Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 września 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

POLSKI PATRIOTYCZNY KLUB DYSKUSYJNY CO Z TĄ POLSKĄ? LIST HILARY CLINTON DO PREMIERA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

CO Z TĄ POLSKĄ? - List Hillary Clinton do Premiera Jarosława Kaczyńskiego 
i odpowiedz Polaków z USA.
Date: Fri, 25 May 2007 
Szanowni Państwo
W imieniu Polskiego Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego w Nowym Jorku,
chciałbym Państwu zaprezentować list, tłumaczony z języka angielskiego,
napisany przez grupę polityków amerykańskich z senator Hillary Clinton 
na czele do Premiera Jarosława Kaczyńskiego. W liście tym wspomniani 
politycy ponaglają nasze władze, aby jak najszybciej uchwaliły przepisy mające
zrekompensować szkody wyrządzone ofiarom Holocaustu i komunizmu. 
Poza tym, ze jest to bezprecedensowy akt wtrącania się obcego mocarstwa w 
wewnętrzne sprawy suwerennego kraju, wyjątkowo ohydne jest oficjalne obarczanie
Polski odpowiedzialnością za skutki zbrodni nazizmu i komunizmu, które my 
obywatele polscy mamy obowiązek zrekompensować ich ofiarom a także ich 
potomstwu. 
Apelujemy do wszystkich Polaków, którzy maja jeszcze jakieś poczucie sprawiedliwości
 i nie zniszczono w nich dotychczas uczuć patriotycznych o pisanie listów protestacyjnych 
do ambasady USA w Warszawie oraz do władz polskich, prasy, radia i telewizji.

Polaków mieszkających w USA zachęcamy do wysyłania takich listów do władz i 
mediów amerykańskich. 
W Stanach Zjednoczonych na dobre rozpoczęła się już kampania prezydencka.
Włączmy się do niej i zaprezentujmy Polonii stanowisko głównej kandydatki do 
stanowiska prezydenta USA w sprawach dotyczących Polski.
Wyobraźmy sobie przez chwile, ze ta pani zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. 
Stanley Sas 
W imieniu Polskiego Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego w Nowym Jorku
P.S.
W załączniku wspomniany list po angielsku oraz odpowiedz naszego środowiska.
COMMISSION ON SECUIRTY AND COOPERATION IN EUROPE
234 Ford House Office Building
Washington, DC 20515-6460 
Sz. Pan Jaroslaw Kaczyński
Premier Rzeczpospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa, Polska 
Drogi Panie Premierze Kaczyński 
Jak zapewne Panu wiadomo, członkowie tej Komisji od wielu lat uczestniczą 
w dialogu z przedstawicielami polskich władz na temat bezprawnej 
konfiskaty własności w czasach Holocaustu i komunizmu. Doceniamy wysiłki 
podjęte w celu rozwiązania tego skomplikowanego problemu w wielu krajach 
europejskich.
Zdajemy sobie sprawę, że problemy te mogą być bardziej skomplikowane w Polsce 
niż w wielu innych krajach Europy Środkowej z powodów historycznych i rozumiemy
ich kompleksowość oraz wrażliwość z nimi związana. 
Jednakże, upływ czasu nie zmniejsza ich złożoności lub trudności. Wręcz przeciwnie
zwłoka polskiego rządu powiększa jeszcze stopień niesprawiedliwości, szczególnie
dla starszych ofiar oraz członków ich rodzin.
W większości przypadków bezprawna konfiskata ich domów oraz innych nieruchomości 
była integralna częścią politycznych i religijnych prześladowań jakie ich spotkały.
Z zadowoleniem przyjęliśmy Pańskie oświadczenie, że sprawy te będą uregulowane 
prawnie w 2007r. Pańskie osobiste zaangażowanie zadecyduje o posunięciu tej sprawy
do przodu, przywracając w pewnym stopniu sprawiedliwość dla ofiar prześladowań w
przeszłości i pomoże Polsce zamknąć ten bolesny rozdział jej historii.
W związku ze spodziewana akcja, chcielibyśmy przedłożyć Panu następujące
 zalecenia:
- Restytucja majątku powinna być głównym celem, szczególnie tam, gdzie znajduje 
się on obecnie w rękach władz lokalnych lub centralnych. 
Zastosowanie przepisów z 2005r. dotyczących odszkodowań dla obywateli, których
majątki, znajdujące się na wschód od Bugu, zostały skonfiskowane (chodzi o byle 
ziemie polskie, które zostały po II wojnie światowej przyłączone do Związku Radzieckiego
w wysokości 20% wartości jest dużym krokiem naprzód, ale za tym powinno pójść
dalsze uregulowanie spraw własności skonfiskowanej na terenie Polski. 
Z głęboką troska przyjmujemy wiadomości z prasy, że rekompensaty dla innych ofiar 
mogą być niższe niż 20%. 
Celem uregulowania przepisów prawnych dotyczących roszczeń majątkowych jest 
przywrócenie ofiarom przeszłych prześladowań pewnej sprawiedliwości. 
Należy zrobić wszystko, aby zminimalizować wymogi dotyczące skompletowania
niezbędnych dokumentów, dla zgłoszenia roszczeń majątkowych, szczególnie 
świadectw śmierci ofiar Holocaustu byłych właścicieli.
Jakkolwiek, wprowadzanie tego prawa może mieć miejsce na poziomie lokalnym, 
to jest niezwykle ważne, aby władze centralne odegrały główna role w kontroli 
właściwego wprowadzania tego prawa oraz zapewnić w tym celu odpowiednie środki.
Na koniec, zgodnie z prawem międzynarodowym, zrabowane dzieła sztuki powinny 
być zwrócone ich poprzednim właścicielom a nie przechowywane jako 
"skarby narodowe."
Panie Premierze, jeszcze raz wyrażamy swoją wdzięczność za Pańskie 
zaangażowanie w rozwiązaniu tego skomplikowanego problemu. 
Z poważaniem, 
*       Alcee L. Hastings, M.C., Chairman
*       Benjamin L. Cardin, U.S.S., Co-Chairman
*       Mike McIntyre, M.C., Commissioner
*       Christopher J. Dodd, U.S.S., Commissioner
*       Hilda L. Solis, M.C., Commissioner
*       Hillary Rodham Clinton, U.S.S., Commissioner
*       Joseph R. Pitts, M.C., Commissioner
*       John F. Kerry, U.S.S., Commissioner
*       Gordon H. Smith, U.S.S., Commissioner
>Russell D. Feingold, U.S.S, Commissioner
List do Komisji Helsinskiej 
COMMISSION ON SECUIRTY AND COOPERATION IN EUROPE
234 Ford House Office Building
Washington, DC 20515-6460
W ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z nieustannym fałszowaniem
informacji dotyczących Polski w II wojnie światowej przez światowe media, 
podręczniki szkolne a nawet z oficjalna interwencja zagranicznych rządów 
w wewnętrzne sprawy Polski.
Mam w ręku list napisany przez Komisje d/s Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie (tzw. Komisja Helsinka) do b. Premiera Jarosława Kaczyńskiego. 
List ten został podpisany przez Przewodniczącego Komisji Alcee L. Hastings oraz
członków komitetu: Benjamina L. Cardin, Mike McIntyre, Christophera J.Dodd,
Hilde L.Solis, Hillary Rodham Clinton, Josepha R.Pittsa, Johna Kerry,
Gordona H. Smitha, i Russela D.Feingolda.
Niektórzy z sygnatariuszy są prominentnymi członkami władz Stanów Zjednoczonych,
senatorami a nawet kandydatami do stanowiska prezydenta USA.
W liście do Premiera Polski wyrażono zaniepokojenie z powodu opóźnienia wypłaty
rekompensat oraz niesprawiedliwości, jaka spotyka ofiary prześladowań obywateli 
polskich z powodów religijnych i politycznych w czasach II wojny światowej oraz 
w okresie powojennym (1945-1989) zwanym era komunizmu. 
W liście tym zakłada się, że w jakiś sposób Polska i jej rząd są odpowiedzialne 
za Holocaust w czasach nazizmu, jak również za zbrodnie komunizmu oraz 
konfiskatę prywatnej własności, należącej do obywateli polskich, przez władze
komunistyczne. List ten wzywa obecny rząd polski do przeprowadzenia restytucji 
i do wypłacenia odpowiednich rekompensat dla "ofiar."
Jako obywatel amerykański musze zgłosić swój sprzeciw wobec wyrażonym 
w Waszym liście zadaniom, aby Polska wypłaciła rekompensaty i restytucje 
ofiarom holocaustu z czasów II wojny światowej oraz ofiarom reżimu
komunistycznego w okresie powojennym. 
Po pierwsze, największe moje zastrzeżenie budzi fakt, że list ten został napisany 
przez obce ciało i reprezentuje jedynie stanowisko członków Komisji oraz jej członków. 
Po drugie, jest to próba obcej interwencji w wewnętrzne sprawy drugiego
suwerennego i niezależnego Państwa, jego Rządu i obywateli, nawet jeżeli może
również dotyczyć obywateli innych państw. 
Ta wewnętrzna sprawa Polski może być rozwiązana jedynie przez Rząd polski bez
niepotrzebnej Interwencji jakiejś "komisji," niezależnie od tego jak ja nazwiemy.
Po trzecie, moje szczególne zastrzeżenie budzi fakt, że jako Senatorowie oraz byli 
lub obecni kandydaci na stanowisko prezydenta USA wtrącacie się w wewnętrzne
sprawy Polski, nawet jeżeli nazywacie siebie "Komisja." Nie jestem ani demokrata, 
ani republikaninem i nie mam zamiaru na Was głosować, nawet gdyby mi za to 
zapłacono.
Tym niemniej, trzeba zwrócić uwagę na pewne fakty, które zignorowaliście.
Zapomnieliście, że we wrześniu 1939 Polska została napadnięta przez Niemcy i
Związek Radziecki oraz że była okupowana przez te państwa w latach1939-1945. 
W latach 1945-1989 w Polsce stacjonowały sowieckie wojska okupacyjne a polskie
władze komunistyczne wykonywały rozkazy Moskwy. 
Należy pamiętać, że okres komunistycznej okupacji Polski był bezpośrednim
rezultatem Konferencji w Jałcie i Poczdamie. 
Nasi zachodni alianci: USA Wielka Brytania i Francja współuczestniczyli w 
podejmowaniu decyzji, które przypieczętowały los Polski na długie lata. 
Dobrze znany jest fakt, ze w tym czasie Polska i jej rząd były całkowicie uzależnione
 od Związku Radzieckiego, który otrzymywał finansowe i "moralne" wsparcie ze strony
 zachodnich aliantów. W tym okresie komunistyczny Rząd Polski nie mógł uczynić 
kroku bez pozwolenia władz moskiewskich. 
Jeżeli wiec chcemy wskazać jakieś państwo lub jego władze, które są odpowiedzialne 
za przestępstwa tego okresu, to jest to rząd sowiecki oraz ci, którzy udzielili mu wsparcia. 
Wasza interwencja w wewnętrzne sprawy Polski jest nieodpowiedzialnym działaniem
z waszej strony. 
Sugeruje, abyście usunęli omawiany list z Waszej strony internetowej oraz abyście
 przeprosili Polskę za niepotrzebna interwencje.
Oczekuje odpowiedzi na mój list. 
Z poważaniem
Krzysztof Nowak 
Przewodniczący Komitetu Pomnika Ofiar Zbrodni Lasku Katyńskiego
P.O.Box 1602
Cranford, NJ 07016

Letter to Prime Minister Marcinkiewicz

COMMISSION ON SECURITY AND COOPERATION

IN EUROPE 234 FORD HOUSE OFFICE BUILDING

WASHINGTON, DC 20515-6460

December 15 2005

E. Kazimierz Marcinkiewicz

Prime Minister

. Reppb1l6 of Poland

1\lVUja dowskie 1/3

00:"583 Warszawa, Polska

Dear Minister Marcinkiewicz:

As you may know, Members of the U.S. Helsinki Commission have followed with great interest the path various European nations have taken to ensure that some measure of justice is granted to past victims of Nazi- and Communist-era property confiscations. We welcome Polish initiatives with regard to communal property returns.

We also recognize the complexities and sensitivities surrounding this subject. For most victims of wrongful property confiscation, the seizure of their homes or other real property was inextricably part of the religious or political persecution they suffered.

We have been deeply troubled by Poland' s lack of progress in passing and implementing a law providing restitution of, or compensation for, private property seized by the Nazi or Communist regimes. Many of us were heartened when, during his July 2002 visit to Washington, President Kwasniewski told congressional leaders that a nondiscriminatory law would be ready by the beginning of 2003. We are equally disappointed that, nearly three years later - and more than 15 years since the fall of communism in Poland - a general private property compensation law has not been passed.

The adoption of a law earlier this year compensating individuals who suffered confiscations east of the Bug River (that is, formerly Polish land that became part of the Soviet Union after World War II) at 20 percent of the value of the property is a notable step and should pave the way for redressing other private property confiscations in Poland.

For elderly survivors, every day of delay matters. We understand and sympathize with the frustration they have felt as the years have passed without any progress toward a law that would provide some measure of justice for the suffering they have experienced.

E. Kazimierz Marcinkiewicz

December 15 , 2005

Page 2

We hope that your new government wi1lead the way toward passage of a fair and non-discriminatory law.

Sincerely, tkM Christopher H. Smith, M.

Co-Chairman Ranking Member Commissioner

J: am Brewnback, D. QL, Christopher J. Dodd Ranking Member

Rodham Clinton Commissioner Mike McIntyre, M. Commissioner

cc: President Lech Kaczynski

Minister for Foreign Affairs Stefan Meller

ClintonH.LettertoKa czynski.doc
47K Pobierz
NowakK.LettertoHels inkiCommittee. doc
40K Pobierz
NowakK.pdf
12K Pobierz
ClintonH.pdf
69K Pobierz

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.