Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-11-2010

Sprawozdanie z pikiety pod Urzędem Miasta Ząbki k/ Warszawy zorganizowanej przez Inicjatywę Społeczną Porozumienie Rawskie

W dniu 15.11.2010r pod Urzędem Miasta Ząbki odbyła się pokojowa pikieta pod hasłem „CZAS NA ODWYK BURMISTRZU” , w której udział wzięło wiele organizacji i ruchów społecznych z całej Polski. Głównym powodem protestu społecznego jest niewłaściwe działanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, braku kontroli nad działalnością KRPA, wyłudzeniu przez Referat Oświaty i Pomocy Społecznej środków z budżetu gminy.

Protestujący żądali wyjaśnienia czy nie doszło do popełnienia przestępstwa urzędniczego przez Burmistrza Miasta Ząbki, polegającego na zaniechaniu obowiązków służbowych.

W latach 2008/2010 zaniechał on nadzoru nad jednostką organizacyjną Gminną Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Burmistrza Miasta Ząbki, oraz w okresie 2009/2010 zaniechał koniecznej interwencji o którą zwracał się poszkodowany przez tą Komisję mieszkaniec Ząbek.

Z powodu braku procedur wyznaczonych przez organ założycielski, tj. Burmistrza Miasta Ząbki, określających działania Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doszło do przestępstwa polegającego na bezprawnym wtargnięciu do domu poszkodowanego przez pracownika socjalnego Małgorzaty Mazur wraz z Ewą Śniadkowską, pracownicą Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach - pod jego nieobecność.

Jako nadzorujący pracę Referatu Oświaty i Pomocy Społecznej, nie zadbał o ściągnięcie niesłusznie wypłaconych zasiłków dla tzw. samotnej matki, na podstawie jej fałszywego oświadczenia, w okresie 1.03.2010r do 31.03.2010r. Ta nieprawnie wydana decyzja 315R / 2004 spowodowała znaczne straty finansowe budżetu gminy.

Burmistrz Miasta Ząbki jest funkcjonariuszem publicznym sprawującym w myśl regulaminu Urzędu Miasta Ząbki, nadzór nad powołanymi przez siebie instytucjami.

Brak merytorycznego i formalnego nadzoru, mieści się w definicji działania funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, w wyniku przekroczenia swoich uprawnień lub niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów określających ich zakres z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcja.

Jako organ założycielski Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach nie dołożył szczególnych starań nad jej działalnością a w szczególności nie ustanowił nadzoru nad procedurami działań Komisji jak też sam nie sprawował formalnoprawnej kontroli nad jej działalnością.

W wielu wypadkach bezprawne działania komisji spowodowały niekontrolowane wynoszenie z siedziby Komisji dokumentów zawierających szczególnie chronione informacje wrażliwe, brak określonych przez Burmistrza procedur gromadzenia i przechowywania dokumentów w siedzibie Komisji, dowolność dysponowania przez nią informacjami szczególnie chronionymi, brak nadzoru nad obrotem tymi dokumentami spowodowały ogromną dolegliwość dla rodziny mieszkającej w Ząbkach.

Rodzina ta poniosła ogromną krzywdę, gdyż na skutek opisanych powyżej faktów skierowany został przez GK d/s RPA wniosek do Sądu Rejonowego dla Wołomina III Wydział Rodzinny, uznany w konsekwencji za bezzasadny. Trwający ponad półtora roku proces sadowy zakończył się postanowieniem o bezzasadności tego wniosku zakłócając przez ten czas życie pięcioosobowej rodziny. W szczególności czwórki małoletnich dzieci. Dzieci pokrzywdzonego zostały nastygmatyzowane w środowisku rówieśniczym. Siłą rzeczy stały się dziećmi alkoholika.

Konsekwencjami postępowania przed sądem jest także pogarszający się stan zdrowia wnioskodawcy, na skutek silnego stresu towarzyszącego ponad półtora roku procesu, przeszedł rozległy zawał serca. Pomimo wielokrotnych interwencji u Burmistrza Miasta Ząbki, rodzina nie uzyskała pomocy w zaprzestaniu przez GK d/s RPA bezprawnych, szkodliwych, wręcz przestępczych działań. Burmistrz nie podjął się nadzorowania prac Komisji, nie ustanowił żadnego gremium, które sprawdziło by jej działania jak tez procedur ją obowiązujących. Burmistrz, poprzez zaniechanie objęcia nadzoru nad działalności instytucji przez niego powołanej działa nadal na szkodę tak interesu publicznego jak też na szkodę rodziny, a zwłaszcza dzieci w niej wychowywanych.

Jako nadzorujący pracę Referatu Oświaty i Pomocy Społecznej, nie zadbał też o ściągniecie wyłudzonych niesłusznie, wypłaconych zasiłków dla tzw. samotnej matki, mimo wielokrotnych interwencji. Spowodowało to znaczne straty finansowe budżetu gminy.

Postępowanie Burmistrza, osoby odpowiedzialnej za nadzór nad jednostką organizacyjną, Gminną Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Miasta Ząbki spełnia kryteria braku nadzoru, nie dopełnienia obowiązków służbowych i ich zaniechania.

Takie działania nie mogą być tolerowane przez zubożałe społeczeństwo ani organa ścigania, zwane potocznie „wymiarem sprawiedliwości”.

AP

Pikieta pod Sądem Rejonowym i Prokuraturą Rejonową w Ostródzie w dniu 22.09.2010r.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~aphinx
16-03-2012 / 16:25
Mam podobna sprawę,Zostałem pomówiony o alkoholizm.Od 8 miesięcy walcze o swoje dobre imie,bezskutecznie.Szezrej opisuje na forum= forum.pomorska.pl/paragraf-22-t119929/
~tkjoetd
23-03-2011 / 05:09
~Dave
19-11-2010 / 21:57
Co za głupki z tego Porozumienia Rawskiego. Robią sobie reklamę zajmując się alkoholikami. Przynajmnej mogliby się nie chwalić.
~koles
19-11-2010 / 20:47
my się zimy nie boimy. Senat właśnie zlecił zabójstwo Sławomira Salomona który to ujawnił zabójstwo swojego ojca a ten ujawnił fałszerstwa w ratuszu wrocławskim oto link do danych osobowych. No ministrze Zdrojewski piękna Robota ostatnim razem po takim ujawnieniu zamordowano miss Polonii we Wrocławiu . www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/borys/1601o.pdf
~porozumienierawskie
18-11-2010 / 18:04
‎(...) Moim zdaniem, tak delikatnej sprawy rodzinnej nie powinno się rozwiązywać przy użyciu takich metod… - podsumowuje burmistrz Ząbek.(...) www.wiesci.wolomin.com/?f=xml%2F201046.xml&p=4 Panie Burmistrzu, doskonale zdaje sobie pan ...sprawę z tego, iż ojciec tej czwórki dzieci zrobił już wszystko co tylko mógł zrobić. O jego desperacji świadczy korespondencja, jaka z Panem wymienił. Trwał Pan za urzędasami, twierdząc iż nie jest Pan w stanie zapanować nad procedurami. To właśnie do Pana trafiały pisma p. Strząskiej, szkalujące i oczerniające działania p. Andrzeja. To w tych pismach znajdowały się informacje szczególnie drażliwe, informacje które nie mogą być ujawniane, przekazywane ludziom nie posiadających specjalnych certyfikatów. To właśnie w pańskim urzędzie te delikatne, jak Pan mówi w wywiadzie sprawy, zostały upublicznione, w związku z czym Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wdrożył także procedurę. Więc bez histerii Panie Burmistrzu, nie mamy nic do Roberta Perkowskiego, mamy pretensje do Burmistrza, który za to odpowiada.
~andrzejslony
18-11-2010 / 18:03
‎(...)Robert Perkowski zwraca też uwagę na datę manifestacji. Jak mówi, jej termin może być nieprzypadkowy, mając na uwadze, że sprawa ciągnie się już od wielu lat. - Moim zdaniem jest też drugi, ukryty cel tej kampanii, bo protestujący kie...rują hasła przeciwko mnie i niszczą moje plakaty wyborcze. (...) www.wiesci.wolomin.com/?f=xml%2F201046.xml&p=4 Panie Burmistrzu, wiele wypowiadanych przez pana słów mija się z prawdą, a już podejrzliwość co do intencji protestujących, jest histeryczna. Jako organizacja działająca przy biurze polityka z PiS, na pewno nie działała „politycznie”. Szanujemy Pana dorobek w dziedzinie gospodarczej, jednak nie wyrażamy zgody na łamanie norm i procedur przez pana urzędasów, działających nie w oparciu o przepisy, lecz kierujących się rutyną i prywatą. Szkodzącą interesom obywateli, a zwłaszcza dzieci. (...)Decyzje, o których mówimy leżą wyłącznie w kompetencji gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, która działa na podstawie uchwały Rady Miasta. Urząd prowadzi jedynie techniczną obsługę komisji, nie mając narzędzi do tego, by podważać jej decyzje. (...) www.wiesci.wolomin.com/?f=xml%2F201046.xml&p=4 Panie Burmistrzu, doskonale wie pan że nie chodzi o podważanie decyzji p. Strząskiej, to zrobił sąd / postanowienie o oddaleniu wniosku Komisji jako bezzasadnego Pan otrzymał/. Manifestacja miała na celu nagłośnienie bezprawnych działań na które się Pan godził. Świadomie, lub nie, jednak godził się Pan z faktami łamania procedur, a tym samym prawa. Pisząca materiał dziennikarka, posiadała pełna korespondencję między tak Inicjatywą, jak też p. Andrzejem a Burmistrzem i Sekretarzem Miasta. W tych pismach uwidoczniona jest prawda o braku kontroli formalnoprawnej, o którym to braku kilka razy rozmawialiśmy. Panie Burmistrzu, bez histerii, nie jesteśmy opozycją w pańskim wyścigu do fotela, jesteśmy jednak zdecydowanymi wrogami urzędasów i funkcjonariuszy miejskich żerujących na losie mieszkańców Ząbek, a zwłaszcza jak w przypadku p. Andrzeja dzieci, drani ze społecznych środków opłacanych.