Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-09-2011

List otwarty Jana Jączka  pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?

Tychy, dnia 29 września 2011r.

Pokrzywdzony Jan Jączek

Adres do korespondencji:
ul. Elfów 63/79
43-100 Tychy
Tel. kom. 692-327-961


Szanowny Pan

Donald Tusk

Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

List otwarty pokrzywdzonego
do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze

Zwracam się do Pana już po raz kolejny jako pokrzywdzony o powołanie Komisji do zbadania afery finansowej wywołanej przez oszustów z Getin Banku S.A., którzy bezprawnie przejęli majątek klientów tego banku w kwocie 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A., byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL, w tym oszukali Michalinę i Jana Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN i dodatkowo bezprawnie zrobili mojej mamie Michalinie Jączek zadłużenie na rachunku obecnie w kwocie około 100 tysięcy PLN.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, sygn. akt 1Ds 343/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Podkreślam, że od dnia 28 listopada 2008r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie) do dziś przekupni prokuratorzy z okręgu apelacji katowickiej dopuścili się szeregu bezczynności, zaniechań i rażących błędów, w celu skutecznego chronienia przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A. na szkodę Jana Jączek i innych pokrzywdzonych przez ten bank, mimo że złożyłem dziesiątki pism do przedstawicieli władzy prokuratorskiej i przedstawicieli Państwa Polskiego.

Dodać należy, że moje wielokrotne rozmowy z przedstawicielami kierownictwa Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Katowicach i w podległych jednostkach, wskazują jednoznacznie, że powyższe instytucje przekształciły się w mafię prokuratorską o charakterze korupcyjnym i nie wykonują elementarnych obowiązków ustawowych wobec obywateli, mimo że społeczeństwo utrzymuje tych prokuratorów-przestępców z pieniędzy podatników.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach, w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach i w podległych jednostkach dotycząca Michaliny i Jana Jączek oraz innych pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A.

Istotny jest fakt, że od ponad dwóch lat w Polsce nie mogę wyegzekwować podstawowych praw człowieka, by zgodnie z procedurą Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Apelacyjnej (wyznaczonej przez Prokuraturę Generalną RP) przeprowadził rzetelne śledztwo przeciwko oszustom z Getin Banku S.A., którzy w wyniku przestępstwa doprowadzili do przejęcia majątku wielkiej wartości klientów Getin Banku S.A. na rzecz Leszka Czarneckiego właściciela tego banku i korumpują niektórych prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy administracji rządowej – Ministerstwa Sprawiedliwości RP, etc. Natomiast gdy Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nakazał prokuraturze wreszcie wszczęcie śledztwa to prokuratorzy i tak odmówili jego przeprowadzenia.

Informuję Pana, że daremnie wysłałem dziesiątki pism do Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów, bowiem istniejąca tam zmowa przestępcza i korupcja uniemożliwia dochodzenie prawdy i sprawiedliwości. Moje zawiadomienia o przestępstwach popełnionych w tej sprawie przez wysokich funkcjonariuszy publicznych wymiaru sprawiedliwości przekazano do rozpoznania asesorowi Prokuratury Rejonowej w Tychach w osobie Adam Zbieranek, który niezgodnie z prawem umorzył śledztwo. Tymczasem zgodnie z procedurą karną niniejszą sprawę powinien rozpoznawać Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej Prokuratury Apelacyjnej.

Dowód: postanowienie Prokuratury Rejonowej w Tychach, z dnia 26 sierpnia 2011r., sygn. akt 3 Ds. 442/11, wydane przez asesora Adama Zbieranek, działającego w związku przestępczym o charakterze korupcyjnym w okręgu apelacji katowickiej.

W związku z powyższym, kolejny raz zostałem oszukany przez przestępców w togach prokuratorskich, którzy za wyżej wskazane bezprawne działania nie ponieśli żadnej odpowiedzialności.

Piszę do Pana po raz kolejny, wierząc, że nie jest Pan kłamcą i przekupnym funkcjonariuszem ale normalnym człowiekiem szanującym prawo i tym razem podległe Panu służby przeprowadzą szczegółową kontrolę w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, gdzie za korzyści materialne lub osobiste chroni się przestępców w togach sędziowskich w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski, którzy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbiał moją matkę z Jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Obecnie pozorowane jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 343/11. Do sprawy wyznaczono prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy, którą od wielu lat próbuję pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za bezprawne działania na moją szkodę, to jest o czyny karalne z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 KK i inne.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w powyższych instytucjach dotycząca Michaliny i Jana Jączek oraz dotycząca innych pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A.

Panie Premierze

Zwracam uwagę, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe zaledwie w ciągu pół roku skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia.

Tymczasem w Polsce faktem powszechnie znanym jest dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości, co bezpośrednio skutkuje tym, że władze prokuratorskie i władze sądownicze z wielką zajadłością chronią aferzystów-oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie podstawowych praw człowieka i prymatu prawa.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds. 388/10, sygn. akt 1 Ds. 343/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Niniejszy list otwarty wysyłam pocztą elektroniczną do Kancelarii Premiera RP, Kancelarii Prezydenta RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów etc., z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy i zgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko mafii sądowo-prokuratorskiej bezprawnie chroniącej oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Reasumując powyższe, zadaję fundamentalne pytanie: Czy należy się podpalić, być żywą pochodnią, by zwrócić uwagę Przedstawicielom Rządu RP na bezprawie i ogromną krzywdę ludzką zadawaną przez zwyrodniałych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości?

Jak żyć w takim kraju, gdzie władze krajowe reagują na afery finansowe, cierpienie i ból pokrzywdzonych dopiero w przypadku ogromnego dramatu?

                                                              Łączę wyrazy szacunku
                                                                        Jan Jączek

 

Więcej informacji o przestępstwach Leszka Czarneckiego Getin Banku S.A.

Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afer  finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~John
20-12-2014 / 13:19
Congratulations on your journey to Myanmar and all the best as you live your dream (and chgnae the world)! I don't know of many credit card offers which are available to non-US residents. However, you can always sign-up for credit card offers by listing your parent's address in the application and not mentioning that you live overseas. This will require a little co-ordination, and you may even have to pay foreign exchgnae fees on the amount needed to meet the minimum spend, but that might be a way to keep you in the miles and points.Safe travels!
~zaq
03-09-2012 / 15:19
panie jaczek wez sie pan w koncu &%^$^O^%$@%# i przestan te glupoty pisac
~woman
17-07-2012 / 21:58
smieszne uzasadnienie. Zwykłe slowa bez jakegokolwiek poparcia
~Rebeliantka
26-02-2012 / 14:27
Czy Premier odpowiedział? Należy opublikować jego odpowiedź.
~niepokorny
25-02-2012 / 14:20
DOŚĆ BEZPRAWIA popieram pana Jana!
~A
01-10-2011 / 17:18
A tymczasem Leszek Czarnecki pozuje na filantropa jako założyciel fundacji...
~niepeło
30-09-2011 / 20:33
Oj na Donka - Pinokia bym nie liczył, od czasu jak peło dorwala się do koryta to dopiero mafia sądownicza łeb podniosła, jedynie zmiana konstytucji może spowodować że "nadludzie todziarze" zaczną odpowiadać karnie i materialnie za swoje przestępstwa.
~Tadek
30-09-2011 / 19:52
Jak jeszcze długo społeczeństwo będzie tolerować tak głęboką patologię?!
~do orto
30-09-2011 / 19:51
wiadomo-kasa.
~zajęty
30-09-2011 / 19:49
Donek chyba zbyt zajęty lataniem między Wawą a Sopotem... Już 6 melonów wylatał.