Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 maja 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Afera PZU SA.    [w opracowaniu] bez wątpienia dużo większa niż Orlenu. 
Umoczeni: Kwaśniewscy, Belka, Miller, Krzaklewski, Olechowski, Urban i wielu innych!

Debiut komisji śledczej ds. PZU  26 stycznia 2005 

Minister skarbu Jacek Socha jako pierwszy stawi się 2 lutego przed sejmową komisję śledczą ds. prywatyzacji PZU. Nie będzie jednak zeznawał w charakterze świadka.
Pierwsze posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. prywatyzacji PZU zakończyło się w środę po dwóch godzinach. Komisja zdecydowała, że za tydzień, 2 lutego, spotka się z ministrem skarbu Jackiem Sochą i prof. Markiem Wierzbowskim, prawnikiem, który reprezentuje polski rząd w Trybunale Arbitrażowym. 
Od września 2004 r. przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie toczy się sprawa wniesiona przez akcjonariusza PZU - Eureko przeciwko polskiemu Skarbowi Państwa. Eureko zarzuca polskiej stronie, że nie przestrzega polsko-holenderskiej międzyrządowej umowy o ochronie inwestycji. 
Eureko skierowało sprawę do arbitrażu po tym, jak w 2002 roku rząd polski zdecydował, że zachowa kontrolę nad spółką i wycofał się ze zrealizowania aneksów do umowy prywatyzacyjnej, zgodnie z którymi Eureko miało do posiadanych już wspólnie z BIG Bankiem Gdańskim 30 proc. akcji PZU dokupić kolejne 21 proc. 
Socha i Wierzbowski nie będą przesłuchani przed komisją jako świadkowie. Komisja chce zapoznać się z informacjami o postępowaniu arbitrażowym i treści wynegocjowanej w grudniu ugody z Eureko. Komisja ma zdecydować, czy spotkanie z Sochą będzie całkowicie czy częściowo zamknięte dla prasy ze względu na charakter spraw, o które będą pytać posłowie. 
Ugoda, której do dziś nie podpisano, zakłada m.in. kupno przez Eureko dodatkowych 5 proc. akcji PZU, zamiast 21 proc. przewidzianych w aneksach. Eureko miałoby się też zobowiązać do nieprzekraczania 40 proc. akcji PZU, zaś Skarb Państwa, po przeprowadzeniu publicznej oferty akcji PZU, zachowałby 25 proc. akcji plus jedna akcja. Miałby także mieć większy niż obecnie wpływ na zarządzanie spółką. 
Wiceszef komisji Jan Bury (PSL) powiedział po zakończeniu obrad, że komisja przedstawi swoją opinię rządowi w sprawie wstrzymania ugody z Eureko. 
Z ekspertyzy, jaką dla komisji przygotowało sejmowe Biuro Studiów i Ekspertyz wiadomo już, że "komisja sejmowa, ani poszczególni jej członkowie nie mogą ingerować w postępowanie arbitrażowe", ponieważ - jak uzasadniają eksperci - posłowie nie są stroną arbitrażu. 
Posłowie zgłaszali również inne wnioski, które nie były na razie przedmiotem głosowania: o wezwanie przed komisję premiera Marka Belki, prokuratora krajowego Kazimierza Olejnika, przewodniczących sejmowych komisji: odpowiedzialności konstytucyjnej Józefa Zycha (PSL) oraz skarbu - Kazimierza Marcinkiewicza (PiS). 
Wniosek o wezwanie premiera zgłosił Przemysław Gosiewski (PiS). Premier nie byłby jednak przesłuchiwany jako świadek. Ponieważ Belka był zwolennikiem prywatyzacji PZU poprzez sprzedaż konsorcjum Eureko i BIG BG, poseł Gosiewski chciałby wiedzieć, "czy te działania, które Belka podejmował kilka lat temu, mają jakikolwiek związek z postępowaniem arbitrażowym". 
Przewodniczący komisji Janusz Dobrosz (LPR) powiedział po posiedzeniu dziennikarzom, że ma dyspozycje jej członków, aby Belka pojawił się na zamkniętym posiedzeniu do 15 lutego, ponieważ po tym terminie zapadnie najprawdopodobniej wyrok w postępowaniu arbitrażowym i wezwanie Belki będzie bezcelowe. 
Komisja chce również zapoznać się z dokumentami dotyczącymi PZU, posiadanymi przez ministerstwo skarbu. Posłowie zgłosili też wniosek o zwrócenie się do prokuratury o zabezpieczenie dokumentów Banku Millennium z lat 1999-2000 (dawniej BIG Bank Gdański, który w 1999 roku kupił 10 proc. akcji PZU, 20 proc. kupiło wówczas Eureko). Miałaby to być dokumentacja dotycząca przepływów finansowych między bankiem a PZU i Eureko. 
Kolejne wnioski dotyczyły zwrócenia się o materiały do Ministerstwa Finansów, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Ewa Kantor (Dom Ojczysty) wystąpiła z wnioskiem o przekazanie komisji wyceny PZU z czasów prywatyzacji oraz informacji, kto był za nią odpowiedzialny. 
Posłowie chcieliby też zapoznać się z dokumentami posiadanymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat prywatyzacji PZU. Ponieważ jednak spośród członków komisji tylko Bogdan Lewandowski (SdPl) posiada certyfikat uprawniający do wglądu w tajne informacje, posłowie w oczekiwaniu na uzyskanie certyfikatów będą chcieli zapoznać się z wykazem dokumentów posiadanych przez ABW. 
Kantor zgłosiła też wniosek o ekspertyzę w sprawie podstaw prawnych arbitrażu. Poparł ten wniosek Grabarczyk, rozszerzając go o zbadanie, czy można podważać orzeczenia międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego. 
Wnioski zgłoszone przez posłów będą jeszcze przedmiotem głosowania. 
"Nie było to niestety dobrze przygotowane posiedzenie. Prezydium komisji powinno już przedstawić konkretne rozwiązania, ująć to w propozycję planu. To się tak trochę robiło na żywioł. Mam nadzieję, że prezydium wyciągnie z tego wnioski" - ocenił Lewandowski po zakończeniu posiedzenia.

AKTUALNOŚCI - 

Sejmowa komisja śledcza, która ma zbadać kulisy prywatyzacji PZU, będzie miała bardzo mało czasu bez względu na to czy wybory odbędą się na wiosnę czy jesienią - powiedział w radiu Zet lider LPR Roman Giertych.
Lider PiS Jarosław Kaczyński wyraził obawę, że "jeżeli komisja będzie miała taki skład, jak można przeczytać w prasie, to gołym okiem widać, że to będzie przedsięwzięcie o charakterze czysto propagandowym".
Podobnego zdania jest Bronisław Komorowski (PO), gość niedzielnego "Salonu Trójki".

POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZYGMUNT WRZODAK
Warszawa, dnia 07.09.2004 r.

Szanowny Pan Józef Oleksy
Marszałek Sejmu RP
INTERPELACJA POSELSKA

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP wnoszę interpelację poselską
w sprawie:
rozkradania majątku spółki Ciech

kierowaną do: Ministra Skarbu Państwa Pana Jacka Sochy

Szanowny Panie Ministrze,

W okresie od 17 listopada 1998 r. do 9 kwietnia 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę działalności spółek z udziałem mienia Skarbu Państwa za okres 1995-1998 r., w tym spółek Chemii Polskiej i Ciechu.

Były Minister ds. Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Jacek Buchacz niezgodnie z prawem, łamiąc uchwały Rady Ministrów z 17 grudnia 1996 r. wniósł do trzech spółek majątek o łącznej wartości 545 mln zł.
Zostały utworzone trzy spółki (tzw. trójkąt Buchacza):

1. PFG - Polski Fundusz Gwarancyjny S.A.,
2. MKG - Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.,
3. ChP - Chemia Polska Sp. z o.o.,

Układ właścicielski został tak stworzony, że Skarb Państwa utracił kontrolę nad majątkiem o wartości 545 mln zł. Powstał trójkąt trzech spółek posiadających wzajemne większościowe pakiety udziałów/akcji. Skarb Państwa nie miał w zarządzie i w radzie nadzorczej swoich przedstawicieli. Jednocześnie utracono kontrolę nad akcjami spółek central handlu zagranicznego:

1. Elektrim S.A. - 10 080 000 (ca 10% akcji) akcji,
2. Uniwersał S.A. - 2 628 000 akcji,
3. BRE S.A. - 270 000 akcji,
4. Agros Holding S.A. - 655 740 akcji,
5. Animex S.A. - 658 710 akcji,
6. Unitra SA. - 195 000 akcji.

Jacek Buchacz nie złożył wyjaśnień w NIK, kontrolę przeprowadzono, gdy Prezesem NIK był Janusz Wojciechowski.

W okresie kontroli udowodniono poniesienie strat w wysokości 38 mln zł z tytułu dwóch poręczeń (m.in. firmie Galtex Sp. z o.o.). W 1998 roku dla każdego członka zarządu Chemii Polskiej Sp. z o.o., płacono wynagrodzenie w wysokości 67 760 zł miesięcznie. Stwierdzono, że działania były nieefektywne gospodarczo i niecelowe. Wg wyceny przeprowadzonej przez NIK wartość majątku na dzień 30.06.1999 r. wynosiła 849 mln zł. (wartość rynkowa akcji na giełdzie).

W 1995 r. utworzono Fundusz Poręczeń Inwestycyjno-Eksportowych Korporacja Spółdzielcza SA, (wśród założycieli PFG S.A., TUR Polisa S.A., Bank Staropolski S.A.), Zarząd PFG S.A. udzielił poręczenia dla tego Funduszu w kwocie 150 mln zł ważnego do 31.12.2006 r. za zobowiązania zaciągnięte przez Fundusz.

Zarząd PFG S.A. udzielił drugiego poręczenia do 31.12.2006 r. do kwoty 200 mln zł za zobowiązania zaciągnięte przez Bank Staropolski S.A.

Ministerstwo Skarbu Państwa w okresie 17.12,1996 do 22.12.1997 r. zaniechało działań odzyskania kontroli (Minister Mirosław Pietrewicz).

Pomimo wyprowadzenia ze Skarbu Państwa majątku o wartości 545 mln zł, pomimo działań podjętych wbrew stanowisku Premiera RP, Rady Ministrów, KERM-u żadne organa w państwie nie podjęły działań w celu go odzyskania. Istnieje podejrzenie, że działania te były ochraniane przez służby specjalne i polityków.

Działania te uniemożliwiły utworzenie Funduszu Gwarancji Eksportowych i rozwój polskiego eksportu.

We wrześniu 1998 r. Minister Skarbu Państwa podjął działania odzyskania wpływu na majątek Skarbu Państwa, ale Zarząd (Ludwik Klinkosz) mający większość w poszczególnych spółkach nie wyraził na to zgody, co powtórzyło się za rządów AWS-UW. Zarząd nie reprezentował interesów Skarbu Państwa, a wyrażał interesy grupy mafijnej, która przejęła majątek znaczącej wartości. Afera PZU SA. i poniesione straty to kropla w morzu w stosunku do tego co się wydarzyło w aferze tzw. trójkąta Buchacza. Panowie Wieczerzak i Jamroży byli przetrzymywani przez prokuraturę w więzieniu przez trzy lata, a Ludwik Klinkosz, który uniemożliwiał odzyskanie majątku wartości 545 mln zł, który sprzeniewierzył znaczną część majątku dostał w nagrodę stołek Prezesa strategicznej spółki z udziałem większościowym Skarbu Państwa Ciech S.A. Celem zapewne jest stworzenie drugiego trójkąta Buchacza, zawłaszczenie przez Zarząd majątku o większej wartości niż w Chemii Polskiej i podobnie wyprowadzanie majątku do osób/spółek prywatnych.

Zdarzenia, które miały miejsce po przeprowadzonej kontroli NIK (należałoby złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie kontroli NIK w spółkach z trójkąta Buchacza, tym razem ustalić listę winnych i posadzić na lawie oskarżonych):
Kupno od spółki Pana Jana Kulczyka spółki FORKAN, w której pracowali jako Prezes Jan Chaładaj, w Radzie Nadzorczej Wiesław Kaczmarek, Gromosław Czempiński, który miał udziały w tej spółce. Odprawy dla Chaładaja i v-ce Prezesa były podobnej wysokości jak w Orlenie dla Wróbla. 
ECO TIRE RECYCLING - Prezes Ligarzewski znajomy Kulczyka, świadectwa udziałowe tej spółki posiada Gromosław Czempinski. Ligarzewski inwestował duże pieniądze ze stratą dla spółki. Spółka jest w stanie upadłości. 
Ośrodek wypoczynkowy SENATOR w Dźwirzynie, zakupy środków trwałych po zawyżonych cenach, przewodnicząca Rady Nadzorczej Maria Oleksy. 
Nabycie akcji spółki Polisa S.A., która upadła. 

Przykłady inwestycji Chemii Polskiej winny być sprawdzone przez pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa, NIK. W Prokuraturze Minister Wiesław Kaczmarek publicznie oznajmił, że odzyskał kontrolę nad trójkątem Buchacza. Minister Jacek Socha, o ile nie chce być posądzony o współuczestnictwo w sprzeniewieżeniu majątku Skarbu Państwa dużej wartości powinien skontrolować działalność inwestycyjną Chemii Polskiej i spółek z nią powiązanych. Jeżeli potwierdzą się informacje z niniejszej interpelacji, powinien wstrzymać prywatyzację spółki Ciech S.A., odwołać zarząd Ciecha i z nowym zarządem przygotować nową strategię rozwoju spółki.

W procesie prywatyzacji uczestniczy kancelaria prawna KNS (Andrzej Kratiuk) i Dom Maklerski Banku Millennium (Premier Belka i Minister Finansów Gronicki byli związani z tym bankiem). Przy prywatyzacji Ciechu, przy emisji za ca 200 mln zł, udział Skarbu Państwa spadnie do 30%, a Skarb Państwa nie uzyska premii z tytułu sprzedaży pakietu kontrolnego. W spółkach zależnych od Ciechu są akcje Ciechu, z których prawo głosu wykonuje zarząd.
Część akcji Ciechu została przeniesiona do PTU S.A. spółki ubezpieczeniowej, w której została przejęta kontrola przez grupę związaną z Ireneuszem Sitarskim, byłym zastępcą w MSP W. Kaczmarka, Andrzejem Kratiukiem, zaufanym skarbnikiem A. Kwaśniewskiego.
Spółka KNS dostawała zlecenia od Chemii Polskiej, spółek zależnych Ciechu, Krakowskiego Domu Inwestycyjnego.
Krakowski Dom Inwestycyjny powinien być skontrolowany pod kątem finansowania kompanii wyborczej SLD.
Przy kontroli spółek trójkąta Buchacza należy sprawdzić czy były wystawione weksle wartości 500 mln zł przez MKG i PFG poręczone przez Chemię Polską jako zabezpieczenie gwarancji jakie Invest-Bank udzielił inwestycjom Piotra Bykowskiego.
Opisuję Panu Ministrowi mechanizm uwłaszczania się nomenklatury komunistyczo-agenturalnej na majątku narodowym. 
Czy Pan Minister jest w stanie nad tym zapanować?
Z wyrazami szacunku.
Zygmunt Wrzodak
Poseł na Sejm RP 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~صيانة يونيون اير
11-04-2017 / 09:24
الان من خلال مركز الدعم الفنى فى صيانة يونيون اير للاجهزة الكهربائية والتكييفات احصل على اقوى الخصومات عند صيانة وتصليح اعطال كافة ماركات التوكيلات العالمية .. كما بامكانكم الحصول على ضمان صيانة الاجهزة الكهربائية وضمان ضد عيوب الصناعة فقط من خلال توكيل يونيون اير فى جميع فروعنا فى محافظات مصر تواصل معنا من خلال زيارة موقعنا الالكترونى www.unionairemaintenance.com/
~ابو خالد
12-11-2016 / 14:54
ابو خالد مؤسسة شهيره فى السعودية تعمل على تصميم وتصنيع مشبات بمختلف الاشكال وتقدم خدمات فحص دوريه تابع موقعنا عبر www.heateers.com
~الحارس الخاص
12-11-2016 / 13:27
شركة الحارس الخاص تدعم الشركات الكبرى والبنوك بافضل خدمات الامن والحراسة على مستوى عال بواسطه فريق متميز من افراد الامن تابع موقعنا للتفاصيل عبر guards-security.com
~شركة الاخلاص والامانه
14-05-2016 / 14:10
تضم شركة الاخلاص والامانه افضل شركات نقل اثاث في الطائف افضل طاقم عمال مميز ذوى الخبره والاحترافيه فى نقل الاثاث تابع موقعنا عبر goo.gl/8SAieq اتصل بنا عبر جوال 0550018083 - 0565277186
~جراند ماجيك
14-05-2016 / 11:10
نوفر لرجال الاعمال فى فندق هيلتون رمسيس قاعه مؤتمرات كبرى ليتسطعيوا عقد المؤتمرات الهامه داخل الفندق تابع موقعنا الان عبر www.grandmagiceg.com/hotels/Ramses-Hilton-Hotel اتصل بنا عبر جوال 00201009228491 - 00201018999771
~جراند ماجيك
14-05-2016 / 10:51
نوفر لرجال الاعمال فى فندق هيلتون رمسيس قاعه مؤتمرات كبرى ليتسطعيوا عقد المؤتمرات الهامه داخل الفندق تابع موقعنا الان عبر https://grandmagiceg.com/hotels/Ramses-Hilton-Hotel اتصل بنا عبر جوال 00201009228491 - 00201018999771
~said
24-09-2015 / 18:36
شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بمكة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% نقل اثاث بمكة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف منازل بمكة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بمكة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف خزانات بمكة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% رش مبيدات بمكة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7% كشف تسربات المياه بالرياض شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% رش مبيدات بجدة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف خزانات بجدة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D مكافحة حشرات بجدة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف منازل بجدة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D تنظيف بجدة شركة" rel="nofollow">www.elmanarh.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% نقل اثاث بجدة شركة" rel="nofollow">el-tibe.blogspot.com.eg/p/0500440185.html">شركة كشف تسربات المياه بمكة -------------------------------------------------------------- شركة تنظيف بالرياض شركة تنظيف خزانات بالرياض شركة كشف تسربات المياه بالرياض شركة تنظيف خزانات بمكة
~said
24-09-2015 / 18:36
https://eltib2.wordpress.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/