Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-01-2011

Andrzej Seremet Prokurator Generalny - Wniosek o wyciągnięcie konsekwencji prawnych w stosunku do Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostródzie Kazimierza Kłokockiego

Warszawa, dnia 4 stycznia 2011 r.

Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

Prokuratura Generalna

Ul. Barska 28/30

02 – 315 Warszawa

Wniosek o wyciągnięcie konsekwencji prawnych w stosunku do Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostródzie Kazimierza Kłokockiego, który z naruszeniem prawa wydał postanowienie 1 Ds.- 1892/09 oraz Postanowienie SR w Ostródzie II Kp- 535/09, czym spowodował pozbawienie wolności Rafała Lewickiego i tym samym utratę zdrowia (zawał serca), stosując art. 211 kk, który nie był adekwatny do sytuacji, naruszając przepisy prawa, twierdząc, że Rafał Lewicki naraził na niebezpieczeństwo swoje własne dzieci. Ponadto podał niezgodny z prawdą fakt, że Rafał Lewicki wbrew woli uprawnionej do opieki Anny Lewickiej dokonał bezprawnego zatrzymania małoletnich poniżej 15 roku życia dzieci. Rafał Lewicki nie jest pozbawiony opieki nad małoletnimi własnymi dziećmi. Rafał Lewicki w trakcie trwania sprawy rozwodowej opiekował się własnymi dziećmi umieszczając dzieci w szkole podstawowej w Olsztynie (miejscu zamieszkania ojca), o czym powiadomił pisemnie i telefonicznie żonę oraz szkołę w Idzbarku, do której wcześniej uczęszczały dzieci. Należy dodać, że same dzieci nie chciały pozostać przy matce, ponadto w Olsztynie zostały wykonane badania psychologiczne dzieci na prośbę ojca i szkoły. Wynik badań był szokujący i złożone zostało powiadomienie do Prokuratury w Ostródzie przeciwko matce o molestowanie małoletniego syna. Prokuratura w Ostródzie odrzuciła wniosek o ściganie sprawców, dlatego stwierdzamy, że zarzuty w stosunku do Rafała Lewickiego nie powinny mieć miejsca. Zarzucamy również SSR w Ostródzie Robertowi Różalskiemu identyczne naruszenie prawa jak wyżej.

W dniu 20 grudnia 2010r. Rafał Lewicki ponownie zostaje zatrzymany pod tym samym zarzutem i sprawę prowadzi Prokuratura w Ostródzie i Olsztynie. Pomimo przesłania dokumentacji medycznej do sądów w Elblągu, Olsztynie i Ostródzie. Domagamy się sprawdzenia tzw. badań psychiatrycznych, które zostały wykonane w szpitalu psychiatrycznym w Olsztynie w stosunku do Rafała Lewickiego w ciągu 15 minut wykonano testy i wydano orzeczenie przez lek. medycyny Lecha Gadeckiego i lek. medycyny Annę Królak – Sawczak oraz biegłą psycholog mgr Izabelę Pisarską – Krupę
z Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, w związku ze sprawą syg. akt II kp 535 i 1 Ds. 1892/09.

Chcemy zaznaczyć, że Rafał Lewicki nie był nigdy leczony psychiatrycznie i nie brał leków psychotropowych. Posiada zaświadczenie od lekarzy psychiatrów, które zaprzeczają zaburzeniom umysłowym Rafała Lewickiego. Czy działanie ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości w Ostródzie, Olsztynie i Elblągu ma na celu doprowadzić do choroby psychicznej lub zgonu Rafała Lewickiego?

Wyznaczenie adwokata z urzędu bez zgody Rafała Lewickiego i bez konsultacji ze stroną zainteresowaną, utajnienie rozprawy sądowej w dniu 20.12.2010 r. w Ostródzie świadczy o celowości, dyskryminacji i niszczeniu człowieka, co narusza prawo i Konstytucje RP.

Wnioskujemy o zabezpieczenie dokumentacji z więzienia, w którym był przetrzymywany Rafał Lewicki tj. Zakład Karny w Iławie grudzień 2009 - styczeń 2010 r. oraz Zakład Karny w Barczewie lipiec 2010 r. Prosimy o sprawdzenie, jakie środki farmakologiczne były podawane Rafałowi Lewickiemu. W związku z obawami i informacjami podanymi przez Rafała Lewickiego, że podawano mu środki farmakologiczne bez jego zgody i bez podania informacji, w jakim celu były podawane.

Wnioskujemy o sprawdzenie, kto jest odpowiedzialny z Prokuratury Rejonowej w Ostródzie i Olsztynie za wysłanie grupy antyterrorystów z Olsztyna do Mikoszewa koło Gdańska do zatrzymania Rafała Lewickiego. Dlaczego użyto policjantów, którzy są używani do zwalczania grup przestępczych a w tym przypadku użyto grupy antyterrorystycznej do zatrzymania ojca i 2-ki małoletnich dzieci (5 i 7 lat). Całe zdarzenie miało miejsce o godz.1.30 w nocy. Policjanci, którzy brali udział w akcji wyposażeni byli
w broń palną gotową do strzału. Nie był obecny psycholog ani lekarz. Dlaczego nie utrwalono na kamerze przebiegu akcji, tak jak to miało miejsce w przypadku zatrzymania pani Blidy czy pana Janusza Górzyńskiego. Jakie koszty poniosło państwo z tej nieuzasadnionej akcji? Kto poniósł koszty tej akcji? Jakie były przyczyny użycia policji z Olsztyna i dlaczego nie zlecono wykonania zadania komendzie policji w Gdańsku?

Prezes Fundacji
Dariusz Wernicki

Prokurator Generalny Andrzej Seremet - powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości w Ostródzie, Olsztynie, Elblągu.

Wariaci w akcji. Polowanie SS (Służb Sądowych) na Rafała Lewickiego

SZWINDLARSKI  UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU,  SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP. 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Hessy
24-12-2014 / 08:15
I thhogut" rel="nofollow">ikmlsfn.com">thhogut finding this would be so arduous but it's a breeze!
~Michał Kupiec
09-01-2011 / 07:15
CZAS SKOŃCZYĆ Z SĄDOWYMI PRZESTĘPCAMI !!! ................................................. Przywrócić karę śmierci i stosować ją w stosunku do przestępstw korupcyjnych, których wartość przekroczy 100.000 zł oraz oszustw sądowych - sędzia który wydaje wyrok sprzecznie z prawem, musi mieć świadomość, że zgodnie z prawem, któe ignoruje zostanie skazany na karę śmierci !................................................................................................. WSZYSTKICH POKRZYWDZONYCH PRZEZ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI zapraszam do kontaktu____normalnapolska@yahoo.com_____ osoby gotowe do podjęcia walki zapraszam do udziału w ruchu politycznym normalna Polska, któego podstawowym celem będzie przebudowa wymiaru sprawiedliwosci - nie na zasadzie powolnej czy grubej kreski, ale w ciagu 6 miesiecy ... blisko połowa obecnych sędziów musi zostać postawiona w stan oskarżenia, tam gdzie doszło do złamania prawa a takich przypadków są miliony w skali Polski. _______
~wicki
09-01-2011 / 01:25
Czy Kos wie kto jest w obecnej Radzie Prokuratorów ? Może powinniscie sprawdzić Seremeta. Ten tajemniczy "czarny koń" wg. mediow , kim jest naprawdę ???????
~tk
08-01-2011 / 17:13
Niezaleznie od tego Pan Rafał ma prawo wystąpić o odszkodowanie do Skarbu Panstwa za złamanie Konwencji Praw Człowieka Protokół VII art. 5 równość małżonków " małżonkom przysługują równe prawa i obowiązki tak między nimi jak i ich dziećmi w trakcie trwania małzenstwa i w związku z jego rozwiązaniem i zabezpieczenie dobra dziecka. Protokół wszedł w życie w stosunku do RP 1 marca 2003 r. DZ.U.2003 nr.42.poz.364 i 365 .( nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej a więc ma rowne prawa az do uzyskania przez dzieci pełnoletnosci. Pozew o odszkodowanie stanowi rowniez realizacje prawa do sądu z art.6 Konwencji - prawo do sądu
~tk
08-01-2011 / 16:42
Roszczenie przedawnia się z upływem roku od zwolnienia z aresztu
~tk
08-01-2011 / 16:34
Po zwolnieniu z aresztu (było orzeczenie sądu o bezzasadnosci zatrzymania) wystarczyło złożyc wniosek o odszkodowanie na podstawie art.552 par. 3 i 4 kpk w Sądzie Okręgowym właściwym ze względu na miejsce w którym nastąpiło zwolnienie z aresztu . Po wyczerpaniu srodkow odwoławczych w razie niekorzystnych decyzji wniesc sprawę do Trybunału w Strasburgu ( do szesciu miesięcy od dezyzji sądu)
~Nicolo
08-01-2011 / 15:48
Byłby sens cos zaradzic ze sprawami tu, gdyby pan Raczkowski publikował do kazdej sprawy załączniki z postanowieniami jakie zapadły w sprawach.Trzeba brać tez pod uwagę, ze w sprawach są terminy zawite nie wspominajac o prekluzji np;art. 54 § 1 k.p.k.
~tk
08-01-2011 / 12:20
Było nawet orzeczenie sądu, ze decyzja prokuratora o areszcie Pana Rafała była bezzasadna. Nie rozumiem więc dlaczego po otrzymaniu tej decyzji nie została wniesiona na podstawie art. 5 Konwencji Praw Człowieka skarga do Trybunału za bezprawne pozbawienie wolnosci
~tk
08-01-2011 / 12:18
Było nawet orzeczenie sądu, ze decyzja prokuratora o areszcie Pana Rafała była bezzasadna. Nie rozumiem więc dlaczego po otrzymaniu tej decyzji nie została wniesiona na podstawie art. 5 Konwencji Praw Człowieka skarga do Trybunału za bezprawne pozbawienie wolnosci
~Nicolo
08-01-2011 / 11:23
Tk jezeli tak, to obdukcja lekarska po pobiciu Rafała czy była załączona ? chciałbym zobaczyc postanowienie proka O.W.D. /S Skoro dziecko trafiło do szpitala to czy prok powiadomiony i czy przesłana obdukcja z pobicia dziecka - czy złozony wniosek do proka aby włączył sie w post. w sądzie rodzinnym? To są podstawowe rzeczy jakie trzeba zrobić Jezeli Prok by wszczął postepowanie w którejkolwiek z tych spraw, jest pełna podstawa do odebrania dzieci. Gdyby Rafał zwiazał sie z inna osobą, moze ona starać się wziaść dzieci na siebie jako rodzina zastepcza jezeli post.Proka wykazało by, że matka wymachuje rączkami za wiele. Pozdr.