Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 maja 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

NIEZAWISŁOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROKURATORÓW I SĘDZIÓW

Redakcja praktycznie codziennie dostaje listy, gdzie poruszane są delikatnie rzecz nazywając sprawy nieetyki sędziowskiej, czy prokuratorskiej. Istotne jest, że zarzuty "organom władzy" nie boją się stawiać Polacy którzy dzisiaj żyją za granicą, wiedzą i widzą jak funkcjonują sądy w takich faktycznie demokratycznych krajach jak w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych. Oni też nie boją się krytykować łamiących PRAWO sędziów, a nawet próbują wyegzekwować sprawiedliwość i karę dla mataczących urzędników. Niestety, w naszych dzisiejszych warunkach skorumpowanej władzy  jest to nierealne. 
Najśmieszniejsze jest, że do sądu dyscyplinarnego dociera niewiele takich spraw (60 rocznie), a Krajowo Rada Sądownicza wniosła w ciągu całego roku tylko jedną taką sprawę, co jest dowodem nieetyki sędziów KRS, a nie etycznym postępowaniem sędziów w Polsce. Dużo więcej spraw opublikowanych jest choćby na stronach wydawnictwa. 

Ostatnio media pisały wiele o nieetyce w sądzie gdańskim. 
Na stronach Niezależnego Wydawnictwa były już poruszane sprawy Polaka zamieszkałego w USA - Andrzeja Lobrowa, które dotyczyły Gdańska i kontroli działalności stronniczych sędziów i prokuratorów.
Aktualnie mamy dalsze zarzuty wniesione do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku - Wydział Nadzoru, gdzie A. Lobrow zawiadomienia o łamaniu prawa przez Prokuratora Rejonowego w Kartuzach Wiesława Malinowskiego i Prokuratora Okręgowego w Gdańsku Małgorzaty Syguły. 
Sama sprawa nieetyki sędzi Gdańskiej Alicji Boguckiej i A. Łukaszun-Kality zosała wcześniej opisana.

malinowski-lobrow-s1.gif (30260 bytes) malinowski-lobrow-s2.gif (38941 bytes) malinowski-lobrow-s3.gif (33848 bytes) malinowski-lobrow-s4.gif (24761 bytes)

Jak prokuratura i sądy potraktują sprawę A. Lobrowa - dopiszemy.

W sprawie istotne jest, co może obywatel zrobić oskarżając "niezależny i niezawisły?" sąd? 
Teoretycznie takie sprawy powinna rozpatrywać instytucja niezależna od sędziów, np. profesorowie na poziomie uczelni, czy ministerstwa. Trudno oczekiwać, że sędziowie sami będą siebie rzetelnie osądzać. 
Z danych statystycznych widać wyraźnie, że zarówno sądy dyscyplinarne  sędziów, czy lekarzy itp. wszystko robią żeby ukryć niekompetecje, wpadki, czy stronniczość we własnej klice. Czy taką nadrzędną instytucją nie powinna być właśnie Krajowa Rada Sądownicza? 
Bez wątpienia interesujące jest  stanowisko Krajowej Rady Sądowniczej (dalej KRS) - jako drugiej strony sporu i organ reprezentujący sędziów. 
Swoje stanowisko KRS wyraziła w dniu 4 kwietnia 1990 r. w sprawie niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Pismo jest o tyle ciekawe, ponieważ podkreśla, że problem nieetyki sędziowskiej jest znany ogólnie, od dawna, ale zawsze był ukrywany przed społeczeństwem.  
W piśmie mamy cały szereg "rodzynków" - tak zaczynając od początku cyt.: (społeczeństwo ma)... “głód” sprawiedliwości. Jest powszechnym pragnieniem by stosunki społeczne regulowały mądre prawa stosowane przez sprawiedliwych sędziów. 
A jednocześnie od początku dowiadujemy się: Z woli suwerennego narodu prawo uzyskuje nadrzędną pozycję wobec państwa i jego aparatu. To powiązanie systemu demokracji parlamentarnej z wymogami praworządności zawarte jest w formule “państwa prawnego”. Oznacza ona, że wymiar sprawiedliwości kontroluje zarówno władzę ustawodawczą jak i władzę wykonawczą, zaś sądownictwo staje się niezależne od aparatu rządowego. - czyli działanie sędziów jest ponad PRAWEM?!? 
I właśnie nad niezawisłością i niezależnością sędziów czuwa KRS. Ma też przywrócić wiarygodność sądów - kolejny bajer? Czyli w tych naszych sądach nie jest tak fajnie... 
A kto ma czuwać nad poprawnością proceduralnością i przestrzeganiem prawa przez sędziów?    
A dalej czytamy: Krajowa Rada Sądownictwa uznaje i szanuje prawo obywateli do krytyki sędziów i sądów i do wyrażania poglądów na temat wymiaru sprawiedliwości, o ile krytyka ta nie wykracza poza zakres konstytucyjnej wolności słowa oraz jej celem nie jest wywieranie wpływu na orzeczenia w konkretnych sprawach. - Tak więc mając pozwolenie KRS do krytyki postaramy się to wykorzystać w demokratycznym Państwie i niezależnym wydawnictwie. Tylko jakoś to dziwnie niedemokratycznie, ponieważ ta krytyka sądów i sędziów na stronach wydawnictwa zakończyła się dla redaktora naczelnego kilkakrotnym
aresztowaniem, zamykaniem jego stron na polecenie prokuratury i w dalszym ciągu jest prześladowany i nachodzony przez policję. Tak więc, są to dowody, że sędziowie kłamią i mataczą, a w dodatku te fakty próbują ukrywać. 
Płacimy podatki żeby mieć ochronę Państwa, opłacamy słono sędziów abstrakcyjnej instytucji pt. "sąd dyscyplinarny". Teraz chcemy ich rozliczyć z pracy - czy są warci wydanej kasy? 

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~stefan
10-06-2012 / 17:41
należy wiedziec że Malinowski ma protekcje u Kaczmarka który jest chrzestnym dziecka malinowskiego... to tak w skrócie