Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Gdańsk - sędzia Maria Zaleska pisze wyroki czy bajki? - wybrane z pism od czytelników.

II Wydział Cywilny i Rodzinny

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Dot: II C 3809/03, IACa 495/07

Po raz czwarty wnoszę o bezwzględne i natychmiastowe nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi z dnia 19 października 2007 r., sygnatura akt I ACa 495/07.

UZASADNIENIE:

W marcu 2008 r. zwróciłam się po raz pierwszy o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w sprawie rozwodowej. Sąd Okręgowy ignorował moje wnioski w tej sprawie przez dwa lata. Doczekałam się łaskawej odpowiedzi SO w postanowieniu z dnia 25 listopada 2009 r. I tak cytuję z ww. pisma: ”W związku z tym, że żaden z punktów wyroku nie nadaje się do wykonania wniosek powódki został oddalony”. Zgadzam się z opinią Sądu Okręgowego, iż nie tylko żaden z punktów tego wyroku nie nadaje się do niczego, a przede wszystkim wyrok wydany w tej sprawie do niczego się nie nadaje ( wystarczy porównać zeznania świadków i dowody w sprawie z treściami zawartymi w uzasadnieniu).

Wyrok w tej sprawie został jednak wydany przez całą plejadę autorytetów w dziedzinie prawa, jak: sędzia Maria Zaleska z sędziami ławnikami, jak też i Arima Perkowska, Michał Kopeć, Zbigniew Merchel. Sędziowie Ci rozporządzili MOIM majątkiem następująco:

-punkt 5 wyroku w I instancji i punkt 2 w II instancji: ”powódka użytkować będzie pokój największy, zaś pozwany dwa pozostałe”.

Oczywiście sposób płatności za mieszkanie nie został uregulowany po to, żebym do dzisiejszego dnia musiała sponsorować byłego małżonka, który nie poczuwa się do regulowania opłat mieszkaniowych. Nie poczuwa się on również do respektowania wyżej wymienionych wyroków- a więc „prawa” i zajmuje wszystkie trzy pokoje. Widocznie nie ma obowiązku respektowania wyroku SO i S.A. Gdańsk, skoro nawet te sądy swojego wyroku nie respektują.

Po otrzymaniu pisma SO z dnia 25 listopada 2009 r. ( SSO Wiesława Kamińska-Krajka) i informacji, iż wyrok posiada „klauzulę prawomocności” zwróciłam się na podstawie owej „klauzuli prawomocności” do Komornika SR w Tczewie. i otrzymałam odpowiedź ( pismo z dnia 14.01.2010 r.):

”informuję Panią, iż podstawę egzekucji stanowi oryginał tytułu wykonawczego (wyroku) zaopatrzony w klauzulę wykonalności.”.

Tytułem egzekucyjnym może być taki dokument, który w swojej treści wskazuje i dostatecznie wyraźnie określa obowiązek nadający się do przymusowego wykonania oraz osobę, która powinna ten obowiązek spełnić. Przyznanie mi największego pokoju do użytkowania zostało zatem bardzo wyraźnie w wyroku określone.

Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności z całą pewnością nie jest postępowaniem rozpoznawczym, ponieważ nie rozstrzyga się w nim o zasadności roszczeń stron.

Sąd Okręgowy w Gdańsku nie jest, jak widać z powyższego zobowiązany ani do odpowiadania na pisma i wnioski, ( przepisy nakładają na sądy obowiązek niezwłocznego rozpoznania wniosku w ciągu trzech dni), ani tez do respektowania prawa obowiązującego w Polsce i do wywiązywania się ze swoich obowiązków. Sąd Okręgowy w Gdańsku nie miał prawa do wydania takiego postanowienia.

Zgodnie z powyższym proszę jak na wstępie o natychmiastowe nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi z dnia 19 października 2007 r. ( IACa 495/07) - co umożliwi mi egzekucję należnych mi praw, jak również po raz czwarty proszę o podanie danych personalnych i adresowych osoby odpowiedzialnej za zignorowanie mojego pierwszego wniosku w sprawie nadania klauzuli wykonalności, ponieważ ta osoba będzie musiała mi zwrócić koszty dwuletniego już zamieszkiwania poza domem ( zapewne z tej to właśnie przyczyny Sąd Okręgowy w Gdańsku uporczywie odmawia nadania klauzuli wykonalności od dwóch lat).

Do wiadomości:

-Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku;

-Prokurator Generalny RP.

Do publikacji:

-Afery Prawa

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Hilal
24-12-2014 / 11:46
~anonim
08-03-2010 / 00:00
Jeśli to bajka, to p. Zaleska powinna czytać ją swoim dzieciom i wnukom. Zasłużyły na to.
~anonim
23-02-2010 / 00:00
qrwa, nie utnij sobie jaj.
~emma
14-02-2010 / 00:00
Jeżeli zamierza Pani dochodzić odszkodowani tytułem poniesionych strat z uwagi na złożony a nie uwzględniony wniosek to dane personalne nie mają nic to tego, poneważ należy pozwać sąd lub urząd w zależności u kogo ten wniosek był złożony. Tym samym osobą,na którą spadnie wypłata odszkodowania to będzie skarb państwa czyli z podatków obywateli. Z wysyłanie skarg to jest jak pisanie na Berdyczów, ale mimo to pominęła jeszcze Pani prezesa Krajowej Rady Sądowniczej,która stoi na straży praw przestępczych sędziów - jemu jak najbardziej należy taką skargę doręczyć.