Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-03-2013

WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI

Pan Roman Sugier
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Al. W. Korfantego 117/119
40-156 Katowice

e-mail :prezes@katowice.sa.gov.pl

 

                                                                            WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA

O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI, KTÓRY PODAJE NIEPRAWDĘ DO DOKUMENTU MAJĄCEGO ZNACZENIE PRAWNE, CZYM POPEŁNIŁ NA MOJĄ SZKODĘ PRZESTĘPSTWO Z ART. 271 §1 KK I INNE 

I. Dnia 22 lutego 2013 r. Pani Maria Nowak Poseł na Sejm RP zwróciła się pismem z datą 21 lutego 2013 r. do Pana Jacka Gęsiaka Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, w którym wskazała, iż przewód sądowy toczący się przed Sądem Okręgowym w Katowicach o sygn. akt IIC 718/12 z powództwa Jana Jączka budzi Jej niepokój, wskazując szereg nieprawidłowości.

Dowód: pismo z datą 21 lutego 2013 r. Pani Marii Nowak Posłanki na Sejm RP, zaadresowane do Pana Jacka Gęsiaka Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, wysłane w dniu 22 lutego 2013 r., za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Dnia 8 marca 2013 r. Pan Jacek Gęsiak Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach wysłał do Pani Marii Nowak Posłanki na Sejm RP pismo, w którym podaje szereg kłamstw, poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, w sprawie IIC 718/12 z powództwa Jana Jączka przeciwko Getin Noble Bank SA, czym popełnił przestępstwo na moją szkodę z art. 271 §1 Kodeksu Karnego i inne czyny karalne.

Dowód: pismo z datą 8 marca 2013 r., sygn. S.Sk.05-051-80/13 Pana Jacka Gęsiaka Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, wysłane do Pani Marii Nowak Posłanki na Sejm RP. 

II. W związku z powyższym, na podstawie art. 37b §3 punkt 3 w związku z art.. 37e §1 Ustawy Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami) wnioskuję o zbadanie akt sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IIC 718/12. Podkreślam, że od ponad czterech lat grupa skorumpowanych sędziów okręgu apelacji katowickiej, działając w zmowie przestępczej, uniemożliwia mi odzyskanie zagrabionych środków pieniężnych znacznej wartości przez oszustów z Getin Banku SA, popełniając seryjnie przestępstwa na moją szkodę, o czym wielokrotnie informowałem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach,  jak również inne instytucje.

Dowód: obszerne akta sprawy  dotyczące mojej matki śp. Michaliny Jączek, którą przestępcy w togach prokuratorskich i sędziowskich doprowadzili do udaru mózgu i śmierci oraz dotyczące mojej osoby jako spadkobiercy, znajdujące się m.in. u Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 

III. Biorąc pod uwagę powyższe  fakty, na podstawie art. 107 §1 Ustawy Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami), wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach Jackowi Gęsiakowi, który nie tylko poświadcza nieprawdę do dokumentu mającego znaczenie prawne ale również chroni układ przestępczy istniejący w Wydziale II Cywilnym Sądu Okręgowego w Katowicach, uniemożliwiający mi od ponad czterech lat odzyskanie zagrabionych środków pieniężnych przez Getin Bank SA.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta.

UZASADNIENIE 

Zawiadamiam, że jestem pokrzywdzonym w gigantycznej aferze finansowej Getin Banku SA, w której właściciel tego banku Leszek Czarnecki, łamiąc szereg przepisów Ustawy Prawo Bankowe i innych, przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN. Od ponad czterech lat zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i niektórzy skorumpowani sędziowie  CHRONIĄ OSZUSTÓW Z BANKU PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, jak również UKRYWALI PRZEDE MNĄ "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach",  sporządzony przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron formatu A4. Protokół ten udostępniono mi dopiero 18 stycznia 2013 roku w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, gdy przeglądałem akta sprawy. 

Powyższy dokument urzędowy posiada  fundamentalne znaczenie dla niniejszej sprawy, ponieważ faktycznie potwierdza wcześniejsze moje istotne zarzuty, twierdzenia i wnioski przeciwko oszustom z Getin Banku SA, których DO DZIŚ władze prokuratorskie i sądownicze NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ, a przeciwnie wszystko robią aby je ukryć. W związku z powyższym, złożyłem wniosek o dopuszczenie dowodu z tego protokołu - dokumentu urzędowego i przeanalizowanie jego treści przez prowadzącego postępowanie sądowe sędziego SO Katarzynę Frydrych.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12. 

Podkreślam, że dnia 18 lutego 2013 r. sędzia SO Katarzyna Frydrych bezprawnie uniemożliwiła mi dostęp do akt prokuratorskich (zawierających powyższy protokół), a obecnie załączonych do akt głównych sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12, gdzie występuję jako powód przeciwko Getin Bankowi SA. Zgodnie z treścią art. 306 §1 KPK przysługuje mi prawo przejrzenia akt prokuratorskich, ten fakt jest bezsporny i zupełnie oczywisty dla każdego prawnika. Następnie udałem się do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie prokurator PO Elżbieta Ścigała NIE CHCIAŁA odnieść się do meritum sprawy tj.  umożliwienia mi wglądu do akt prokuratorskich, lecz unikając obowiązku rozpoznania tej kwestii, powtarzała oczywistość,  że sędzia jest niezawisły, zatem ona nic nie może zrobić. Dopiero na moje stanowcze kilkakrotne żądanie prokurator ta sporządziła protokół, z  którego treści wynika, że również NIE WYRAZIŁA ZGODY, abym przejrzał akta prokuratorskie. Takie postępowanie rażąco narusza  art. 306 §1 Ustawy Kodeks Postępowania Karnego. 

Dnia 20 lutego 2013 r. spotkałem się z Panią Marią Nowak Posłanką na Sejm RP i innymi Posłami, którym przedstawiłem karykaturalny sposób stosowania prawa wobec mojej osoby przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, łamiących  moje podstawowe prawa człowieka. Po mojej rozmowie Posłanka na Sejm Pani Maria Nowak złożyła pismo z interwencją do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach Pana Jacka Gęsiaka.

Na rozprawie dnia 25 lutego 2013 r. sędzia SO Katarzyna Frydrych NIE CHCIAŁA i NIE UMIAŁA wskazać podstawy prawnej odmowy mi wglądu do akt prokuratorskich, które są załączone do głównych akt sądowych sprawy. Nadto sędzia ta odrzuciła moje wszystkie wnioski, jakie złożyłem na rozprawie.

Dowód: utrwalenie przebiegu rozprawy z dnia 25 lutego 2013 r. na DVD, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12. 

Jednocześnie adwokat wyznaczony mi z urzędu Aleksander Bogdziewicz zobowiązał się, że przygotuje pismo do Sądu popierające moje wnioski z dnia 14 stycznia 2013 roku i z dnia 8 lutego 2013 roku,  czego mimo kilkakrotnych zapewnień nie zrobił. Dodać należy, że adwokat ten, poza unikami jakie skutecznie stosował wobec mnie, nic nie zrobił w tej sprawie. Z powyższego wynika, że adwokat Aleksander Bogdziewicz działał w zmowie przestępczej z sędzią SO Katarzyną Frydrych, w wyniku czego, sędzia odmówiła skierowania mojego wniosku do Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach o ukaranie adwokata karą grzywny.

Dowód: utrwalenie przebiegu rozprawy z dnia 25 lutego 2013 r. na DVD, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12.

 

Dnia 8 marca 2013 r. Pan Jacek Gęsiak Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach wysłał do Pani Marii Nowak Posłanki na Sejm RP pismo o następującej treści, cytuję:

„Odpowiadając na pismo z dnia 21 lutego 2013 r., które do tut. Sądu wpłynęło w dniu 25 lutego 2013 r. uprzejmie informuję, że postępowanie w sprawie II C 718/12 z powództwa Jana Jączka przeciwko GETIN Noble Bank Spółce Akcyjnej w Katowicach o zapłatę przebiega zgodnie z obowiązującą procedurą”. 

W nawiązaniu do powyższej treści, oczywistym kłamstwem jest, że powyższa sprawa przebiega zgodnie z obowiązującą procedurą. Jak przedstawiłem powyżej dnia 18 lutego 2013 r. sędzia SO Katarzyna Frydrych bezprawnie uniemożliwiła mi dostęp do akt prokuratorskich, zawierających "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach",  sporządzony przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku.  

 Zgodnie z treścią art. 306 §1 KPK przysługuje mi prawo przejrzenia akt prokuratorskich, ten fakt jest bezsporny i zupełnie oczywisty dla każdego prawnika. Informuję,  że nawet na Białorusi strona ma dostęp do akt prokuratorskich po zakończeniu śledztwa. 

Dodać należy, że postępowanie powyższe NIE PRZEBIEGA ZGODNIE Z PROCEDURĄ, ponieważ sędziowie  świadomie i notorycznie łamią przepisy prawa na moją szkodę, co wskazałem i udowodniłem na kilkuset stronach akt niniejszej sprawy, co pominął całkowicie Pan Jacek Gęsiak Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach w piśmie do Pani Marii Nowak Posłanki na Sejm RP.

 Przykłady:

A.     „Wniosek powódki o nakazanie pozwanemu Getin Bank SA wstrzymania czynności związanych z wystawieniem Bankowego Tytułu Egzekucyjnego”, z datą 9 lutego 2009r., ZOSTAŁ ROZPOZNANY, jako „wniosek powódki w przedmiocie zabezpieczenia powództwa", co jest wyrazem pogardy Sądu wobec prawa i strony powodowej.

Taki karykaturalny sposób stosowania prawa przez sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach spowodował, że oszuści z Getin Banku SA, w późniejszym czasie kupili postanowienie sądowe, na mocy którego ograbiali moją matkę z Jej emerytury, zadając ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło do udaru mózgu i śmierci.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowy w Katowicach, Wydział II Cywilny w sprawie o sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12.

B.     Uzasadnione zgłoszenie udziału Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Bona Fides” do niniejszej sprawy na podstawie art. 61 §4 KPC zostało przez sędziów apelacji katowickiej oddalone.

Zgodnie z treścią art. 61 §4 KPC organizacje społeczne za zgodą powoda mogą wstępować do postępowania w każdym jego stadium. Dlaczego sędziowie z apelacji katowickiej nie dopuścili organizacji społecznej - Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”- która spełniała wszelkie kryteria i warunki, by przystąpić do tej sprawy.

Dodać należy, że moja matka Michalina Jączek była kombatantem, odznaczona przez Prezydenta RP i zgodnie z art. 19 Konstytucji RP powinna być otoczona specjalną opieką przez Państwo Polskie, cytuję:

„Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowy w Katowicach, Wydział II Cywilny w sprawie o sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12.

Tymczasem sędziowie apelacji katowickiej specjalną opieką otoczyli aferzystów z Getin Banku  zapewniając im całkowitą bezkarność, natomiast w sposób nieludzki i dyskryminujący traktowali moją matkę Michalinę Jączek i moją osobę, mając w głębokiej pogardzie prawo.

C.     Dnia 25 lutego 2009r. na rozprawie, na zapytanie sędzi SO Danuty Ożarowskiej, co składa się na kwotę 326 592,82, której domaga się powódka, adwokat z urzędu Kamil Draga odpowiedział, cytuję: „Kwota, której domaga się powódka jest to kwota otrzymanego kredytu oraz świadczeń kredytowych jaki są odsetki”.

Tymczasem powyższa kwota 326 592,82 PLN to oszczędności mojej matki, a podane perfidne kłamstwo przez adwokata z urzędu Kamila Dragę, moim zdaniem, było zaplanowane i ukartowane z sędzią, by z premedytacją działać na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby.

Od 25 lutego 2009r. do dziś władze prokuratorskie i sądownicze chronią przed odpowiedzialnością karną Kamila Dragę, który popełnił oszustwo procesowe na szkodę mojej matki i rażąco naruszył Kodeks Etyki Adwokackiej.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowy w Katowicach, Wydział II Cywilny w sprawie o sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta.

D.     Do niniejszego pisma załączam wniosek pokrzywdzonego z datą 18 maja 2012r., złożony przeze mnie do Prokuratury Generalnej RP, Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, w którym wskazałem i udowodniłem przestępcze działania prokuratorów i sędziów na moją szkodę ( łącznie na ośmiu stronach formatu A4 ). Podkreślam, że do dziś władze prokuratorskie i sądownicze nie rozpoznały powyższych, istotnych i poważnych zarzutów przeciwko przekupnym prokuratorom i sędziom. 

W piśmie z dnia 8 marca 2013 r. Pan Jacek Gęsiak Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach wysłanym do Pani Marii Nowak Posłanki na Sejm RP  dalej pisze: 

„Jak wynika z analizy akt sprawy w dniu 18 lutego 2013r. udostępniono skarżącemu w/w akta, jednocześnie  odmówiono udostępnienia akt Prokuratury Okręgowej w Katowicach sygn. akt V Ds.35/11 (vide k. 889).

Prokuratura Okręgowa w Katowicach, Wydział Śledczy (sygn. akt V Ds. 35/11) dopiero zarządzeniem z dnia 26 lutego 2013r. wyraziła zgodę na wgląd do akt w/w. Po tym dniu jednak skarżący nie wnosił o ich udostępnienie.” 

Nieprawdą jest, że prokuratura wyraziła zgodę, bym miał wgląd do "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach",  sporządzony przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Powyższy protokół jest załączony do akt sprawy Prokuratury Rejonowej w Katowicach, a nie do akt sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds.35/11.  Podkreślam, że do dziś  sędzia SO Katarzyna Frydrych i przestępcy w togach prokuratorskich BEZPRAWNIE NIE CHCĄ mi umożliwić wglądu do tego protokołu, mimo że dnia 18 stycznia 2013 r. bez żadnego problemu udostępniono mi ten istotny dokument urzędowy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. 

W związku z powyższym, zadaję pytanie Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach: Dlaczego w tak oczywistej sprawie, jak dostęp strony do akt prokuratorskich (po zakończeniu śledztwa, co bezspornie wynika z art. 306 §1 Ustawy Kodeks Postępowania Karnego), Prezes SO Jacek Gęsiak chroni sędzię SO Katarzynę Frydrych, która łamie ustawę na moją szkodę? 

Dlaczego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach miałem prawo do zapoznania się z treścią "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach” a w Sądzie Okręgowym w Katowicach nie mam takiej możliwości? 

W piśmie z dnia 8 marca 2013 r. Pan Jacek Gęsiak Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach wysłanym do Pani Marii Nowak Posłanki na Sejm RP  dalej pisze: 

„Informuję jednocześnie, że na rozprawie w dniu 25 lutego 2013 r. skarżący był obecny wraz z pełnomocnikiem – adwokatem Aleksandrem Bogdziewiczem. Sąd wydał postanowienie o zwolnieniu wyżej wymienionego pełnomocnika ustanowionego z urzędu, na jego wniosek.

Dodatkowo chciałbym wyjaśnić, że Prezes Sądu nie pełni nadzoru nad działalnością adwokatów i radców prawnych. Sąd ustanawiając adwokata z urzędu zwraca się o wyznaczenie pełnomocnika do właściwej Rady Adwokackiej, która sprawuje bezpośredni nadzór nad adwokatami”. 

Wyjaśnić trzeba, że Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, znowu umyślnie pomija istotny fakt, że sędzia SO Katarzyna Frydrych bezprawnie odrzuciła mój wniosek o ukaranie karą grzywny adwokata z urzędu Aleksandra Bogdziewicza, który mimo zapewnień nie złożył pisma do Sądu popierającego moje wnioski dowodowe i skutecznie unikał ze mną kontaktu, czym złamał szereg przepisów prawa. 

PRZEDSTAWIAM PONIŻEJ CHRONOLOGICZNY STAN FAKTYCZNY SPRAWY 

Dnia 13 czerwca 2007 r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i Domu Maklerskiego IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN. Umowę podpisałem na skutek oszustwa finansowego zaplanowanego podstępnie i z premedytacją przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A.

Oszustwo finansowe polegało na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe - co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. (osiągnięto w ten sposób maksymalną cenę 6,50 PLN za sztukę).

Istotny w tej sprawie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polegało to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. W Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach podawano informacje, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., /cytat/ „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”. /Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007 r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”/.

Właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN (na jedną osobę), by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży.

Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał swoich pracowników, by udzielali klientom kredytów w wysokości nawet dziewięćdziesiąt dziewięć razy większej niż  środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe.

Getin Bank S.A. udzielił klientom tego banku  „pustych kredytów” za OKOŁO DZIESIĘĆ MILIARDÓW PLN na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Podkreślam, że były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.

Dowód: Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, cytuję: 

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa. 

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...),

"Wątpliwości inspekcji budzi prawidłowość działania Banku przy udzieleniu w czerwcu 2007 r. kredytów na zakup akcji firmy LC Corp. SA i uzyskania z tego tytułu dochodu. Dla potrzeb inspekcji oszacowano, że w okresie od uruchomienia kredytów do dnia debiutu spółki na GPW, Bank osiągnął przychody od kredytobiorców w łącznej wartości 23 436 tys. zł (...)". 

Reasumując:  Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych. Getin Bank S.A. udzielił na około 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna o 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę.

Następnie pieniądze wirtualne "kredyt w kwocie 20 milionów PLN", z rachunku mojej mamy Michaliny Jączek wróciły do Getin Banku SA. Na rachunku maklerskim Michaliny Jączek  dodatkowo został zapisany kredyt w kwocie 99 370 PLN, udzielony przez Getin Bank SA, za który dodatkowo przydzielono mamie śmieciowe akcje LC Corp. SA po 6,50 za sztukę. Według oszustów z Getin Banku SA, skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów,  powyższe działanie Getin Banku SA było zgodne z prawem, ponieważ ryzyko było zapisane w prospekcie emisyjnym LC Corp. SA. 

Z CAŁĄ MOCĄ PODKREŚLAM, ŻE JEST TO PERFIDNE KŁAMSTWO, PONIEWAŻ W PROSPEKCIE EMISYJNYM LC CORP. SA, NIE MA ZAPISU, ŻE GETIN BANK SA BĘDZIE UDZIELAŁ KREDYTÓW W SPOSÓB SPRZECZNY Z PRAWEM, ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA RYNKU KAPITAŁOWYM.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

Po wejściu LC Corp.SA na GPW w Warszawie wartość akcji LC Corp. SA zaczęła gwałtownie spadać. Przez około 1,5 roku płaciłem odsetki od kredytu udzielonego w kwocie 99 370 PLN, po około 800 PLN miesięcznie. Po tym okresie wezwano mnie do Getin Banku SA i Domu Maklerskiego IDM i próbowano mnie nakłonić, abym podpisał aneks do umowy, gdzie miesięcznie raty od tego kredytu miały wynosić 3000 PLN miesięcznie, w sytuacji gdy emerytura- renta wynosiła około 1700 PLN. Umowy żadnej już nie podpisałem, gdyż nie miałem żadnej wątpliwości, że jestem pokrzywdzonym w dużej aferze finansowej. 

Dnia 28 listopada 2008 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach,  a nadto wysłałem do Prokuratury Krajowej w Warszawie (nie było wówczas Prokuratury Generalnej). Dnia 15 grudnia 2008 r. moja mama złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach  przeciwko Getin Bankowi SA o unieważnienie umowy i zwrot zagrabionych pieniędzy. 

DO DZIŚ ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PROKURATORÓW I SĘDZIÓW SKUTECZNIE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSZUSTÓW Z GETIN BANKU SA, ŁAMIĄC WSZELKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

Po złożeniu powyższego zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury i pozwu do Sądu, Getin Bank SA  za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA sprzedał akcje LC Corp. SA, rzekomo, aby spłacić kredyt. Akcje zostały sprzedane po najniższej cenie – 59 groszy za walor. Za wszystko uzyskano ponad 34 tysiące PLN. Pieniądze zostały przejęte przez Getin Bank SA na spłatę rzekomego kredytu. Dodatkowo zrobiono mojej mamie zadłużenie około 100 tys. PLN, załatwiono orzeczenie sądowe niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC, na mocy którego komornik ograbiał ją z emerytury na rzecz Getin Banku SA, aż do jej śmierci.

PODKREŚLAM, ŻE MOJA MAMA MICHALINA JĄCZEK DNIA 30 SIERPNIA 2011R. BEZPOŚREDNIO NA SKUTEK ZADAWANIA JEJ OGROMNEGO BÓLU, CIERPIENIA PSYCHICZNEGO I SILNEGO STRESU PRZEZ PRZESTĘPCÓW REPREZENTUJĄCYCH WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DOZNAŁA UDARU MÓZGU I ZMARŁA, NIE DOCZEKAWSZY NAJDROBNIEJSZYCH OZNAK SPRAWIEDLIWOŚCI.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta.

Po jej śmierci, przeprowadziłem postępowanie spadkowe, zostając w całości Jej spadkobiercą i realizuję wolę mojej matki Michaliny Jączek, kombatanta i osoby represjonowanej przez NKWD, którą nie zniszczyli sowieccy i nazistowscy okupanci, lecz psychopaci w togach prokuratorskichmimo że zgodnie z art. 19 Konstytucji RP Państwo Polskie powinno otoczyć Ją specjalną opieką.

Więcej na temat mechanizmu oszustwa finansowego i oszustwa procesowego, proszę przeczytać w Internecie, podaję linki:

·             http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-jerzego-bielewicza/39592-protest-glodowy-obywateli-pokrzywdzonych-przez-organa-panstwa-sylwetki-uczestnikow-jan-jaczek

·             http://aferyprawa.eu/Urzednicy/LIST-OTWARTY-POKRZYWDZONEGO-W-AFERZE-FINANSOWEJ-GETIN-BANKU-SA-DO-WICEPREZESA-RADY-MINISTROW
-W-SPRAWIE-POWOLANIA-KOMISJI-DO-ZBADANIA-AFERY-GETIN-BANKU-SA

·             http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,

·             http://aferyprawa.eu/Sady/Wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-przeciwko-sedziom-Sadu-Apelacyjnego-w-Katowicach
-w-osobach-Piotr-Mirek-Robert-Kirejew-Miroslaw-Ziaja-i-sedziom-Sadu-Okregowego-w-Katowicach-w-osobach-Jacek-Krawczyk-i-Damian-Owczarek
,

·             http://aferyprawa.eu/Afery/Zawiadomienie-Wiceprzewodniczacego-PE-Pana-Jacka-Protasiewicza-o-grupie-skorumpowanych-prokuratorow-i-przekupnych-sedziow
-bedacych-na-sluzbie-u-miliardera-Leszka-Czarneckiego-wlasciciela-Getin-Banku-SA

·             oraz filmy na Youtube.com z moim udziałem. 

Niniejsze pismo wysyłam również do Prokuratora Generalnego RP i wnioskuję o podjęcie na nowo śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA i Leszkowi Czarneckiemu właścicielowi tego banku, ponieważ 18 stycznia 2013 r. ujawniono mi w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach kluczowy dowód "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach", sporządzony przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku. Protokół ten jest w istocie opinią biegłych rzeczoznawców o najwyższym statucie zawodowym wynikającym z normy aktu prawnego rangi ustawowej i potwierdza moje wcześniejsze zarzuty, twierdzenia i wnioski przeciwko oszustom z Getin Banku SA. 

Podkreślić należy, że oszuści z Getin Banku SA z premedytacją zaplanowali wielkie oszustwo finansowe, w wyniku którego bezprawnie przejęli środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN na rzecz właściciela Getin Banku SA Leszka Czarneckiego, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN, co szczegółowo powyżej wskazałem i udowodniłem.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, obecnie sygn. akt II C 718/12 i inne akta. 

PODKREŚLIĆ NALEŻY, ŻE ŚLEDZTWO W NINIEJSZEJ SPRAWIE POWINIEN PRZEPROWADZIĆ WYDZIAŁ PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I KORUPCJI, A NIE JAK DOTYCHCZAS DYSPOZYCYJNY IGNORANT PRAWA ASESOR KRZYSZTOF JARZYNA, KTÓRY MANIPULUJĄC NA ZAMÓWIENIE napisze, że "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach", sporządzony przez funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, NIE BYŁ UKRYWANY I INNE OCZYWISTE BREDNIE I KŁAMSTWA.

Dowód: akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.593/12 i sygn. akt 1Ds.568/09. 

Reasumując powyższe, niniejsze pismo, wysyłam również do wszystkich Posłów na Sejm RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego z prośbą o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, w celu zbadania afery finansowej i procesowej Getin Banku SA, znacznie większej od afery Amber Gold. 

Z poważaniem, Jan Jączek

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
30-03-2013 / 13:15
patrz : http : // youtu.be/T7rrKNRuCas
~Polak
26-03-2013 / 14:12
Na takie pismo Pan Jan od prokuratora Andrzeja Mieloszyka z Pleszewa usłyszałby trzy słowa:"Panie,Panie,Panie".
~Obywatel prawa
20-03-2013 / 16:39
Poprostu "pięknie"!!! Sprawa toczy się latami a Pan Jan jest "zbywany" na wszelkie sposoby. Podejrzewam, że to wszystko będzie toczyć się w nieskończoność. Zwykłego obywatela łatwo jest skazać, zrujnować mu życie- nieważne, że nie ma żadnych dowodów winy, nieważne że są dowody na niewinność! Poprostu zwykły człowiek przy starciu z jakąś dużą firmą poprostu nie ma szans. Sprawa Pana Jana pokazuje w jakim wspaniałym kraju żyjemy- czas z stąd jak najszybciej wiaći nie dawać zarabiać (płacąc podatki za wszystko i od wszystkiego) wszelkiej maści urzędnikom...