Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 19-05-2011

Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Tychy, dnia 16 maja 2011r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Wydział II Karny

Plac Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa

Za pośrednictwem: Pana Andrzeja Seremeta - Prokuratora Generalnego RP,

ul. Bracka 28/30, 02-315 Warszawa

Dotyczy: bezczynności Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Skarżąca: pokrzywdzona Michalina Jączek – obecnie 81 lat i osoba nieporadna, na podstawie art. 51 § 3 KPK reprezentowana przez syna Jana Jączek, adres do korespondencji; ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy.

Przy udziale: Skarbu Państwa – Prokuratora Generalnego RP, ul. Bracka 28/30, 02-315 Warszawa.

Skarga Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej

na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski i działającego z nimi w zmowie przestępczej komornika sądowego Roberta Hańskiego, na szkodę Michaliny Jączek, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § KK i inne.

Z uwagi na wiek skarżącej – obecnie 81 lat, uprzejmie wnoszę o nadanie niniejszej sprawie charakteru priorytetowego.

Na podstawie art. 3 pkt 4, art. 5 pkt 4 oraz art. 6 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), wnoszę skargę na bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych reprezentujących polski wymiar sprawiedliwości, na szkodę Michaliny Jaczek i w związku z tym składam wniosek o:

I. Stwierdzenie „przewlekłości” – bezczynności i wielu zaniechań – Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, reprezentujących wymiar sprawiedliwości w Polsce, na szkodę
Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

II. Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. (…) żądam, by Sąd zobowiązał Prokuratora Generalnego RP do powołania zespołu prokuratorów z Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, celem wszczęcia śledztwa przeciwko mafii sądowo-prokuratorskiej, działającej w polskim wymiarze sprawiedliwości, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego a która od lipca 2009r. do dziś niezgodnie z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, ograbia staruszkę w wieku 81 lat – odznaczoną przez Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru (Legitymacja Nr 19-2007-91) z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

III. Przyznanie na rzecz skarżącej Michaliny Jączek od Skarbu Państwa – Prokuratury Generalnej RP kwoty 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) tytułem odpowiedniej sumy pieniężnej za bezczynność i zaniechania Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów, którzy od lipca 2009r. do dnia dzisiejszego, w ten sposób chronią przekupnych funkcjonariuszy publicznych przed odpowiedzialnością karną i cywilną, którzy niezgodnie z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, ograbiają staruszkę w wieku 81 lat – z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

IV. Na podstawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2010r., sygn. akt II S 56/10 i z dnia 16 listopada 2010r., sygn. akt II S 69/10, wnoszę o zwolnienie Michaliny Jączek z opłaty stałej od skargi w kwocie 100 PLN, bowiem skarżąca jest staruszką w wieku 81 lat, osobą nieporadną, bardzo schorowaną i nie stać ją na opłacenie tej skargi, gdyż jest bezprawnie ograbiana z jej emerytury przez komornika sądowego, na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Nadto pokrzywdzona Michalina Jączek obecnie na posiada żadnego majątku, bowiem oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie przejęli jej dorobek całego życia w kwocie ponad 326 tysięcy PLN a dodatkowo zrobili jej zadłużenie na dzień dzisiejszy w kwocie około 100 tysięcy PLN.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

Uzasadnienie

Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę złożenia powyższej skargi.

1. Zawiadamiam, że reprezentując moją matkę Michalinę Jączek – obecnie 81 letnią pokrzywdzoną zostałem oszukany przez oszustów z Getin Banku S.A. na kwotę ponad 326 tys. PLN, nadto oszuści zrobili dodatkowo i bezprawnie mojej matce zadłużenie obecnie w kwocie około 100 tys. PLN – vide: uzasadnienie w załączniku nr 1.

Jednocześnie oszuści z tego banku kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbia moją matkę z Jej emerytury – vide: załączniki nr 2, 3 i 4.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

2. W nawiązaniu do powyższej treści, uważamy, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy PLN.

Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą aferą zająć.

Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., łamiąc prawa człowieka na szkodę pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A., dowolnie stosują przepisy prawa, usuwają ważne dokumenty z akt sprawy, umyślnie pomijają istotne dowody w sprawie itd., co uwłacza godności Urzędu Sędziego i Urzędu Prokuratora.

Przykłady:

2A. Dnia 31 sierpnia 2009r. trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, wydało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, na mocy którego, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek obecnie 81 letnią pokrzywdzoną z jej emerytury na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09.

Nie ma żadnych wątpliwości, że powyżej wskazani sędziowie na zamówienie grupy przestępczej z Getin Banku S.A., wydali – sprzedali – postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, mimo wiedzy, iż:

- w dniu 15 grudnia 2008r. Michalina Jączek złożyła pozew o zapłatę i naprawienie bezprawnie wyrządzonej jej szkody przez Getin Bank S.A., zaadresowany do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział II Cywilny.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku.

- w dniu 11 lutego 2009r. pełnomocnik powódki – adwokat Leszek Piotrowski, jak również syn Jan Jączek (działając jako pełnomocnik) złożyli pisma do Sądu Okręgowego w Katowicach, w sprawie o sygn. akt II C 597/08/2, w których to pismach roszczenie wobec pozwanego Getin Banku S.A. zwiększyli o kwotę 65 717, 49 PLN, tzn. kwotę którą Getin Bank S.A. bezprawnie zapisał jako debet – zadłużenie na rachunku Michaliny Jączek, po złożeniu przez matkę w dniu 15 grudnia 2008r. powyższego pozwu.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że:

- zgodnie z treścią art. 379 punkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego „Nieważność postępowania zachodzi:

(…) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona”,

- natomiast zgodnie z treścią art. 199 § 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego „Sąd odrzuci pozew:

(…) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona”.

Tymczasem trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, sprzedało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC i nie ponosi żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

W związku z tym, że władze prokuratorskie i władze sądownicze zaniechały jakichkolwiek działań wobec powyżej wskazanych skorumpowanych sędziów, którzy złamali prawo na szkodę 81 letniej staruszki, skutkowało to tym, że dnia 3 marca 2011r. oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim o sygn. akt I Co 958/09, w kwestii bezprawnego ograbiania mojej matki przez komornika sądowego.

Winą za przewlekłość tego postępowania sądowego, które trwa od dnia 24 lipca 2009r. - data złożenia skargi na czynności komornika do dnia dzisiejszego obarczyli sędziowie Jana Jączek co jest zupełnym absurdem i podłym kłamstwem podawanym do dokumentu mającego znaczenie prawne przez sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, popełniających od dnia 31 sierpnia 2009r. do 3 marca 2011r. przestępstwa z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne, na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, sygn. akt VI Cz 504/09, sygn. akt VI S 26/10 i inne akta oraz dokumenty.

Obarczanie mnie winą w sprawie skargi na czynności komornika, którą prowadzi sędzia SR Arleta Miszczyk a z którą w zmowie przestępczej działają sędziowie SO Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, w celu ograbiania mojej matki z jej emerytury na rzecz oszukańczego banku, przy całkowitej obojętności Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów jest rażącym łamaniem praw człowieka na szkodę Michaliny Jączek – 81 letniej staruszki, tj. naruszeniem przez Polskę art. 6 ust. 1 EKPCz i art. 13 EKPCz na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, sygn. akt VI Cz 504/09, sygn. akt VI S 26/10 i inne akta oraz dokumenty.

2B. Dnia 7 marca 2011r. wysłałem drogą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, m.in. Prokuratora Generalnego RP, Ministra Sprawiedliwości RP pismo o treści „ZWRACAM SIĘ Z APELEM DO WYSOKICH PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO O INTERWENCJĘ W SPRAWIE ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ARLETĘ MISZCZYK, NA SZKODĘ MOJEJ MATKI – OBECNIE 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ”, zaadresowane z datą 7 marca 2011r., w którym piszę:

„(...) Jednocześnie przekupni sędziowie w Polsce bezprawnie łamią prawa człowieka na szkodę Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, co polega na tym, że nie zapewniają prawa do rzetelnego procesu sądowego, zagwarantowanego w art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

Nadto na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z Jej emerytury, na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A..

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Dodać należy, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia, tymczasem w Polsce władze sądownicze i prokuratorskie z wielką zajadłością chronią aferzystów-oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i prymatu prawa (…)”.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

2C. Dnia 8 maja 2011r. wysłałem drogą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, m.in. Prokuratora Generalnego RP, Ministra Sprawiedliwości RP pismo o treści: ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ PROKURATORA GENERALNEGO RP, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI RP I „OTACZAJĄCYCH” ICH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH W SPRAWIE BRUTALNEGO ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SR ARLETĘ MISZCZYK I SĘDZIÓW SO W ZIELONEJ GÓRZE W OSOBACH: JOANNA KURZAWIŃSKA-PASEK, ELŻBIETA OZGA-ŚWIETLIK I SŁAWOMIR KACZANOWSKI, DZIAŁAJĄCYCH W ZMOWIE PRZESTĘPCZEJ NA SZKODĘ MICHALINY JĄCZEK 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ, zaadresowane z datą 8 maja 2011r., w który piszę:

„(…) Zwracam uwagę na istotny fakt, że sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik i Sławomir Kaczanowski, których oskarżam o popełnienie przestępstwa na szkodę mojej matki, tj. o przestępstwo z art. 231 §2 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne, dnia 3 marca 2011r. działając w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim o sygn. akt I Co 958/09, w kwestii bezprawnego ograbiania mojej matki przez komornika sądowego.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, z dnia 3 marca 2011r., sygn. akt VI S 26/10.

Podkreślam, że powyższą skargę na przewlekłość postępowania sądowego wysłałem do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w dniu 5 kwietnia 2010r., natomiast w sądzie została zarejestrowana 7 kwietnia 2010r. a rozpoznana została przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze dopiero w dniu 3 marca 2011r.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, z dnia 3 marca 2011r., sygn. akt VI S 26/10 i akta tej sprawy.

Tymczasem zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”, cytuję: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”.

Natomiast Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zamiast rozpoznać powyższą skargę w terminie dwóch miesięcy rozpatrywał prawie jedenaście miesięcy. Nadto powyższą skargę rozpatrywali sędziowie, którzy wydali – sprzedali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z Jej emerytury, na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC .

Istotny jest również fakt, że Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w składzie: sędzia SO Jolanta Kurzawińska-Pasek, SSO Elżbieta Ozga-Świetlik i SSO Sławomir Kaczanowski, w żaden sposób nie odnieśli się, iż sędzia SR w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk przez dwa miesiące nie chciała przekazać skargi na przewlekłość postępowania sądowego z datą 5 kwietnia 2010r. zgodnie z właściwością do Sądu drugiej instancji.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co 958/09 i inne akta.

Jednocześnie sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pominęli istotny fakt, że oskarżam tych sędziów o sprzedanie postanowienia tegoż Sądu z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z jej emerytury.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09.

W związku z powyższym zadaję fundamentalne pytanie: Jaka jest sprawiedliwość Państwa Polskiego, które na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC, ograbia pokrzywdzoną Michalinę Jączek z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A., który bezprawnie przejął dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 PLN a dodatkowo zrobił zadłużenie mojej matce w kwocie około 100 000,00 PLN.

W nawiązaniu do powyższej treści, sposób stosowania prawa wobec Michaliny Jączek przez powyżej wskazanych sędziów ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego, wręcz przeciwnie uwłacza godności urzędu sędziego, narusza powagę instytucji Sądu, bezczelnie łamie zasady i prawa obowiązujące w Unii Europejskiej.

Dodać należy, że istotną rolę w ograbianiu mojej matki 81 letniej pokrzywdzonej pełni sędzia SR w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk, która ma bezprawne oparcie i układy u przedstawicieli tak zwanego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, którego struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

Dowód:sędzia SR Arleta Miszczyk od dnia 24 lipca 2009r. - tj. data złożenia skargi na czynności komornika do dziś NIE CHCE przekazać niniejszej skargi do Sądu drugiej Instancji, mimo że ma taki obowiązek służbowy(…)”.

3. Z całą mocą podkreślam, że sposób stosowania prawa przez wymienionych sędziów ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego i jest sprzeczny z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC jak również jest sprzeczny z art. 1 Protokołu I Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, cytuję:

Każda osoba fizyczna i prawna („Every natural or legal person”) ma prawo do niezakłóconego korzystania ze swojego mienia („is entitled to the peaceful enjoyment of his possesions”). Nikt nie będzie pozbawiony swojej własności („No one shall be deprived of his possesions”), chyba że wymaga tego interes publiczny („except in the public interest”) i na warunkach przewidzianych przez prawo („subject to the conditions provided for by law”) oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego („by the general princeples of international law”).”

4. Takich irracjonalnych i nieludzkich działań funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, łamiących zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i ośmieszających Państwo Polskie, jak również naruszających powagę Urzędu Prokuratora i Urzędu Sędziego, możemy wraz z matką przytoczyć na dziesiątki stron formatu A4, przy całkowitej obojętności Prokuratora Generalnego RP i podległej mu „armii” prokuratorów.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

5. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, żądanie zasądzenia od Skarbu Państwa – Prokuratury Generalnej RP na rzecz skarżącej kwoty dwadzieścia tysięcy PLN za bezczynność, zaniechania i bezprawne pozorowanie działań przedstawicieli tej instytucji w opisanej sprawie jest w pełni uzasadnione.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

Szkody materialne i szkody niematerialne wyrządzone Michalinie Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej przez umyślne i celowe zaniechania Prokuratury Generalnej RP, jak również pozorowane działania przedstawicieli tej instytucji w niniejszej sprawie, są nieporównywalnie wyższe niż kwota żądana w skardze, ponieważ pokrzywdzona nie może korzystać z majątku bezprawnie przejętego przez oszustów z Getin Banku S.A. w kwocie 326 592,82 PLN a dodatkowo jest bezprawnie co miesiąc ograbiana przez komornika sądowego z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Bezpośrednio na skutek tych bezprawnych działań pokrzywdzona przeżywa ogromne cierpienie i ból psychiczny, zadawany jej przez zdeprawowanych funkcjonariuszy publicznych, utrzymywanych za pieniądze podatników w kwocie ok. 15 tysięcy PLN miesięcznie, bowiem taki jest zarobek funkcjonariuszy z Prokuratury Generalnej RP.

W związku z powyższym zadaję następujące pytania:

Jaki jest sens utrzymywania za pieniądze publiczne prokuratorów, którzy nie wykonują elementarnych obowiązków ustawowych, utracili zaufanie społeczne, szydzą i kpią z Kodeksu Postępowania Karnego, z praw pokrzywdzonych i Państwa Prawa?

Jaka jest sprawiedliwość i gospodarność Państwa Polskiego, które utrzymuje za pieniądze publiczne, instytucję nazywaną Prokuraturą Generalną RP, która nie ma zaufania w społeczeństwie, wypłacając co miesiąc funkcjonariuszom tej instytucji średnio około 15 tysięcy PLN, natomiast całkowicie pomija prawa pokrzywdzonych?

Nadto syn pokrzywdzonej Jan Jączek nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej, ponieważ, aby odzyskać zagrabiony majątek, musi odpisywać na dziesiątki pism, klonowanych przez mafię sądowo-prokuratorską, która dąży do zamęczenia pokrzywdzonych, co wskazał i udowodnił w wielu pismach złożonych do Prokuratury Generalnej RP, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

6. W niniejszej skardze na przewlekłość postępowania prokuratorskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego i Przedstawicieli Mediów o zbadanie akt opisanej sprawy i podjęcie skutecznych działań przeciwko mafii sądowo-prokuratorskiej, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

W związku z powyższym zadaję pytanie: Czy prawdy i sprawiedliwości można dochodzić przed władzą sądowniczą i prokuratorską w Polsce, jeśli jest totalnie skorumpowana, utraciła zaufanie społeczne i nie wykonuje elementarnych obowiązków ustawowych wobec wielu osób pokrzywdzonych?

Vide: uzasadnienie w załączniku nr 2 oraz akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

6. W nawiązaniu do powyższej treści, informuję że, nie po to zwracamy się z moją matką - obecnie 81 letnią pokrzywdzoną do tak zwanego „wymiaru sprawiedliwości”, by z nim toczyć walkę o swoje elementarne prawa zawarte w Konstytucji RP i w Konwencjach Międzynarodowych, ale po to, by „odebrać” bezprawnie zagrabiony majątek o znacznej wartości od oszukańczego Getin Banku S.A.

Natomiast funkcjonariusze tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, poprzez dowolne stosowanie przepisów prawa uniemożliwiają mojej matce i mojej osobie odzyskanie bezprawnie zagrabionego majątku obecnie w kwocie ponad 400 000,00 PLN a dodatkowo ograbiają 81 letnią staruszkę z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

Ponadto wnoszę, by Sąd wezwał syna - pełnomocnika Jana Jączek, na rozpoznanie niniejszej skargi, celem uzupełnienia jej o istotne fakty.

Michalina Jączek

WIĘCEJ W TEMACIE OSZUSTW BANKOWYCH:

Mafijny trójkąt Bank Śląski - prokuratura - sądy - to przekręt 2009 r.
Uwaga na Lukas bank ... czyli taki, który przehandluje Cię za grosze. Firmy windykacyjne nękają za przeterminowane wyimaginowane długi. Nie wolno dać się zastraszać.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - to banki będą musiały dowodzić, że klient jest ich dłużnikiem.
Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz.
Bielsko - Biała 27.01.2011 r. o godz. 9 sala 41 Sądu Rejonowego Wydz. III Karny w - okaże się czy sędzia wspiera mafię Banku Śląskiego i prok. Aleksandra Zająca z Myszkowa - Jerzy Jachnik
Prawdziwy powód bankructwa Grecji – w taki sposób zbankrutuje Polska
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
UPADEK DOlara - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM cz.2 -z cyklu fakty i mity o Ameryce...
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Bankructwo Polski - ZEGAR DŁUGU POLSKIEGO - POPRZYJ PETYCJE ZAKAZUJĄCA ZADŁUŻANIE PAŃSTWA POLSKIEGO !!!
WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM, czyli jak dzisiaj tworzy się pieniądze... z cyklu fakty i mity o Ameryce
Komorowski dezinformuje. Błędy rządu PO. Polska zbankrutuje? Minął kolejny polski tydzień... Filip Stankiewicz
UPADEK DOLARA - BĘDZIE AMERO? - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Grecka tragedia - czyli totalna kontrola finansowa obywateli.... Tajny plan Unii i bankierów czy dojdzie do zaczipowania ludzi?
Czy BZ WBK zapłaci za grzechy Raiffeisen Banku w związku ze sprzedażą przez Raiffeisen Bank Polska S.A. obligacji spółki SEMAX S.A. w upadłości !?!
Większość bankructw w Polsce jest sfingowana- zaplanowana upadłość i wymyślony kryzys?
Władza monetarna należy do banków Jedno pociągnięcie pióra tworzy lub likwiduje pieniądze - banki kontrolują kredyt narodu, kierują polityką rządów i trzymają w swoim ręku losy ludzi...
Lichwiarstwo banków i bandycka windykacja. Bogusław Maśliński

Więcej w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Airifin
24-12-2014 / 08:16
Verkligen spontant och" rel="nofollow">lehjmifgm.com"> vikelt motiv!Det fanns se4kert tobaksdoft kvar som den gillade. Kanske skulle le4gga ut ett cigarettpaket(jag rf6ker inte) i tre4dge5rden se5 den samlar ihop mf6rdarsniglarna. Tog en bild ff6r en kve4ll sen. Min sve4rson hade trampat sf6nder en mf6rdarsnigel och ne4r jag kom ut ff6r att ta bort den se5 var de4r en annan snigel som e5t pe5 den. Men bilden tycker jag e4r ff6r ote4ck och vill inte publicera den.
~Lin
20-12-2014 / 14:44
I Hereby agree with the other reviewers that this items prinicg is way out of wack .Although I must admit that If you plan to go on vacation and go swiming or snorkeling or diving this is a item I hate to admit ..truly is a must have to keep you canon D10 safe from loss
~Patriota
19-05-2011 / 22:09
Mafia ŻYDO-KOMUNY powinna w końcu za wszystkie ZBRODNIE zapłacić całemu Światu .Szubienica sprawiedliwości powinna już dawno na nich czekać ,a nawet powinna dawno już PRACOWAĆ dla dobra Świata i Ludzkości Jak długo będziemy we własnym Kraju tylko WYROBNIKAMI i "CIEMNĄ MASĄ" ??? Obudż się,obudż Narodzie mój , dopóki jeszcze masz siłę pójść w bój !!! Powstańmy by przestał już dręczyć nas WRÓG !!! Powstańmy by Ojciec ,Dziad ,i Pradziad w mogile w spokoju spoczywać mógł !!! Filmy które powinny dać każdemu do myślenia . Jeśli czujesz że masz jeszcze siły i hart ducha ,zadzwoń ,i organizujmy się , ale tak na poważnie , a nie ( a... to i tak nic z tego ) . Mój nr. tel. 514747273 . www.youtube.com/watch?v=4-P1zA0Ew4U&feature=BF&list=PL0BE70BDBB1199E >>www.youtube.com/watch?v=6vLUfu8KlzM&feature=relmfu >>www.youtube.com/watch?v=Dsok8aEoxxc >>www.youtube.com/watch?v=Ga4oE3xC9ak&feature=related