010 r.
~Autor Z.J.P.
23-03-2010 / 00:00
Oczywiście chodzi o ojca Aleksandra Kwaśniewskiego...
~Autor Z.J.P.
23-03-2010 / 00:00
Zygmunt Jan Prusiński: Wczoraj rozmawiałem w hotelu "Royal Baltic" ul. Wczasowa 26 w Ustce, obecnie jest obywatelem niemieckim a byłym sąsiadem "Kwaśniewskiego" w Białogardzie, iż jego ojciec miał na nazwisko FIZERMANN. Zatem zagadka dla historyków, czy pułkownik NKWD Stoltzman był dla Stalina i sowieckiej Rosji "Stoltzmanem" a dla Niemców "Fizermannem"... Bo jak wiadomo, był on podwójnym agentem dla NKWD i Gestapo. O tym świadczą zdjęcia i fragmenty z dwu książek: "Szedłem ze śmiercią pod rękę" - autor Dominik Dzimitrowicz i "Czy Stoltzman to Kwaśniewski" - autor Leszek Bubel, w rozdziale o mordach żołnierzy i oficerów z Wileńskiej Armii Krajowej na Litwie. Ciekawostką jest to, że pewien ustczanin opowiadał o "Grupie Stoltzmana". Może IPN powinien zacząć poszukiwać w dokumentach pod hasłem Fizermann. Ów Stoltzman - Fizermann był zbrodniarzem Narodu Polskiego, i nie tylko, bo mordował ze swoją "grupą" - między innymi jego prawą ręką był Leebe Bartkowski - Szwedów, Niemców i Żydów także. - 23 Marca 2010 r.
~jagiełło
22-03-2010 / 00:00
Dobrze napisał ktoś kto się podpisał na innym blogu "sędzia" że cytuję : a my was za wasze pieniądze wymordujemy.