Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-09-2012

DWA WYROKI W JEDNEJ  SPRAWIE WYDANE PRZEZ SĘDZIEGO W GLIWICACH  LESZKA  GUZA dotyczący Koncernu  PROCTER  & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE który skrzywdził firmę z Rybnika.

W polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego jest artykuł  379 jednoznacznie stwierdzający, że nie wolno 2 razy sądzić tej samej sprawy, gdyż wówczas postępowanie sądowe jest nieważne. Z punktu 3 tego artykułu jednoznacznie wynika, iż  nieważność postępowania zachodzi jeżeli  o to samo roszczenie między tymi samymi stronami  toczy się sprawa wcześniej wszczęta  albo jeżeli sprawa taka  została już prawomocnie osądzona .  

Na stronach AFER PRAWA opisujemy przypadki nagminnego łamania prawa przez sędziów.

Poniżej jeden z nich, bardzo bulwersujący, gdyż dotyczący  znanego na całym świecie Koncernu  PROCTER  & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE ( w 2005 roku PROCTER  & GAMBLE przejęło GILLETTE), który skrzywdził firmę z Rybnika (obecnie w zawieszeniu), należącą do wdowy, gdyż męża doprowadzono nękaniem przy pomocy sądu do śmierci.  

W sprawie tej pokrzywdzoną wdową jest nasza dziennikarka, która zabiega od 2004 roku o to, aby pokazano jej w Sądzie Okręgowym w Gliwicach dokumenty, które sędzia Leszek Guza  powołał jako dowody  w drugi raz wydanym w tej samej sprawie wyroku o sygn. X GC 236/04.  

W obydwu procesach  - pierwszym w latach 2002/2003 i drugim  w latach 2004/2005 -  chodziło o to samo roszczenie, związane z towarem z tej samej niezamawianej dostawy, a stronami sporu były te same firmy, tj. powodem - GILLETTE z Warszawy, a pozwaną firma TECHDOM z Rybnika. 

Drugi proces w 2004 roku wytoczony został przez  pełnomocnika  GILLETTE -  adwokata Piotra Skrzydelskiego po  przegranej przez tą firmę w obu instancjach (Sąd Okręgowy w Gliwicach i Apelacyjny w Katowicach) oraz po fakcie przyznanego przez Zarząd  GILLETTE odszkodowania dla  Spółki TECHDOM  z Rybnika.  

Obrazowo przedstawia dramat życiowy zawodowy i rodzinny  sama pokrzywdzona jako przedstawiciel spółki w zawieszeniu Helena Fleszar.

W reportażu pokazany jest jeden wątek sprawy, którego istotą jest często występujący w wielu ludzkich  dramatach zapoczątkowanych przez sądy, fakt wydania przez sędziego wyroku o treści nie mającej nic wspólnego z materiałem dowodowym znajdującym się w aktach sprawy sadowej.  

W tej konkretnej sprawie dramatyczne jest to, że przez tyle lat nikt nie zdobył się na odwagę aby sprawę zakończyć w oparciu o  potwierdzone na piśmie dowody. Skoro pierwsze dwa wyroki Sądu Okręgowego  Gliwice z 2002 roku i Sądu Apelacyjnego Katowice z 2003 roku  były pozytywne dla Spółki TECHDOM z Rybnika, to jakie czynniki zadziałały, że w tej samej sprawie drugi wyrok wydany przez tego samego sędziego Leszka Guza  jest diametralnie inny mimo istnienia tych samych materiałów dowodowych?  

Sporządzony w oparciu o dokumenty imienny wykaz sędziów i prokuratorów  biorących udział w tej sprawie,  podkreśla powagę problemu, pokazuje, że nie jest to sprawa tylko tej pokrzywdzonej Spółki, ale ma szerszy zasięg i głębsze podłoże społeczne. Sprawa – jeśli brać pod uwagę dokumenty - jest bardzo prosta i czytelna:  dostarczono towar bez zamówienia, pisemnie obiecano go odebrać,  chodziło tylko, aby przestrzegać podstawowych przepisów, dotyczących faktur VAT.  

Pokrzywdzona pokazuje w reportażu, ile wyroków o zapłatę wydano i że negatywne dla niej  były tylko te wydane ponownie  w sprawie już osądzonej. Pozytywne były też wyroki wydane w oparciu o pozew na wiadomość, o którym mąż Heleny Fleszar  zmarł.  

!

Sprawa nadal jest nie zakończona, a pokrzywdzoną nadal nachodzi Policja na podstawie wydanego przez byłego sędziego Sądu Rejonowego w Rybniku Andrzeja  Gozdawę- Grajewskiego postanowienia o aresztowaniu z dnia 26 września 2007 roku. Dowodem na potwierdzenie faktu, że najścia Policji są stosowane od pięciu lat do dzisiaj  jest pismo z Komendy  Miejskiej w Rybniku z dnia 06 września 2012 roku.

Pokrzywdzona nie zna takiej sygnatury akt KM 3537/08  podanej przez komornika  do Policji dlatego tym samym jest potwierdzenie, że jest nękanie bez rzetelnego udokumentowania.  

W tym miejscu pokrzywdzona  przypomina, że składała  oświadczenia do Sądu, że ani ona ani jej Spółka  nie jest i nigdy nie była dłużnikiem GILLETTE ani  PROCTER  & GAMBLE. Fakt jest  wręcz odwrotny bo  w aktach sądu jest dokument potwierdzający ,że Zarząd GILLETTE przyznał jej Spółce odszkodowanie. Z poszkodowanej próbuje zrobić się dłużnika, a na to brak dowodów. To temat do kolejnego artykułu.  

W styczniu 2004 roku ówczesny Zarząd  GILLETTE  przyznając Spółce TECHDOM z Rybnika odszkodowanie potwierdził, że Spółka ta została skrzywdzona. Teraz mamy 2012 rok, a  pełnomocnik obecnego PROCTER & GAMBLE  nie dopuścił do wykonania prawomocnych wyroków z 2002 i 2003 roku i nie potrafi jednocześnie wskazać dowodu, którym to rzekomo zaproponował  TECHDOM przyznane jej przez Zarząd odszkodowanie, ani nie potrafi okazać dowodu na rzekome odmówienie przyjęcia tego odszkodowania przez pokrzywdzoną. Siłą i zastraszaniem próbuje się złamać  osobę, która od lat żąda pokazania jej dowodów powołanych w wydanym przeciwko niej drugim wyroku, nieważnym z mocy prawa w myśl art. 379 pkt.3 , gdyż wydanym w tej samej sprawie.  

Fakt sądzenia dwa razy tej samej sprawy jest przez tyle lat ukrywany, ponieważ zgodnie z prawem nie wolno sprawy prawomocnie zakończonej sądzić ponownie na podstawie tego samego materiału dowodowego. Argument, że ta sprawa jest już  osądzona i zakończona dwoma prawomocnymi wyrokami był podnoszony przez Helenę Fleszar w imieniu Spółki (wtedy jeszcze działającej) w odpowiedzi na drugi bezpodstawny  pozew złożony w kwietniu 2004 roku.  

Jest to jeden z wątków pokazujących, jak w rzeczywistości działają osoby, które z racji swoich stanowisk winny stać na straży przestrzegania prawa. W tej sprawie – co symptomatyczne – inne stanowisko niż Sąd zajmuje Prokuratura Rejonowa z Rybnika, która po zbadaniu pisemnych  materiałów dowodowych stwierdziła w postanowieniu z dnia 29 września 2007 roku, że Helena Fleszar dziesiątki razy zwracała się do właściciela towaru o zabranie go Mimo to sędzia nałożył na nią trzy kary grzywny i wydał postanowienie o aresztowaniu motywując to tym, że rzekomo Fleszar nie chce oddać  niezamawianego towaru.  

Następne  wątki postępowania w tej sprawie  z wdową i jej rodziną  będą pokazywane w kolejnych artykułach.  

Więcej w sprawie Heleny:

Prześladowanie właścicielki Spółki TECHDOM z Rybnika przez GILLETTE i PROCTER & GAMBLE oraz warszawskiego adwokata Piotra Skrzydelskiego.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~poselska legitymacja na zabijanie
11-03-2013 / 14:58
spoleczenstwo.newsweek.pl/tato-go-zmiksowal,91007,1,1.html gościu ma ok 2 m do tego mistrz w judo?
~aloha
11-03-2013 / 12:39
czy to prawda, że 1.wrocław narodowe cantrum muzyki dotacja zostaje cofnieta przez EU. Straty ok 500 milionów? 2. Stadion wrocław został wybudowany za ok 1 mld zamiast 0,5 jak to zrobili z tym samym we Włoszech? 3. Aquapark Wrocław zbudowany na cudzym terenie do tego niezgodnie z normami bezpieczeństwa Europejskiego 4. Kto płaci podatek ot tych nieruchomości i gruntów 5. Straty szacowane są na ok 4 mld? Do tego fałszerstwa zabójstwa z udziałem urzędników wrocławskich - polityków. Zapraszamy do W.
~Ostatnie wpisy podsumowujący
10-03-2013 / 18:09
Jestem zapewne starszą osobą od osoby o nicku : " Dawid" i też moim życzeniem byłoby żyć w wolnym , naprawdę demokratycznym i sprawiedliwym państwie tj. w takim kraju - jaki się marzy tuż przede mną wpisującej się osobie . Jednakże z uwagi na sporą ilość życiowych doświadczeń , w tym tych dostarczających wiedzy na temat tego , w jaki to upokarzający , gnębiący sposób traktuje się w Polsce osoby pokrzywdzone przez przestępców a następnie przez sprzyjającym tym przestępcom organy ścigania i organy tzw." pseudo osądzania " tj . przez prokuratorów i sędziów , to niestety nie mam żadnych złudzeń, co do prawdziwości butnego wieloletniego traktowania autorki j/w zaprezentowanego filmu . Powyższe wywodzę z własnych długoletnich przeżyć sprowadzających się do uporczywego „ użerania się” z wymiarem totalnej ( Nie ..) sprawiedliwości. W zaprezentowanej w mojej sprawie sędziowskiej nieuczciwości na poziomie wręcz urzędniczej impertynencji , chamstwa ,żenady , ogólnie rzec by można degrengolady , tak konkretnie w mojej sprawie sądy a raczej zatrudnieni w nich sędziowie wbrew prawdzie , logice i wbrew zdrowemu rozsądkowi , ale za to w ramach towarzyskiej układowości i danej im w sposób bezkarny swobodnej oceny faktów i dowodów , podpierając się danymi im immunitetami i swoją na wskroś podkreślaną niezawisłością : w ramach tego wszystkiego , jak wolno - to wolno , przecież i tak nam nikt nic nie zrobi to też dowolnie i wedle własnego uznania i dogadania się : odrzucili dowody a jako jedynie wiarygodne do sprawy uznali to co wcześniej ustalono jedynie o zgrozo spreparowane zmanipulowane , niewarte nawet słuchania : zeznania dogadanych ze sobą świadków! . Tak więc wedle polskiego stylu , czy tez sposobu sądzenia , nie było ani przestępstwa ani krzywdy ani niesprawiedliwości . Ot takie polskie sądzenie pt. „ Spadaj nie ma sprawy” . Niestety jako ,że wojna jeszcze niezupełnie przegrana a prawda ma to do siebie że wcześniej czy później obroni się sama , to też warto o tą prawdę walczyć , zabiegać i się nigdy , przenigdy nie poddawać ! Takie mam plany i takie mam dalsze zamiary i tego samego życzę Pani Helenie z Rybnika , - wytrwałości , nieugiętości w dążeniu do ujawnienia materialnej prawdy i do sprawiedliwości ! Co do tych , którzy nie szanują godności powierzonego im Urzędu i myślą ,że niby wszystko im wolno , bo jakimś przypadkiem ,np na podstawie posiadanych znajomości , nepotyzmu , kumoterstwa , kolesiostwa , układów itp. stali się i są dzisiaj pseudo - sędziami ,to informuję ,że czas rozliczeń za to zło , które tak niefrasobliwie , czy też celowo osobom pokrzywdzonym wyrządzają wcześniej czy później nastąpi , co jest jedynie kwestią wcale nie tak długiego czasu jak sobie ci” pseudo osądzacze” myślą , czy też na swój chamski sposób tłumaczą ! Pewnie nie wszyscy sędziowie są tak źli ,jednak tak to już jest ,że kilka „ zgniłych jabłek” pozostawionych bez reakcji z całą skrzynią tych dorodnych i zdrowych - wcześniej , niż później zarazi je swoją zgnilizną . Najwyższy już czas dokonać skutecznego oglądu tej skrzyni i wielu takich skrzyni , jabłka te zdrowe zostawić a zgniłe wyrzucić ,by tych zdrowych już więcej nie dotykały !!! Do tego , co napisał ,że niby szans nie mamy na takie skuteczne zgnilizny od zdrowego odłączanie - informuję ,że nie o podatki tu chodzi , lecz o tych właśnie co ich nie płacą - to chodzi o ich eliminowanie. A do tego co pisze o tym że jakiś tam były burmistrz załatwił sobie monopol na wrocławskie wały , to mam radę następującego rodzaju. Niech ostrzeżenie o monopolu sobie schowa na dnie .
~on
09-03-2013 / 23:26
i też monopol na szczanie za Wasze P0datki www.fakt.pl/Poslowie-obsikuja-Sejm,artykuly,48044,1.html
~Ukłaqd P0lityczny
09-03-2013 / 23:24
~były urzęnik
09-03-2013 / 11:12
z tego co się orientuję ludzi żyjących z podatków w przeciwieństwie do tych co podatki wytwarzają jest 2x więcej pamiętajcie sobie o tym wychodząc na ulice. Nie macie szans.
~dawid
07-03-2013 / 22:49
W nawiązaniu do sprawy przedstawionej w tekście i pokazanych materiałach na filmie Pani z Rybnika, zastanawiające jest to dlaczego ta sprawa się ciągnie tyle lat i bierze w niej taka duża rzesza sędziów i prokuratorów.Według mnie jako czytelnika tego portalu to sprawa jest prosta,bo sama autorka w odpowiedzi na komentarz z dnia 05 marca 2013r. pisze,że żaden sąd nie podał jej konkretnie jakim czynem i jaki przepis prawa złamała.Na filmie bardzo czytelnie omawia jakie przepisy zostały złamane w postępowaniu,w stosunku do niej jako wspólnika spółki .Moim zdaniem to tu musi być inny problem skoro nie może jako uczestnik postępowania otrzymać żądanych dokumentów,a które to są podane w wyroku sądowym. Przecież tu chodzi o dużą firmę mającą wielu prawników i małą jednostkę,a sprawa nadal się ciągnie to musi być coś na rzeczy,a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o............... . Jestem młodym człowiekiem i chciałbym żyć w kraju,w którym sądy orzekałyby na podstawie dowodów,a nie układów.Zetknąłem się już z niesprawiedliwością w postępowaniu sądowym na moim przykładzie i będę popierał osoby,które dążą do ujawnienia prawdy. Życzę autorce tekstu wytrwałości i obrony faktów w oparciu o dokumenty.
~renigast
07-03-2013 / 22:23
Strachu na wróble TY ~bezpieka po twoim tekście cienki bolek widać. rżniesz na bandziora ... kury coi macać ...
~komitet obywatelski
07-03-2013 / 22:18
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~bezpieka
07-03-2013 / 10:49
całe szczęście, że mamy idealne prawo w kraju. Każdy kto na nasz układ lub majatek odważy się zamachnąć spotka go najwyższy prawny wymiar kary. Będziecie teraz chodzić jak szwajcarski zegarek. Niech potwierdzeniem naszej siły układowej będzie fakt , że od 1996r roku 3mamy zamurowanego żywcem w jego mieszkaniu Sławomira Salomona wraz z jego firmą i rodziną. Każdy kito ujawni publicznie kradzieże i zabójstwa w wykonaniu bezpieki tak skończy. Niech żyje miedzynarodowa bezpieka . Niech żyje hura hura hura!!! Wprowadzimy zaraz ustawy o natychmiastowym blokowaniu niewygodnych postów i stanie się jak dawniej ;-)