Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-01-2011

Gdańsk - list otwarty do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszarda Milewskiego o nadzór.

Olga Kitta                                                                                  Gdańsk, dn. 24/01/2011 r.

Pan Ryszard Milewski
Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
 

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezesie,
w związku z moim listem otwartym do Ministra Sprawiedliwości 
www.aferyprawa.eu/Interwencje/LIST-OTWARTY-DO-MEDIOW-i-Ministra-Sprawiedliwosci-Krzysztofa-Kwiatkowskiego  i otrzymaną dziś od Pana odpowiedzią, jestem zdumiona, iż nie widzi Pan podstaw do objęcia sprawy nadzorem administracyjnym.
Wielokrotnie informowałam Pana o naruszeniach prawa popełnionych przez Pana podwładne, a w szczególności o tym, że
Sędzia SSR K. Bójko-Narczewska:

-nie uznała opinii medycznych , w tym opinii biegłego sądowego neurologa o stanie mojego zdrowia;

-nie powołała biegłych do oceny stanu mojego zdrowia, chociaż sama nie ma uprawnień do oceny stanu zdrowia;

-przesłuchiwała w mojej sprawie zupełnie obce mi osoby, dla ustalenia faktu, o którym sama później stwierdziła, że nie miał żadnego znaczenia;

-nie przeprowadziła konfrontacji świadków, mimo całkowicie rozbieżnych zeznań;

-uznała, że zasiłek dla bezrobotnych ( pokrywający część wydatków mieszkaniowych) wystarcza na moje utrzymanie;

-uznała, że nie posiadanie przeze mnie żadnych środków utrzymania nie jest stanem ubóstwa;

-nie wzięła pod uwagę bardzo wysokich zarobków byłego męża, jego możliwości dodatkowego zarobkowania, a także faktu, że to on pozbawił mnie zdrowia;

-przewlekała postępowanie, w dniu 5 grudnia 2008 r. zostały złożone wszelkie dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia;

-zignorowała fakt, że nie otrzymałam z UP żadnej oferty pracy i uznała, że ze sposobności zatrudnienia nie skorzystałam;

-dokonała wielu błędnych ustaleń stanu faktycznego, konfabulowała na temat nieznanych jej faktów, uchylała moje pytania dotyczące sprawy, rozpatrywała moje półroczne dochody sprzed pięciu lat;

-szukała mi pracy w miejscowości oddalonej o 100 km od mojego domu, ze świadomością, że ze względu na brak możliwości dojazdu spędzę w podróży 10 godzin dziennie, a koszt podróży przekroczy kilkakrotnie dochód z pracy;

-szukała mi pracy fizycznej, ze świadomością, że mam wielopoziomowe dyskopatie, martwicę kości i astmę;

W dniu 15 października 2009 r. wydała w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej niezgodny z prawem polskim wyrok, a w pięć miesięcy później uznała się za niewłaściwą z uwagi na swoją stronniczość w związku z moim wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia na czas postępowania i w dniu 17 lutego 2010 r. przekazała sprawę SO w Gdańsku. Sąd ten uznał się oczywiście za niewłaściwy i przekazał mój wniosek do rozpatrzenia SR w Tczewie.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia rozpatrywała SSR M.J. Hartuma i podobnie jak poprzednia sędzia:

-nie uznała opinii medycznych , w tym opinii biegłego sądowego neurologa o stanie mojego zdrowia;

-nie powołała biegłych do oceny stanu mojego zdrowia, chociaż sama nie ma uprawnień do oceny stanu zdrowia;

-uznała, że nie posiadanie przeze mnie żadnych środków utrzymania nie jest stanem ubóstwa;

-nie wzięła pod uwagę bardzo wysokich zarobków byłego męża, jego możliwości dodatkowego zarobkowania, a także faktu, że to on pozbawił mnie zdrowia;

-zignorowała fakt, że nie otrzymałam z UP żadnej oferty pracy i uznała, że ze sposobności zatrudnienia nie skorzystałam;

Kolejnym dowodem na niekompetencję sędzi Bójko-Narczewskiej i Hartuma jest to, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepenosprawności przyznał mi II grupę inwalidzką , data powstania niepełnosprawności rok 2000.

W jednym z pism sam mnie Pan poinformował, że wyrok w mojej sprawie wydała stronnicza sedzia. Sam fakt, iż od wszczęcia postępowania minęło już dwa i pół roku, w ciągu których zostałam pozbawiona wszelkich środków do życia, świadczy, że w tej sprawie popełniono wiele błędów. Również wykazane powyżej przekroczenia prawa i wydanie wyroku przez stronniczą sędzię I instancji świadczy o całkowitym lekceważeniu prawa .

Takie zachowania rzucają cień i przynoszą ujmę całemu polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Zgodnie z zasadami etyki zawodu sędziowskiego:

Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem

obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów

Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego

lub osłabić zaufanie do jego bezstronności.

Sędzia, który naruszył zasady etyczne, powinien podjąć niezwłocznie działania

zmierzające do usunięcia skutków tego naruszenia lub w inny sposób zadośćuczynić

osobie dotkniętej takim postępowaniem.

Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania

się zasadami etyki zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.

Sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nie

respektowania porządku prawnego.

W przypadku mojej sprawy wszelkie zasady etyki sędziego zostały naruszone, o czym Pana informowałam, W związku z tym, uprzejmie Pana proszę o ponowną, bezzwłoczną analizę akt tej sprawy. 

Z poważaniem
Olga Kitta
 

LIST OTWARTY DO MEDIÓW i Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego dot. stronniczego postępowania sędziów w Tczewie i Gdańsku.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~zskotnicki
16-06-2012 / 13:20
Andrzeju Zakrzewski z Subków bo tam mieszkasz nie źle się ukryłeś , twoja obsesja i nieskazitelność budziła zawsze wątpliwości, musisz naprawić wiele twych przestępstw a kim jestem pomyśl, ( myślenie nie było nigdy twą mocną stroną) czas działa na twoją niekorzyść.
~u la la
13-06-2012 / 21:42
Poważnie miły Andrzejek ma umoczone dupsko? Teraz będzie miał jeszcze bardziej umoczone.... OTÓŻ...WYRWAŁ ON ŁÓŻKO SPOD TYŁKA INWALIDZIE. Zerwał tez termę ze ściany, uznając ją za luksus. Luksusem jest lodówka i szafki kuchenne. No Andrzejku, rusz główka, gdzie się tak pohulało, no gdzie?;-))) Łóżko zabrałeś niepełnosprawnemu!!!!! Inwalida śpi na podłodze przez ciebie!
~zskotnicki
09-03-2012 / 14:21
Panie Prezesie ,11 lat zajęło przyznanie się do kradzieży Andrzejowi Zakrzewskiemu [ to wielkie osiągnięcie wymiaru sprawiedliwości] . Poziom prawny tego pana jest bardzo niski , co tak długo.
~zskotnicki
22-07-2011 / 20:15
wyłączyłem panie prezesie ,obywatelu,wszystkich sędziów w tczewskim sądzie ,nie znają prawa ,uważają że mają prawo ,jeśli zajdzie konieczność wyłączę i w okręgowym i będzie pan musiał coś z tym problemem zrobić. Na razie to sędziowie siedzą a gdy się tylko siedzi i nie patrzy to się tylko siedzi i nie myśli.
~tk
09-02-2011 / 11:50
Odpowiedź pana prezesa też proszę opublikować, może być ciekawie :-). Pora na porządki w gdańskim burdeliku.
~Maria
08-02-2011 / 08:59
Jestem ciekawa odpowiedzi pana ministra, niechże Pani ją opublikuje. Sama mam sprawę w gdańskim sądzie, pełno w niej uchybień, niekompetencji i zwykłego niechlujstwa. Pozdrawiam serdecznie !
~Estera
05-02-2011 / 11:57
Do anny: co ma stan zdrowia do wykształcenia? Chory to chory.
~Piotruś Pan
29-01-2011 / 20:03
Powinna pani napisać skargę do wydziału dyscyplinarnego KRS. Będą mieli wpisy do akt, a wchodzi ustawa o ocenach sędziego.
~Joseph Goebbels
27-01-2011 / 14:41
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
~JS
27-01-2011 / 13:57
Szanowna Pani, po przeczytaniu wszystkich Pani publikacji przecieram oczy ze zdumienia z jaką zaciekłością jest Pani atakowana i niszczona przez sędziów. Myślę, że przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać głębiej, najprawdopodobniej są to układy wręcz mafijne Pani byłego męża. Jest to szczególnie amoralne, że prawo łamią sędziowie, proszę jednak nie poddawać się, nie jest Pani sama,. Gdzieś jest kres tego łajdactwa. Pozdrawiam. J.S.