Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-09-2011

List otwarty Jana Jączka  pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?

Tychy, dnia 29 września 2011r.

Pokrzywdzony Jan Jączek

Adres do korespondencji:
ul. Elfów 63/79
43-100 Tychy
Tel. kom. 692-327-961


Szanowny Pan

Donald Tusk

Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

List otwarty pokrzywdzonego
do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze

Zwracam się do Pana już po raz kolejny jako pokrzywdzony o powołanie Komisji do zbadania afery finansowej wywołanej przez oszustów z Getin Banku S.A., którzy bezprawnie przejęli majątek klientów tego banku w kwocie 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A., byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL, w tym oszukali Michalinę i Jana Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN i dodatkowo bezprawnie zrobili mojej mamie Michalinie Jączek zadłużenie na rachunku obecnie w kwocie około 100 tysięcy PLN.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, sygn. akt 1Ds 343/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Podkreślam, że od dnia 28 listopada 2008r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie) do dziś przekupni prokuratorzy z okręgu apelacji katowickiej dopuścili się szeregu bezczynności, zaniechań i rażących błędów, w celu skutecznego chronienia przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A. na szkodę Jana Jączek i innych pokrzywdzonych przez ten bank, mimo że złożyłem dziesiątki pism do przedstawicieli władzy prokuratorskiej i przedstawicieli Państwa Polskiego.

Dodać należy, że moje wielokrotne rozmowy z przedstawicielami kierownictwa Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Katowicach i w podległych jednostkach, wskazują jednoznacznie, że powyższe instytucje przekształciły się w mafię prokuratorską o charakterze korupcyjnym i nie wykonują elementarnych obowiązków ustawowych wobec obywateli, mimo że społeczeństwo utrzymuje tych prokuratorów-przestępców z pieniędzy podatników.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach, w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach i w podległych jednostkach dotycząca Michaliny i Jana Jączek oraz innych pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A.

Istotny jest fakt, że od ponad dwóch lat w Polsce nie mogę wyegzekwować podstawowych praw człowieka, by zgodnie z procedurą Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Apelacyjnej (wyznaczonej przez Prokuraturę Generalną RP) przeprowadził rzetelne śledztwo przeciwko oszustom z Getin Banku S.A., którzy w wyniku przestępstwa doprowadzili do przejęcia majątku wielkiej wartości klientów Getin Banku S.A. na rzecz Leszka Czarneckiego właściciela tego banku i korumpują niektórych prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy administracji rządowej – Ministerstwa Sprawiedliwości RP, etc. Natomiast gdy Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nakazał prokuraturze wreszcie wszczęcie śledztwa to prokuratorzy i tak odmówili jego przeprowadzenia.

Informuję Pana, że daremnie wysłałem dziesiątki pism do Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów, bowiem istniejąca tam zmowa przestępcza i korupcja uniemożliwia dochodzenie prawdy i sprawiedliwości. Moje zawiadomienia o przestępstwach popełnionych w tej sprawie przez wysokich funkcjonariuszy publicznych wymiaru sprawiedliwości przekazano do rozpoznania asesorowi Prokuratury Rejonowej w Tychach w osobie Adam Zbieranek, który niezgodnie z prawem umorzył śledztwo. Tymczasem zgodnie z procedurą karną niniejszą sprawę powinien rozpoznawać Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej Prokuratury Apelacyjnej.

Dowód: postanowienie Prokuratury Rejonowej w Tychach, z dnia 26 sierpnia 2011r., sygn. akt 3 Ds. 442/11, wydane przez asesora Adama Zbieranek, działającego w związku przestępczym o charakterze korupcyjnym w okręgu apelacji katowickiej.

W związku z powyższym, kolejny raz zostałem oszukany przez przestępców w togach prokuratorskich, którzy za wyżej wskazane bezprawne działania nie ponieśli żadnej odpowiedzialności.

Piszę do Pana po raz kolejny, wierząc, że nie jest Pan kłamcą i przekupnym funkcjonariuszem ale normalnym człowiekiem szanującym prawo i tym razem podległe Panu służby przeprowadzą szczegółową kontrolę w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, gdzie za korzyści materialne lub osobiste chroni się przestępców w togach sędziowskich w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski, którzy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbiał moją matkę z Jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Obecnie pozorowane jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 343/11. Do sprawy wyznaczono prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy, którą od wielu lat próbuję pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za bezprawne działania na moją szkodę, to jest o czyny karalne z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 KK i inne.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w powyższych instytucjach dotycząca Michaliny i Jana Jączek oraz dotycząca innych pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A.

Panie Premierze

Zwracam uwagę, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe zaledwie w ciągu pół roku skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia.

Tymczasem w Polsce faktem powszechnie znanym jest dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości, co bezpośrednio skutkuje tym, że władze prokuratorskie i władze sądownicze z wielką zajadłością chronią aferzystów-oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie podstawowych praw człowieka i prymatu prawa.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds. 388/10, sygn. akt 1 Ds. 343/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Niniejszy list otwarty wysyłam pocztą elektroniczną do Kancelarii Premiera RP, Kancelarii Prezydenta RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów etc., z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy i zgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko mafii sądowo-prokuratorskiej bezprawnie chroniącej oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Reasumując powyższe, zadaję fundamentalne pytanie: Czy należy się podpalić, być żywą pochodnią, by zwrócić uwagę Przedstawicielom Rządu RP na bezprawie i ogromną krzywdę ludzką zadawaną przez zwyrodniałych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości?

Jak żyć w takim kraju, gdzie władze krajowe reagują na afery finansowe, cierpienie i ból pokrzywdzonych dopiero w przypadku ogromnego dramatu?

                                                              Łączę wyrazy szacunku
                                                                        Jan Jączek

 

Więcej informacji o przestępstwach Leszka Czarneckiego Getin Banku S.A.

Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afer  finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Joshuawef
07-03-2017 / 12:05
~Williamfluro
06-03-2017 / 11:13
doxycycline hyclate 100 mg 100mgdoxycyclinehyclate.bid/ doxycycline hyclate 100mg tablets http://www.100mgdoxycyclinehyclate.bid/" rel="nofollow">100mgdoxycyclinehyclate.bid/">http://www.100mgdoxycyclinehyclate.bid where to buy doxycycline 100mgdoxycyclinehyclate.bid/>doxycycline hyclate 100mg purchase doxycycline online
~Williamfluro
06-03-2017 / 00:10
~Pharmc716
18-01-2017 / 13:24
Hello! dkbdafg interesting dkbdafg site! I'm really like it! Very, very dkbdafg good!
~jjh6dbvvvam
12-11-2015 / 01:06
Heat up your body with the newest product of buycytoteconline100-200mg.com/#cytotec-y-embarazo-ectopico-aferypraw to manage symptoms Ensure you maximize the discounts in No men loves being impotent. Go to buymisoprostol-cytoteconline.com/#venta-cytotec-guadalajara-aferypra to treat your condition . | Make sure you talk to a real person when you buycytoteconlinemisoprostol.com/#cytotec-inducing-labour-aferyprawa. . . buycytotecmisoprostolonline200mg.com/#restos-aborto-cytotec-aferypra . sohocredit.pl, When you plan to onlinecytotecmisoprostolbuy.com/#cytotec-via-sublingual-aferyprawa.e with wholesale discounts
~Kgrtkuaj
13-08-2015 / 14:20
~aro
23-02-2015 / 08:05
popatrzcie jak płatne struktury Czarneckiego działają - zacierają ślady nawet w internecie. czego nie mogą usunąć, to nadpisują bełkotem komentarzy by odciągnąć uwagę od artykułu.
~Elouise
04-01-2015 / 18:51
That hits the target peycrftle. Thanks! lrgexqy.com [url=ingyogvfu.com]ingyogvfu[/url] [link=eamkwfjqczi.com]eamkwfjqczi[/link]
~Marjorie
24-12-2014 / 01:55
- Thanks for the suggestion! And for reindming" rel="nofollow">ttqmrspbpn.com">reindming us that not everyone wants to travel in First Class. Traveling to more places is an equally worthy goal! I've cycled in France and Belgium before, and can't wait to do it again!
~Saegedhalgedhoeltjagh
20-12-2014 / 17:35
En fait, dans le livre, il y a 37 acce8s vers des vide9os inspirantes ! Pour le te9le9charger, il suifft de faire un copier/coller du lien complet dans ton navigateur. Le0 il est casse9 .Ludo