Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-07-2012

Zawiadomienie  Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza  o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek

Szanowny Pan 
dr Michał Jacuński 
Biuro Wiceprzewodniczącego PE  
Pana Jacka Protasiewicza

W odpowiedzi na maila, uprzejmie informuję, że kilkadziesiąt razy zwracałem się do parlamentarzystów regionu śląskiego i innych, by zajęli się sprawą oszustwa finansowego dokonanego przez przedstawicieli Getin Banku SA, chronionych przed odpowiedzialnością karną i cywilną przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Z przykrością i rozgoryczeniem informuję, że parlamentarzyści nie tylko ze Śląska nie chcą zająć się grupą skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - oszusta finansowego, obecnie właściciela Getin Banku SA, który bezprawnie doprowadza wiele osób do ruiny materialnej, wykluczenia społecznego, a nawet śmierci. 

Dowód: dokumenty, które przesłałem we wniosku, z dnia 01 lipca 2012 r., zaadresowanym do Pana Jacka Protasiewicza Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Podkreślić należy, że kilkadziesiąt pism w powyższej sprawie wysłałem również do Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego RP, Ministra Sprawiedliwości RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego, gdzie wskazałem i udowodniłem, że grupa skorumpowanych policjantów, prokuratorów i sędziów nie chce rozpoznać meritum sprawy przedstawionej we wniosku pokrzywdzonego w punkcie 1A do 1D, wysłanego przeze mnie na adres Pana Jacka Protasiewicza Wiceprzewodniczącego PE. 

Dowód: wniosek o podjęcie interwencji w sprawie afery finansowej i procesowej z udziałem funkcjonariuszy publicznych (...), pkt 1A do 1D, z dnia 01 lipca 2012 r. wysłany przeze mnie do Biura Wiceprzewodniczącego PE.

Szanowny Panie, na podstawie powyższych dokumentów, zachowania i postępowania najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego, nie mam żadnych wątpliwości, że Polska jest krajem mafijnym, gdzie prawo istnieje, ale jedynie dla ekipy trzymającej władzę, oligarchów, sędziów, prokuratorów i policjantów wykonujących ślepo polecenia, często funkcjonariuszy - przestępców będących u władzy. Fakt powszechnie znany w Polsce, to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Natomiast Sądy w Polsce straciły wiarygodność w społeczeństwie, a sposób stosowania prawa przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości przypomina okres rozbiorów, które ganił biskup Ignacy Krasicki, cytuję: "Prawo w poniewierce, a cnota przedajna".  

Bulwersujący jest fakt, że ekipa Tuska i Komorowskiego trzymająca władzę w Polsce, nie chce przeprowadzić koniecznej reformy prokuratury i sądownictwa mimo, że ciągłe skandale i afery w tych instytucjach uniemożliwiają wypełnianie ustawowych zadań wobec społeczeństwa. Szczególnie niepokojące jest zachowanie Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, który od momentu objęcia tej funkcji, to jest od 31 marca 2010 r. do dziś nie chce odnieść się do przestępczych działań podległych mu prokuratorów, chroniących przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku SA.   

Dowód: dokumentacja dotycząca pokrzywdzonego Jana Jączka i innych pokrzywdzonych przez Getin Bank SA, znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, jak również dokumenty, które przesłałem Panu Jackowi Protasiewiczowi Wiceprzewodniczącemu PE. 

W nawiązaniu do powyższej treści informuję, że zmuszony zostałem do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność i zaniechania Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak również Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 Dowód: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 228/11, skarga na bezczynność i zaniechania Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, z dnia 30 czerwca 2012 r., wysłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Mam nadzieję, że przedstawiony przeze mnie dramatyczny stan faktyczny sprawy, powinien być wystarczająco zrozumiały dla Panów, iż jako pokrzywdzony obywatel Polski, która jest członkiem Unii Europejskiej, mam prawo domagać się ochrony podstawowych praw obywatelskich poprzez skuteczne działania Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pana Jacka Protasiewicza.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, uprzejmie wnoszę, by Przedstawiciele Biura Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza zwrócili się z pismem do Kancelarii Premiera RP Donalda Tuska i Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, celem  podjęcia skutecznych działań w opisanej sprawie.

Łączę wyrazy szacunku

Jan Jączek  

---------------------------------------------------------------------------------
W dniu 3 lipca 2012 14:17 użytkownik Biuro Protasiewicz.pl <biuro@protasiewicz.pl> napisał:

Szanowny Panie,  Pan Wiceprzewodniczący PE Jacek Protasiewicz proponuje, aby zwrócił się Pan z wnioskiem o interwencję poprzez parlamentarzystów regionu śląskiego, którzy mogą bezpośrednio przyjrzeć się Pana sprawie i z którymi może być Pan w kontakcie w swoim miejscu zamieszkania. 

Z poważaniem
dr Michał Jacuński
Biuro Wiceprzewodniczącego PE
Jacka Protasiewicza 

W dniu 1 lipca 2012 21:57 użytkownik Jan Jączek <jan.jaczek@gmail.com> napisał:

Tychy, dnia 1 lipca 2012 r.

Wnioskodawca Jan Jączek
43-100 Tychy
tel. kom. 692-327-961
e-mail: jan.jaczek@gmail.com 

Szanowny Pan
Jacek Protasiewicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego  

Wniosek pokrzywdzonego

o podjęcie interwencji w sprawie afery finansowej i procesowej z udziałem funkcjonariuszy publicznych, którzy zaangażowali się w proceder chronienia przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów z Getin Banku SA. 

Działając w ważnym interesie społecznym, jak i wielu osób pokrzywdzonych przez Getin Bank SA ( obecnie Getin Noble Bank SA ) oraz własnym, na podstawie art. 20 §1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora RP, uprzejmie proszę o podjęcie interwencji w sprawie afery finansowej i procesowej z udziałem funkcjonariuszy publicznych, którzy zaangażowali się w proceder chronienia przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku SA. 

Podkreślam, że jestem pokrzywdzonym w wyniku afery finansowej, w której właściciel Getin Banku SA Leszek Czarnecki ( były agent Służby Bezpieczeństwa PRL ) bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln PLN, w tym kwotę ponad 326 tys. PLN oszczędności mojej matki Michaliny Jączek. 

Dodatkowo przestępcy z Getin Banku SA bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie Michalinie Jączek  na kwotę około 100 tys. PLN i wykorzystując skorumpowanych sędziów, którzy wydali postanowienie niezgodne z art.379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, przy pomocy komornika sądowego ograbiali moja matkę z emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając Jej ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło do udaru mózgu i śmierci.

Dodać należy, że Michalina Jączek w czasie wojny za patriotyczną postawę Jej rodziców została zesłana na Syberię, była kombatantką odznaczoną przez Prezydenta RP. To czego nie zdołała dokonać NKWD dokończyła mafia esbecko-prokuratorsko-sądowa, psychicznie zamęczając ofiarę przestępstwa na śmierć.

Dowód:  akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds 198/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta.

Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego - błędnego stosowania prawa - przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów został szczegółowo opisany na portalu internetowym aferyprawa.eu, nowy ekran.pl i innych, podaję linki:

·                    http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,·                    http://aferyprawa.eu/Sady/Wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-przeciwko-sedziom-Sadu-Apelacyjnego-w-Katowicach-,·                    http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Sedziowie-i-prokuratorzy-na-sluzbie-miliardera-Leszka-Czarneckiego-,

·                    http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena,

·                    http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/59731,dawid-i-goliat,

·                    http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60137,kwadratura-kola,

·                    http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60960,polskie-swiete-krowy,

·                    http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/62606,moze-nie-wszystko-stracone

Wyrażam ogromną wdzięczność i szacunek redaktorom aferyprawa.eu i Pani Małgorzacie Dudek – redaktor Nowego Ekranu, za opublikowanie artykułów o niniejszej sprawie i tym samym wspieranie mnie w nierównej walce z oszustami z Getin Banku SA ( obecnie Getin Noble Bank SA ). 

Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Prokuratorzy i sędziowie w okręgu apelacji katowickiej stracili wiarygodność, część z nich to ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej, często bezwzględni i dyspozycyjni sprawcy przestępstw, którzy na zamówienie wydają kuriozalne orzeczenia sądowe, rażąco sprzeczne z przepisami prawa, materiałem dowodowym sprawy i zasadami logicznego myślenia.

Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach. 

Zwracam uwagę na istotny fakt, że dnia 28 listopada 2008 r. pokrzywdzony Jan Jączek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez oszustów z Getin Banku SA, zaadresowane do Prokuratury Krajowej RP ( obecnie Prokuratury Generalnej RP ) Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Z uwagi na bezczynność i zaniechania władz prokuratorskich wszystkich szczebli, chroniących oszustwa finansowe miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA, pokrzywdzony Jan Jączek złożył dziesiątki pism do Ministra Sprawiedliwości- Prokuratora Generalnego RP a po rozdzieleniu tej funkcji, również dziesiątki pism do Andrzeja Seremeta Prokuratora Generalnego RP, cytuję: 

“1. Zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN.

Umowę podpisałem na skutek podstępnie i przebiegle zaplanowanego oszustwa finansowego przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników „żołnierzy” z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A. 

Oszustwo finansowe polega na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe – co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. po maksymalnej cenie 6,50 PLN za sztukę.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta.. 

A) Istotny merytorycznie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polega to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. Podawano informacje w Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., cytuję: „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”.

Dowód: Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”, vide: zeznania czterech świadków-pokrzywdzonych złożone w dniu 1 marca 2011r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. II C 597/08/2, łącznie jedenaście stron formatu A4. 

B) Faktem bezspornym jest to, że właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN, by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży. 

C) Istotny jest również bezsporny fakt, że Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał pracowników tego banku, by udzielali klientom kredytów w wysokości dziewięćdziesiąt dziewięć razy środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Prawo Bankowe. 

D) Kolejnym faktem bezspornym jest to, że Getin Bank S.A. udzielił za ponad dziesięć miliardów PLN „pustych” kredytów - klientom tego banku – na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Podkreślić należy, że były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym bezprawnie od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.

Dowód:. dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A., akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta. 

Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych.

Getin Bank S.A. udzielił na ponad 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę. 

Doszło więc do zaplanowanej i umyślnej manipulacji kursem akcji  - co jest przestępstwem- z mocy art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.) w związku z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) i inne. 

Zakładając, że redukcja zleceń kupna byłaby 50 procent, zamiast 98,12 procent to większość kredytobiorców otrzymałaby wielomilionowe kredyty przekraczające ich zdolność kredytową. W sytuacji mojej matki byłby to kredyt 10 milionów PLN, absolutnie niemożliwy do spłaty z renty w kwocie około 1700 PLN. Zakładając nawet wyższą stopę redukcji około 80 procent, sytuacja kredytobiorców również w sposób istotny przekroczyłaby ich zdolność kredytową, w sytuacji mojej matki byłby to kredyt 4 miliony PLN. 

Dowód: dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A., akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta (…).” 

Podkreślam, że od dnia 28 listopada 2008 r. ( data zawiadomienia o przestępstwie ) do chwili obecnej, prokuratorzy i sędziowie nie chcą rozpoznać istotnych zarzutów przeciwko oszustom z Getin Banku SA wskazanych powyżej w punktach 1A do 1D, mimo że, pokrzywdzony Jan Jączek zawiadamiał co najmniej 50 razy Andrzeja Seremeta - Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów o przytoczonych oszustwach finansowych i oszustwach procesowych. 

Dodać należy, że prokuratorzy przez ponad trzy lata nic nie zrobili w tej sprawie poza pozoracją działań, zastraszaniem mojej osoby, usuwaniem istotnych dokumentów z akt prokuratorskich i szeregiem innych bezprawnych działań uniemożliwiających ukaranie aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, chroniących siebie nawzajem przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Dowód: obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek, znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach. 

Trzeba też zaznaczyć, że występują w tej sprawie również praworządni sędziowie, którzy nakazali wszcząć śledztwo w tej sprawie, a prokuratura sabotuje prawomocne orzeczenia Sądu i nie rozpoznaje moich poważnych zarzutów przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA.

 Przykład: Dnia 8 maja 2012r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w sprawie o sygn. IV Kp 241/12,  postanowił:  

„Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie, zaś decyzja prowadzącego postępowanie  przygotowawcze jako przedwczesna musiała zostać uchylona. Analiza zgromadzonego w aktach sprawy materiału nie pozwala w ocenie Sądu podzielić stanowiska prowadzącego  postępowanie zarówno, co do rzetelności, jak i poprawności ustaleń, które legły u  podstaw zaskarżonej decyzji.

Na wstępie zważyć jednak przyjdzie, iż zaskarżona decyzja została wydana przez  funkcjonariusza - prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy, która jest podmiotem  złożonego przez Jana Jączka zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a co w odbiorze  skarżącego i przy uwzględnieniu argumentacji, którą podniósł w zażaleniu, może budzić  jego uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i rzetelności w rozpoznaniu niniejszej  sprawy.

Kolejno podkreślić trzeba, że organy ścigania zobowiązane są do wszczęcia  postępowania w razie ustalenia prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa  ściganego z urzędu. Ustawodawca podkreśla "uzasadnione podejrzenie", które  warunkuje ten obowiązek. Zachodzi ono wtedy, gdy informacja o jakimś zdarzeniu, w  subiektywnym przekonaniu organu ścigania, wskazuje na możliwość popełnienia czynu  wyczerpującego znamiona przestępstwa. Nie musi to być pewność, gdyż zadaniem postępowania przygotowawczego jest m.in. także ustalenie, czy został popełniony czyn  zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Usunięciu wątpliwości może służyć instytucja  czynności sprawdzających.

Z treści zaskarżonego orzeczenia wynika, iż przedmiotowa decyzja o odmowie  wszczęcia dochodzenia w sprawie, dotyczyła czynu polegającego na kierowaniu gróźb  wobec Michaliny Jączek. Otóż lektura złożonego w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu  popełnienia przestępstwa nie potwierdza, aby Jan Jączek zawiadamiał organa ścigania o tego typu zdarzeniu, natomiast powiadamiał on o szeregu innych, wielorakich czynów (m.in. z art. 156 §3 k.k., art. 231 §1 k.k., art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 k.k., art. 258 §1 k.k.), które z kolei z niewiadomych przyczyn nie stały się przedmiotem zainteresowania  organu ścigania, a co zresztą również nie znalazło odzwierciedlenia w decyzji kończącej  postępowanie.

W piśmie zamieszczonym na karcie 2 akt sprawy, skarżący Jan Jączek eksponował  zaistnienie przestępstwa oszustwa popełnionego na jego własną szkodę, szkodę jego  matki oraz innych osób, a którego to sprawcami mieli być przedstawiciele Getin Banku  S.A. Nadto, kwestionował on rzetelność działań Prokuratury w sprawie, w której oskarża  on Leszka Czarneckiego o sprawstwo przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 k.k. i z art. 258 § 1 k.k.

W kolejnym z pism procesowych (k. 3-4) kierowanym do Posłów RP, ponawia on  zawiadomienie o czynach opisanych powyżej, dodając, iż zarzuca prokuratorom i  sędziom apelacji katowickiej popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 231 §2 k.k. na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku SA. Zawiadamiający wskazuje ponadto, iż powyższy przestępczy proceder odbywa się za wiedzą i przyzwoleniem Prokuratora Generalnego RP, któremu zarzucił rażące zaniechanie obowiązków służbowych. Zarzut ten Jan Jączek skierował również do funkcjonariuszy publicznych „chroniących" przed odpowiedzialnością sędziów: Jolantę Kurzawińską-Pasek, Elżbietę Ozga-Świet1ik oraz Sławomira Kaczanowskiego, ponieważ na podstawie wydanego przez nich orzeczenia w sprawie o sygn. VI Cz 504/09, komornik „ograbił" jego matkę Michalinę Jączek, a przy tym była ona nachodzona, zastraszana i dręczona psychicznie przez funkcjonariuszy Policji, przez co przeżywała ból psychiczny i cierpienie, a w następstwie czego zmarła w dniu 30 sierpnia 2011 roku.

Nadto umknęło uwadze organu prokuratorskiego, że zawiadamiający podnosił, iż  nasyłano nań przestępców, którzy kierowali wobec niego groźby karalne oraz zagrażali  jego życiu i zdrowiu, a do czego prokurator nie odniósł się ani słowem pomijając tę  kwestię całkowitym milczeniem.

Powyższa analiza wskazuje, iż zawiadomienie dotyczy kilku rodzajowo odmiennych czynów zabronionych. Tym samym zaskarżona decyzja o odmowie  wszczęcia dochodzenia w całej wręcz rozciągłości rozmija się z rzeczywistym przedmiotem sprawy, a co w zasadzie uniemożliwia jej kontrolę instancyjną. Orzeczenie to tym samym nabrało cech decyzji arbitralnej i nie poddającej się kontroli. Prokurator w pisemnych motywach wyroku nie zawarł żadnych rozważań, które pozwoliłyby odtworzyć tok jego rozumowania w zakresie wszystkich wskazywanych przez zawiadamiającego  przestępstw.

Co więcej, uzasadnionym wydawałoby się przesłuchanie w charakterze świadków osób mogących mieć wiedzę na temat podnoszonych przez Jana Jączka okoliczności, w  tym między innymi Tadeusza Prószyńskiego, co niewątpliwie pozwoliłoby wzbogacić  materiał dowodowy sprawy pod kątem złożonego w sprawie zawiadomienia.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy - a która to sprawa, zdaniem Sądu, z uwagi na zaistniałe wątpliwości co do bezstronności wskazywanych przez skarżącego  funkcjonariuszy publicznych, w tym Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice- Południe w Katowicach - Katarzyny Napora-Brodowy, winna zostać przekazana do  rozpoznania przez inną jednostkę organizacyjną Prokuratury - koniecznym jest  wyszczególnienie poszczególnych czynów zabronionych, co do których Jan Jączek  złożył zawiadomienie oraz sporządzenie dokładnego ich opisu, uwzględniając wszystkie  konstytutywne tego elementy(...).”

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012r., sygn. akt IV Kp 241/11, które do dnia dzisiejszego jest ignorowane przez władze prokuratorskie. 

Zdaniem wielu osób, jak również działacza społecznego, wybitnego filozofa, byłego Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusza Sławka, pozostaje rozpowszechnienie tej sprawy poprzez media, podaję link: http://www.youtube.com/watch?v=rIGMFuA_1Hw. Podkreślam, że ciągłe skandale w prokuraturze, obejmujące również jej najwyższe kierownictwo, pokazują jej negatywny obraz i postawiły pod znakiem zapytania jej zdolność do wypełniania ustawowych zadań. 

Szczególnie niepokojąca jest bezczynność Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika w sprawie afery finansowej Getin Banku SA z udziałem miliardera – aferzysty finansowego Leszka Czarneckiego oraz chroniących się wzajemnie skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Dowód: obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 

Biorąc pod uwagę ważny interes społeczny, uprzejmie proszę o podjęcie stosownych i skutecznych działań wobec Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika, którzy od ponad trzech lat skutecznie chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów z Getin Banku SA. 

Łączę wyrazy szacunku

Jan Jączek 

Więcej:

Pieniądze – Banki – Nędza – Niewola. Prawda ukryta za Globalnym Długiem. Opracował: Roman Kafel

Czy sędziowie Sądu Okręgowego w Białymstoku Leszek Kulik, Krzysztof Kamiński i Dariusz Niezabitowski też byli leczeni viagrą przez W. Kuczyńskiego w klinice leczenia bezpłodności "KRIOBANK" ?

Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  

Tylko rząd może urządzać bankiety na koszt podatnika. Przedsiębiorca poczęstunku firmowego nie zaliczy do kosztów - uznał NSA. To rewolucja.

WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA

Mataczenie akcjami - prokuratorzy, bankowcy, maklerzy na służbie u biznesmena Leszka Czarneckiego

CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych

Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 

Zażądał od Banku PKO BP 200 mln zł odszkodowania - Leszek Kopczyński  znany bełchatowski przedsiębiorca twierdzi, że przez bank stracił wszystko...

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.

Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA

Polsce zagraża Zamach Stanu – BANKOWY. Polska stacza się PO równi POchyłej w NIEBYT jako kraj niepodległy. Na dowód kopia interesującego artykułu Paula Watsona z USA.

Eurobank zapłacił karę ponad 1,2 mln złotych za bezprawne windykacyjne i zastraszenie konsumentów - upadające (nie)polskie banki to kwestia czasu.

Nie tylko banki w USA mogą zacząć płonąć… plajta CITIBANKU

RUCH OBURZONYCH - Protestujący rozpoczęli swoją walkę przeciwko bankierom, finansistom i politykom w 82 krajach - rozliczymy globalistów.

List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?

Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych

Jelenia Góra - czyli jak załatwić policjanta "numerem na łom" pozorując włamanie do banku. 

WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku

Lichwiarze przejmują Grecję. Bankrutująca Polska grzecznie w kolejce...

Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA

Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

PODŁE PAŃSTWO I PODŁY BANKOWY PARASOL !!!

Mafijny trójkąt Bank Śląski - prokuratura - sądy - to przekręt 2009 r.

Uwaga na Lukas bank ... czyli taki, który przehandluje Cię za grosze. Firmy windykacyjne nękają za przeterminowane wyimaginowane długi. Nie wolno dać się zastraszać.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - to banki będą musiały dowodzić, że klient jest ich dłużnikiem.

Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz.

Prawdziwy powód bankructwa Grecji – w taki sposób zbankrutuje Polska

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.

UPADEK DOlara - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM cz.2 -z cyklu fakty i mity o Ameryce...

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Bankructwo Polski - ZEGAR DŁUGU POLSKIEGO - POPRZYJ PETYCJE ZAKAZUJĄCA ZADŁUŻANIE PAŃSTWA POLSKIEGO !!!

WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM, czyli  jak dzisiaj tworzy się pieniądze... z cyklu fakty i mity o Ameryce

Komorowski dezinformuje. Błędy rządu PO. Polska zbankrutuje? Minął kolejny polski tydzień... Filip Stankiewicz

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Brigita
24-12-2014 / 08:22
Finns det inget statligt organ som" rel="nofollow">dimgozkayu.com"> upesylpr sniglar om farorna med att rf6ka? Pe5passligt att ta fram kameran och fe5 en ovanlig bild!
~Jose
20-12-2014 / 15:29
Det var en lyckad snpaton bild du tog pe5 snigeln. Hoppas att du hann med bussen. Trist, men snigeln e4r ju knappast le4skunnig. Undrar om snigeln mf6jligen fick i sig lite nikotin fre5n ff6rpackningen, den kanske ke4nner av effekten? Kanske kommer du snart, pe5 ve4g till bussen, att se en snigel som ff6rsf6ker vigga cigaretter fre5n ff6rbipasserande. ;-)De5 vet du orsaken och hur det bf6rjade.
~jawność czy samogwałt
04-02-2013 / 00:13
10 minutowy S A M O G W A Ł T SSR Anny WALENCIAK w sali Nr3 Sądu Rejonowego w Koszalinie o godz.14 przy ul. gen.Wł. Andersa 34 Sprawa II Kp. 557/12/AW w zw. Ds. 837/12/ asesor PR Monika WILCZOPOLSKA. Zaskarżenie dokonanej w trybie awanturnictwa marketingowego przez agenta PZU sprzedaży polisy ubezpieczenia mieszkania za kwotę : 600PLN, gdy faktycznie polisa mogła być sprzedana za kwotę : 120,00PLN. Nabywcą tej POLISY została 84-letnia kobieta – wdowa mieszkająca samotnie. W obronie interesów swojej matki wystąpił, jako pełnomocnik w sprawie karnej jej syn, który zawiadomił o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. Koszalińska prokuratorska przestępcza zgraja o skłonnościach NAZISTOWSKICH ze swoich OFIAR robi sobie procesowo jaja. Spełnia tym sposobem jeden z elementów ZABEZPIECZANIA własnych INTERESÓW - praktycznego sposobu zapobiegania bezrobocia wśród TOGOWCÓW. W przypadku wyprowadzenia bałaganu i chaosu z życia społecznego w Polsce liczebna zgraja TOGOWCÓW ślizgaczy i Nierobów stanie się zbędna. TOGOWCY NIE są tym ZAINTERESOWANI. „Mętna woda ZŁOTA ryba”. Dlatego bajzel w Polsce JEST konieczny. To NIE jest już PATOLOGIA. To JEST „działalność gospodarcza” i biznes razem wzięte. STERTA procesowego obornika rośnie. WZRASTA liczba TOGOWCÓW. ADWOKATÓW podobnie. Prokuratorsko-sędziowskie KONFABULACJE, urojenia i insynuacje mają niesamowite wzięcie. Solidarnością Zawodową Sitwy Są wspomagane itd. itp. Skąd my to znamy. PIRAMIDA. Pełnomocnikowi towarzyszył na sali rozpraw członek założyciel Komitetu Obywatelskiego ds. Praworządności i Walki z Korupcją. SSR A. WALENCIAK już na wstępie postępowania procesowego założyła szantaż.wobec pełnomocnika. Postępowanie się odbędzie pod warunkiem, że obserwator KO opuści salę rozpraw lub SSR A. WALENCIAK musi się naradzić z Prokuratorem. Tu wyszły JAJA, że sędzia NIE JEST przygotowana do rozpatrzenia sprawy II Kp. 557/12 albowiem Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego określonego Przez Sędzinę mianem „ŚLEDZTWA” przeprowadził prokuratorski asesor wystawiony przez ŻULIĘ (T.BODO & K. KRET & B. WYSOCKA vel NIEDEK i INNI) z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie za wiedzą i zgodą HERSZTA prokuratorskich przestępców PPO Jerzy OŻÓG na „ZAJĄCA”. Wobec podtrzymania wniosku o obecności Obserwatora Komitetu Obywatelskiego SSR A. WALENCIAK zarządziła naradę Sądu do dnia 15-11-2012r do godziny 14 : 10. DLA NIEZORIENTOWANYCH w procesie CURIOZUM – każda przerwa procesowa na zarządzoną naradę Sądu to wpływ kwoty : 500,00PLN do kieszeni sędziego. To się nazywa Interes. Jak będzie przebiegał scenariusz sprawy II Kp.557/12/AW w dniu 15-11-2012r godz. 14 : 10 ? Najprawdopodobniej T A K jak sprawa II Kp. 787/11/AW w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r Gdzie SSR A. WALENCIAK & PPR I. Paczkowska-Łabędź zrobiły DURNIA z OFIARY OKRADANIA przez PIRAMIDĘ żołnierza PO ps. DYZMA – patrz : www.pokrzywdzeeniprzezgawlowskiego.pl TOGOWE damy pokazały, że mają w DUPIE Rozporządzenie Sądu Najwyższego obowiązujące od 28 marca br. Zakazujące utajniana-niejawności postępowań procesowych i wypraszaniu publiczności – obserwatorów. Wolność, Niepodległość i Demokracja, rzetelność, prawda materialna, logika rozumowania w wydaniu wypłukanej z wszelkich zasad i cech ludzi cywilizowanych przy porażającej obrazie PRAWA i JEGO ZASAD, Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski sędziny A. WALENCIAK. Vivat PRAWO, vivat bezkarność z NIEZWISŁOŚCI pod szyldem IMMUNITETU. Polski PIC.