Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-02-2011

Dość kurtuazji dla ministra sprawiedliwości - Bogusław Maśliński  .

Panie ministrze tzw.  "Wymiaru sprawiedliwości" dość pisania listów otwartych. Jestem zmęczony błazenadą przedstawicieli instytucji którą pan zażąda, czy na pewno. Czara goryczy się przelała. Tzw. pisma z podległego panu ministerstwa departamentu kończąc na sądach są bezczelne. Oczywiście starając się być obiektywny twierdzą że wtóruje im prokuratura. Moje artykuły, listy otwarte są publikowane na kilku kontynentach i aż dziwne że nie próbujecie przynajmniej improwizować przestrzegania Konstytucji RP, ustaw także praw Międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę. Takich ja KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI czy  Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Mała prosiła, niech wice prezes Sądu Apelacyjnego Gdański nie pisze bzdur. Pluje mi w twarz obrażając moją inteligencję jednocześnie potwierdzając że wykształcenie nie idzie w parze z wiedzą. Pana prezesa broni sądu rejonowego w Ostródzie jak i prokuraturę zdając sobie sprawę że naruszyli Kk- Art. 231. § 1.( Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego) oraz Art. 239. § 1.( Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej)

Czy ja muszę na te bzdurne pisma kupować dodatkowe meble. Mam dość odpisywania na bzdury  Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Podpisywane przez "Z up. Zofia Woźniak Wasilewska". W wielu tzw. listach otwartych tak do pana jaki i premiera Tuska wielokrotnie wymieniałem postępowania wraz z podawaniem syg. Akt. Otrzymuję w odpowiedzi zapytanie o podanie w/w syg. To było przyczyną mojego zapytania w artykułach czy są problemy czytanie z zrozumieniem na poziomie szkoły podstawowej czwartej klasy (przepraszam za uogólnienie, duża część z nich rozumie co czyta). Panie ministrze czy muszę odpowiadać na pisma tak bzdurne jak Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, cytat:  IV Sk.-73/10/C (BM-III-R-051-295/10/7) z dnia 30-06-2010

W odpowiedzi na Pana skargę z dnia 20 maja 2010r. skierowaną do Ministerstwa Sprawiedliwości, a przekazaną mi do załatwienia, dotyczącą postępowań sądowych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Elblągu oraz sędziego Adama Wygonowskiego i sędziego Alicji Franczak, po zbadaniu zasadności zarzutów sformułowanych w piśmie, uprzejmie informuję, że skarga nie jest zasadna. Następne pismo z dnia 3 lutego 2011r przelało szalę goryczy: IV Sk.-73/l0/C/KW odpowiedzi na Pana pismo oznaczone datą 25 listopada 2010r., a nadesłane 10 stycznia 201 lr. przez Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra Wydział Skarg i Wniosków sygn. BM-III-R-051-295/10/14 przy piśmie z dnia 30 grudnia 2010r., informuję iż: w zakresie postępowania 2Ds 731/08 Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej   w   Ostródzie. O braku możliwości zaskarżenia postanowienia w sprawie II Kp 137/09 został Pan prawidłowo pisemnie poinformowany przez SSR V. Koprowską - Chudek w.dniu 9.06.2009r. Obydwa pisma podpisuje pani Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w GdańskuSSA Anna Skupna Dopisek, do wiadomości Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra BM III R- 051- 295-/10/7 Panie ministrze nie pozwalam nikomu żeby pluł mi w twarz tym bardziej ludziom podległym panu. Nie będę odpisywał na bzdurne pisma. Wolę w ramach wolnego czasu pisać pozwy przeciwko innym, obecnie na tapecie mam wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz zapewne pana kolegę Prokurator Generalny Andrzeja Seretem a także najważniejsze skargę od TK. Pani wice prezes sądu apelacyjnego Anna Skupina wykształciła się za pieniądze podatników i tymi pismami potwierdza brak znajomości Konstytucji RP - Artykuł 30, Artykuł 32, Artykuł 45, Artykuł 176- Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Artykuł 1, Artykuł 2, Artykuł 7, Artykuł 8, KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Artykuł 6. Prawo do rzetelnego procesu sądowego. Artykuł 13. Prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Okradziono dwoje nieletnich dzieci na znaczną sumę, pani prezes Apelacyjnego tego nie zauważa. Pozbawiono pełnoletnich członków rodziny podstawowego prawa Konstytucyjnego: Ordynacja do sejmu i senatu, Art. 12.-1. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do r 142. 1. Lista okręgowa powinna być poparta, w sposób, o którym mowa w art. 140 ust. 2 i 3, podpisami co najmniej 5000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. W postępowaniach tak prokuratorskich jak i sądu ostródzkiego została naruszona  ustawa Dz.U z 2006R. NR 139 POZ.993 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Rozdział 2 Obowiązek meldunkowy Art. 5. 1. Co skutkuje w/w ograniczeniem konstytucyjnych praw wyborczych. Pani wiceprezes sądu apelacyjnego Anna Skupna nie zna kpk. Art. 304. §1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio. § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję, § 2. jest obligatoryjny.  Osłania bezprawne poczynania narażając się na oskarżenie z  Kk- Art. 231. § 1. ( Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego) oraz Art. 239. § 1.(Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej). Czy sędzia prezes sądu okręgowego w Olsztynie Roman Kulczyński za zasługi dla reżymu stanu wojennego nie jest w pana otoczeniu, postępowanie syg. Akt. P. 629/82. Dostałem nie po raz pierwszy ani ostatni zwolnienie w trybie stanu wojennego. Dla ciekawości ostatni raz otrzymałem w 1989r z PGR po 2,5 miesiąca pracy. A może w/w sędzia otrzymał z rąk Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski tak jak sędzia Zbigniewa Pannerta i siedzi sobie wygodnie na zasłużonej emeryturze. A co się stało z młodą sędziną z Ostródy która jako idealistka wierzyła w przestrzeganie prawa w systemie Stalinowskim( on trwa). Co z młodziutką panią prokurator która obroniła mnie w stanie wojennym przed zapędami psów, milicji i SB, próbą oskarżenia mojej osoby o przestępstwa pospolite. Biedna idealistka widząc byłych kolegów w togach przestępców chyba opuściła ten Stalinowsko-Faszystowski system pod nazwą " Polski wymiar sprawiedliwości". Pan także jest opluwany przez tzw. przedstawicieli rzekomego wymiaru sprawiedliwości, Sygn. akt   IC 486/10 cytuję: bowiem ani Prezes Rady Ministrów Donald Tusk ani Minister Sprawiedliwości nie mają zdolności sądowej. Na ten temat wielokrotnie pisałem, nie będę się powtarzał. Ma pan w rękach prawo o sądach powszechnych które daje panu możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności sędziego jak również powołanie lub odwołanie prezesa sądu. Przysłowie to mądrość narodu " chodzi z podkulonym ogonem" przetłumaczę z polskiego  na nasze. Ktoś kto się boji, te przysłowie nie dotyczy tylko przyjacielskich zwierząt, psów. Ale jest skierowany przeciwko tchórzliwym ludziom. Skoro pan nie daje sobie rady z bezprawiem większości sędziów to proponuję cytat: " Waść pan wstydu oszczędź"  

Bogusław Maśliński
vipbob@wp.pl

2011-02-11 

Ps. Jako lekturę w wolnym czasie polecam polskie prawo cywilne, karne jak również:

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 Idąc na ryby proszę zabrać Donalda Tuska.

Latanie za piłką widocznie nie służy mu w oczach Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sądy są niezawisłe i wiedzą kto ma ograniczone prawa, zaburzenia psychiczne- Art. 13. § 1. kc.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Bobby
23-12-2014 / 17:20
Oh well done, Linda! You're doing brilliantly. Just make sure you have" rel="nofollow">qlojcbin.com"> eugnoh time to do your own stuff, lol. You'll be crafting in your sleep soon!Big hugs.xx
~Andrei
19-12-2014 / 17:42
It's not just you, Katina ~ I can't believe how time flies!! I wish I could find some way of swnilog it down but if I do, you'll be the first person I share the secret with!! lolFabulous card and I love the colours you've used...two of my favourites.Good luck with all the challenges...Love Emma xx
~matra
20-12-2011 / 00:54
Panie Komorowski Odsyłam panu Złoty Krzyż Zasługi. Mi wystarczy mały brzozowy. Mi wyswtarczy wdzięczność ludzi, którym w swoim długim życiu pomogłem w walce z pana mafią. Od 45 lat mam od was wyrok śmierci, bo za dużo o was wiem. Wszystkim krzywdzonym internautom przesyłam świąteczne drzewko. Wytnę je w kisielińskim lesie. Podobno nieźle posługuję się siekierą. Jan Strzeszyński architekt, oficer WP
~apud
19-02-2011 / 13:48
Autorze, prośba mniej emocji a składni. Może tak na trzeźwo pisać i publikować bowiem gdybym nie znał sztuczek policji prokuratur i sądów nie wiedział bym o co biega w tej publikacji.
~bełkot kretyna
16-02-2011 / 18:27
Nie dalej jak wczoraj otrzymałem od Kwiatkowskiego jakiś bełkot kretyna. Że też mu nie wstyd... włos zmierzwiony a suknia plugawa.
~odcisk
16-02-2011 / 11:10
Panie Należiński ! Piszę od ośmiu lat i powtórzę za kimś? "Cierpienie ma gorzki smak, ale jego owoce mogą być bardzo słodkie". Więc nie poddawajmy się. Pozdrawiam.
~tk
15-02-2011 / 23:30
Podobnie jak my. Pana Ziobrę pościgamy za zaniechanie czynności, ukrywanie przestępczości zorganizowanej i chronienie powołanych przez siebie komuszych prokuratorów Słupika i innych.To jest dopiero "prawy i sprawiedliwy" oszust, "tępiciel" przestępczości , Katon.
~MNaleziński
15-02-2011 / 23:18
Panowie! Nie wiem, od kiedy pisujecie do urzędów, ale ja pisałem jeszcze za komuny. Po upadku napisałem do min. Kuronia, bo myślałem, że system się zmienił i mamy nowych, mądrych ministrów, dyrektorów dep. itd. itp. Panowie - sprawa jest prosta - wszyscy urzędnicy są podobni do siebie. Jak już się dochrapali stanowisk, wszak nie w konkursach, że niby są najmądrzejsi i najlepsi, to nie zajmą się ŻĄDNĄ sprawą, chyba że zostaną zmuszeni przez telewizję albo zwierzchnika, bo ktoś go naciśnie. Im więcej skarg, tym bardziej one giną w swej masie. Pomyślmy - co my byśmy na ich miejscu robili? Bralibyśmy kasę i też podobnie mądrze odpowiadali. Kto by zaryzykował odważne wstawiennictwo w jakiejś zafajdanej sprawie przysłanej przez nieznajomego? Przecież to ryzyko utraty roboty. I tak, po zmianie rządzącej partii, prawdopodobnie stracą pracę. Oni są tam tylko z dwóch powodów - wg światowych norm musi ktoś być i odpowiadać na pisma oraz Państwo musi mieć iluś tam urzędników, bo co to za Państwo bez tej masy? Czy znany jest przykład mądrej i zadowalającej odpowiedzi? Takiej, że coś się zmieniło? Zobaczcie sprawę Olewnika - gdyby ojciec zamordoowanego był biednym nieznanym pacankiem, to NIC by się nie zmieniło. Tylko dlatego, że ma możliwości walczenia (czas, kasa, chęci), to coś się zmienia .Pamiętacie różnych ministrów, co spławiali tę rodzinę?
~Rafał ze Szczecinka
15-02-2011 / 22:43
Jako ofiara czternastoletnich zorganizowanych działań przestępczych togowo-policyjno-psychiatrycznej koszalińskiej Cosa Nostry, podpisuję się pod Pana trafnymi spostrzeżeniami. Ja też wielokrotnie pisałem na skład opałowy w Berdyczowie zwany przez omyłkę Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą Generalną. Pisałem też do innych ważniaków. Między innymi do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, posłanki Juli Pitery, (Marszałka Sejmu) Bronisława Komorowskiego. Swoje piisma adresowałem do nich imiennie. Lakoniczną odpowiedź otrzymałem jedynie z Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Biura Prokuratora Generalnego-Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i jego następcy Andrzeja Czumy. Oczywiście firmowane przez urzędasów, którzy najprawdopodobniej nie umieją czytać względnie logicznie rozumować. Bzdury na resorach, szyderstwa i kpiny z udokumentowanych faktów. www.aferyprawa.eu/Adwokatura/List-otwarty-pokrzywdzonego-Rafala-Krzy www.youtube.com/user/MrMariusz22l