Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-03-2012

Bogusław Maśliński - zostałem porządnie skopany, pozbawiony podstawowych praw obywatelskich, brak jakiegokolwiek meldunku w przestępczej III RP. Ostatnia ich akcja to zabranie dzieci, syna wykradziono z internatu szkolnego do domu dziecka w Morągu...

Rozprzestrzeniający bezprawie w tzw. wymiarze sprawiedliwości IIIRP Minister Sprawiedliwości Gowin zajmuje się aktualnie taryfiarzami. Temat zastępczy, czyżby polecenie premiera Tuska? , pan Gowin został wprowadzony w kanał, z którego korzystają tzw. przestępcy w togach? 

W piśmie Dsa. 325/11/Mg z dnia 17.01.2012 pani Prokurator Prokuratury Okręgowej w Elblągu Irena Ficak pisze, cytuję: Pańska wersja o nakłanianiu żony przez policję do dowołania wersji o gwałt jest odosobniona. 
Pytanie, dezinformacja czy nieznajomość materii. Polecam Google: Policjanci narzekali, że do jej sprawy "pół komendy trzeba by zaangażować" i dziwili się, że liczy na pomoc policji. http://www.wykop.pl/link/115867/policjanci-wysmiali-zgwalcona-kobiete/  
Kobieta zgwałcona - czyli przypadek Igor Nazaruk 2011-11-28,Zgwałcone kobiety są "sprawą", "przypadkiem" lub "tą od gwałtu". 
Ani policjanci, ani prawnicy, ani nawet pracownicy pomocy społecznej nie myślą o nich jak o ofiarach przemocy - wynika z raportu fundacji Feminoteka http://www.emetro.pl/emetro/1,85648,10724723,Kobieta_zgwalcona___czyli_przypadek.html  
Policjanci szydzili i poniżali zgwałconą kobietę:
  http://www.cpk.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=147
I tak dalej i tak dalej, żyjemy w XXI wieku i z niechcenia powinniśmy poznać materię tematu zanim się wypowiemy, tym bardziej osoby z tzw. wymiaru sprawiedliwości. 
Zapewne pocieszający dla prokuratury jest artykuł cytuję: Zgwałcone kobiety 20 razy częściej popełniają samobójstwo http://www.sluzbazdrowia.com.pl/news.php?nid=9516891  
O przemocy wobec kobiet Moja rozmowa z Joanną Piotrowską, założycielką Fundacji Feminoteka. - Badania pokazują, że w 90 proc. przypadków zgwałceń sprawcy pozostają bezkarni. http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/610585,o-przemocy-wobec-kobiet.html  
Policja i lekarze nie pomogli zgwałconej. "Bo była brudna" 
 http://cia.media.pl/policja_i_lekarze_nie_pomogli_zgwalconej_bo_byla_brudna  

Byłbym nieobiektywny zwalając wszystko na policję która działa na polecenie prokuratury, oraz tzw. sądów cytat:. Patriarchat na sali sądowej. 
Przytoczone przykłady sytuacji, z jakimi w obliczu gwałtu muszą się mierzyć kobiety w Polsce, dobitnie świadczą o niezrozumiale niskiej ochronie kobiety przed przemocą ze strony mężczyzn w Polskim prawie, w szczególności zaś, jak się zdaje, w sferze jej prawa do dysponowania własną seksualnością. 
Przykłady braku poszanowania polskiego prawa dla nienaruszalności cielesnej kobiety przytaczane są wielokrotnie w bardzo wielu źródłach, tak przez osoby związane z praktyką sądowniczą, jak i przez raporty organizacji pozarządowych. Uważam, iż u źródeł takiego stanu rzeczy leżą niezwykle silne androcentryczne schematy myślenia. 
Anna Sondej Autorka artykułu jest absolwentką Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz studentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. 20% prokuratorów i 40% policjantów w Polsce uważa, że nie da się zgwałcić kobiety http://www.feminoteka.pl/downloads/raport2011www.pdf  

Czyżby gwałciciel mojej żony niepełnosprawnej na życzenie tzw. wymiaru sprawiedliwości także ma być bezkarny, gwałt kk. Art. 7 §2 zbrodnia. 
W piśmie także czytamy: informuję że dokonano kolejnego badania akt, czy pani prokurator badała akta czy została wprowadzona w błąd przez ostródzką Prokuraturę. Pani Prokurator Prokuratury Okręgowej nie zastanowiło że sprawca gwałtu został przesłuchany dopiero 27 grudnia 2011r. a policja przesłuchała pokrzywdzoną 22-09-2011 K4 w aktach, opinia biegłego sądowego Katarzyny Szerwińskiej to nie dezinformacja, to zwykłe przestępstwo, szerzej na ten temat w zażaleniu poniżej. 
Miłej lektury dla osób odpowiedzialnych z nazwijmy to wymiar sprawiedliwości III RP. 

 Zawroty dnia 2012-03-19 
Bogusław Maśliński 
Danuta Bogusław Maślińscy 
Kontakt: Zawroty 6/1 14-300 Morąg 
Syg. Akt. 806/11 

Do Sądu Okręgowego w Elblągu 
VI Wydział Karny Odwoławczy 
Za Pośrednictwem Oś. Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej z Siedzibą w Morągu. 

Zażalenie 

Na postanowienie o umorzeniu śledztwa Syg. Akt. Ds. 806/11. 

Uzasadnienie 

Forma postanowienia jest błędna, o ile nie twierdzimy że jest tendencyjna. Posuwająca się nie tylko do przedstawienie fałszywych faktów lecz wręcz oskarżeń. Uzasadnienie nie odpowiada faktom cytuję: Pismo przesłane drogą elektroniczną z dnia 28 września 2011r, fakt: 11-10-2011 złożyłem skargę do Prokuratury Okręgowej w Elblągu. 
Następne zakłamanie: w dniu 13 października 2011r Danuta Maślińska złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Odsyłam do K 4 z akt: Policja przeprowadziła rozmowę itd. 22.09.2011r. Z akt śledztwa: K 17 lekaż Położnik-ginekolog nie potwierdza że pacjentka poinformowała że kłamała w sprawie gwałtu na co z naciskiem kierowała policja. 
Następnie: cytuję: W toku przeprowadzanego w niniejszej wprawie śledztwa , Bogusław Maśliński w dniu 13 stycznia złożył zawiadomienie przeciwko Danucie R.
Takie twierdzenie w postanowieniu o umorzeniu śledztwa narusza kodeksu karnego. Wniosek przeciwko Danucie R. wysłałem do Sądu Rejonowego w Ostródzie II Wydział Krany w dniu 2011-12-19. Natomiast wydział karny Sądu Rejonowego słusznie wczytał się w formę stwierdzając naruszenie kk 245, skierował wniosek do Prokuratury Rejonowej oś Zamiejscowy w Morągu zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2011r ( wczytanie się w wniosek jest rzadkością i zasługuje na uznanie). 
Z akt K 105- Bogusław Maśliński na miejscu pracy na podwórku wykrzykiwał ? Skurwysyna gwałciciela załatwię itd. jak to się ma do zeznań K 116- Tomasz Łukasz R.: Dowiedziałem się od ludzi że Maśliński chodzi i rozpowiada że jego ojciec jest gwałcicielem. To nie jest domniemanie, mataczenie lecz fałszywe zeznania. 

Opinia biegłego sądowego psychologa mag. Katarzyny Szerwińskiej. W aktach od K 130 do 136 pełne zafałszowania, domniemani i oskarżeń, także Bogusława Maślińskiego co jednoznacznie jest zaznaczone w postanowieniu. K-130 Leczy się od 19 lat psychicznie, pomyliła się o drobne 9 lat. Nie skończyła szkoły z powodu ciąży i narodzin dziecka, Kinga urodziła się w 1984r- X-12. Odwołanie się biegłego sądowego do przeprowadzonego wywiadu z dnia 15-09- 2008r oraz 31-10.2008r w postępowaniu syg. Akt. 2 Ds. 618/08 to utrata pamięci czy celowe fałszowanie opinii. 
W 2008r prokuratura Ostródzka usilnie próbowała na paszkwilach oskarżyć mnie Bogusław Maślińskiego o rzekome molestowanie dzieci, zapragnęli wysłać mnie na 9 letni urlop. 
W tym kabarecie uczestniczyła pani Katarzyna Szerwińskia posunęła się do przesłuchań nieletniego rzekomo molestowanego poza budynkiem sądu bez obecności sędziego właśnie w dniu 15 września 2008r w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mieszczącej się w Morągu przy ulicy Leśnej 6 obydwoje z prokuratorem Świderskim naruszyli KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (tekst ujednolicony ? stan prawny na dzień 12 lipca 2007 r.) Art. 185a.§ 1. 
W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, itd.§ 2. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Natomiast data 31-10- 2008r to przepytana była małoletnia Karoliny Maślińskia, zał. 1 i 2. Zastanawia mnie karta w aktach K7 pismo z dnia 2-11-10-18 jest potwierdzone przez prokuratora Świderskiego z którym jestem w konflikcie prawnym a postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu VI Wydział Karny Odwoławczy Syg. Akt VI Ko. 98/11 

Wyłączono cały skład sędziowski Sądu Rejonowego w Ostródzie. 
W opinii cytuję: że Maśliński po miesiącu przedstawił objawy pokrzywdzonej. Katarzyna Szerwińskia nie jest zorientowana że wzywając karetkę 22- IX- 2011r musiałem określić stan zachowania się ex żony jak i stwierdziłem że nadmiernie zażyła moje leki, Nitrozepan GSK, tak prokuratura jak i biegły sądowy mają wgląd do nagrania w pogotowiu. Dlaczego zaniechali, nie odpowiadało założeniom działania w kierunku oskarżenia tak pokrzywdzonej jak i Bogusława Maślińskiego. W opinii jest stwierdzenie że oskarżanie o jest wynikiem chęci uzyskania grupy inwalidzkiej. W załączniku nr.3 przedstawiamy orzeczenie z 2003r stwierdzające jednoznacznie że Danuta Maślińska posiada na stałe. 

Pytanie dlaczego prokuratura nie zasięgnęła informacji z policji w Morągu jak często interweniowała w domu u R. w związku z pijaństwem R. który także posunął się do pobicia syna Rafała wiosną 2011r. 
Czemu miało służyć przesłuchanie podejrzanego o dwukrotny gwałt osoby niepełnosprawnej?
 Dopiero 27 grudnia 2011r, ustawienia Siwiaków, dwukrotnej próby wymuszenia na Bogusławie Maślińskim wycofania oskarżenia. 
Podejrzany był przesłuchiwany ponadto 7.03.2012r a 9-03-2012r umorzenie. 
Śledztwo z mocy prawa jest nieważne z winy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z całym szacunkiem dla asesorów. 
 DZIAŁ I KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (tekst ujednolicony ? stan prawny na dzień 12 lipca 2007 r.) Rozdział 33 Przepisy ogólne Rozdział 35 Przebieg śledztwa Art. 310. § 1. Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy. Art. 311. § 1. Śledztwo prowadzi prokurator. 
Na wskazaniu naruszenia kpk zażalenie powinno być zakończone a nie rozwijanie. Udowadniane łamania prawa karnego. 
Zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa podpisane przez asesora Tomasza Habuda jest zasadne, szeroko skomentowane.
 Danuta Maślińska ?????????????.. Bogusław Maśliński ?????????????.

Boże ratuj Polskę, bo na rząd Tuska nie ma co liczyć. Bogusław Maśliński
Ostróda - jak długo jeszcze niekompetentny prokurator Zdzisław Łukasik będzie funkcjonariuszem? z cyklu kadrowe sukcesy prokuratora krajowego Semereta :-) Bogusław Maśliński
Hiszpański kozioł. Bogusław Maśliński
Sprzeciw przeciwko ustawie  o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów Bogusław Maślinski  
Dość kurtuazji dla ministra sprawiedliwości - Bogusław Maśliński .
Partyjniackie samorządy. Bogusław Maśliński
List otwarty do  Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seretem Bogusław Maśliński

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
14-07-2012 / 18:49
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak- Kwaśna z Sądu Najwyższego mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.
~marek777
14-07-2012 / 18:49
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak- Kwaśna z Sądu Najwyższego mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.
~Peter
28-03-2012 / 10:21
"Policja i lekarze nie pomogli zgwałconej. "Bo była brudna" " czyli była nieczysta. Tę kwestię bardzo dokładnie roztrząsa Talmud. Czyżby ten bezmiar niesprawiedliwości zwany po Orwellowsku wymiarem sprawiedliwości, był już całkowicie "nasz"????