Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
24 października 2014
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ŻYDZI KTÓRZY POZMIENIALI NAZWISKA NA POLSKIE

WIĘCEJ O "panach " KTÓRZY TO POZMIENIALI NAZWISKA NA POLSKIE I NIE
SĄ POLSKIEJ NARODOWOŚCI

Bronisław Geremek - Berele Lewartow
- wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, świnia Orwell'owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, mason, członek najbardziej lewicowej masonerii - Łoza Wielkiego Wschodu, ateista, profan, minister MSZ w PRLu, faworyt okresu stalinowskiego i stalinowiec, w PRL należał do betonu partyjnego, do PZPR Geremek wstąpił w 1950 roku, a wiec w okresie najskrajniejszego stalinizmu;
chwalca sowieckiego ustroju i Stalina;

Pochodzi z rodziny łódzkich chasydów Lewartowskich, jest synem rabina [por. P.Baczek: Profesor Geremek gracz, "Gazeta Polska" z 20 kwietnia 1995 r.]. W czasie wojny znalazł schronienie u państwa Geremków we Wschowie.

24 sierpnia 1980 r., w dziesiątym dniu strajku stoczniowców Gdańska, przybył do nich do stoczni wraz z Tadeuszem Mazowieckim i innymi "ekspertami". Gdy odlatywali z Warszawy do Gdańska, odprowadził ich
do samolotu pułkownik MSW i powiedział na pożegnanie: "by lot państwa był w interesie tego kraju. Ten konflikt trzeba rozładować, koniecznie rozładować" (cyt. za tekstem Wiesławy Kwiatkowskiej w książce
"Solidarność" i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980-1989), Gdańsk 1995, s. 54).

Wraz z Mazowieckim próbował nakłonić stoczniowców do rezygnacji z postulatu niezależnych związków zawodowych i poprzestania na demokratyzacji CRZZ. Na szczęście stoczniowcy nie posłuchali tych rad "eksperckich".
Odegrał ogromna role w zablokowaniu autentycznego rozliczenia z komunizmem i utrzymaniu polityki "grubej kreski". Wspólautor porozumienia-zdrady w Magdalence i przy "okrągłym stole"; powiązany z Międzynarodówką Socjalistyczną. Ponosi szczególną odpowiedzialność za narzucenie OKP antynarodowego planu gospodarczego Sorosa i Sachsa.

W swych wystąpieniach za granica niejednokrotnie występował ze swego rodzaju "donosami na Polskę", skrajnie eksponując rzekome niebezpieczeństwa "antysemityzmu", "nacjonalizmu" i "populizmu"; skrajny manipulator - znany jest z niezwykle rozwiniętych umiejętności rozmijania się z prawda.

Jest wynalazca nowego typu dezinformacji, zwanego faktem prasowym, [chodzi o zdarzenie, które nigdy nie zaistniało w rzeczywistości, ale stało się wiarygodne, bo napisano o nim w prasie!!]; członek antypolskiej, powiązanej z masoneria i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego;
odznaczony Orderem Orla Białego przez rząd żydokomunistyczny;
zbrodniarz - uczestnik porozumienia ponad głowami narodu polskiego ze zbrodniarzami PZPR i SB - tajne rozmowy w Magdalence , "okrągły stół"

po więcej informacji odsyłamy --
http://www.polonica.net/Zdrada_zydowska-geremek.htm
====================================================

Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
- wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, komuch, dywersant, stalinowiec, agent NKWD, razem z Piaseckim kolaborował z NKWD okupacyjna żydobolszewicka władzą w latach stalinowskich, współpracował z szefem NKWD na Polskę, generałem Sierowem przy organizowaniu PAX; współzałożyciel żydo-katolewackich organizacji PAX, Więź i KIK [Klub Inteligencji Katolickiej - "żydokatolewica"];
24 sierpnia 1989 sejm, na wniosek prezydenta gen. Wojciecha Jaruzelskiego powołał Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera; współzałożyciel i przewodniczący rady redakcyjnej katolewackiego miesięcznika "Więź"; odznaczony Orderem Orla Białego przez rząd żydokomunistyczny; po więcej informacji zapraszamy pod podany obok odsyłacz
-- http://www.polonica.net/zydkomunistaMazowiecki.htm

===================================================

Bogdan Borusewicz
- polonofob, dywersant, historyk, świnia Orwell'owska, koncesjonowany przez SB i PZPR 'opozycjonista', (istnieją podejrzenia o współpracę z tajna policja NRD - STASI); został skazany - na trzy lata wiezienia - jako 19-letni uczeń liceum plastycznego - za druk i kolportaż ulotek dla trockistowskich "komandosów" Kuronia i Michnika w trakcie żydowskich wydarzeń w marcu 1968 roku. Tuż po ukończeniu studiów, w 1976 roku
wstąpił do żydo-trockistowskiego KOR-u; członek UW, obecnie 'Demokraci'; czlonek powiązanej ze światową żydomasoneria i żydofinansjera, żydomasonskiej i antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego" - fundacja założoną w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta giełdowego George'a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o wegierskim rodowodzie, stad m.in. nazwa fundacji). W PRL zostala
ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga.
Były to czasy reżimu agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego; jeden ze wspóloskarżycieli w procesie Ks. prałata Henryka Jankowskiego
==========================================================

Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
- wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, komuch, dywersant, mason, świnia Orwell'owska, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, członek PZPR od 1969, globalista, agent Sachsa i Sorrosa, główny "rabin" żydolichwy w Polsce; Od 1995 do 2000 roku był przewodniczącym Unii Wolności. Od grudnia 2000 roku jest prezesem NBP. Od 1 maja 2004 wszedł z urzędu w skład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego; czlonek globalnej organizacji "Grupa 30" założona w 1978 r. przez żyda, masona i globaliste Geoffreya Bella z inicjatywy Fundacji Rokefellera;
obecnie prezydentem jest mason, żyd Alan Greenspan, prezydent Banku Centralnego Rezerw Federalnych USA)

więcej informacji znajdziesz tu => >
http://www.polonica.net/Balcerowicz.htm
=========================================================

Adam Michnik - Aaron Szechter
- wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Panstwa Polskiego, polonofob, dywersant, komuch, prowokator, oszczerca i paszkwilant; w szkole podstawowej członek "czerwonego harcerstwa" tzw. "walterowców" Jacka Kuronia; agent UB i SB od 1968 roku, bliski współpracownik gen. SB Kiszczaka;
członek i uczestnik - "Klub Krzywego Kola";

"Klub Krzywego Kola" został utworzony za zgoda i poparciem Julii Brystyger (dyrektor Departamentu Politycznego MBP i UB [Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Urzędu Bezpieczeństwa]); to nazwa klubu
dyskusyjnego działającego w Warszawie w latach 1955-1962; Klub miał być kuźnią przyszłych kadr, którego cele zostały przedstawione na piśmie Jakubowi Bermanowi i Morawskiemu. Klub podjął bliska współpracę z tygodnikiem "Po Prostu", w którego redakcji pracowali sami żydzi. Klub skupiał ówczesna (żydokomunistyczną) elitkę intelektualna, tzw. opozycje inteligencka, lewice laicka, dyskusje w nim prowadzone dotyczyły m.in. problematyki kulturowej, politycznej, filozoficznej, artystycznej i ideologicznej; w zebraniach brali udział m.in.: Jan Józef Lipski żyd i mason, Witold Jedlicki żyd, Aleksander Malachowski żyd i mason, Stanislaw Ossowski, Paweł Jasienica żyd, Antoni Slonimski żyd stalinowiec i mason, Wladyslaw Bartoszewski żyd i mason, Jerzy
Urban żyd i komuch, Jan Olszewski żyd i mason, Ludwik Hass żyd i mason, Leszek Kolakowski żyd i marksista stalinowiec, Aniela Steinsbergowa żydówka, Karol Modzelewski żyd i komuch, Jacek Kuron żyd i komuch trockista, Adam Michnik żyd i komuch trockista, Anna Rudzinska żydówka, Jerzy Kornacki żyd, Adam Schaf żyd stalinowiec i marksista;
po więcej szczegółów zapraszamy -- KKK - "Klub Krzywego Kola"

Absolwent liceum im. Klementa Gottwalda (czeskiego komunisty) przy ul.
Nowowiejskiej w Warszawie (dzis nosi ono imie Staszica). Utworzono je w 1951
r. Bylo to jedyne wówczas liceum w Warszawie, gdzie nie bylo religii. Chodzily
do niego przewaznie dzieci stalinowskich aparatczyków, prokuratorów
wojskowych, oficerów politycznych, zamieszkujacych pobliskie wojskowe bloki w
rejonie ulic Nowowiejska, Piekna, Filtrowa.

Najważniejsza była niespotykana w zwykłych polskich szkołach specyficzna jednolitość społeczno-materialno-światopoglądowa środowiska uczniowskiego: większość dzieci była z domów komunistycznych, związanych rodzinnie lub srodowiskowo ze stalinowskim i z komunistycznym establishmentem.

Członek KOR - "komandosi", żydokomuna-trockiści [KOR powstal z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];
członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masoneria i światową finansjera żydowską Fundacja im. Stefana Batorego - założoną i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;
członek tzw. "komisji Michnika" - skład: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll, (jeden z nich figurował w kartotekach jako TW); która działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku;
były pracownik UOP-u, M. Grecki, autor pracy "Konfidenci są wśród nas..." tak pisał:" Tak zwana "Komisja Michnika" działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku (...) Jedynym materiałem, który po sobie pozostawiła "Komisja", jest liczące dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materiałów archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie
kategorii dokumentów z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentów członkowie "Komisji" mieli dostęp. Nie wiadomo, czy z tych materiałów nie zostały sporządzone kopie bądź odpisy, nie wiadomo wreszcie,
gdzie takowe - jeśli istnieją - są przechowywane. Wiadomo, że jej członkowie mieli dostęp do akt współpracowników UB i SB. Nie wiadomo w jaki sposób pracowala "Komisja", nie istnieją żadne dokumenty, które mogłyby wskazać, z jakich obszarów archiwum MSW korzystali jej członkowie.
"Komisja" miała zapewne wgląd do wszystkich dokumentów, o jakie jej czlonkowie prosili - mówili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli też dostęp do materiałów operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzula "tajne specjalnego znaczenia". Nie ma jednak żadnej podstawy prawnej działania "Komisji". Korzystanie z dokumentów odbywało się poza wszelkimi procedurami obowiązującymi w MSW".

brat: Stefan Szwedowicz - zbrodniarz UB, sadowy morderca, wielokrotnie wydawał wyroki śmierci na polskich narodowych bohaterów, żołnierzy AK, WiN, NSZ;
ojciec: Szechter agent NKWD i UB, stalinowiec, fanatyczny komunista, jeden z przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy konsekwentnie dążyła do rozbicia Polski, oderwania wielkiej części jej ziem i przyłączenia do już rusyfikowanej skrajnym sowieckim terrorem wschodniej Ukrainy. Aresztowany i skazany w tzw. procesie łuckim za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego;

...po wiecej informacji zapraszamy =
http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_Michnik.htm
===============================================================

Mieczyslaw Wachowski - Jakub Windman
- major SB, we wrześniu 1980 został osobistym kierowca i asystentem przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha "Bolka" Wałęsy; w 1989, jako "Bolka" osobisty sekretarz; w 1990 został zatrudniony w Kancelarii
Prezydenta "Bolka" Wałęsy jako podsekretarz stanu i szef gabinetu prezydenta.

We wrześniu 2005 został on zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW.
Prokuratura postawiła mu zarzuty płatnej protekcji i pomocnictwa przy płatnej protekcji oraz zarzut ukrywania dokumentów. 18 stycznia 2007 funkcjonariusze ABW ponownie dokonali zatrzymania Wachowskiego pod zarzutem obietnicy płatnej protekcji w wysokości 2 mln zl, za która to sumę Wachowski obiecał wypuszczenie z aresztu śledczego jednego z podejrzanych. Za czyn ten grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 21 lutego 2007 został zwolniony za kaucja.
=========================================================

Lech "Bolek" Wałęsa - Lejba Kohne
- wróg #1 Polskosci, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,
agent SB - od lat 70tych, Tajny Współpracownik SB pseudonim "Bolek", hucpiarz, świnia Orwell'owska, zbrodniarz - uczestnik porozumienia ponad głowami narodu polskiego ze zbrodniarzami PZPR i SB - tajne rozmowy w Magdalence i "okrągły stół"; Odegrał ogromna role w zablokowaniu autentycznego rozliczenia z komunizmem i utrzymaniu polityki "grubej kreski", przywrócił świadczenia zbrodniarzom z UB i SB; przyczynił się do zniszczenia autentycznej "Solidarności" i antykomunistycznej i niepodległościowej prawicy w Polsce; kawaler Orderu Orla Białego - był prezydentem żydokomuny i wszystkich UBeków.

Oto słowa pułkownika Wojska Polskiego: "Widziałem akta Wałęsy, zebrane przez nasz wywiad wojskowy. Ojcem Wałęsy był niemiecki Zyd Kochne, służący w wojsku niemieckim. Bronil w 1945 roku Gdyni przed nacierającą armią sowiecką.
Wraz ze swym oddziałem zdążył się wycofać droga morska na zachód Niemiec i tam poddal się Amerykanom. Udowodnił swoje ukrywane przed Niemcami żydostwo i został zabrany do USA. Tam umarł w dostatku. Wałęsę wychowywał brat ojca, który pozostał w Polsce"; więcej o "Bolku" Wałęsie tu --
http://www.polonica.net/Lech_...czy_Bolek.htm

Jarosław Wałęsa - dywersant, lewak, poseł Platformy Obywatelskiej na Sejm, syn Lecha "Bolka" Wałęsy i Danuty z domu Golos. Uzyskał bakalaureat z politologii na Uniwersytecie św.. Krzyża w Massachusetts, po czym
pracował w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Polski w grudniu 2002 stał się doradca i kierownikiem biura swego ojca. Zadebiutował w polityce jako kandydat do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2004; głosował za przekazaniem żydom w USA $65 miliardów bezpodstawnych "odszkodowań"
========================================================

WIĘCEJ O "panach " KTÓRZY TO POZMIENIALI NAZWISKA NA POLSKIE I NIE
SĄ POLSKIEJ NARODOWOŚCI NA STRONIE
http://www.polonica.net/Lista_zydow_w_zniewalanej_Polsce.htm

============================================

i dalej z tekstów polonijnych:
LISTA PUBLICZNYCH ŻYDÓW WE WŁADZACH RP - PODAJE POLONIA.

Dlaczego Żydzi zmieniali swoje rodowe nazwiska na polsko brzmiące? - "Credo syjonizmu" - objaśnienia z "Socjotechnika sowieckiej okupacji"

IZRAEL - kolejne GETTO DLA ŻYDÓW ???

Jak zgotowano krzyż Narodowi Polskiemu Materiał otrzymany - Akcja "Bóg Honor Ojczyzna"

Wywiad z H.W. Rosenthalem z 1976 r. opublikowany przez C.H. Weismana w 1992r. Jakimi sposobami Żydzi zdobywają władzę nad światem.

z cyklu NIEBEZPIECZNE TEMATY - ŻYDZI WOBEC ANTYPOLONIZMU

" HOLOCAUST" - punk widzenia zależy od punktu siedzenia...

Masoneria - kto naprawdę rządzi światem? Komisja trójstronna - tylko elitarny klub światowych bogaczy?

"Żydowskie dzieje i religia" - książka prof. Izrael Szahak ŻYDZI I GOJE XXX WIEKÓW HISTORII

Holokaust - mity, fakty, fałsz, propaganda - kto tu mąci? - druga strona opowieści o super zagładzie Żydów. Czy kiedykolwiek dowiemy się jaka jest prawda?

Izrael - historia powstania ojczyzny Żydów i destabilizacji świata.

REWOLUCYJNY ŻYD – czyli kto kontroluje światowy przemysł pornograficzny - z cyklu fakty i mity o Ameryce.

Przypadki Stefana Niesiołowskiego vel Aarona Nusselbauma i Kręte drogi Julii Pitery zd. Zakrzewskiej. Prawdziwe historie liderów POrtii! Prof. Jerzy Robert Nowak

Tomasz Gross – czy to profesor od żydowskiej historii, czy być może histerii Żydów uwłaczających Polakom?

Żydzi ciągłe nie nasyceni - odszkodowania, czyli powtórka z rozrywki - Światowy Kongres Żydów mafijną organizacją wyłudzającą mienie i kasę?

LISTA POSŁÓW którzy głosowali za przekazaniem Żydom w USA 65 miliardów dolarów.

CLINTON Z KOLEGAMI POPIERA PODSTĘPNE WYŁUDZENIE “ODSZKODOWAŃ” DLA ŻYDÓW USA W WIELKOŚCI $65 MILIARDÓW OD POLSKI ORAZ AŻ DO 140 MILIARDÓW RAZEM OD 20 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ.

PROTOKOŁY OBRAD MĘDRCÓW SYJONU MIĘDZYNARODOWY SPISEK ŻYDOWSKI PRZECIW CHRZEŚCIJAŃSKIM NARODOM

Tajna władza świata -Texe Marrs - publikacja z cyklu POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA, nowy porządek świata czy oszustwo wszechczasów?

JAK ROZPOZNAĆ ŻYDA? - na czym polega judaizm? - tego dowiesz się z tej publikacji.

DOWCIPY O ŻYDACH - czyli jak widzą siebie, albo jak ich widzi ich reszta świata...

I aby tradycji zadość się stało - to my PRZEPRASZAMY JUŻ NA WSTĘPIE WSZYSTKICH ZA WSZYSTKO CO OPUBLIKOWALIŚMY I CO OPUBLIKUJEMY W PRZYSZŁOŚCI - zapraszamy naszych czytelników do posłuchania piosenki.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów: